پایان نامه رایگان با موضوع بازآفرینی، زبان مقصد، زبان فارسی، زبان مبدأ

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………….92
4-7. گاره سری ………………………………………………………………………………………………….97
4-8. ترانه های دامداری ……………………………………………………………………………………..103
4-9 . ترانه های شاد ……………………………………………………………………………………………106
4-10. ترانه های کوه – گیلان ………………………………………………………………………………114
4-11. دعا و خواهش ………………………………………………………………………………………..119
4-12. نفرین ……………………………………………………………………………………………………….122
4-13. خدمت سربازی ………………………………………………………………………………………126
4-14. دوبیتی یا ترانه های محلی مقبول ترین قالب شعری عامیانه ……………………………… 129
4-15. صنایع شعری دوبیتی های محلی ……………………………………………………………….131
4-16. مضامین اشعار گالشی ………………………………………………………………………………..138
4-17. لحظه های عاشقانه ……………………………………………………………………………………147
4-18. عشق روستایی ………………………………………………………………………………………..148
4-19. تکرار ……………………………………………………………………………………………………….148
4-20. مشابهت در سرایش ……………………………………………………………………………………155
4-21. نگاهی به درونمایه ی ترانه های گالشی …………………………………………………….159
4-22.موسیقی گیلان ……………………………………………………………………………………………159
4-22- 1. ترانه ها …………………………………………………………………………………………..160
4-22-2. آواها……………………………………………………………………………………………………..160
4-23. رواج پاره ای از دوبیتی ها…………………………………………………………………………..162
4-24. موسیقی کناری در ترانه ها …………………………………………………………………………..164
4-24-1. قافیه ی آوایی ……………………………………………………………………………………….165
4-25. مثنوی – دوبیتی ……………………………………………………………………………………….166
4-26. دوبیتی – چارپاره ……………………………………………………………………………………….168

فصل پنجم
5-1 . نتیجه …………………………………………………………………………………………………….173
5-2. پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………….175
منابع مآخذ ……………………………………………………………………………………………………..177

چکیده
ادبیات عامیانه یکی از گونه های ادبیات به شمار می آید . ادبیاتی که از توده ی مردم سخن به میان می آورد . این گونه از ادبیات ، مدّتی است مورد توجه قرار گرفته و با اقبال مواجه شده است . این پژوهش گامی است در راستای گردآوری ، تدوین ، تنظیم ، تحلیل ، توضیح ، تبیین و تفسیر ترانه ها و دوبیتی های گالشی رایج در میان اهالی اتاقور لنگرود . اگر چه از پیکره ی ادبیات شرق گیلان جدا نیست ، که در راستای ادبیات عامیانه ی گیلان است و می تواند با دقت و ژرفانگری در آن از دید ادبیات تطبیقی بومی – محلّی دیگر نقاط استان گیلان به بالندگی ادبیات روستایی سرزمین گیلان کمک کند . شیوه ی گردآوری این دوبیتی های گالشی به صورت میدانی و با ثبت و ضبط ترانه ها از شخصیت های محلّی صورت گرفته و با آثار مکتوب در این زمینه مقابله شده و در این پایان نامه لحاظ شده است . در پایان نتایجی چند حاصل شده که نشانگر احساسات واقعی و روزمرّه ی مردم ، بیان اوضاع و احوال زیست مردم ، زبان ساده و بی آلایش و بدور از تکلّف مردم ، بدور بودن از هر گونه آرایه بندی و زیور آرایی ، سبک عام مردم منطقه است . ترانه های گالشی منطقه ی اتاقور لنگرود به مناسبت و با مضامین گوناگون در بین مردم ساکن منطقه رایج بوده و است . مطربان ، نوازندگان ، خوانندگان در عروسی ها ، ختنه سوران ها ، مجالس سور و سرور طبقات عامّه ی مردم ایران و احیاناً در بزم های خصوصی ، جشن های ملّی و آیینی خوانده می شده و این اشعار از زبان مردم منطقه شنیده و ثبت و ضبط می شده است . و ما سعی کرده ایم آن را به طور تفصیلی مورد بررسی قرار دهیم .

