دانلود پایان نامه با موضوع بهداشت روان، اختلال سلوک، کودکان مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

بيان مسئله
تأثير رفتار و طرز فکر والدين در شکل گيري و چگونگي رفتار کودکان از اهميت اساسي برخوردار است. والديني که رابطه مطلوب و درستي با فرزندان خويش دارند، موجب شادماني، مسئوليت پذيري و تکامل شخصيتي فرزندان خود مي شوند. از سوي ديگر، والديني که رفتاري مطلوب و درستي با فرزندان خود ندارند باعث بروز انواع مشکلات رفتاري در آنان مي شوند.
براي آنکه کودک به شکل سالم و هنجار رشد يابد بايستي در حد معقول نيازهاي شخصيتي، رواني، فيزيکي و اجتماعي او ارضا شود. ناکامي در رفع اين نيازها باعث مشکلات رفتاري، بزهکاري و ناشادي کودک مي گردد و شرايط خانوادگي زمينه ساز اين ناکامي هاست. از جمله اين شرايط: خانواده هاي از هم پاشيده، طرد شدگي کودک، سخت گيري و محدوديت شديد، فقر و کمبودهاي شخصي، عصبي بودن والدين، نبودن معيارهاي صحيح اعتقادي و اخلاقي در خانواده و … را مي توان نام برد. در اکثر نظريه هاي روانشناسي رشد، چگونگي روابط کودک با اعضاي خانواده و مخصوصاً ما در يکي از اساسي ترين عامل رشد شخصيت، شناخته شده است.
اگر در روابط عاطفي مادر و کودک اختلالي بوجود آيد، موجب بهم خوردن امنيت عاطفي در کودک مي شود که آثار آن را در رفتار کودک مي توان مشاهده کرد. بنابراين توافق کلي براين است که خانواده در پيدايش اختلالات رفتاري کودک تأثير مهمي دارد (نوابي نژاد، 1380 و ميلاني فر، 1380).
رئيس3و همکارانش (1995) با اجراي پژوهشي تحت عنوان رابطه بين شيوه هاي تربيتي مختلف خانواده با آسيب شناسي رواني در نوجوانان، سه شيوه ضديت- منفي گرايي، گرم و صميمي و حمايتي، و کنترل کننده- نظارت کننده را مطالعه نمودند. آنها در اين تحقيق دريافتند که شيوه ضديت و تعارض با علائم افسردگي، همبستگي کمتر و با رفتارهاي ضد اجتماعي همبستگي بيشتري دارد. از طرفي بين ارتباط گرم و صميمي و رفتارهاي مرضي ارتباطي مشاهده نشد (اميني، 1384).
پورتس4 و هاور (1992) در پژوهش پيرامون کارآيي خانواده و سازگاري کودکان پس از طلاق دريافتند که آن دسته از عواملي که بيشترين سهم را در تسهيل سازگاري عاطفي- اجتماعي دارند عبارتند از: نقش هاي خانوادگي، مهار رفتار و مشارکت عاطفي، علاوه بر اين مشخص شد که خانواده هايي که در آنها مراقبت، حمايت متقابل و رسوم خانوادگي پس از طلاق نيز حفظ شده است، احتمالاً بيشتر قادرند ناسازگاري کودکان را کاهش دهند(کريمي، 1387).
فرار از خانواده نيز معمولاً به دنبال يک دوره طولاني تعارضات شديد خانوادگي رخ مي دهد. اگر فراري ها مشکلات شديدي را در خانه تجربه کرده اند اما آنهايي که بيشتر از يکبار از خانه فرار کرده اند شديدترين مشکلات را داشته اند (اولسون و همکاران، ترجمه کريمي، 1378).
طبق تحقيقات انجام شده نحوه تربيتي والدين، ويژگي هاي رفتاري خاصي را در کودک بوجود مي آورد مثلاً والديني که در تعامل با فرزندان خود از شيوه فرزند پروري اقتدار منطقي استفاده مي کنند فرزندانشان مستقل و با هدف بوده، داراي اعتماد به نفس و مسئوليت پذير مي باشند و از نظر رواني سالم هستند (بوري5، 1991، مارتين6 و مک کوبي، 1984، نقل از طيبي، 1383).
ري7 (1990) طي تحقيقي نشان داد که: کودکان مبتلا به مشکلات رفتاري در خانواده هايي پرورش يافته اند که در آنها انضباط و محبت کم بوده است.
سيف نراقي و نادري (1379) طي پژوهشي نشان دادند که: اگر جو يا فضاي کل خانواده، بر حرکت و رفتار کودک را عليرغم درست يا نادرست بودن آن پذيرا باشيم،کودک به احتمال زياد دچار اختلالات رفتاري مي گردد… از طرف ديگر در نقطه مقابل خانواده هايي قرار دارند که هيچگونه رفتار کودک را نمي پذيرند. و کودک دچار بلاتکليفي و تشويش است. افراط و تفريط در ميزان توجه و مراقبت نسبت به اعمال و رفتار کودک مي تواند موجبات اختلالات رفتاري باشد…داشتن انتظارات و توقعات نامتناسب با رشد و توان جسمي، ذهني، عاطفي، اخلاقي و اجتماعي کودکان و يا نداشتن هيچگونه توقعي از آنان در موقعي بايد توقع داشت، سبب اختلالات رفتاري در آنان مي شود(سالاري، 1380).
براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني8 سالانه، بيش از يک ميليون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار مي کنند بيشتر اين نوجوانان ميان 14 تا 17 سال سن دارند که از اين ميان 74 درصد دختر و 26 درصد پسر هستند(روزنامه جام جم، دي ماه 1380).
نتايج تحقيقات متعدد نشان مي دهند اکثر مشکلات رفتاري کودکان در محيط خانه و مدرسه منعکس کننده شرايط پيچيده بين فردي و رفتاري اعضاي خانواده بويژه والدين است و در اين ميان نقش مادر اساسي و تعيين کننده است بطوريکه محروميت از وجود او و يا عدم بهداشت رواني والدين اثرات ناگواري از جمله کاهش ميزان جنب و جوش، کاهش واکنش عاطفي، ضعف اعتماد به نفس و… را به همراه دارد. نگرش ها و رفتارهاي والدين همانند محروميت از والدين سهم نسبتاً زيادي در علت شناسي اختلالات رفتاري دارند به همين جهت برخي از صاحب نظران معتقدند کودک مشکل دار عمدتاً والدين مشکل داري داشته اند (ماسن، ترجمه ياسايي، 1380).
“نلسون و ايزرائل9” نقل از حميدي (1380) توافق همگاني وجود دارد که خانواده در پيدايش اختلالهاي رفتاري کودکان تأثير مهمي دارد. درباره خانواده هاي بزهکاران و نيز خانواده هاي کودکان مبتلا به اختلال رفتار، جرمها و بزهکاريهاي بسياري گزارش شده است. به نظر مي رسد اختلالات رفتاري کودکان از نظام خانوادگي ناصحيح سرچشمه مي گيرد.
با توجه به مطالب فوق مسئله پژوهش حاضر اين است که “آيا بين اختلالات رفتاري کودکان و سلامت رواني والدين رابطه وجود دارد”؟

