دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، مکان یابی، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیم است .خدای را که هر چه دارم از اوست. به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم.
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی بودن و انسان بودن را معنا کردند.
بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر محمد حسین سرایی که با کرامتی چون خورشید سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم ودانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند تقدیر و تشکر نمایم.
از استادان گرانقدر جناب آقایان دکتر رضا مستوفی الممالکی و دکتر صفر قائدرحمتی که زحمت مشاوره این رساله را برعهده گرفتند و از اساتید فرزانه و دلسوز، جناب آقایان دکتر کمال امیدوار و دکتر محمد رضا رضایی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند،کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از همسرم که با قلبی آکنده از عشق و معرفت، محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است، تشکر می کنم.
و با تشکر خالصانه از خواهر و برادرم و همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.

چکیده
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع وصحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی راتحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت می گیرد اندیشیدن تدابیری جهت امداد رسانی پس از وقوع آن است. در سال های اخیر احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته است. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاه ها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و در شرایط عادی نیز کارایی های مختلف داشته باشد. این پژوهش با هدف انتخاب مناسب ترين مكان جهت استقرار پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران در سطح شهر سمیرم صورت گرفته است. این شهر به دلیل قرار گرفتن در بین رشته کوههای زاگرس، دارای آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی از جمله زلزله می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. در این پژوهش ما به دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم می باشیم، که ابتدا عوامل و معیارهای موثر در مکان یابی مراکز امداد رسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی شد. سپس برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم از مدل AHP استفاده شده که پرسشنامه ای طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice وزن هر یک از معیار‌ها و عناصر تصمیم، تعیین شد. سپس با استفاده از روش میدانی نقشه های محدوده مورد مطالعه به روز رسانی و تهیه گردید. در مرحله بعد کلیه لایه های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل شدند. در نهایت با استفاده از روش Index overlay لایه ها با یکدیگر ترکیب شدند و سه موقعیت به عنوان بهترین مکان پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم پیشنهاد شد. که از بین آنها، دو گزینه که

یکی در قسمت شرقی شهر و در خیابان مولوی، و دیگری در قسمت جنوبی شهر و در خیابان مطهری، به عنوان گزینه های برتر پیشنهاد شده است و از لحاظ دسترسی تقریباً در موقعیت مناسبی قرار دارند. یک گزینه نیز که امتیاز کمتری دارد در قسمت جنوب شرقی شهر و در خیابان شیخ کلینی قرار دارد، پیشنهاد شده است.
واژه های کلیدی: مکان یابی، پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شهر سمیرم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول – طرح تحقیق
1-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-2 اهمیت و ارزش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-4-1 هدف کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-4-2 اهدف جزیی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-5 سؤالات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-6 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7 کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-8 مشکلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-2 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-1 خطر……………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-2 مخاطرات طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-3بحران………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-4مدیریت بحران……………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-5واکنش بحران…………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-6پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران…………………………………………………………………………………………20
2-2-6-1پایگاه‌های ویژه………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-6-2 پایگاه های چندمنظوره……………………………………………………………………………………………………20
2-2-7مکان یابی………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-8 تقسیم بندی کلی بحران ها………………………………………………………………………………………………..21
2-2-9 ارزیابی بحران………………………………………………………………………………………………………………………23
2-2-10 جنبه های اجتماعی و مشارکت در ریسک………………………………………………………………………24
2-2-11 هدف از ايجاد پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران……………………………………………………….26
2-2-12 كاركرد هاي پايگاه پشتيباني مديريت بحران………………………………………………………………….27
2-2-13 مدیریت و کارکنان پایگاه های چند منظوره………………………………………………………………….27
2-2-14 سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)…………………………………………………………………………………28
2-3 پویش تاریخی مکان یابی………………………………………………………………………………………………………29
2-4 نظریه های مکان یابی……………………………………………………………………………………………………………29
2-4-1 نظریه ی وان تونن……………………………………………………………………………………………………………30
2-4-2 نظریه مکان یابی بر مبنای مسائل زیست محیطی………………………………………………………….30
2-4-3 تئوری آکتور…………………………………………………………………………………………………………………….30
2-5 کاربرد مدل در جغرافیا………………………………………………………………………………………………………..31
2-6 مدل های مکان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد زمان گذشته، امام صادق، ضمن عقد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، تحلیل سلسله مراتبی، سلسله مراتبی