پایان نامه با کلید واژه های استان تهران، افکار عمومی، رسانه ملی

دانلود پایان نامه ارشد

شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهرانکوشیده اند عقاید خود را، به همنوعان خود بقبولانند.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی جهانی با اتکا به قدرت فن آوری ، توان نرم افزاری ، فکر و تدارک اطلاعات خود به ارائه چهره ای مخدوش از برخی حکومت‌ها ،فرهنگ‌ها، اقوام و یا اذهان می پردازند و به شکلی نظام مند در جهت دهی به افکار عمومی جهانی و شکل گیری عقاید و گرایش‌ها و رفتارهای مورد نظر خود تلاش می کنند.
شرط اصلی برای تاثیر گذاری بر ذهنیت اجتماعی مخاطبان به کارگیری شیوه های مطلوب ارائه خبر است. شیوه هایی که نه تنها توجه مخاطب را جلب و حافظه او را تقویت می کند بلکه به دلیل رعایت شکل ارائه متعادل خبر اعتماد وی را نیز جلب می کند.
شناخت مخاطبان تلویزیونی و آگاهی از دیدگاهها و نظرات انان در کنار تلاش در مسیر براورده کردن نظرات انان مولفه موثر در اعتماد سازی مخاطب است و امروزه برای برنامه سازان تلویزیونی و خبری یک ضرورت واقعی است .
غفلت از این امر تنها اتلاف هزینه و وقت را برای رسانه در بر خواهد داشت .به همین دلیل است که ” هوارد کوارتز” با تعبیری طنز آمیز در خصوص ضرورت و اهمیت شناخت مخاطب و توجه به نظرات و دیدگاههای آن می گوید: ” تفاوت میان شناخت مخاطب و غفلت از آن مانند تفاوت میان کسی است که با مسلسل به سوی آسمان شلیک می کند ، به امید آنکه پرنده ای را شکار کند و کسی که با تفنگی مجهز ، به آبگیری از پیش ساخته می رود ، هدف می گیرد و پرنده ای را شکار می کند .( قاضی زاده ،1380،ص98).
از منظری دیگر نیز می توان گفت این رسانه در سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته و در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله کشور ما ، بیشتر اوقات فراغت مردم را پر کرده است و اکثر مردم از این وسیله همه گیر سود می برند.
رسانه یکی از ابزارهای اصلی و نفوذ درافکار عمومی به شمار می رود و دولت ها یا بخش خصوصی آن را در جهت اهداف مورد نظر خویش به کار می برند.
به گفته کارشناسان، امروزه کشورها به منظور پيشبرد سياستهای مورد نظر خود از رسانه ها در جایگاه سلاحهای پیشرفته نظامی استفاده می کنند.
“تیموتی گرین ” در کتاب ” چشم جهانی ” به نقل از یک پروفسور جامعه شناس می نویسد: ” بعد از بمب هیدروژنی تلویزیون خطرناک ترین چیز در جهان امروز است.(بیریوکف،1372،ص208)
یکی از مباحث مورد نظر پژوهش های ارتباطات اجتماعی ، شناسایی مخاطبان پیام ، علایق و نظرات آنها می باشد .(معتمد نژاد،1348،ص7)
شناخت دیدگاه ها و مولفه های اعتماد مخاطبان برای رسانه ها از اهمیت وافری برخورداراست ،چرا که رسانه ها تلاش می کنند بدانند که نقطه های برجسته تفکرات مخاطبان چیست تا از اینطریق خوراک رسانه ای خویش را برای آنها مهیا کنند. هجوم شبکه های مختلف خبری تلویزیونی در کشورهای مختلف که عمدتا از سوی کشورهای پیشرفته به سوی جهان سومی ها روانه شده است از مصادیق همین امر به حساب می آید.
جعبه جادویی (تلویزیون ) هنوز قادر است با پشت سر گذاشتن مرزها و زمان ها افکار عمومی رابه تسخیر خود در آورد از آنجا که این رسانه به عنوان یکی از ابزار اصلی نفوذ در افکار عمومی است ضرورت ارائه درست و صحیح خبر و اعتماد سازی برای جلب مخاطب در رسانه انکار ناپذیر است .
بدون شک این اعتماد مخاطب به رسانه است که موجب استفاده مستمر اطلاعاتی یک مخاطب از آن می شود.
شناخت دیدگاهها و مولفه های اعتماد مخاطبان برای رسانه از اهمیت وافری برخوردار است چرا که رسانه تلاش می کند تا بداند تفکرات مخاطب چیست و بر اساس ان خوراک رسانه ای خویش را برای انان مهیا می کند هجوم شبکه های مختلف خبر تلویزیونی ماهواره ای از سوی ابر قدرت ها و اپوزیسیون ها به همین دلیل است .
اما رسانه ملی در کشور ما که در 6 شبکه سراسری و 32 شبکه استانی ان اخبار از بخش های مختلف خبری پخش می کند که نوعی یکنواختی و شبیه هم بودن در ان قابل روئت است .
در حالیکه بخش های مختلف خبر باید نیاز های متنوعی از مخاطبان را پاسخگو باشد در این میان اخبار استانی و محلی باید بیشتر از سایر بخش ها خبر نیاز مخاطبان را براورده نماید .
به هر حال وجود رابطه تعاملی میان مخاطب و رسانه وتلاش برای حفظ و تقویت آن از موضوعات مهم و ضروری در عرصه رقابت و اعتماد سازی رسانه ها است.
تحقیق در باره رسانه ها، بویژه اخبار رسانه های تصویری درکشور اندک است .حتی تعداد کتابهایی که در زمینه اعتماد و نیاز مخاطب تلویزیونی ترجمه و تالیف شده است به اندازه انگشتان دست نیست.
اغلب منابع و کتابهایی که تاکنون درزمینه اخبارو گزارش در داخل کشورتالیف و ترجمه شده است بیشتر درباره حرفه روزنامه نگاری است ودرباره گزارش تلویزیونی تنها در چند سال اخیر حدود سه کتاب تالیف شده است .
این پیان نامه با برسی عوامل موثر در استفاده مخاطب از خبر و اعتماد مخاطب به اخبار استانی پژوهشی نو و جدید می باشد که می تواند عوامل موثر بر اعتماد مخاطب را به مدیران رسانه معرفی کند.
این تحقیق در پی دست یابی به عوامل موثر در ایجاد اعتماد مخاطبان جنوب شرقی استان تهران نسبت به خبر 18:30 شبکه استان تهران است و میزان استفاده مخاطبان و اولویت ها و نیاز های خبری این مخاطبان را مورد بررسی قرار می دهد.
سیاست گذاران و دست اندرکاران رسانه ملی با استفاده از یافته های این پایان نامه می توان مهمترین عوامل اعتماد مخاطب به اخبار شبکه استانی و نیاز های شهروندان شهرستانی استان تهران را که پر جمعیت ترین شهرستانهای کشور را در خود جای داده است را به عنوان نمونه خوبی برای سایر استانهای کشور به منظور شناخت نیازهای مخاطب ، جلب اعتماد و نگهداری توجه مخاطب به رسانه ملی در جهت تقویت انسجام و همبستگی ملی معرفی کرد .

