منبع پایان نامه ارشد درمورد دیپلماسی عمومی، افکار عمومی، روابط بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

جهت افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران 90
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 97
منابع 102

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1- سطوح بازدارندگی 85
جدول 4-2- مقايسه توانايي قانونمند و توانايي كامل در تأمين اهداف پنج‌گانه‌ي برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران 88

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- اهداف ميان‌مدت و مرحله‌اي سياست خارجي ايران؛ هدف ميان‌مدت (15 سال آينده) 90

چکیده
امروزه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم، نقش اساسی در شکلدهی و جهتدهی به سیاست خارجی دارد. این نوع از دیپلماسی عمومی به واسطه ی آن که مخاطب خود را مردم قرار می‌دهد و شکل دادن به افکار عمومی را مد نظر دارد، اخیرا مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها در تلاش هستند با تأثیر و نفوذ بر افکار عمومی نظر آنان را به سیاست‌ها و جهت گیری‌ها و اقدامات خود جلب کنند و از این طریق منافع ملی خود را تأمین کنند. در این راستا، سوال اصلی این گونه طرح شده است که دیپلماسی عمومی چه تاثیری بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی عمومی زمینه ساز افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی شده است. نوع روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می‌باشد. همچنین با استفاده از نظریات دیپلماسی عمومی به تبیین و بسط موضوع خواهیم پرداخت. به طور کلی، اهمیت دیپلماسی عمومی موجب شده است جمهوری اسلامی ایران که دارای ماهیتی فرهنگی، اسلامی و انقلابی است بهرهگیری از این ابزار را در دستور کار خود قرار دهد.
کلمات کلیدی:
دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، جمهوری اسلامی ایران، قدرت، خاورمیانه، نظام بین‌الملل

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- بيان مسأله
امروزه کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ جهانی، پیش از آنکه اهداف و غایات خود را از طریق دیپلماسی سنتی و رسمی دنبال کنند، در پی آنند تا با بهرهمندی از ابزارهای نرمتر و غیرمستقیمتر به پیگیری مطلوبات خود بپردازند. تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای هدف و بطور کلی توجیه اقدامات دولتها برای افکار عمومی از یکسو و تاسیس، گسترش و فعالسازی ‌NGOها و نهادهای غیردولتی از دیگر سو، همه و همه شکل نوین و نرمتری از دیپلماسی عمومی را شکل میدهند.
اگر دیپلماسی عمومی را ترجمه درخشندگی قدرت ملی و منطقه‌ای کشورمان برای دیگران تصور بدانیم، در ایـن صـورت زبـان دیپلماسی عمومی برای بیان چنین ویژگی‌ها و عناصر قدرت بسیار تعیین کننده خواهد بـود، چـه بسـا قـدرتـی کـه بـه سبـب ناکارآمدی دیپلمات‌هایش، پیام خود را به خوبی به مخاطب تفهیم نکرده باشد و چه بسا کشورهایی که با وجود آنکه از عناصر واقعی قدرت بهره لازم را نداشته اند با کمک تجربه و لیاقت دیپلمات‌های خود، اهداف و امیال خود را به مخاطبان خود تحمیل کرده و یا نقش مؤثری در تأمین منافع ملی خود برداشته‌اند، دیپلماسی عمومی از این منظر، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار یک کشور دارد. به ویژه آنکه اگر عناصر قدرت حقیقتاً وجود داشته بـاشـد، مبتنی بر عناصر قدرت و ویژگی‌های که برشمرده شد، دیپلماسی عمومی فعال یک کشور باید مبتنی بر آموزه‌ها، خصوصیات و نشانه‌هایی باشد.
جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی جهان متاثر از دیپلماسی عمومی فعال خود در مقام یک قدرت منطقه‌ای قرار دارد. شاخص‌های سنجش قدرت ملی در کشور ما نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی از ویژگی‌های لازم بـرای ظهـور بـه عنوان یک قدرت منطقه‌ای برخوردار است: دانش و فناوری، پهناوری و جمعیت، ثروت ملی، مشروعیت داخلی، نـظام مردمی، موقعیت ژئواستراتژیک و ثبات داخلی، زمینه‌های لازم را برای ظهور و توسعه نفوذ ایران در سطح منطقه فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در موقعیتی است که با قدرت‌های بین‌المللی بر سر مسـائـل هستـه‌ای و نیز جغرافیای نفوذ در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و دیگر کشورهای منطقه با قدرت‌های بین‌المللی رقابت و چانه زنی می‌کند و از تـوانـایی ایجاد ائتلاف منطقه‌ای برخوردار است. ایجـاد روابط استـراتـژیـک بـا سـوریـه و عراق، از مهم‌ترین دلایل توانایی جمهوری اسلامی ایران در رهبری و مدیریت مسائل و بحران‌های منطقه‌ای است. چنین قدرتی حتی از ادوات لازم برای حضور در قاره آمریکا، اروپا و آفریقا و ایجاد روابط استراتژیک در دیگر مناطق جهان برخوردار است.
با این حال، در راه تاثیر دیپلماسی عمومی فعال جمهوری اسلامی ایران بر قدرت ملی، مواردی وجود دارد که بر جنبه‌های مبهم آن افزوده است. عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نخبگان ابزاری و فکری، نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ایجاد اختلال ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور، وجود اختلافات در میان مسئولین کشور و … از جمله موارد مبهم در بحث از تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی کشور است. در واقع عوامل فوق، باعث شده است که کشور نتواند از ظرفیت‌های مطلوب دیپلماسی عمومی خود استفاده کند تا قدرت ملی خود را به نحو مطلوبی بالا ببرد. این تحقیق نیز سعی دارد تا به بررسی جنبه‌های مبهم و مجهول فوق، راههای افزایش نقش دیپلماسی عمومی را بر قدرت ملی کشور مورد بررسی قرار دهد.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا امروز بر دیپلماسی عمومی به عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به قدرت ملی تأکید زیادی داشته است. این مسأله باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران امروزه در تحولات مهم منطقه‌ای و همچنین نظام بین‌الملل نقش مهمی ایفا کند. در بحث داخلی نیز افزایش مشروعیت مردمی و تلاش برای شکوفایی و پیشرفت عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی از مهم‌ترین راهبردهای دولتمردان کشور بوده است. با این حال، در راه دستیابی به استفاده کامل از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی کشور در عرصه‌های مختلف موانع و مشکلاتی وجود دارد که باعث شده، قدرت ملی کشور در برخی از ابعاد با مشکل مواجه شود. در این راستا، شناخت مهم‌ترین عرصه‌های دیپلماسی عمومی کشور و همچنین شناخت موانع و مشکلاتی که دستگاه دیپلماسی عمومی در راه افزایش قدرت ملی با آن روبه رو است، نگارش و تدوین تحقیق حاضر را چند برابر می‌کند. بدون تردید، دیپلماسی عمومی مهم‌ترین ابزار دستیابی کشورها به قدرت و منافع ملی است.

