پایان نامه درمورد بازده دارایی، تجزیه واریانس، بازده سهام، شاخص قیمت

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………..77
جدول 4-3: معیارهای خطای پیش‌بینی………………………………………………………………………………..78
جدول 4-4: ریشه واحد باقیمانده‌های پیش‌بینی تورم…………………………………………………………….79
جدول 4-5: آزمون ریشه واحد فصلی…………………………………………………………………………………80
جدول 4-6: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته…………………………………………………………………………..81
جدول 4-7: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………………..82
جدول 4-8: تعیین وقفه‌ی بهینه‌ی مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………………….82
جدول 4-9: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………..83
جدول 4-10: آزمون یوهانسون مربوط به مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………..84
جدول 4-11: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم………………………………………86
جدول 4-12: آزمون واریانس همسانی پسماندها…………………………………………………………………..88
جدول 4-13: آزمون نبود خودهمبستگی………………………………………………………………………………88
جدول 4-14: بردارهای هم‌انباشتگی مقید مدل بازده دارایی‌ها و تورم انتظاری…………………………..89
جدول 4-15: آزمون واریانس همسانی پسماندها…………………………………………………………………..91
جدول 4-16: آزمون نبود خودهمبستگی………………………………………………………………………………91
جدول 4-17: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم…………………………………………98
جدول 4-18: تجزیه واریانس مربوط به بازده سهام در مدل با تورم انتظاری…………………………….99
جدول 4-19: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم……………………………………..100
جدول 4-20: تجزیه واریانس مربوط به بازده مسکن در مدل با تورم انتظاری………………………….101
جدول 4-21: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم………………………………………..102
جدول 4-22: تجزیه واریانس مربوط به بازده سکه در مدل با تورم انتظاری…………………………….103
جدول 4-23: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم…………………………………………….104
جدول 4-24: تجزیه واریانس مربوط به بازده دلار در مدل تورم انتظاری…………………………………105

فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم………………………………………………………….92
نمودار 4-2: توابع عکس‌العمل مدل بازده سهام و تورم انتظاری………………………………………………93
نمودار 4-3: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم……………………………………………………94
نمودار 4-4: توابع عکس‌العمل در مدل بازده مسکن و تورم انتظاری………………………………………..94
نمودار 4-5: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم………………………………………………………95
نمودار 4-6: توابع عکس‌العمل در مدل بازده سکه و تورم انتظاری………………………………………….96
نمودار 4-7: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم……………………………………………………….97
نمودار 4-8: توابع عکس‌العمل در مدل بازده دلار و تورم انتظاری……………………………………………97