1-4- اهداف مشخص تحقيق
الف : هدف کلی و اصلی این تحقیق پیمایشی عبارت است از:
– شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران بخش 30/18

ب : اهداف فرعی
1- شناخت تاثیر اعتبار منبع خبر پخش شده در ایجاد اعتماد مخاطبان
2- شناخت تاثیر کامل بودن و جامعیت خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان
3- شناخت تاثیر صحت خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان
4- شناخت تاثیر بی طرفی و عدم جانبداری خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان
5- شناخت تاثیر سرعت انتقال خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان
6- شناخت تاثیر تصاویر ( مستند و با صدا) همراه خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان
7- شناخت تاثیر تخصصی بودن خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان
8- شناخت تاثیر استفاده از گوینده و کارشناسان مجرب خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان
9- شناخت تاثیر خبرهای محلی مخاطب در ایجاد اعتماد مخاطبان
10-شناخت تاثیر ویژگی های مخاطب(سن، جنس وتحصیلات) بر توجه آنان به خبر وایجاد اعتماد مخاطبان

1-5- سؤالات تحقیق
الف : سوال کلی
– چه عواملی بر جلب اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران از خبر30/18شبکه 5 سیما تاثیر دارد.؟
ب : سوالات جزئی و خرد
1-آیا اعتبار منبع خبر پخش شده در جلب اعتماد مخاطب موثر است؟
2- آیا کامل بودن و جامعیت خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان موثر است ؟
3- آیا صحت خبر پخش شده در ایجاد اعتماد مخاطبان موثر است ؟
4- آیا بی طرفی و عدم جانبداری خبر پخش شده در ایجاد اعتماد مخاطبان موثر است ؟
5- آیا سرعت انتقال خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه موثر است ؟
6- آیا بین تصاویر ( مستند و با صدا) همراه خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان موثر است ؟
7- آیا بین جذابیت شکلی (دکور و نور) و بخش خبری در ایجاد اعتماد مخاطبان موثر است ؟
8- آیا استفاده از گوینده و کارشناسان مجرب خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان موثر است ؟
9- آیا پخش خبرهای محلی مورد نیاز مخاطب در ایجاد اعتماد مخاطبان موثر است ؟
10- آیا ویژگی های مخاطب( جنسیت،تحصیلات ، سن و ..) در ایجاد اعتماد مخاطبان موثر است ؟
11 – آیا پخش نیازهای خبری مخاطب در جلب اعتماد مخاطبان موثر است؟
12 – آیا عدم سانسور خبر پخش شده در جلب اعتماد مخاطب موثر است؟

