منبع پایان نامه ارشد درباره منطقه آزاد، مراکز فرهنگی، فضاهای فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

اه ها و مجامع حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است. (10)
اختراع سازه های جدید این امکان برای معماران فراهم کرده است که با توجه به شرایط مختلف طراحی، امکان طراحی یک مجموعه مناسب، با توجه به ویژگی های کالبدی و فعالیتی آن مکان را داشته باشند. همین امر نشان از این دارد که معماران باید نسبت به تکنولوژی های جدید سازه ای آگاهی داشته تا بتوانند ساختمان های ماندگار طراحی و اجرا کنند
1- 2–طرح مساله
تاثیر فرهنگ بر هنر، هنر بر فرهنگ، فرهنگ بر معماری، بخصوص درقرن حاضر، صد چندان شده است. این تاثیر به حدی است که نفوذ هرکدام از حوزه های یادشده در دیگری درپاره ای موارد باعث تغییرات بنیادی شده است و از طرف دیگر نمی توان یک هنرمند یا فیلسوف یا عالم را به تنهایی در حوزه خودش مورد مطالعه قرار داد. گاه یک هنرمند با اثر هنری خود سخنی فیلسوفانه و یا عالمانه می گوید و یا کار فیلسوف، رابطه گفتارها و اندیشه‌های وی با مردم و درک آنها از جانب ایشان، می‌تواند هنر باشد. اما وجود این تعاملات نیازمند ایجاد فضای مناسب برای هنرمندان، ادیبان و عارفان درهر شهری می باشد.
1-2-1-هنر، سرچشمه ی فرهنگ
هر فرهنگ بازتاب سیستم ارزشی یک نظام اجتماعی است. در مفهوم جامع می توان گفت که دانش و هنر مظاهر این بازنمایی هستند. در حالی که دانش در جهتی شدیداً عقلانی گام بر می دارد و تنها با شعور انسان سروکار دارد، هنر چیزی است ادراکی که با احساس سروکار دارد که این جنبه ی غیرعقلانی و احساسی فرهنگ همانند جنبه ی علمی آن، قدمتی طولانی دارد.
هنر که ارنست کریز آن را رؤیاهای زیباشناختی می نامد، به نظر فروید نیز سرآغاز فرهنگ است. به این ترتیب هنر در گذشته ی دور به تعبیر امروز نیز استحاله ی ترفیعی اعمال و رفتار آئینی با محتوای نمادین بوده و هست، هنر چیز مستقلی نبوده است، بلکه جزئی از ساختار اجتماعی- اخلاقی بوده است.
1-2-2-ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی:
هر قوم و ملتی یا هر فردی به طریقی می اندیشد، می نگرد و به شکلی استنباط می کند، به عبارت دیگر دارای هدفی است. آداب و رسوم، سنتها و… بیانگر نگرش خاص به هستی و نشانی است از نحوه ی نگرش به آرمان ها. از اینجاست که فرهنگ هر قومی شکل می گیرد و در زندگی کارایی پیدا می کند. فرهنگ عامل هم بستگی قومی است و عامل تفاهم. تفاهم به معنای کامل کلمه و به معنی ” فهم از دو طرف” و این نقطه ی تلاقی هنر و فرهنگ است.

1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ:
هر جامعه ای با هر سیستمی اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های خاص خود می باشد. وظیفه ی اصلی فرهنگ، نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله ی نمود اشکال عینی. در فرآیند این استحاله، معماری نقش اساسی به عهده دارد.
هرمان موتسیوس که از اولین نظریه پردازان در ورک بوند آلمان در سال ۱۹۱۱ میلادی چنین می نویسد:
” معماری وسیله ی واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست. هنگامی که ملتی می تواند مبل ها و لوسترهای زیبا بسازد، اما هر روز بدترین ساختمان ها را می سازد، دلالت بر اوضاع نابسامان و تاریک آن جامعه دارد. اوضاعی که در مجموع، بی نظمی و عدم سازماندهی آن ملت را به ثبات می رساند هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ی ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود، عینیت بخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ.”
در جوامع رو به رشد و در حال توسعه، لزوم بازنگری به ارزش ها و عناصر فرهنگی، نابسامانی اقتصادی و هرج و مرج های رفتاری، همه و همه باعث گردیده است تا لزوم عرصه هایی کالبدی که بتواند مجموعه ای مدون از آموزش های غیر رسمی را خارج از نظام آموزشی رسمی ارائه نماید، بیش از پیش حس می گردد.
در نظر گرفتن مسئله زمان و مکان درهمه رویدادها امری عاقلانه است درعصری که تبلیغات به شکل گسترده همه جنبه های زندگی انسانی را در بر گرفته است و دیگر راههای برقراری ارتباط و انتقال پیام متفاوت شده اند، آیا وجود فضاهای فرهنگی که پایگاهی برای اشاعه هنر و فرهنگ در جامعه باشد و بتواند روحیه ادبی و هنری بشر را زنده نگهدارد، ضروری نیست؟

