منابع مقاله درمورد باستان شناسی، تمدن ایلام، فرهنگ و تمدن

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………… 55
فصل سوم: هنر موسیقی و پیشینه آن در ایلام باستان بر اساس مطالعه داده های باستان شناسی
-1-4پیشینه موسیقی در ایران باستان (نقش نوازندگان و آلات موسیقی بر روی مهر بدست آمده از چغامیش) 62
-2-4کاربرد موسیقی و فلسفه آن در دوره ایلام (استفاده آیینی-کاربردی)………………………….. 76
-3-4نوازندگان مرد و زن در آثار ایلامی و………………………………………………………………………….. 83
-4-4طبقه بندی آلات موسیقی در دوره ایلام……………………………………………………………………….110
-1-4-4کوبه ای……………………………………………………………………………………………………………….. 111
-2-4-4بادی………………………………………………………………………………………………………………………113
-3-4-4زهی زخمه ای………………………………………………………………………………………………………. 114
4-5- گاهنگاری و سازشناسی دوره ایلام…………………………………………………………………………… 115
فصل چهارم: تحلیل و مقایسه آلات موسیقی در دوره ایلام با فرهنگ‌های همجوار و شباهت آن با سازهای ایران معاصر
-1-5بین‌النهرین……………………………………………………………………………………………………………….. 132
-2-5مصر………………………………………………………………………………………………………………………….. 135
-3-5شباهت سازهای دوره ایلام با سازهای ایران معاصر…………………………………………………………..136
فصل پنجم: جمع بندی و نتایج
-1-6نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………..151
منابع

1-1-مقدمه
اهمیت مطالعاتی که در باره فرهنگ و تمدن جوامع مهم بشری که تاثیر بسزایی در شکل گیری و تکامل زندگی بشر داشته‌اند بر کسی پوشیده نیست، از آن‌جایی که سرزمین ایران همچنان در طول حیات خود یکی از این جوامع مهم بوده لیکن باید مطالعاتی سزاوار خود برای هرچه بیشتر روشن تر شدن زوایای تاریخ و فرهنگ وتمدن و نیز تاثیرات آن بر سایر سرزمینها انجام شود. هرچند که مطالعات بسیاری تا کنون انجام گرفته اما کافی نیست و موارد بسیاری در زمینه های مختلف برای محققین وجود دارد که هنوز جای اندیشیدن دارند. در این متن که برای روشن تر کردن یکی از موضوعات فرهنگی مربوط به یکی از ادوار تاریخی ایران که به نام ایلام خوانده می شود انجام گرفته، تاریخ ایلام به چهار بخش تقسیم می شود: آغاز ایلامی 3200 تا 2700 قبل از میلاد، ایلام قدیم 2500 تا 1600 قبل از میلاد، ایلام میانه 1500 تا 1100 قبل از میلاد، ایلام جدید 830 تا 550 قبل از میلاد. این تحقیق درباره آثار موسیقی و نوازندگان آن روزگار است وسعی شده تا حد ممکن به روشن شدن این حوزه فرهنگی و تاثیرات آن بر تاریخ حیات موسیقی ایران توجه شود. موسیقی ایرانی جزء معتبرترین(از حیث انسانی و اخلاقی بودن آن) موسیقی هایی هست که بشر به آن مفتخر میباشد. موسیقی هر قومی متناسب با روحیات و شرایط فکری و زندگی آن قوم چه از نظر سیاسی چه از نظر مذهبی-عقیده ای و…شکل میگیرد، در موسیقی دوره ایلام ما شاهدیم که گاهی موسیقی در کنار مراسمات مذهبی یا در کنار سنن آیینی قرار دارد یا در جای دیگر تحت نظر یا نفوذ پادشاه یا حاکم و برای آنها نواخته می شود که سازهایی از گروه خانواده های زهی، کوبه ای ، بادی و ضخمه ای در این صحنه ها مشاهده می شود که هرکدام از این سازها را می توان از نظر شکل و صنعت ساخت پیشینه سازهای امروزی دانست، نوازنده های مرد و زن در حالت های مختلف و به صورت پوشیده و یا برهنه می باشند که در جاهایی که برهنه هستند و یا پوشیده می باشند در خور تامل است و باید به آن پرداخت، از آن‌جایی که تاریخ پادشاهی ایلام یک دوره سه هزار ساله میباشد پرداختن به تمام دوره با دقت لازم صرف زمان و مطالعات بسیار می باشد، لذا در این تحقیق در خصوص مطالعاتی که صورت گرفته سعی شده به مهم‌ترین بخشها و موضوعات مربوط پرداخته شود.

