پایان نامه با واژگان کلیدی قیمت تمام شده، آبگرمکن خورشیدی، انرژی خورشیدی

دانلود پایان نامه ارشد

——————-

36
منافع ملموس و ناملموس————————————————

36
2-1-7- هزينه هاي طرح————————————————————–

36
هزينه‎هاي مستقيم يا اوليه————————————————

37
هزينه‎هاي غيرمستقيم يا ثانوي————————————————

37
هزينه فرصت از دست رفته————————————————

37
هزينه‎هاي وابسته———————————————————-

37
هزينه‎هاي پيش‎بيني نشده————————————————

38
2-1-8- معيارهاي انتخاب يا رد پروژه‌ها در تحليل هزينه ـ فايده————————————————
38
1- معيارهاي غيرتنزيلي————————————————————-

38
2- معيارهاي تنزيلي————————————————————

39
2-1-9- روش نرخ بازده متوسط————————————————
41
2-1-10- دوره برگشت سرمايه————————————————
42
2-1-11- ارزش فعلي خالص——————————————————
43
2-1-12- روش نرخ بازده داخلي————————————————
44
2-1-13- معيار نسبت فايده به هزينه يا شاخص سودآوري————————————————
45
2-1-14- نرخ تنزيل در تحليل هزينه ـ فايده————————————————

45
2-1-15- رجحان زماني———————————————————

46
2-1-16- بي اطميناني در برآوردها————————————————

47
2-1-17- تحليل حساسيت——————————————————-

47
2-2- انرژي خورشيدي———————————————————–

49
2-2-1- تاريخچه انرژي خورشيدي————————————————

50
2-2-2- مزاياي نيروگاه هاي خورشيدي————————————————-

50
الف) توليد برق بدون مصرف سوخت————————————————-

50
ب) عدم احتياج به آب زياد———————————————————-

51
ت) امکان تأمين شبکه‌هاي کوچک و ناحيه‌اي————————————————

51
ث) استهلاک کم و عمر زياد———————————————————

51
ج) عدم احتياج به متخصص——————————————————

51
2-2-3- کاربردهاي غير نيروگاهي————————————————

52
الف – آبگرمکن‌هاي خورشيدي و حمام خورشيدي————————————————

52
ب – گرمايش و سرمايش ساختمان و تهويه مطبوع خورشيدي————————————————

52
پ – آب شيرين کن خورشيدي————————————————

53
ت – خشک کن خورشيدي——————————————————-

53
ت – اجاقهای خورشيدي———————————————————-

54
ج – کوره خورشيدي———————————————————–

54
چ – خانه‌هاي خورشيدي———————————————————-

55
2-2- 4-نيروگاههاي خورشيدي ايران————————————————

57
2-2-4-1- سيكل نيروگاه خورشيدي————————————————
58
2-2-4-2- آشنايي با نيروگاه خورشيدي حرارتي يزد————————————————

58
2-3 – روشهای قیمت گذاری—————————————————–

58
قيمت گذاري به روش هزينه تمام شده (قيمت حسابداري) ————————————————

58
قيمت گذاري بر پايه ميزان كار اجتماعي—————————————–

58
محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق—————————————————–
58
محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل————————
60

2-4 – پيشينه پژوهش———————————————————–

65
2-5- خلاصه فصل دوم———————————————————

فصل سوم: روش تحقيق
80
مقدمه————————————————————————

80
3-1- روش تحقيق————————————————————-

80
الف) دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف————————————————

81
ب) دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها————————————————
82
3-2 – جامعه آماري و نمونه گيري————————————————

83
3-3- معرفي تكنيك هاي ارزيابي فني و اقتصادي————————————————

84
3-3-1- نرخ بازگشت سرمايه—————————————————
3-3-2-حداقل نرخ جذب كننده

84
3-3-2-حداقل نرخ جذب كننده————————————————-
3-3-3- روشهاي ارزش فعلي

84
3-3-3- روشهاي ارزش فعلي————————————————–
3-3-5- روش هزينه ساليانه يكنواخت
3-3-5- روش هزينه ساليانه يكنواخت

85
3-3-4- روش هزينه ساليانه يكنواخت————————————————–

86
3-3-5- روش نرخ بازگشت سرمايه————————————————

88
3-3-6- روش نسبت منافع به مخارج————————————————

90
3-3-7-تكنيك هاي ديگرمحاسبه————————————————

91
3-4- نرخ تنزيل اجتماعي———————————————————

92
3-5- روش معادل هزينه————————————————————

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
97
مقدمه————————————————————————-
99
4-1- روش ارزیابی————————————————————
99
4-2- برآورد قیمت تمام شده از روش هزینه تراز شده(LCOE )—————————–

100
4-3- محاسبه قیمت تمام شده کل بار آب گرم مصرفی سالانه در کشور————————

101
4-4- محاسبه قیمت تمام شده رفع آلودگی محیط زیست————————————
103
4-5- محاسبه میزان درآمد ملی—————————————————-
106
4-6- کل درآمد ارزی کشور، ناشی از بهر ه گیری طرح آبگرمکن خورشیدی———————
105
4-7- محاسبه میزان سرمایه گذاری دولت در سیستم آبگرمکن خورشیدی———————-
105
4-8- چگونگی بکارگیری انرژی حرارتي خورشیدی————————————

