دانلود تحقیق در مورد تغییرات اجتماعی، ادبیات نمایشی، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

و بازيگران ديالوگ هاي محذوف را با حركات آهسته (Slow-motion) و در سكوت اداء كردند. ناگفته پيداست اين بخش ها تصاويري از جامعه بازتاب ميدادند كه با حذف آنها، بخشي از تصوير از بين رفته و جاي آنها به صورت حفره هائي در اثر مانده است.
در اين پژوهش موضوعاتي مثل خانواده، جنگ و آدمهاي آن، جوانان، زنان، جامعه و گروههای مراجع و … مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و تلاش مي شود تا تصوير جامع تري از جامعه دهه هشتاد ارائه شود.

نظراستادراهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست

فهرست مطالب

پيشگفتار ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول: کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………. 5
1-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-2 پیشینه ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 7
1-3 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4 فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-5 سوالات کلیدی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 7
1-6 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: چهارچوب نظری ……………………………………………………………………………………… 9
2-1 تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-1-1 تعریف جامعه …………………………………………………………………………………………………….. 10
2-1-2 ویژگی های جامعه ……………………………………………………………………………………………….. 10
2-1-3 تعریف جامعه شناسی …………………………………………………………………………………………… 11
2-1-4 تضادگرائی ………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-1-4-1 نظریه تضاد رالف دارندورف ……………………………………………………………………………… 13
2-1-4-2 قدرت، تضاد و ایدئولوژی ………………………………………………………………………………… 15
2-1-5 تغییرات اجتماعی …………………………………………………………………………………………………. 16
2-1-5-1 تعریف تغییرات اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 17
2-2 تحول اجتماعي و تفاوت آن با تغيير اجتماعي ……………………………………………………………… 17
2-3 خصوصیات اصلی یک تغییر اجتماعی ………………………………………………………………………… 17
2-3-1 عوامل تغيير …………………………………………………………………………………………………………. 18
2-3-2 شرايط تغيير ………………………………………………………………………………………………………… 18
2-3-3 كارگزاران تغيير …………………………………………………………………………………………………… 19
2-4 تضادگرائي و تغییرات اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 19

فصل سوم: خلاصه داستانها و تحلیل آثار منتخب ………………………………………………………… 22
3-1 خانواده و روابط آدمهای آن ……………………………………………………………………………………….. 23
3-2 جامعه و گروه های مرجع …………………………………………………………………………………………. 35
3-3 جنگ و آدمهای بعد از جنگ ……………………………………………………………………………………… 53
3-4 زن در جامعه …………………………………………………………………………………………………………… 60
3-5 حکومت و نظام حاکم ………………………………………………………………………………………………. 67
3-6 تحزب ……………………………………………………………………………………………………………………. 72

فصل چهارم: نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 77
جامعه در لبه پرتگاه فروپاشی اخلاقی ………………………………………………………………………………… 79
مقايسه نظرات موافقان و مخالفان وضع موجود …………………………………………………………………… 82
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………. 84
پروژه عملی: نمایشنامه: گورکن ……………………………………………………………………………….. 88
پيشگفتار:
فكر و ايده ي اوليه اين پژوهش در كلاس نقد ادبي به ذهنم خطور كرد. زماني كه صحبت از نمايشنامه هاي چخوف در ميان بود. استاد معتقد بود كه چخوف در برخي از نمايشنامه هايش از جمله “باغ آلبالو” نسبت به آينده ي جامعه هشدار داده و انقلاب روسيه را پيش بيني كرده بود. اين موضوع برايم فوق العاده جالب بود كه يك نويسنده توانسته به چنان دركي از جامعه و پارامترهاي تعيين كننده ي آن برسد كه بتواند پيش از ديگران نسبت به جامعه و آينده ي آن هشدار دهد. علاقه ي من به اين موضوع به رشته تحصيلي من در دوره ي كارشناسي مربوط مي شود. من در اين دوره علوم اجتماعي خوانده بودم و طبيعتا” نگاه جامعه شناختي به ادبيات نمايشي مي توانست به بخشي از دغدغه هاي اجتماعي ام پاسخ گويد.
پس ازمشورت با دوستان وهمكلاسي هايم طرح اوليه پژوهش به نگارش درآمد و پس از كش و قوسهاي معمول اينگونه پژوهش ها، پورپوزال اوليه تصويب و كار نهائي پس از يك سال به فرجام رسيد.
اين كار همچون هر كار فرهنگي ديگري، مشكلاتي بر سر راه داشت. از جمله اينكه دسترسي به
نمايشنامه هائي كه در دهه ي هشتاد به نگارش درآمده بودند، فوق العاده سخت بود. اغلب اين كارها در بازار كتاب موجود نبودند. علت اين غيبت عدم تجديد چاپ آنها بود و من براي دسترسي به آنها مجبور مي شدم با نويسندگانشان تماس گرفته و درخواست نسخه ي تايپي شان را بكنم. برخي از اين دوستان و اساتيد همكاري هاي مهربانانه اي مي كردند و بلافاصله نسخه PDF يا world اثرشان را برايم مي فرستادند، اما برخي به ديده ظنّ و ترديد به موضوع نگاه مي كردند و تصور مي كردند اين حقير از نمايشنامه اي كه قبلا جائي چاپ شده و يا حداقل اجراي عمومي شده، قصد سوء استفاده دارم! با اين حال گفتني است تعداد اين دوستان كم بود و اغلب نويسندگان با من همكاري كردند كه جا دارد از اين عزيزان تشكر كنم: خانم ها و آقايان حسين فدائي حسين، آرش عباسی، هاله مشتاقی نیا، سلما سلامتی، محمد یعقوبی، فارس باقري، عليرضا نادري، ندا ثابتی، امير محمد ياراحمدي.
ادب حكم مي كند تا از راهنمائي هاي استاد گرانقدر دكتر قطب الدين صادقي كه بي حضور مهربانانه ايشان اين كار به ثمر نمي نشست، تشكر كنم. ايشان عليرغم نداشتن فرصت كافي، صبورانه دستنوشته هاي مرا خوانده و مرا در طي مسير تا رسيدن به حصول نتيجه راهنمائي كردند و همچنين از دوست بسيار عزيزم جناب فارس باقري كه همواره يار و ياور من در نگارش اين رساله بود؛ و نيز از همسر نازنينم كه مرا از نخستين روزهاي نگارش تا جلسه ي دفاع همراهي ام كرد.
اميد كه اين پژوهش بتواند مقدمه اي براي پژوهش هاي اينچنيني باشد و راه را براي نگاه جامعه شناختي به ادبيات نمايشي هموار كند.