فصل اول

کلیات تحقیق

مسئله اصلی تحقیق
تورم که به عنوان یکی از شاخص‌های بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان مطرح است، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی باشد که بر بازده سرمایه‌گذاری‌ها تأثیرگذار است. از آن جایی‌که هدف هر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کسب بازده است و تورم ممکن است تأثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد؛ به همین منظور مدیران شرکت‌ها، سهامداران و سرمایه‌گذ‌اران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند. بنابراین مشخص بودن رابطه‌ی بین تورم و انتظارات تورمی با بازده دارایی‌ها می‌تواند راهگشایی برای مدیران و سرمایه‌گذاران آتی جهت تصمیم‌گیری محسوب گردد. در این زمینه تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف جهان، اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است که نتایج متفاوتی را نشان داده‌ است. لذا تحقیق حاضر سعی دارد تا ارتباط بین بازده دارایی‌ها (سهام، مسکن، سکه طلا و دلار)، تورم و تورم انتظاری را در ایران بررسی کند تا میزان پوشش این دارایی‌ها را در مقابل تورم و انتظارات تورمی برای سرمایه‌گذاران، مدیران و خانوارها روشن و شفاف گرداند.
تشریح و بیان موضوع
در سال‏های اخیر تورم، که به بالا رفتن مداوم و بی‏تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات اطلاق می‏شود، به‏ عنوان یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری‏های اقتصادی، مالی و سرمایه‏گذاری، نقش مهمی ایفا می‏کند و سرمایه‏گذاران توجه بیش از حدی به نرخ تورم دارند، به این دلیل‏ که خالص منافع حاصل از سرمایه‏گذاری‏های آن‏ها به نرخ تورم بستگی دارد. از سوی دیگر افزایش تورم، نرخ بازده انتظاری سرمایه‏گذاران را افزایش می‏دهد (سعیدی و کوهساریان، 110:1388). به عبارت دیگر، هر گاه در فاصله‌ی زمانیِ بین سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، قیمت‌ها افزایش یابد، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد، قدرت خرید کم‌تری داشته و در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کم‌تر از بازده انتظاری خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش تورم نرخ بازده مورد توقع سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و در شکل دیگر با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب‌ناپذیر است و در نتیجه نرخ بازده انتظاری سهام‌داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به‏علاوه یکی دیگر از اثرات تورم، بی‏ثباتی سود است، که این اثر تورمی نوسان بازده را به دنبال دارد.
بنابراین، نوسانات نرخ تورم و بی ثباتی آن که در طول زمان از جمله معضلات اقتصادی- اجتماعی و گریبانگیر اقتصاد قرن حاضر است، باعث ایجاد مشکل در تصمیمات و پیش‌بینی‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران می‌شود و می‌تواند به آن‌ها لطمه بزند. مردم به‌دنبال ایمن‌سازی خود در مقابل تورم، هر اقدامی انجام خواهند داد تا هزینه‌های تورم احتمالی بر رفاه خود را به حداقل برسانند. افراد در اولین گام در این راه سعی خواهند کرد تا سبد دارایی خود را به نحوی تغییر دهند که در شرایط تورمی از زیان های احتمالی در امان بوده و در صورت امکان، سود هم کسب کنند. در جريان‌های تورمی پول نقد بيش از هر چيز ديگر ارزش خود را از دست می‌دهد و بنابراين همه تلاش می‌کنند که کمترين ميزان پول نقد را نگاه دارند. به طور معمول و تاریخی در ایران و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان برای حفظ منافع خود در مقابل تورم، گرایش دارند نقدینگی خود را در معاملات زمین، طلا، ارز، مسکن و نظیر این‌ها سرمایه‌گذاری کرده تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. عدم آگاهی سهام‌داران و به طور کلی سرمایه‌گذاران از تأثیر تورم، تصمیم‌گیری روشن و دقیق نسبت به سرمایه‌گذاری را با دشواری روبرو می‌کند. بنابراین در شرایطی که ارزش پول به دلیل تورم مداوم، کاهش می‏یابد، سرمایه‏گذار برای جلوگیری از زیان‏های ناشی از تورم، تصمیم به سرمایه‏گذاری روی دارایی‏هایی می‏گیرد که همراه با تورم، افزایش ارزش داشته و قدرت خرید آن‏ها را در طی زمان نه تنها حفظ کند، بلکه افزایش نیز بدهد و برای این هدف نیاز به آگاهی از نحوه اثرپذیری این دارایی‌ها از نرخ تورم دارد.