اهميت موضوع پژوهش
در كشور ما نيز كم نيستند كودكاني كه داراي پدر و مادري عصبي ، پرخاشگر ، روان گسيخته ، افسرده ، مضطرب و يا به فوبي دچارند . بنابراين يك عامل فشار زاي محيطي در خانواده مي تواند براي كودكان ، اختلال رفتاري ايجاد كند . براي تخفيف ضايعات و اثرات اين مشكلات لازم است شناخت علمي از آن كسب نماييم . پس بررسي رابطه اختلال رفتاري كودكان با بهداشت رواني والدين و درك بهتر وضعيت رواني والدين آنان با اختلال رفتاري كودكان حائز اهميت بوده و پژوهش گر را بر آن داشت تا به بررسي اين موضوع بپردازد .
پژوهش حاضر از دو جبنه نظري و عملي حائز اهميت است.
الف) جنبه نظري
در زمينه اختلالها رفتاري و بهداشت رواني تحقيقات زيادي انجام شده است. بنابراين نتايج تحقيق حاضر مي تواند اطلاعاتي در مورد کيفيت بهداشت رواني والدين و اهميت آن در تحول مهارتهاي اجتماعي و سازگاري کودکان فراهم آورده و در بهبود بهداشت رواني والدين موثر واقع مي شود.
ب) جنبه کاربردي
1)مشاوران، روان درمانگران که به کار تشخيص، درمان و راهنمايي اشخاص مي پردازند در کاربر روي اختلالهاي رفتاري که در اثر ناکارآمدي سازگاري و پايين بودن بهداشت رواني والدين شکل گرفته اند به ريشه هاي آن توجه کرده و راهکارهاي لازم را ارائه نمايند.
2) محيط آموزشي خانواده، جهت افزايش بهداشت رواني والدين و تأثير آن بررفتارهاي سالم و رشد مهارتهاي اجتماعي مؤثر واقع مي شود.