1-2-4- معماری و مهندسی نوین
با توجه به پیشرفت های تکنولوژی باعث به وجود آمدن امکانات جدیدی در خلق آثار معماری گردید که به رونق گرفتن ساخت و پیدایش شهرهای بزرگ و به طبع آن وسایل ارتباطی و بناهای ساخته شده ای که پیش از آن نمونه ای از آنها وجود نداشت. بناهایی که خود زائده این تحول بودند و امکانات فراوانی برای پیشرفت معماری به وجود آورده اند، دهانه هایی بیش از 20 متر از سازه های چدنی، آهنی و بتنی (پیش تنیده و پس تنیده) از جمله ابزار جدیدی بودند که می توانستند بی پروا در سازه های مورد استفاده قرار گرفت.بناهای جدید در این دوره بسط ساختمانهای آهنی و نموداری از تغییرات مهم در مفهوم زیبایی گردیده اند. این موضوع به خصوص در رابطه با ساختمانهایی که خود به نوعی در حول موضوعات جدید شکل می گرفتند، مانند نمایشگاه های جهانی، پل ها، گلخانه های عظیم، مراکز فرهنگی، کارخانجات و ایستگاه های راه آهن و فرودگاه به صورت بارزتری مورد استفاده قرار می گیرد.پیچیدگی های تکنولوژیک ساخت چنین ساختمانهای نقش فن را در مقایسه با زیبایی و هنر پر رنگ تر ساخت. عظمت ساختمانهای جدید، احساسی از ربع و اعجاز، همراه با احترام در بینندگان بر می انگیخت که عرصه را برای دست اندازی علم ساختمان بر هنر معماری فراهم می ساخت. سزار دارلی در سال 1867 می نویسید « آیا سرنوشت معماری این است که به فن مهندسی تسلیم شود؟ آیا معماری روزی زیرمجموعه ای از مهندسی خواهد شد؟
با توجه به انچه بیان گردید فضاهای فرهنگی از مهم ترین نیازمندی های منطقه ای محسوب می شوند، که در جهت حفظ و استیلای فرهنگی هر منطقه وجود و طرایح بهینه آن کاملاً ضروری به نظر می رسد. این مجموعه ها با اهداف فرهنگی، فراغتی، آموزشی، پژوهشی و تبادل اطلاعات و فرهنگ ها و حفظ ارزشهای فرهنگی متناسب با هر منطقه بسیار حائز اهمیت است. طراحی مراکز فرهنگی نیازمند توجه بسیاری به مسائل مختلف است و از جمله این مسائل توجه به مسائل فرهنگی، مذهبی، اقلیمی، سازه ای و…. بوده که در طراحی یک مرکز فرهنگی باید مورد توجه قرار گرفته، تا بتوان از این طریق به یک طراحی مناسب دست پیدا کرد.
1- 3-اهداف تحقیق
معرفی انواع سازه های جدید که بتوان در مجتمع های فرهنگی از آن استفاده کرد.
بیان استانداردهای طراحی مجتمع های فرهنگی.
طراحی یک مجتمع فرهنگی متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه با استفاده از سازه های نو که امکان کاهش زمان بهره برداری و هزینه های نگهداری و امکان پیش ساختگی، کمترین استفاده از مصالح بنایی برای دست یابی به یک مجتمع منحصر به فرد، در سطح بین الملی در راستای توسعه وتبادل فرهنگی منطقه آزاد انزلی با فرهنگ های کشورهای منطقه و بهره گیری از این مجتمع به عنوان نمادی برا منطقه آزاد انزلی.
1- 4- ضرورت تحقیق
منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور، فاقد هرگونه فضایی جهت امور فرهنگی و هنری است. در حالی که وجود یک مرکز فرهنگی امور مربوط فرهنگ، آداب، رسوم و سنن و هنرهای ایرانی بخصوص ویژگی های فرهنگی مردم گیلان ضروری است، که در تبادل فرهنگی با سایر ملل و اقوام حاشیه دریای کاسپین قرار گیرد. بخصوص اینکه این ارتباط پس از انقلاب اکتبر قطع گردید و ضرورت برقراری ارتباط بین فرهنگ های مشابه، اقوام مختلف، مانند؛ آذری، ترکمن، قزاز و روس و… نیاز مبرم منطقه می باشد. لذا برای برقراری ارتباط عینی و ذهنی با مللی که به این منطقه مراجعه می کنند، صرفاً برقراری ارتباطات اقتصادی و تجاری کافی نمی باشد و مکمل آن برقراری ارتباطات فرهنگی می باشد و طبعاً رویکرد این مجموعه فرهنگی باید نمادی از فرهنگ بومی و توانایی های فناوری منطقه باشد. با توجه به اینکه مراکز فرهنگی ساخته شده در استان بدون استفاده از فناوری نوین و نوآوری ساخته شده اند، ساخت یک مجموعه فرهنگی با رویکرد یک سازه خاص می تواند ضمن افزودن به جایگاه گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه به عنوان نماد منطقه آزاد عمل نماید.
1- 5- روش تحقیق و گرد آوری
انتخاب روش پژوهش بستگي به اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت موضوع پژوهش و همچنين اهداف و وسعت آن مشخص باشد. در بسياري از مواقع، در پژوهش از روش تركيبي استفاده مي گردد. انجام این پژوهش مبتنی است بر مطالعات کتابخانه ای و در صورت لزوم مراجعه به مصادیق عینی که در عملیات میدانی بررسی می گردد. بنابراین روش پژوهش توصیفی – طراحی می باشد.
1- 6- محدوديت هاي و امکانات تحقيق
محدويت هاي تحقيق را مي توان به دو بعد نظري و عملي تقسيم بندي كرد. در بعد نظري نياز به منابع به روز علمي در زمينه سازه های نو و استاندارهای ساخت مراکز فرهنگی و در حوزه هاي مرتبط با معماری به شدت احساس مي شود. در بعد عملي طرح اصلي ترين مسئله در اين تحقيق دسترسي به اطلاعات به روز و متناسب با اهداف طرح و نوع طراحی و انتخاب سازه مناسب می باشد، همچنین برای انجام پژوهش در منطقه آزاد انزلی، لازم است تا رايزني هاي كافي با مراكز مسئول در اين زمينه صورت گيرد و نسبت به در اختيار نهادن اطلاعات كافي به محقق همكاري مناسب به عمل آيد.
امکاناتی که در این تحقیق برای محقق وجود دارد دسترسی مناسب به منابع مختلف در زمینه سازه های نو برای طراحی مناسب، قرار گیری پردیس دانشگاهی بین اللملی انزلی در منطقه آزاد انزلی امکان آشنایی مستقیم با محیط سایت مورد مطالعه را به راحتی فراهم می کند.