1-2-پیشگفتار
هنر ایران زمین همواره مورد توجه جهانیان بوده، در این میان آثار بر جای مانده از دوران‌های مختلف ایران بسیار با اهمیت بوده و موضوع مطالعات پژوهشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است در میان علوم مختلف باستان شناسی کمک زیادی در شناخت اثار برجای مانده از دوران‌های تاریخی و پیش از تاریخی نموده است در اینجا باید ذکر شود که بسیاری از منابع مورد مطالعه قرار گرفته برای این تحقیق از کتبی گرفته شده که بدست باستان شناسان نوشته شده است، دوره ایلام در میان محققین خارجی بیشتر از طرف محققین فرانسوی و آلمانی و انگلیسی مورد مطالعه قرار گرفته است.در این تحقیق که موسیقی باستان مد نظر است باید از منابعی استفاده شود که هم از نظر موسیقی و هم از نظر باستان شناسی دارای اهمیت باشد، اما ازآن‌جایی که مطالعات بر روی این مباحث از طرف گروهی که آنها را باستان موسیقی شناسان لقب داده اند صورت می گیرد و در کشور ما اینگونه افراد در این حوزه شناخته شده نیستند مجبور به استفاده از تمام منابع بدون در نظر گرفتن این مقوله شدم و مطالب مربوط به دوره ایلام را از میان هم مکتوبات باستان شناسی و هم مکتوبات موسیقی شناسان بدست آورد، البته در میان این منابع گروه کمی نیز وجود دارند که از طرف افرادی نوشته شده اند که هم نسبت به باستان شناسی و هم نسبت به موسیقی اطلاعات درخوری داشته‌اند.

1-3-اهداف و روش کار
یکی از مهم‌ترین دوران‌های تاریخی ایران که دارای اهمیت بسیار می باشد دوران تمدن ایلام است، در آثار و اشیاء این دوره شاهد مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی یک قوم هستیم که در طول حیات خود به آن دست یافته و از خود به جای گذاشته‌اند. از آن‌جایی که آثار هنری هر سرزمینی جزء با ارزش‌ترین میراث آن سرزمین می باشند لذا این پژوهش با در نظر گرفتن یکی از این موارد فرهنگی در دوره ایلام که صنعت و هنر موسیقی در آثار بجای مانده از آن تمدن است را ضمن بررسی و مطالعه بر آثار و موضوعات مربوط ، در صدد روشن کردن گوشه‌ای از میراثی است که از گذشتگان بدست ما رسیده است و بر اصالت و پیشینه این هنر کهن که هنوز دارای حیات میباشد ارج و اهمیت می نهد.
اهداف مورد مطالعه در این رساله:
– مشخص کردن قدمت آلات موسیقی از ایران معاصر تا دوره ایلام
– تاکید بر اصالت سازهای ایرانی با استفاده از شواهد و مدارک بجای مانده تا دوره ایلام
– مطالعه آثار بجا مانده از نوازندگان، ادوات و آلات موسیقی ایران در دوره ایلام
1-4-پرسش‌های تحقیق
– اهمیت موضوعات بر جای مانده درباره موسیقی ایلام در چیست؟
– شباهت‌های آلات موسیقی ایلام با آلات موسیقی عصر حاضر کدامند؟
– از موسیقی در دوره ایلام چه استفاده‌هایی می‌شده است؟