اهداف تحقيق:
هدف کلي تحقيق
بررسي رابطه اختلالات رفتاري کودکان با بهداشت رواني والدين آنها است.
اهداف اجتماعي
1) بررسي رابطه بين لجبازي – نافرماني کودکان با ميزان پرخاشگري والدين.
2) بررسي رابطه بين سلوك كودكان با ميزان پرخاشگري والدين .
3) بررسي رابطه بين اضطراب کودکان با ميزان اضطراب والدين.
4) بررسي رابطه بين افسردگي کودکان با ميزان افسردگي والدين.
5) بررسي رابطه بين فوبي کودکان با ميزان فوبي والدين.
6) بررسي رابطه بين روان پريشي کودکان با ميزان روان پريشي والدين.

فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اصلي
” بين اختلال رفتاري كودكان با بهداشت رواني والدين رابطه وجود دارد .”
1) بين لجبازي- نافرماني کودکان با پرخاشگري والدين رابطه وجود دارد.
2) بين اختلال سلوک کودکان با پرخاشگري والدين رابطه وجود دارد.
3) بين اضطراب کودکان با اضطراب والدين رابطه وجود دارد.
4) بين افسردگي کودکان با افسردگي والدين رابطه وجود دارد.
5) بين فوبي کودکان با فوبي والدين رابطه وجود دارد.
6) بين روان پريشي کودکان با روان پريشي والدين رابطه وجود دارد.

