منبع تحقیق با موضوع مدیریت موجودی، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

نهادی و مدیریت موجودیها رابطه ای وجود ندارد .
بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودیها رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
سهامدار عمده و مدیریت موجودیها رابطه معنادار منفی وجود دارد .
بین مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودیها

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی – ساختار مالکیت- مدیریت موجودی ها- سرمایهگذاران نهادی- مالکیت عمده

1-1 مقدمه
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران،سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می‌کند و اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است و با توجه به اینکه رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است و از زمانی که مالکیت از مدیریت تفکیک شده، نظارت بر مدیران بسیار دشوار گردیده است بنابراین، ساز و کارهای نظارتی متعددی پیشنهاد شده است تا بتواند هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد. استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. برای کاهش هزینه‌های نمایندگی راهبری شرکتی از سیستمهای نظارتی متفاوتی استفاده می‌کند که این سازوکارها به صورت زیر هستند: الف- سازوکارهای برون سازمانی؛ ب- سازوکارهای درون سازمانی، ج- قوانین دولتی.
با توجه به ساختار مالکیت متفاوت و غیر متجانس در کشورهای مختلف با درنظر گرفتن این موضوع که از شرایط غیر مشابه اجتماعی، اقتصادی و قانونی در این کشورها نشات می‌گیرد و همچنین سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند که نفوذ آن‌ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست‌های خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور1،2008).
مالکان نهادی در نظارت شرکت‌ها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آن‌ها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می‌توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند (نجار و تیلور،2008).
بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی در کشورمان، علیرغم برخورداری از ماشین‌آلات و وسائل نسبتا” پیشرفته، فاقد یک روش و نظام صنعتی به منظور بهره‌برداری صحیح از امکانات خود هستند. یکی از ابزارهای بسیار مهم در مدیریت یک سازمان، بهره صحیح از دارائیهای آن می‌باشد. قسمت عمده‌ای از دارائیهای مؤسسات در موجودی ا نبارهای آن نهفته و انباشته شده است. مدیران اجرایی درصددند تا بهترین ترکیبی را که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد تعیین کنند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع،در تحقیق حاضر تلاش می‌شود رابطه بین ساختار مالکیت به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مساله
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر مدیران،سهامداران، حسابرسان، شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کند. با توجه به اینکه سازمان‌های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تاکید می‌ورزد، لذا با افزایش تعداد سهامداران و نیز بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می‌یابد تا جای که ممکن است بر امور نظارت وکنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه در مالکیت اغلب شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند لذا تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌هاست. این بعد از حاکمیت شرکتی در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده است. نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد ماکیت آن‌ها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکت‌ها از الگوی متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می‌کند. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر،کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی واهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اورق بهادار ایران،صرفا آیین نامه ” نظام راهبری شرکت” تهیه و ارایه شده است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است.
موجودی کالا نشان دهنده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دارایی‌هایی است که در سطح شرکت و در سطح کلان اقتصادی کنترل می‌شود. رابطه زیربنایی بین استراتژی سازمان و موجودی‌ها باعث ایجاد بسیاری از تحقیقات فعلی شده است که به بررسی ابعاد معمول آن می‌پردازند. مثال‌هایی از این ابعاد شامل حجم و ساختار موجودی‌ها و انگیزه‌های مدیریت موثر موجودی‌ها است؛ پارامترهایی که بر سیاست موجودی‌ها اثرگذار هستند و بر عوامل تعیین کننده بازگشت موجودی‌ها نیز تاثیرگذارند.
در این زمینه، برخی مطالعات تجربی و نظری انجام شده‌اند تا به بررسی رابطه بین موجودی‌ها و موضوعات مهم مدیریتی و مالی گوناگون بپردازند. مثال‌هایی در مورد این موضوعات شامل ساختار سرمایه، ابهام در تقاضا، انتخاب معیار ریسک، ریسک گریزی، نقدشوندگی و محدودیت‌های مالی، ادراکات مدیریتی، هزینه‌های معاملات، طراحی‌های سازمان، بازار سهام، ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی سازمان می‌باشد.
مطالعه تحقیقات پیشین نشان می‌دهد بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها کمتر مورد توجه بوده و این موضوع در تحقیقات داخلی بیشتر مشهود است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی این رابطه طراحی شده و در نظر دارد به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها رابطه ای وجود دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه اگر شرکت‌ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر جهانی عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه‌های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه ریزی منظم مدون تحت نظام حاکمیت شرکی ضررورت دارد. یک شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس باید بداند تا چه اندازه خود را با نظام حاکمیت شرکتی وفق داده است، آیا این اصول و ضوابط با مبانی پذیرفته شده ببین المللی مطابقت دارد یا خیر؟ تبعیت از اصول و شیوه‌های مناسب نظام مزبور باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می‌شود و هزینه سرمایه را کاهش داده و موجب تقویت بازارهای مالی می‌گردد. نظام حاکمیت شرکتی بر ارزش بازار شرکت‌ها نیز اثر گذاشته و شرکت‌ها را وادار می‌نماید تا در جهت کارآیی بیشتر در محیطی رقابتی وارد و از این طریق سودی قابل توجه را نصیب خود نمایند (سجادی،1388). در اهمیت نظام حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. دورشکستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل اندرون2، ورلدکام3 و…… موجب شده بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی تاکید شود. به دنبال این ورشکستگی‌ها، کشورها به سرعت واکنش بازدارند نشان دادند و در امریکا لایحه سر بینز – آکسلی4 در ژولای 2002 تصویب و از سال 2004 لازم الاجرا گردید (گرانت و ویسکانتی5،2006).
این نظام به عنوان یکی از مهم‌ترین سازو کارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی جهت بر پایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام مزبور برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهم را دارند، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگر چه سطح مالکیت شرکت‌های سهامی بزرگ‌تر در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد. از طرفی، نظام مزبور باعث کاهش هزینه‌های سرمایه ای شده است ودر نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد که این موضوع منجر به جذب سرمایه گذاری شده واشتغال را به همراه دارد.
یکی از مکانیزم های مهم حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت است که انتظار می‌رود بر جنبه‌های مختلف مالی و غیرمالی از جمله مدیریت موجودی‌ها و بهینه سازی ظرفیت انبارها تاثیرگذار باشد. بررسی رابطه مفروضی ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها و کشف رابطه احتمالی آنها می‌تواند در ایجاد ارزشی برای شرکت‌های تولیدی و به تبع حفظ حقوق سهامداران موثر باشد و از آنجایی که این موضوع در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه بوده و انجام پژوهش‌های تجربی در این خصوص ضروری می‌نماید.
انبارها یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های تولیدی می‌باشد. زیرا با ارزش‌ترین دارایی‌های مجموعه در آنجا نگهداری می‌شود. لذا استفاده از بروزترین و بهترین روش‌های انبارگردانی و کنترل موجودی یکی از نیازهای اساسی صنایع تولیدی می‌باشد. تعریف استانداردها و محصولات ومدیریت موجودی انبار در راستای نیازهای تولید. حتی در بودجه ریزی و حفظ وسرمایه های مادی مجموعه تاثیر دارد
1-4- اهداف تحقیق
اهداف اساسی این تحقیق عبارت‌اند از:
تبین رابطه مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها
تبیین رابطه مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها
تبیین رابطه سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها
تبیین رابطه مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

