پایان نامه ارشد درباره آرماگدون، علوم دینی، آخرالزمان

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………..15
4- مهدویت درقرآن …………………………………………………………………………………………………………………19
5- آشنایی با جوامع حدیثی اهل سنت ………………………………………………………………………………………..24
6- آشنایی با مهمترین راویان احادیث مهدویت…………………………………………………………………………….31
بخش دوم : احادیث عام مهدویت درصحاح
1- حدیث دوازده خلیفه……………………………………………………………………………………………………………39
2- حدیث ثقلین……………………………………………………………………………………………………………………….44
3- حدیث معرفت امام ……………………………………………………………………………………………………………..50
بخش سوم : احادیث خاص مهدویت در صحاح سته
عنوان اول: بخشایشگر اموال توسط امام مهدی ع…………………………………………………………………………..53
عنوان دوم: حسب ونسب امام مهدی«ع»………………………………………………………………………………………55
عنوان سوم: شمایل وسیمای مهدی …………………………………………………………………………………………….60
عنوان چهارم: نزول عیسی«ع» وامامت مهدی«ع»……………………………………………………………………………64

عنوان پنجم :
الف :محل وعلایم وشرایط ظهور……………………………………………………………………………………………………………………………………….68
ب : طلوع خورشید از مغرب……………………………………………………………………………………………………..71
پ : خسف در بیداء …………………………………………………………………………………………………………………72
ت : پرچم های سیاه ………………………………………………………………………………………………………………. 76
ث : خروج سفیانی……………………………………………………………………………………………………………………79
عنوان ششم: حکومت مهدی «ع» ونزول عیسی«ع» و
واقعه آرماگدون وفتح کاخ سفید………………………………………………………………………………………………….86
الف : محل نزول وصفات ظاهری عیسی«ع»………………………………………………………………………………..86
ب : واقعهء آرماگدون (قرقیسیا)………………………………………………………………………………………………..87
ت : فتح کاخ سفید ………………………………………………………………………………………………………………….89
عنوان هفتم : ویژگی های حکومت حضرت مهدی ع…
الف – رباخواری ………………………………………………………………………………………………………………………91
ب – تجدید گردین……………………………………………………………………………………………………………………91
پ- حاکمیت اسلام برجهان ……………………………………………………………………………………………………..91
ت – عدالت گستری …………………………………………………………………………………………………………………92
ث- وفور نعمت ورفاه قتصادی……………………………………………………………………………………………………94
ج – فتوحات امام مهدی«ع» ……………………………………………………………………………………………………..97
چ- مدت حکومت امام مهدی«ع» ……………………………………………………………………………………………..98
عنوان هشتم – شبهات مهدویت وپاسخ به آنها……………………………………………………………………………..99
1 – شبهه اینکه نام پدرامام مهدی«ع» عبدالله است………………………………………………………………………….99
2- شبهه ی اینکه مهدی«ع» ازنسل امام حسن«ع»است………………………………………………………………….102
3- بررسی حدیث «لا مهدی ع الا عیسی ع » ……………………………………………………………………………..105
4- بررسی تشکیک ابن خلدون دراحادیث مهدویت…………………………………………………………………….107
ابیاتی از دعبل خزاعی …………………………………………………………………………………………………………….112
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..114