105
4-9- عدم سوددهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به قیمت‌های فعلي————- سوخت

105
4-10- سوددهی با در نظر گرفتن قیمت های صادراتی———————————-
105
4-11-سایر مزايا: سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی———————————-

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
113
مقدمه——————————————————————
113
5-1- محدودیت های پژوهش————————————————–
114
5-2- تأمین آبگرم مصرفی سالانه منازل مسکونی در کشور

115
5-3- مشخصات اقليمي شهر————————————————–

115
5-4- نتیجه گیری—————————————————————-

120

5-5- پیشنهاد بنیادی پایدار انرژی————————————————-

فهرست جداول
شماره صفحه
جدول1-4: میزان آلودگی تولید شده براثر مصرف سوختهای فسیلی برای تأمین آبگرم مصرفی در کشور-
102
جدول 2-4- اطلاعات فني آبگرمكن خورشيدي مورد نياز——————————–
109
جدول1-5 – مشخصات اقلیمی————————————————–
108

فهرست نمودار
شماره صفحه
نمودار 1-2:نمودار زماني ديدگاه هاي موجود درارزيابي اقتصادي طرح ها———
20
نمودار1-4: سیستم مدار باز گرمایش خورشيدي آب———————–
106
نمودار 2-4: هزينه- منفعت آبگرمكن‌هاي خورشيدي———————–
110
شكل 3-4: مقايسه هزينه – منفعت آبگرمكن خورشيدي———————
111
نمودار1-5:هزینه های اجتماعی ناشي ازیارانه های ارائه شده برای قیمت انرژی—–

118

چکیده :
هدف از این تحقیق بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی منازل و مراکز صنعتی، یکی ازکاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین روشهای استفاده از انرژیهای تجدید شونده در جهان امروزی است و به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حال سرمایه گذاری کلان در این راستا می باشند. با توجه به اين که انرژي در زندگي نقش بسيار مهمي ايفا مي کند و انرژي هاي تجديد نا پذير از جمله سوخت هاي فسيلي، زغال، گاز هاي طبيعي رو به کاهش است و اثرات مخرب زيست محيطي نيز دارد استفاده از انرژي هاي نو (تجديد پذير ) از جمله انرژي خورشيدي در حال حاضر بهترين گزينه براي جايگزيني انرژي هاي تجديد نا پذير مي باشد. لذا این تحقیق به بررسی قیمت تمام شده انرژي خورشیدي در مقايسه با گاز طبیعی بخش خانگی پرداخته است. قلمرو مکاني پژوهش، شامل خانوارهاي 4 و 5 نفره در شهرستان شيراز مي باشد. قلمرو زماني پژوهش نيز سال 1393 مي باشد و روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي – توصيفي- کاربردي است. نتایج نشان داد که در شرايط كنوني اقتصادي و سياسي، سيستم هاي گرمايش خورشيدي براي توليد آب گرم از منظر يك سرمايه گذار خصوصي مقرون به صرفه نمي باشد.در این تحقیق از نرم افزار Retscreen version 4 استفاده شده است.

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی، گازطبیعی، منازل مسکونی

مقدمه
سالمون اهل فرانسه در سال 1615 بيانيه اي در رابطه با موتور خورشيدي منتشر نمود. او با استفاده از تعدادي عدسي نصب شده بر روي يك قاب، اشعه خورشيد را بر روي يك استوانه فلزي سربسته كه قسمتي از آن از آب پر شده بود، متمركز نمود. تابش خورشيد باعث گرم شدن هواي داخل استوانه شده و با انبساط هوا، فشار داخل محفظه افزايش يافته و آب به بيرون از محفظه رانده شد. موشو اولين كلكتور خورشيدي با متمركزكننده مخروطي شكل را طراحي نمود. بحران انرژي در سال 1973، اهميت استفاده از انرژي خورشيدي را افزايش داد و سرمايه گذاري هاي زيادي در اغلب كشورهاي جهان به ويژه در كشورهاي صنعتي براي دستيابي به طرح هاي بهينه كاربردهاي مختلف انرژي خورشيدي انجام پذيرفت. زنگ خطر محدوديت منابع كره زمين در سال 1970، توسط پيچي، بازرگان ايتاليايي، و كينگورا از متوليان سازمان رم كلاب، به صدا درآمد. آنان در گزارشي به نام “محدوديت رشد”، محدوديت انرژي را اعلام كردند كه محدوديت انرژي و وابستگي جهان به كاربرد سوختهاي فسيلي به خصوص نفت، دنيا را به لرزه در خواهد آورد(عیوضی، 1384).
نخستين اختراع تجاري آبگرمكن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، شبکه عصبی، مدل سازی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قیمت تمام شده، کاهش انتشار، منابع محدود