منابع تحقیق با موضوع ضرایب رگرسیونی، نیروی انسانی، اقدامات درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………89
2-5 نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………104
3-5کاربرد یافته ها………………………………………………………………………………………………107
4-5پیشنهادات بر اساس یافته ها…………………………………………………………………………………………109
5-5سایر پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….110

منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی و انگلیسی………………………………………………………………………112
فرم بررسی متغیرهای فردی و نیروی انسانی………………………………………………………….119
فرم بررسی تجهیزات آمبولانس………………………………………………………………………………..120
فرم بررسی نیروی انسانی حاضر در آمبولانس………………………………………………………………124
فرم بررسی اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی……………………………………………………………..125

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول شماره1-4:توزیع اطلاعات فردی بیمار 61
جدول شماره2-4:توزیع اطلاعات مربوط به زمان بروز حادثه 63
جدول شماره3-4:توزیع اطلاعات مربوط به مدت زمان 64
جدول شماره 4-4:توزیع اطلاعات مربوط به مدت زمان بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه بر حسب محل رخداد حادثه 66
جدول شماره 5-4: توزیع سن ،سابقه کار،وتعدادماموریت پرسنل 67
جدول شماره 6-4: توزیع شیفت وتحصیلات پرسنل 67
جدول شماره 7-4:توزیع تجهیزات آمبولانس 68
جدول شماره 8-4:توزیع نیروی انسانی در ماموریت های انجام شده 71
جدول شماره 9-4: توزیع اقدامات درمانی در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب درص 72
جدول شماره10-4:توزیع اقدامات درمانی در هر حیطه 74
جدول شماره 11-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب سن بیمار 75
جدول شماره12-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب جنس بیمار 76
جدول شماره 13-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب مکانیسم تروما 77
جدول شماره 14-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب نوع تروما 78
جدول شماره 15-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب معابر ترافیکی 79
جدول شماره 16-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب RTSمصدوم 79
جدول شماره 17-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب موقعیت مصدوم در حادثه 80
جدول شماره 18-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب محل رخداد حادثه 80
جدول شماره 19-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب نوع وسیله نقلیه مصدوم 81
جدول شماره 20-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب زمان بروز حادثه 82
جدول شماره 21-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب مدت زمان 83
جدول شماره 22-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب سن،سابقه کار و تعداد ماموریت پرسنل 84
جدول شماره 23-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب تحصیلات پرسنل 84
جدول شماره 24-4: مقایسه درصد اقدامات انجام شده در حیطه های عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی بر حسب نوع شیفت پرسنل 85
جدول شماره 25-4: ضرایب رگرسیونی برآورد شده عوامل موثر بر عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در حیطه عمومی 85
جدول شماره 26-4: ضرایب رگرسیونی برآورد شده عوامل موثر بر عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در حیطه عصبی 86
جدول شماره 27-4: ضرایب رگرسیونی برآورد شده عوامل موثر بر عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در حیطه تنفسی 87

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره1-4:فراوانی زمان بروز حادثه 64
نمودار شماره2-4:مدت زمان بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه 65
نمودار شماره3-4:مدت زمان حضور آمبولانس در صحنه 65
نمودار شماره4-4:مدت زمان بین صحنه تا رسیدن به بیمارستان 66