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
ایزدی، جهانبخش (1392)، آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر ابرار معاصر تهران.
نگاهی به تقسیمات شکلی و تحولات محتوایی مفهوم دیپلماسی عمومی، در کنار معنایابی دیپلماسی عمومی و ایجاد افتراق میان این مفهوم با مفاهیم مشابه، همچون قدرت نرم، دیپلماسی عمومی فرهنگی، روابط عمومی، جنگ روانی و … از بخش‌های محوری این پژوهش است. در ادامه به آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ارائه شده است.
نادر ساعد (1390)، مبانی نظری و اصول دیپلماسی عمومی خلع سلاح در راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دیپلماسی عمومی دفاعی. سال دوم. شماره 3.
نویسنده در این مقاله معتقد است که دیپلماسی عمومی خلع سلاح، تحقق اهداف و اصول دیپلماسی عمومی دفاعی را در حوزه تسلیحات و جنگ‌افزارها مورد هدف قرار می‌دهد. با توجه به وجود ساختارها، مبانی نظری، هنجارها و فرآیندهای بین‌المللی دخیل در محیط خلع سلاح، پیشبرد اهداف و اصول کلان دیپلماسی عمومی دفاعی در این حوزه مستلزم مداقه در ابعاد و مولفه‌های مختلف این عرصه است. این نوشتار ضمن بررسی گزینه‌های نظری و روش‌شناختی برخورد با مقوله خلع سلاح و الگوی مورد عمل کشورمان، اصول راهنمای ناظر بر طرح‌ریزی دیپلماسی عمومی خلع سلاحی ملی تبیین شده و کارکردهای مورد انتظار از این دیپلماسی عمومی در خدمت به دیپلماسی عمومی دفاعی کشور را مورد تحلیل قرار داده است.