مقدمه:
جامعه‌شناسی ادبيات بویژه در حوزه ادبیات نمایشی‌، عرصه كمتر شناخته شده اي براي پژوهشگران است. بخشی از این بیگانگی به ضرورت آشنایی با دو رشته جامعه شناسی و ادبیات نمایشی بصورت توامان بر می گردد که در نوع خود تحدیدگر است‌؛ و بخشی دیگر مربوط به کم کاری نسبی در این حوزه. البته پژوهش هائي انجام گرفته و منتقدانی چون گئورک لوکاچ1 (1971-1885) و لوسین گلدمن2 در اين باره كارهاي ارزنده اي انجام داده اند.
پژوهشی که در پی خواهد آمد‌، ابتدا تلاشی است در این زمینه تا در صورت توفیق‌، گام هر چند كوچكي در این مسیر برداشته شده باشد‌؛ و در مرحله بعد تصوير روشني از تغييرات اجتماعي کشورمان در محتواي آثار نمايشي ترسيم شود.
پژوهشگران عرصه ادبيات و هنر اغلب براي شناخت آثار هنري/ادبي به شرايط اجتماعي و خانوادگي نويسنده رجوع مي كنند. آنها با بررسي شرايط فرهنگي، اقتصادي، سياسي و … نويسنده در دورانهاي مختلف زندگي اش، تلاش مي كنند تا منشاء آثار هنري/ادبي نويسنده را دريافته و به كشف مسائل پنهان در آثار نائل شوند. به معناي ديگر اين پژوهشگران از شرايط محيطي نويسنده شروع كرده و به آثار پديدآمده مي رسند. اما نگارنده در اين پژوهش، سنت شكني كرده و در حركتي عكسِ آنچه كه تا به حال مرسوم بوده از آثار پديد آمده شروع كرده و سپس به شرايط اجتماعي رسيده است.
براي اين مهم، دهه 80 خورشيدي به لحاظ قرابت زماني و در نتيجه كاربردي بودن نتيجه پژوهش، مدنظر قرار گرفته و تلاش شده تا از همه طيف هاي هنري آثاري بازخواني و تحليل شود. سعي جدي بر اين موضوع متمركز شده كه انتخاب، تحليل و نتايج حاصله در كمال بي طرفي صورت پذيرد تا ماحصل كار از ارزش علمي و پژوهشي برخوردار باشد.
براي تحليل آثار، لازم بود چهارچوب مشخص نظري تعريف مي شد. نظريه “تضادگرائي” را به لحاظ همساني ذاتي اين نظريه جامعه شناختي با ساختار درام و اينكه در هر دو تضاد و كشمكش عنصر بنياني محسوب مي شوند، مبناي پژوهش خود قرار دادم.
نكته اي كه بايد به آن اشاره ي كرد در رابطه با تاويل و تفسير متن نمايشنامه هاست. ممكن است نويسنده اي يك اثر را با نيتي كاملا شخصي كه براي مخاطب پنهان است، بنويسد و تاويل مخاطب و منتقد را از اثر نپذيرد. اما نگارنده اين سطور معتقد است كه يك «متن» براي خود موجودي مستقل از موجدش هست و مي تواند به تعداد مخاطبان تفسير ويژه ي خود را داشته باشد. من نيز در اينجا تفسير خاص خود را دارم كه ممكن است

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد فراواني، توزيع، تجزيه Next Entries دانلود تحقیق در مورد جامعه شناسی، تغییرات اجتماعی، علوم اجتماعی