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق
الف :فرضیه کلی
– به نظر مرسد بین عوامل موثربر خبر (که در مدل ذکر شده) و اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به خبر30/18شبکه 5 سیمارابطه وجوددارد.
ب : فرضیه جزئی و خرد
1- به نظر می رسد بین پخش خبرهای محلی مورد نیاز مخاطب در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
2- به نظر می رسد پخش ارائه نظرات و نیازهای خبری مردم در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه وجود دارد.
3- به نظر می رسد بین بی طرفی و عدم جانبداری خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
4- به نظر می رسد بین عدم سانسور خبرپخش شده در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
5- به نظر می رسد بین سرعت انتقال خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
6- به نظر می رسد بین صحت خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
7-به نظر می رسد بین تازگی و به روز بودن خبر و اعتماد مخاطب رابطه معنی داری وجود دارد.
8-به نظر می رسد بین اعتبار منبع خبر پخش شده (نقل قول خبر از یک منبع معتبر) و اعتماد مخاطب رابطه معنی داری وجود دارد.
9- به نظر می رسد بین اعلام منبع خبر پخش و اعتماد مخاطب رابطه معنی داری وجود دارد.
10- به نظر می رسد بین ارائه خبر همراه با گزارش تصویری در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
11- به نظر می رسد بین کامل بودن و جامعیت خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
12- به نظر می رسد بین جذابیت شکلی(دکوراسیون ونور) و بخش خبری در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
13- به نظر می رسد بین استفاده از گوینده و کارشناسان مجرب خبر در ایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
14- به نظر می رسد بین تحصیلات مخاطب وایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.
15- به نظر می رسد بین سن مخاطب وایجاد اعتماد مخاطبان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-7- تعریف نظری مفاهیم

مفهوم خبر
در زبان های اروپایی بین خبر های معمولی که همان کلمه information به آنها اطلاق می شود و (news) یا تازها اختلاف وجود دارد. در خبر عنصرنو بودن اهمیت بیشتری دارد.به طوری که اگر این خبرها بلافاصله انتشار نیابد دیگر برای روز بعد یا حتی ساعات یا دقایق بعد قابل استفاده نیستند . به همین سبب است که خبر های تازه را به فاسد شدنی ترین کالا ها مثل سبزی و میوه ها تشبیه کرده اند که اگر در همان روز ورود به بازار مصرف نشود ، مصرف نشوند برای روز بعد فاسد می شوند و دیگر قابل استفاده نیست.(معتمد نژاد 1371،ص46)
تعریف خبر
اعلام و بیان وقایع جالب زندگی و نقل عقاید و افکار عمومی است (معتمد نژاد 1362،ص18).
خبر ،گزارش عینی از واقعیت هاست که دارای یک یا چند ارزش خبری بوده و احتمالا تحت تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفته است (محسنیان راد ،1378،ص13).
خبر انتشار منظم جریان وقایع و آگاهی ها و دانش های انسانی و نقل عقاید و افکار عمومی است ( شکر خواه ،1374،ص5).
تلویزیون
منظور رسانه دیداری وشنیداری است که در ایران به سیمای جمهوری اسلامی ایران معروف است تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم اینک دارای چندین بخش خبری است که به منظور آگاهی شهروندان در داخل کشور پخش می شود.تلویزیون جمهریری اسلامی ایران هم اینک در طول 24 ساعته برنامه پخش می کند که بخش ها یقابل توجهی از این برنامه ها به خبر اختصاص دارد .
اعتبار
به معنای لغوی عبارت است از : پند گرفتن ، به اندیشه فرو شدن ، منزلت ، آبرو و ارزش (معین ،1378،ص123).
در اینجا باید لغت اعتبار بررسی شود : اعتبار یک بعد یا وزن اجتماعی دارد .اعتبار منبع یا رسانه برابری فرد را مطرح می کند .اگر بخواهیم فرد را ملاک قرار دهیم ، اعتماد و اطمینان یک مقدار جنبه فردی پیدا می کند ، ولی وقتی می گوییم منبعی اعتبار دارد یا یک رسانه معتبر است یا خیر ،یک اجتماع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قرارداد پایه، قراردادهای بین المللی، مقررات بین المللی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ویژگی های شخصیتی، رادیو و تلویزیون، ویژگی های شخصیت