1-5- فرضیات تحقیق
فرضیات اساسی تحقیق عبارت‌اند از:
بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.
بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.
بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.
بین میزان مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی مطرح می‌شود (خاکی،1384)
قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها را در بر می‌گیرد. قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 6 ساله از فروردین 1385 تا اسفند ماه 1390 بوده قلمرو مکانی آن شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است. زیرا نتایج آن را می‌توان در عمل بکار گرفت.در ضمن تحقیق حاضر به لحاظ اجرا یک تحقیق توصیفی- همبستگی است زیرا بدون دخل و تصرف وضع موجود را توصیف می‌کند. و در بررسی رابطه متغییر ها از رگرسیون و همبستگی استفاده می‌شود. به لحاظ ماهیت داده‌ها نیز این پژوهش پس رویدادی تلقی می‌شود زیرا در آن از داده‌های گذشته شرکت‌ها استفاده شده می‌شود.
1-8- ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات داده‌ها
اطلاعات مورد نیاز بخش ادبیات تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و مقالات استخراج شده از اینترنت، گردآوری شده است (روش کتابخانه‌ای). داده‌ها مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از گزارشات بورس (صورت‌های مالی سالانه و یادداشت‌های توضیحی و در جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شده است. همچنین از نرم‌افزارهای

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ضریب همبستگی، متغیر مستقل، ضریب تعیین Next Entries منبع تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، مدیریت موجودی