1-5-فرضیه ها/پیش فرض ها
– موضوعات بر جای مانده درباره موسیقی تمدن ایلام ما را با جایگاه موسیقی، روش انجام آن، نوازندگان و سازهای مورد استفاده آنها آشنا می سازد.
– از شباهتهای ادوات موسیقی عصر حاضر با دوره ایلام علاوه بر شکل ساختار(اندازه، سیم ها و..) نوع و فرم نواختن و ترکیب قرار گیری سازها در کنار هم می باشد.
– استفاده از موسیقی در فرهنگ ایلام بیشتر تحت تاثیر عقاید حاکم بوده است(موضوعات درباری، مذهبی و…)
1-6- پیشینه مطالعات انجام شده
مطالعاتی که تا کنون مستقیما درباره موسیقی دوره سه هزار ساله ایلام انجام گرفته است بسیارمحدود بوده، از این مطالعات تعدادی بصورت مقاله و تنها یک مورد بصورت پایان نامه بوده که نسبت به موضوعات دیگر تاریخی (ایلامی) این مطالعات بسیار ناچیز است، از این مطالعات بخشی توسط دانشجویان گروه موسیقی(البته نه بصورت اختصاصی نسبت به این دوره) انجام گرفته که از لحاظ نوع نگاه به موضوع و طرح سوال و حتی استفاده از منابع مطالعاتی، با دانشجویان باستان شناسی متفاوت می باشد. مهم‌ترین پایان نامه‌هایی که بصورت مستقیم مربوط به دوره ایلام می باشند عبارتند از: 1- مذهب ایلام با نگرشی بر مهر های استوانه ای، زهره جوزی، دانشگاه تربیت مدرس، 1372، در این تحقیق نگارنده درصدد بررسی مذهب ایلام با نگرشی بر مهرهای استوانه ای برآمده که در این پژوهش 55 مهر استوانه ای از ایلام که در آنها اطلاعاتی از مذهب ایلام وجود دارد را مورد مطالع قرار داده است. 2- بررسی نشانه های تمدنی نقوش حیوانی بر روی مهرهای استوانه ای ایلام، رضا مهرآفرین، دانشگاه تربیت مدرس، 1375، در این تحقیق طبق گفته نگارنده از بین صدها مهر و اثر مهر استوانه ای حدود 210 اثر بمنظور مطالعه و بررسی انتخاب و سپس بر اساس نوع نقوش و موجودات مختلفی که بر روی آنها نقر گردیده و دو عنوان 1ـ نقوش اساطیری 2ـ نقوش غیر اساطیری، تقسیم و سپس هر یک از آنها به زیر مجموعه های مختلفی طبقه بندی گردیده اند. 3- پژوهشی نو در سبک و کاربرد پیکره های انسانی ایلام از آغاز تا ایلام نو، یعقوب محمدی فر، دانشگاه تربیت مدرس 1375، این تحقیق به بررسی پیکرکهای انسانی ایلام از آغازتا ایلام نو پرداخته و همه بقایای باقی مانده ازمجسمه های بزرگ تا پیکرکهای کوچک طلا، نقره ، مفرغ ،سنگو سفال را به صورت کلی شامل می شود. 4- تحقیق و مطالعه پیرامون پیکرک های گلی شوش در دوران تاریخی، مهناز رحیمی فر، دانشگاه تهران 1376، در این رساله بطور کامل پیکرکهای شوش وهفت تپه در دوره های مختلف تاریخی دوران ایلام بررسی شده است. 5-نقش مار در فرهنگ و تمدن ایلام، کتایون پلاسعیدی، دانشگاه آزاد 1379، در این پژوهش به نقوش مهرهایی که دارای نقش مار هستند پرداخته شده است.6- پژوهشی در پیکرک های سفالین انسانی هفت تپه، رسول بروجنی، دانشگاه تهران 1382.این پژوهش به بررسی پیکرکهای انسانی بویژه مادینه ، در هفت تپه و ابوفندوا به صورت جزئی پرداخته در بخش مختصری هم در مورد موسیقی به نوازندگان دارای پا ی کمانی شکل می پردازد . 7- معماری خانه های ایلامی، آزیتا میرزایی، دانشگاه تهران 1383، دراین پایان نامه به ویژگیهای معماری ایلامی در هفت تپه پرداخته شده است). 8- سنجش میزان گسترش حوزه ایلام کهن 1900-1600 پیش از میلاد، بابک رفیعی علوی علویجه، دانشگاه تهران 1386، دراین پژوهش مولف جغرافیای حوزه ایلام را از تاریخ 1900 تا 1600 که بیشتر ایلام میانه را شامل می شود مورد مطالعه قرار داده است, این رساله در سه فصل و پنج بخش تنظیم شده, از نظر جغرافیایی در حوزه وسیعی از جنوب غرب ایران و از نظر موارد مورد مطالعه در حوزه باستان شناسی و زبان شناسی می باشد. 9- تخت های ایلام، آیدا سجادی، دانشگاه آزاد تهران. این رساله مورد بررسی قرار نگرفت. در پایان رساله برای اطلاع بیشتر کتب و مقآلاتی را که مربوط به موضوع این تحقیق میباشند ذکر شده است.

فصل اول: اجمالی در جغرافیا و پیشینه ایلام
2-1- نام و تبار ایلام
در کتاب تاریخ ایران (پیرنیا، 1389: 139) میخوانیم که قرنها قبل از ورود آریاییان به فلات ایران، در گوشه و کنار این سرزمین مراکز تمدن مهمی وجود داشت که یکی از آنها ایلام بود. منطقه ای که از روزگاران کهن به این نام خوانده میشد طبق تقسیمات جغرافیایی امروز شامل خوزستان، فارس، بوشهر، قسمتهایی از کرمان، لرستان و کردستان می شود و سرگذشتی بس طولانی دارد. حدود این تمدن از غرب به رود دجله، از شرق به قسمتی از پارس، از شمال به جاده بابل به همدان و از جنوب به خلیج فارس می رسید. شهر های مهم آن شوش، ماداکتو( کنار کرخه) و خایدالو( خرم آباد کنونی) بود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد انحراف معیار، سبک مقابله، تحلیل واریانس Next Entries منابع مقاله درمورد تمدن ایلام، خلیج فارس، دوران تاریخی