از آنجایی‏که رشد مستمر و شتابان سطح قیمت‏ها در اقتصاد ایران از سال‏های اولیه دهه پنجاه، همراه با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور آغاز شده و تا امروز نیز ادامه داشته و تبدیل به یکی از حادترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران شده است؛ بررسی یکی از نگرانی‏های اشخاص و سرمایه‏گذاران در مورد حفظ ثروت و قدرت خریدشان در این شرایط حائز اهمیت فراوانی است. بررسی نرخ تورم در سال‏های گذشته و همبستگی و ارتباط آن با بازده دارایی‏ها ، می‏تواند این مسئله را روشن کند که آیا هماهنگ با روند تورم، بازده این دارایی‏ها نیز افزایش یافته است.
با توجه به امکان استفاده از دارایی‏های مختلف به عنوان راهی برای محافظت از قدرت خرید و پوشش تورم و تورم انتظاری، این مطالعه به بررسی رابطه بین نرخ تورم و تورم انتظاری با نرخ بازده چهار دارایی‏ عمده در اقتصاد ایران شامل سهام، مسکن، طلا و ارز، می‏پردازد. برای این منظور، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، شاخص قیمت مسکن (از زیربخش شاخص قیمت مصرف‌کننده)، قیمت سکه تمام بهار آزادی و نرخ هر دلار به ازای ریال ایران، به ترتیب برای ارزیابی قابلیت پوشش تورمی دارایی سهام، مسکن، طلا و ارز مورد استفاده قرار می‏گیرد.
پوشش تورم1
بازده دارایی‏هایی که اثر تورم را جبران می‏کند به عنوان پوشش در مقابل تورم نامیده می‏شود (بودای2،460:1976). به تعبیر هول3(2003) حرکت ارزش دارایی‏ها، مطابق و مرتبط با نرخ تورم، پوشش تورم محسوب می‏شود. یکی از خصوصیات پوشش سازی، کاهش تغییرپذیری ثروت در آینده است (بونکامپ4، 1978). هدف از هر پوششی جبران یا بی‏اثر کردن ریسک است (تاربرت5، 77:1996). بنابراین، اثربخشی انواع دارایی‏ها در ارائه پوشش تورمی، با توانایی آ‏ن‏ها در کاهش یا جبران کاهش قدرت خرید حاصل از تورم اندازه‏گیری می‏شود (ورتزباچ و همکاران6، 154:1991).
در ادبیاتِ سهام عادی و نرخ تورم، اصطلاح پوشش تورم به دو طریق متمایز به کار برده می‌شود. در تعریف اول، سهام پوشش تورم است اگر این امکان که نرخ واقعی بازده سهام به زیر ارزش کف معینی مثل صفر سقوط کند، حذف یا حداقل کاهش یابد. این تعریف صریح تر در دو مقاله توسط ریلای و همکاران7 (1970)، و کاگان8 (1974) تلویحاً اشاره شده است. ریلای و همکاران (1970) توضیح می‌دهند که اگر یک دارایی پوشش تورم باشد بازده اسمی آن شامل ریسک حق پاداش خواهد بود، به طوری که نرخ تورم، باعث نخواهد شد بازده واقعی دارایی پایین تر از سطح انتظاری سقوط کند.
تعریف دیگر از پوشش تورم توسط برانچ9 (1974)، فاما و مکبس10 (1974) و اودت11 (1973) چنین به کار رفته است که دارایی پوشش تورم است اگر و تنها اگر بازده واقعی آن مستقل از نرخ تورم باشد. نظریه‌پردازان اقتصادی مدت طولانی سهام عادی را به عنوان یک پوشش تورم مطرح کرده‌اند، از این جهت که سهام مالکیت سرمایه فیزیکی‌ای را نشان می‌دهد که ارزش واقعی آن مستقل از نرخ تورم فرض شده است. این امر نشان می‌دهد که با ثبات سایر عوامل، یک تغییر مثبت در نرخ تورم باید توسط یک تغییر مثبت برابر در بازده اسمی دارایی‌های مالی همراه باشد، به طوری که نرخ بازده واقعی دارایی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. در حقیقت این دیدگاه به صورت عام‌تر به عنوان همبستگی مثبت بین نرخ بازده اسمی دارایی و نرخ تورم بیان شده است (بودای،460:1976).
به منظور مدیریت ریسک تورم و حفاظت سرمایه‏گذار بلندمدت در برابر اثرات منفی تورم، دارایی‏های مختلف و یا ترکیباتی از دارایی‏ها را می توان خریداری کرد. برای بسیاری از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع امام علی (ع)، هزارویک شب، نهج البلاغه، قرآن کریم Next Entries پایان نامه درمورد قیمت سهام، بازده دارایی، قیمت طلا، بازده سهام