احمد آقاجانی (1388)، دیپلماسی عمومی جدید: قدرت نرم در روابط بین‌الملل. تهران: نشر راهبرد اندیشه.
نویسنده در این کتاب، در بخش نخست این کتاب که شامل فصول یک و دو می‌شود، هدف خود را شفاف‌سازی مفهوم دیپلماسی عمومی اعلام می‌کند. فصول این بخش، اهمیت دیپلماسی عمومی را در محیط بین‌الملل کنونی ارزیابی می‌کند. این کتاب در فصل‌های دیگر خود به موضوعاتی چون، دیپلماسی عمومی آمریکا و چین، شیوه عملکرد کشورها در چهارچوب دیپلماسی عمومی، نحوه و چگونگی استفاده از دیپلماسی عمومی در کشورهایی همچون شوروی و ایران، کاربرد دیپلماسی عمومی از سوی اتحادیه اروپایی، دیپلماسی عمومی فرهنگی به عنوان یکی از اجزای دیپلماسی عمومی، برند ملی، دیپلماسی عمومی گفت‌و‌گو محور و آموزش دیپلماسی عمومی پرداخته است.
رابرت آلفونس و مک برایان (1388)، دیپلماسی عمومی نوین: کارکرد قدرت نرم در روابط بین‌الملل. تهران: نشر ابرار معاصر تهران.
کتاب حاضر در قالب یک مقدمه، دو بخش و یازده فصل تلاش کرده الزامات مربوط به بازنگری در دیپلماسی عمومی را در جهان معاصر از منظری ایرانی مورد بررسی قرار دهد. از آن جایی که کتاب با رویکرد غربی به‌ویژه آمریکایی نوشته شده، به الگوهای اعتباربخشی برای آمریکا در نظام بین‌الملل توجه ویژه‌ای دارد. براین‌اساس نویسندگان نیز به‌دلیل تعلقات خاصی که دارند، بعضا در مقام تحلیل پدیده‌های دیپلماسی عمومی در عرصه بین‌المللی، از اصل بی‌طرفی تبعیت نکرده و در ارتباط با پدیده‌‌های جهان سوم، ایران و اسلام تحلیل‌های سطحی ارائه کرده‌اند.

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
درباره ابعاد مختلف تاثیر دیپلماسی عمومی در جمهوری اسلامی ایران کتب و مقالات بسیاری منتشر شده است. با این حال، بحث تاثیر این مهم(دیپلماسی عمومی) بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی از مباحثی است که مغفول واقع شده است. در این راستا، از آنجایی که این تحقیق درصدد تاثیرات ابعاد مختلف دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی است، این مهم به عنوان جنبه جدید و در واقع نوآوری این پژوهش محسوب می‌شود.
1-5- اهداف تحقيق
1-5-1- اهداف کلی
1- بررسی تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی
2- آشنایی با تحولات صحنه جهانی در ادوار مختلف
3- بررسی دیپلماسی عمومی‌های مختلف روسای جمهور مختلف ایران
4- بررسی نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی
1-5-2- اهداف ویژه
پر کردن خلأ کتاب در زمینه موضوع مذکور

1-6- سؤالات تحقیق
1-6-1- سوال اصلی
دیپلماسی عمومی چه تاثیری بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی داشته است؟
1-6-2-فرضیه اصلی
دیپلماسی عمومی زمینه‌ساز افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی شده است.

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
مفاهیم کلیدی این پژوهش عبارتند از:
مفهوم قدرت
قدرت از جمله مفاهیم محوری و اساسی است که در کانون نظریه‌پردازیهای علم سیاست و روابط بین‌الملل قرار دارد. به رغم تاریخ طولانی اهمیت قدرت در روابط بین‌الملل، اکثر محققین هم در مورد نقش قدرت و هم طبیعت آن اختلاف نظر دارند. به تعبیر صاحب نظران، قدرت از جنبه مفهومی از جمله مفاهیم مبهمی بوده که به تعداد افرادی که راجع به آن غور و تفحص و اندیشه ورزی نمودهاند، نظریه و دیدگاه وجود دارد. فرانسوا پوریکو تأکید دارد که قدرت در شکل سیاسیاش مهیبترین معما را مطرح می‌کند و دارای ماهیت تناقضنما گونه میباشد. مفهوم قدرت از منظر محققین روابط بینالملل به گونههای متفاوتی تقسیم بندی شده است (عالم 1387، 14).
قدرت در عصر جهانی شدن
می‌توان گفت با گسترش فراتکنولوژیها و تشدید شبکههای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، حقوق مدنی، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، دیپلماسی عمومی، روابط فرهنگی