مقدمه:
یادگیری علوم دینی بر هرمسلمانی واجب است گرچه یادگیری فقه ومجتهد شدن واجب کفایی است ولی هر مسلمانی باید نسبت به یادگیری اصول دین که عقاید هستند اهتمام لازم را به کار برد .
تا جایی که پیامبر اکرم «ص» برای عبدالله بن عباس دعا نمودند: «اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل». وهمانگونه که از علامه مجلسی «رحمه الله علیه» منقول است که ایشان در مقدمه کتاب پرارج «بحارالانوار» ، می نویسد:
من در جوانی علاقه فراوانی به علومی مختلف همچون ؛ نجوم ، ریاضیات ، طب و… داشتم ولی راه سعادت دنیا وآخرت را در فراگیری علوم دینی ، قرآن واحادیث اهل بیت«ع» دانستم لذا در فراگیری آن علوم تلاش زیادی نمودم ، که بی شک یکی از ثمرات آن تالیف کتابی پرارج همچون «بحارانوار»و… بوده است. (مجلسی ، 1404ق ، ص2..).
مساله مهدویت درمذهب شیعه ؛ از آن حیث که جزو مباحث امامت است، مربوط به حوزه اعتقادات واصول دین می باشد. به همین خاطرعلمای شیعه برای اثبات وتبیین آن مهم ، تلاش زیادی کردند درمورد آن مبحث درزمینه تالیف کتب ، حدیث وتفسیر قرآن آثار فراوانی به جای گذاشتند.
در کتب حدیثی اهل سنت نیز شاید بتوان گفت مطلب به همان مقدار که نزد شیعه اهمیت دارد ، نزد اهل سنت نیز اهمیت شایانی دارد تا جایی که کتابی به نام« معجم احادیث امام المهدی» که توسط جمعی از علما تالیف شده که بالغ بر400 روایت (متواتر، حسن، صحیح وضعیف) را از کتب حدیثی اهل سنت گردآوری کردند ، بهترین دلیل براین مدعاست.«ماتن»
مبحث مهدویت نه تنها نزد مسلمانان یک موضوع پذیرفته شده ای است؛ بلکه حتی در ادیان ابراهیمی دیگر مانند یهودیت ومسیحیت مطالبی در مورد ظهور منجی آخرالزمان نقل شده است . حتی در ادیان هند وبرخی اقوام مانند سرخ پوستان امریکایی و… این اندیشه وجود دارد .«ماتن»
ولی در منابع اسلامی «قرآن وسنت » به صورت ویژه به این بحث پرداخته شده است وآیاتی مانند: ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین «قصص5» وآیه : وکتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون«انبیاء105» و…که برخی دانشمندان اسلامی آنها را درزمینه مهدویت تفسیر نمودند.
در کتب اهل سنت(صحاح سته) احادیث فراوانی درمورد مساله مهدویت نقل شده، اما مشکل اساسی این است که در دو کتاب مهم اهل سنت وآن صحیح بخاری ومسلم که نزد آنها صحیح ترین کتاب ها پس از قرآن هستند،(همان طور که در صفحات آینده مفصلا در این زمینه بحث خواهیم کرد) احادیث مهدویت بسیار کم رنگ وآن هم ؛با تفسیروشرح آن کتب اشاره هایی به این موضوع ، شده است.
در صحیحین «بخاری ومسلم» احادیث عامی نقل شده وکه با اشاره وتلمیح به این موضوع مانند : چگونه خواهید بود اگر عیسی «ع» ظهور کند در حالی که امام شما از خودتان است وحدیث دوازده خلیفه ولی در کتب دیگر همچون :ترمذی، ابوداوود ، نسائی وابن ماجه احادیث بیشتری در این زمینه نقل شده مانند: «اسمه اسمی وکنیته کنیتی» همنام وهم کنیه پیامبر بودن ، صفات ظاهری مانند: «اجلی الجبهه واقنی الانف» موی سر وبینی آن حضرت که مانند پیامبر«ص» واینکه فرزند فاطمه «س» است«المهدی حق وهو من ولد فاطمه» و یحکم سبع او تسع «حکومت او هفت سال یا نه سال می ماند.»و…
که طبق نظر علمای بزرگ اهل سنت ، مانند :ابن تیمیه ، البانی ، بن باز ، مرکز پاسخ به سوالات وهابیت در عربستان و…؛ احادیث روایت شده درمورد مهدی«ع» که آخرالزمان ظهور وزمین راپراز عدل وداد می کند صحیح الاسناد هستند واز بزرگان صحابه همچون ابوهریره ، ابن عباس ، ابن عمر، جابرو… نقل شدند .
علمای اهل سنت در این زمینه نه فقط در نقل حدیث وکتابت آنها اهتمام داشتند بلکه حتی کسانی از آنها دراین زمینه کتاب نیز نوشتند ، مانند العرف الوردی از سیوطی ، عقدالدرر از مقدسی شافعی ، ، ابراز الوهم از غماری و… واگر کسانی از اهل سنت در مساله مهدویت تردید کردند بخاطر مقاصد سیاسی بوده مانند ابن خلدون که ایشان زمانی که در حکومت حفصیه تونس کار می کرد وشیعه مذهب بودند ، سخت از موضوع مهدویت دفاع می کرد ولی هنگامی که وارد مصر شد و، وارد دربارممالیک شد، موضع مخالفی اتخاذ کرد واز موضوع مهدویت انتقاد کرد زیرا موضع آنها سنی بود وکسانی که بعداز اوظهور کردند دنبال رواو بوده و کورکورانه ازوی پیروی کردند. مانند احمد امین ، فرید وجدی و…«ماتن»
درگردآوری این تحقیق«پایان نامه» با چند مشکل مواجه شدم اولا: زمان عطای این موضوع به بنده ، نام پژوهش « احادیث مهدویت» در صحیح بخاری ومسلم بوده است ، که بنده با مطالعه اندکی که از قبل داشتم انجام این تحقیق را غیر ممکن دانستم ، وآن بخاطر احادیث بسیار اندک وعامی که در این دوکتاب وجود دارد بنابراین با استاد دکترآیت الله محسن حیدری تماس گرفتم وبا ایشان مشورت کردم وفرمودند اگرموضوع را به صحاح سته گسترده دهید بهتر خواهد بود ، سپس موضوع را با آقای موسوی مسوول امور پایان نامه ها در میان گذاشتم ایشان گفتند که با آقای دکتر خسرو پناه صحبت کنید ، بنده هم با استاد خسرو پناه تماس گرفتم ، گفتند نظر آقای حیدری وآن « احادیث مهدویت در صحاح سته » را تائیدکردند وگفتند خوب است ، خلاصه دانشگاه (آقای موسوی) موافقت کردندو موضوع این چنین شد.
مشکل دوم که با آن مواجه شدم ، عدم دستیابی به استاد راهنما بود ، که ترم چهارم پایان نامه این گونه سپری شد ،در این زمینه یا شخص بنده اساتیدی را می خواستم که ظرفیت آنها به حدنصاب رسیده بود یا برخی نمی پذیرفتند ویا دانشگاه انتخاب می کردند ولی بخاطر پرکاری وگرفتاری حاضر به همکاری نمی شدند ، وچند اخطاریه بخاطر عدم ارائه به بنده رسید در حالی تاخیردرارائه تحقیق تقصیر بنده نبود «بلکه در نداشتن استاد راهنما» ، بالاخره ترم پنجم ؛ با پیشنهاد دانشگاه آقای دکتر ایزدی حاضر به همکاری شدند . این تحقیق را با استفاده از منابع متنوع ؛ از کتاب های منبع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد خاورمیانه، دیپلماسی عمومی، نقش آفرینی Next Entries پایان نامه ارشد درباره امام زمان، آخرالزمان، کتابخانه تخصصی