فصل دوم
مبانی نظری

2-۱- فرهنگ:
فرهنگ تکنیک واقعیتی ارزنده و تاریخی است که دگرگونی ویژه ای در صنعت پدید آورده، زیرا اگر چه بدون تردید در افزایش و تکامل ابزار تولید مؤثر بوده و حتی در جهان، نظری سود جویانه افکنده و حقایق را در جهان از یاد برده است در عوض توانسته است تغییرات قابل ملاحظه ای را به وجود آورد.
فرهنگ مانند سرزمین، مانند خردمندی و شادی و خوشبختی، نه وارد کردنی است نه خریدنی. فرهنگ و خردمندی به تدریج و با تلاش مستمر نسل ها، مثقال مثقال به وجود می آیند، اما حفظ آنها –به خصوص در چنین روز و روزگاری– به تلاشی مضاعف نیاز دارد، وگرنه خروار خروار از دست می روند!
2-۱-۱- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن:
فرهنگ جوهر اساسی حیات انسانی و فصل ممیز بین انسان و حیوان است. در نگاهی کلان فرهنگ، روح، هویت و موجودیت هر جامعه است که در قالب های ویژه ای بروز و ظهور می یابد، فرهنگ هر جامعه، مهم ترین شاخص برای معرفی سیمای آن جامعه است، اصولاً تصور جامعه ای عاری از فرهنگ غیر ممکن می نماید. اساس جامعه و محور واقعی آن فرهنگ است.
اصطلاح فرهنگ (Culture) به عنوان فرآورده ی اجتماع بشری در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، تعریف های گوناگونی یافته و برداشت وسیع، گسترده و همه جانبه ای از این واژه به عمل آمده است. تعاریف متعدد از سوی صاحب نظران عرصه های مختلف علوم، بیانگر دیدگاه متنوع فکری و فرهنگی در این باره است. چرا چنین است؟
فرهنگ با انسان سروکار دارد، می توان آن را نقطه تمایز بین انسان و حیوان دانست، انسان ها هم حقیقتی تودرتو و ضمیری لایه لایه دارند، وقتی که اصطلاح فرهنگ در مورد انسان به کار می رود، با توجه به تعاریف متعدد انسان و نیز حقیقت پیچیده و تو در توی آدمی، احتمال توافق بر سر چندوچون فرهنگ، بسیار کم می شود.
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء است، فر به معنای جلو، بالا، بر و پیش آمده است و هنگ نیز از ریشه ی اوستایی تنگا به معنای کشیدن و سنگینی وزن است.
در واقع به طور ساده، فرهنگ هوایی است که در آن نفس می کشیم و زندگی می کنیم. در تعریفی ساده، فرهنگ چیزی است که به زندگی ارزشی حیاتی می بخشد. یعنی جوهر زندگی است و برای آن معنا ارائه می کند. به عبارت دیگر، پاسخگویی دغدغه های بشری و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ساختمان سازی، فرهنگ و سنت، لیبرالیسم