واژه های کلیدی :
اتاقور ، فرهنگ عامه ، ترانه های گالشی ، دوبیتی های روستایی ، ادبیات شفاهی

1-1 . مقدمه ای در غنای زبانی مردم گیلان
استان گیلان ، جزو استان هایی است که از همه ی امکانات طبیعی و گردشگری برخوردار است . کوه ، جنگل ، دریا در کنار همدیگر بر این زیبایی طبیعی افزوده است . به خاطر وجود همین جلوه های طبیعی و بهره مندی مردم از امکانات شغلی متنوّع ، به ظرافت و لطافت هایی دسترسی دارد که دیگر استان ها از آن محروم اند . شغل های متنوّعی در استان داریم که مردم به آن مشغول اند . زندگی مردم به فعالیت های کاری و شغلی و دغدغه های زندگی ، در همین حال و هوا می گردد . برخی از شهرهای استان همه ی این شغل را با هم دارند . کشاورزی ، شغل اساسی و بنیادین مردم است . باغداری ، دامداری ، شکار و صیّادی ، نوغانداری ، چایکاری دیگر شغل هایی است که مردم بدان ها مشغول اند . اگر چه پرورش زنبور عسل ، ماکیان داری ، صیفی کاری و جالیزداری ، پرورش گل و گیاه و چون آن از دیگر مشغله های مردم است . زنان هم به کارهایی چون چادر شب بافی ، بافندگی ، فرآورده های لبنی و چون آن خود را سرگرم کرده اند. شغل های دیگری هم در برخی روستاها هنوز زنده است ، آهنگری ( = چلنگری ) که به آن به زبان محلّی « صقل دوکان » می گویند .
قصد من از بیان این پیش سخن ، حضور زبان و واژگان مربوط به این منطقه و در همه ی این شغل ها است . اصطلاحات ، کلمات ، الفاظ ، زبانزدها با همه ی این شغل ها درپیوندند . لذا غنای زبانی در بسیاری از مناطق گیلان به وضوح مشاهده می شود.
سبک زندگی مردم ، معیشت و درآمد مردم با عنایت به همین شغل ها برنامه ریزی و پی ریزی می شود . از آغاز زندگی تا پایان آن مردم به کشت محصول – از گونه های مختلف – ، برداشت محصول و خرمن ، و گذران زندگی با همین داشته هاست . لذا مردم ساکن در منطقه و شاغل به شغل های مناسب محیط و زندگی شان را تنظیم می کنند ، در کنار هر یک از این محصولات چون : برنج ، چای ، نوغان ، صید ماهی ، پرورش زنبور عسل و … برای خود آیین ها و جشن هایی برپا می کنند که فرهنگ و خرده فرهنگ های مردم این مناطق با همین ها شکل گرفته و هنوز هم شکل خاص خود را – اگر چه گاه دگرگون شده – دارد. جشن های خرمن نمونه هایی از این جشن ها به شمار می آیند . آیین ها ، سنّت ها ، باورها ، آداب و رسوم با همین سبک زندگی پیدا می شوند و در عمق جان مردم ریشه می دوانند .
با این تفاسیر ، می خواهم نتیجه بگیرم که اگر مردم ما هنوز به اصالت خود باور دارند و پای می فشارند ، از فرهنگ غنی ای برخوردارند ، این فرهنگ غنی ، با غنای زبانی مردم همراه و همگام است . اگر این غنای زبانی جمع آوری شود ، هویت مردم شکل می گیرد و هویت به دنبال آن تحکیم وحدت به همراه خواهد داشت . همه به مانند پنجه های یک دست کار می کنند و باید به ادامه زندگی خود امیدوار باشند .
اصل ترانه ها ، هر چه باشد ، چندان ترزبان است که شنونده را منقلب می کند . اکثر این ترانه ها ، عاشقانه و حاکی از عشق فراقی است و درد هجران چندان سوزناک است که شنونده بناچار با تمام وجود محو تماشای خواننده می شود و تا بن جانش اثر می گذارد .