فصل اول

1-1مقدمه:
امروزه تروما بيش از پيش به عنوان يك علت مهم مرگ و ناتواني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.(1و2) توسعه ی اقتصادی-اجتماعی،تغییر در سبک زندگی و افزایش امید به زندگی منجربه تغییراتی غم انگیز در نوع بیماری کشورها شده است.(3)همه ساله میلیونها انسان بدنبال تصادف،سقوط،صدمات ورزشی، صدمات شغلی، چاقو وخشونت جان خود را از دست می دهند و تعداد بیشتری نیز دچار معلولیتهای موقتی یا مادام العمر می شوند.(4)درواقع صدمات رایج ترین علت مرگ در میان افراد 1 تا 34 ساله است که منجربه ناتوانی و از دست دادن سالهای زندگی می گردد.(5) WHOپیش بینی کرده است که تا سال 2020 میزان مرگ و میر ناشی از صدمات ششمین علت مرگ در تمام جهان و دومین علت ناتوانی منطبق بر سالهای از دست رفته عمر(DALY1) در کشورهای درحال توسعه خواهد بود.(6)در این میان تصادفات ترافیک جاده ای رایج ترین مشکل اساسی تهدید کننده سلامت عمومی در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای صنعتی می باشند.(7) آمارها نشان می دهند ایران در زمینه بروز سوانح و حوادث در زمره نخستین کشورهای جهان قرار دارد(8)به طوری که در میان 190 کشور دنیا از نظر ایمنی و تصادفات رانندگی رتبه 189 را داراست و تنها سیرالئون از این نظر در رتبه پایین تر قرار دارد.(9)در مطالعه ای در تهران در سال 2006 شمار مرگهای ناشی از فقط تصادفات ترافیک جاده ای 2645 مورد(20 مورد در هر 100000نفر) بوده است.(10)در گیلان بدلیل تراکم بالای جمعیت 171نفر در هر کیلومترمربع،موقعیت جغرافیایی و عبور و مرور خودروهای سبک وسنگین بیشترین شمار تصادفات منجربه مرگ رخ داده است.بر اساس مطالعه ای در گیلان که از مهر 1386تا مرداد 1387 انجام گردید تخمین زده شده که بیش از 3598 مورد صدمات تروماتیک رخ داده که منجر به بستری شدن افراد گردیده است (7)و مردان تقریبا دو برابر زنان دچار این صدمات میشوند(11)از آنجائيكه تروما نسبت به عوامل دیگر بيشتر جمعيت جوان را تحت تاثير قرار مي دهد،سبب از دست رفتن سالهاي كاري بيشتري مي شود و علاوه بر اثرات روحي و جسمي به جای گذاشته بر فرد مصدوم،سالانه منجربه تحميل هزينه هاي گزاف بر جامعه و خانواده ها مي گردد.(12)
امروزه پیشگیری و درمان صدمات تروماتیک مشکل اساسی بهداشت عمومی در بیشتر کشورهای جهان می باشد(13)هزینه های سالانه ی ناشی از صدمات تروماتیک در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط در حدود 65بیلیون دلار است که از میزان دریافتی سالانه کشورهای توسعه یافته بیشتر است.(5)مراقبت،درمان و بازتوانی مصدومین هزینه های مستقیم وغیرمستقیم فراوانی را به جامعه تحمیل می کند.(4)هزینه ی تخمین زده شده شامل از دست دادن دستمزد،هزینه ی درمان،هزینه های مربوط به بیمه،هزینه های ناشی از تصادفات موتوری و هزینه های غیرمستقیم مرتبط با ازدست دادن کار می باشد.(14)برآورد گردیده که خسارت مالی ناشی از صدمات تروماتیک مغزی در ایالت متحده آمریکا سالیانه در حدود 100بیلیون دلار است.(8)در مطالعه ی آیتی و همکاران در سال 2004 در ایران که با هدف بررسی هزینه ناشی از خسارت وسایل نقلیه انجام شد،نشان دادند که بیش از 6000میلیارد ریال از این طریق به اقتصاد کشور زیان وارد شده است.این صدمه اقتصادی بیش از 5/0درصد تولید ناخالص ملی و بیش از کل بودجه راهسازی و راهداری کشور در سال مزبور بوده است.(15)
مهمترین راه پیشگیری از مرگ و میر و کاهش هزینه ها در بیماران تروماتیک،کیفیت ارائه مراقبتهای پیش بیمارستانی می باشد.هر چند به نظر می رسد بیشتر مرگهای

پایان نامه
Previous Entries انحراف معیار، ارتباط معنی دار Next Entries منابع تحقیق با موضوع نیروی انسانی، دوره های آموزش، دوره های آموزشی