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
تعريف مفهومي لجبازي:
کودک يا نوجوان مکرراً به شيوه هاي منفي گرانه، خصمانه و توأم بانافرماني در مقابل اشکال قدرت عمل مي کند. معمولا رفتارهاي منفي گرايانه و لجبازي به شکل يکدندگي مستمر، مقاومت در برابر دستورالعمل ها و عدم تمايل به مصالحه و سلطه پذيري يا جر و بحث با بزرگسالان و همسالان ظاهر مي شوند. لجبازي ممکن است به صورت تخطي عمدي و يا مداوم از محدوديتها رخ دهد که معمولا به شکل ناديده گرفتن دستورها، مشاجره و ناتواني در تحمل سرزنش به خاطر بدرفتاري، ديده مي شوند. تظاهرات اختلال بيشتر در خانه ديده مي شود ولي در مدرسه يا اجتماع چندان آشکار نيستند (کاکاوند، 1385).
تعريف عملياتي لجبازي :
لجبازي: منظور از لجبازي نمره ايست که آزمودني (كودكان ) در سؤالات مربوط به لجبازي- نافرماني پرسشنامه مرضي CSI-4 مي گيرد.
پرخاشگري:
پرخاشگري مهم ترين ويژگي در اختلال سلوک است. به همين دليل در بعضي از ديدگاهها، براي تبيين اختلال سلوک به پرخاشگري توجه شده است. علاوه براين، پرخاشگري مشکلي است که در بسياري از کوکاني که به مراکز درماني ارجاع داده نمي شوند نيز مشاهده مي شود. به نظر بندورا (1965) در صورتيکه پرخاشگري پيامدهاي مثبتي در پي داشته باشد، تداوم پيدا مي کند. کودکان پرخاشگري را از طريق تقليد ياد مي گيرند. والدين پرخاشگر باعث پرخاشگري کودکان خود مي شود (شکوهي يکتا و پرند، 1384).
تعريف مفهومي پرخاشگري:
منظور از پرخاشگري زود رنجيدن و عصبي شدن، نداشتن کنترل برخشم، تمايل شديد به کتک زدن و اذيت ديگران، ميل شديد به شکستن اشياء، زياد درگير شدن و جر و بحث کردن، داد و فرياد کردن و پرتاب اشياء (انصاري، 1387).

تعريف عملياتي پرخاشگري :
منظور از پرخاشگري در اين تحقيق نمره اي است كه آزمودني ( والدين ) آزمون SCL-90 كسب مي كند .
تعريف مفهومي اختلال سلوک :
مهمترين ويژگي اختلال سلوک الگوي پايدار و مداوم رفتارهايي است که در آن حقوق ديگران، هنجارها و قوانين اساسي اجتماعي متناسب با سن کودک ناديده گرفته مي شود. ويژگيهاي رفتاري افراد با اختلال سلوک را مي توان در چهاردسته قرار داد: پرخاشگري كه موجب آسيب بدني به ساير افراد يا حيوانات مي شود يا تهديدي براي آنان حساب مي شود ؛ آسيب به اموال يا تقلب و سرقت ، سرپيچي از قوانين و مقررات ( كزدين ، ترجمه : محمد خاني و شاملو ، 1383 ).
تعريف عملياتي اختلال سلوك :
منظور از اختلال سلوك در اين تحقيق نمره اي است كه آزمودني ( كودكان ) در سؤالات آزمون CSI-4 كسب مي كند .
تعريف مفهومي اضطراب:
منظور از اضطراب شامل يک رديف علايم و نشانه هايي است که از نظر باليني با سطح بالايي از تظاهرات اضطرابي همراه است. علايمي مانند عصبي بودن، احساس فشار و لرزي در اندام، ترس هاي ناگهاني، احساس وحشت، بيم و نگراني نسبت به آينده و برخي از جنبه هاي جسماني اضطراب مانند دلشوره، ترس مفرط، تپش قلب، تنش و برانگيختگي، بي قراري يا آشنايي با امور آشناي قبلي( انصاري ، 1387 ) .
تعريف عملياتي اضطراب :
منظور از اضطراب نمره ايست که آزمودني( والدين) در سوالات آزمون SCL 90 کسب مي کند.
منظور از اضطراب نمره ايست كه آزمودني (كودكان ) در سوالات آزمون ‍‍‍‍‍CSI-4 كسب مي كند .

تعريف مفهومي افسردگي:
به خلق غمگين فراگير اشاره دارد. وجود حالت ملال و غم عميق در مرکز توجه تشخيص افسردگي قرار دارد. اين افراد با مسائلي همچون تحريک پذيري، فقدان احساس لذت، گوشه گيري اجتماعي، عزت نفس پايين، ناتواني در تمرکز حواس، کارکرد تحصيلي پايين، تغيير در کارکردهايي مانند خواب و اشتها و ناراحتيهاي جسماني که در اين افراد ديده مي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودداري، وسايل، دوره‌هاي Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع بهداشت روان، کودکان و نوجوانان، عملکرد خانواده