اصل ترانه ها ، بیشتر به پارسی می زند . لحن آهنگ ها می نماید که نرم ، لطیف ، ظریف ، طبیعی ، ساده ، دوست داشتنی و دست کاری نشده است . همین طبیعی بودن زبان ، برگردان آن را آسان نمی نمود . بازنمود این حرکت در واقع بازآفرینی طبیعی پیام زبان مبدأ در زبان مقصد است ، نخست در معنی و دوم در سبک آن این بازآفرینی تأثیرگذار بود و می توان گفت فرایندی است که طی آن یک پیام نوشتاری یا گفتاری در زبان مبدأ با کلّیّت خود به زبان مقصد انتقال می یابد . ما ناچار بودیم برای این کار سدّ زبانی را که مانع از انتقال مفاهیم فرهنگی بود ، بشکنیم و به اعتبار آن که اثری را به زبان فارسی می نگاریم و برمی گردانیم ، باب زبان را برای حضور یک افق فرهنگی دیگر خودی فراهم می سازد ، گویی معنا حساب جداگانه ای از زبان دارد و صرفاً از قفس یک زبان دیگر رانده می شود .
اگر چه علاقه مند نبودم که ترانه را از زبان اصلی اش به زبان فارسی برگردانم ، ولی گویا چاره ای جز این نبوده است که این کار برای سهولت کار باید انجام پذیرد . در واقع ما در فرآیند گردآوری ترانه با یک مشکل مواجه بودیم و با برگردان آن با دو افق فرهنگی و معنایی . کنش ما برای این کار یک کنش تکنیکی صرف نبود . در عین حال نقش آفرینی حساس فرهنگی در پیوند افق ها و گفت و گوهای میان دو برداشت از محیط ، زبان و قومیت بود . لحظاتی که نیّت گردآوری ترانه ها را در سر می پروراندم یک هدف را دنبال می کردم و زمانی که به ثبت و باز نمود و حتّی از دید محتوایی قصد بازآفرینی یک واژه را داشتم ، یک ایده متعلّق به یک افق دیگر در زبان فارسی پیش آمد کرد . دو افق معنایی که بر اثر امکان مهاجرت ایده ای را از افق زبان مبدأ به افق دیگر فراهم می سازد ، و هم افق زبان مقصد را بارور از معنای تازه می کند .
کهن ترین ترانه ای که در منطقه اتاقور گفته و شنیده شده ، و یا سندی موثّق به شمار بیاید ، یا گوینده و سراینده ای را به عنوان نخستین گوینده ترانه های محلی بتوان نام برد ، یافت نشد . گویا مثل همه ی ترانه های از دل برآمده ، این ترانه ها هم از دل برآمده بود و شخصی مشخّص پشت آن یافت نمی شد و نمی شود . از اقوام گذشته ی ساکن این منطقه ، یا حتّی ساکنین امروزین این ناحیه بشود به عنوان میراث فرهنگی یا ادبی به شمار آورد ، به درستی به دست نیامد . برخی از مردم به طور تخمین فردی را نام می بردند که حدود یک سده زیست و این ترانه ها به طور اخصّ از او شنیده می شد . ترانه های عامیانه ، پیام هایی را که می خواستند به آیندگان بدهند ، چندان دستخوش تغییرات شده که نمی شود پیام نهفته در متن را بیرون کشید و ارائه داد . یقین دارم ، پژوهندگان فرهنگ مردم بتوانند رمز آن ها را کشف و پرده از روی مفاهیم آن بردارند . مردم این مناطق کوهپایه نشین هر گاه ضرورتی پیش می آمد ، و برای اینکه از قافله ی فرهنگ عقب نمانند ، دست به سرایش ترانه می زدند آن را « اشار « یا « اشعار » می نامیدند ، و از این راه هم برخی عقاید خود را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هخامنشیان، منابع محدود Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ادبیات عامه، زنان ایران، استان گیلان، فرهنگ عامه