منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری ایران، معماری ایرانی، گیاه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بومای نابودی این علوم ارزشمند و بومی را فراهم نماییم.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:
راه اندازی مکانی به منظور شناخت جامعه و مردم از تاریخ و فرهنگ ایرانی و ایجاد اعتماد به نفس در میادین جهانی و آشنایی آنها با انواع لباس در اقوام ایرانی از گذشته تا به امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما این میان در تاریخ معاصر ما و بخصوص دوران پس از انقلاب اسلامی کمتر فضایی معماری و به روز برای این منظور طراحی شده و کمتر موزه‍‍ ،گالری، فضای نمایشی به آن اختصاص یافته است.
همچنین یکی از ضرورت های موجود در شرایط کنونی جامعه امروزی توجه به اصول و تاریخ معماری غنی ایرانی در دوره های پیشین می باشد که با به روز کردن و استفاده مناسب ،می تواند به جایگاه و منزلت معنوی از دست رفته خود برگردد و به منطقی ترین الگو برای ایران و ایرانی وبلکه جهانیان تبدیل شود و مکان مناسبی برای دسترسی عموم مردم و دانشجویان و محققین فراهم شود.

1-4-سوالات تحقیق:
سوالات تحقیق از این قرار است:
1-چگونه توسعه پژوهش، تحقیق و مطالعه در مورد اصول، ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی می تواند در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم تاثیر داشته باشد؟
2-کاربرد اصول معماری ایرانی در طراحی موزه تا چه اندازه به تامین نیازهای فضایی کمک می کند؟
3-طراحی موزه لباس تا چه اندازه می تواند موجب ارتقا شناخت جامعه به لباس اقوام ایرانی شود؟
4-مجموعه ای که درآن نمایش ،همچنین نقد و بررسی لباس در ادوار مختلف در ایران و آموزش صورت می گیرد،چگونه می تواند به گونه ای سازنده زمینه صحیح فکر بیننده را به سوی هدف نهایی که همان آشنایی با ارزشهای معماری ایرانی و کاربرد آن در ساختمانهای امروزی است را فراهم سازد؟

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق:
فرضیه های تحقیق به این صورت می باشد:
1- موزه می تواند به گونه ای طراحی شود که درعین حال که می تواند به وظیفه خود به عنوان حفاظت، ترغیب و تشویق بیننده وغیره کمک کند ،قادر به استفاده از اصول معماری ایرانی با کاربری امروزی و باکمک از اقلیم باشد.
2- ویژگی های منحصر به فرد معماری ایرانی می تواند در ارتقا و باز زنده سازی این ارزشها در بنا های امروزی تاثیر گذار باشد.

1-6- روش شناسی تحقیق:
شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك:)
با توجه به اینکه این تحقیق از نوع کیفی بوده ،از روش توصیفی -تحلیلی در مرحله مطالعات و همچنین بررسی نمونه های موردی بهره گرفته خواهد شد.این روش به جستجوی پدیده ای اجتماعی-کالبدی با جهت گیری توصیفی می پردازد.نحوه اجرای آن، بررسی مدارک و داده ها ،جمع آوری اطلاعات ،ارزیابی آنها و بیان موضوع می باشد.در مرحله توصیفی با توجه به موضوع و اجرایی بودن آن و بررسی داده ها و در مرحله تحلیلی به مقایسه نمونه ها و جای گیری اجزا در کل مجموعه و توجه به روابط بین آنها پرداخته می شود.که با توجه به رویکرد آن می تواند کاربردی باشد و به ایجاد فضاهای کاربردی بینجامد.این تحقیق در برگیرنده مراحل زیر است:
– بررسی سوالات و فرضیات اولیه
– مطالعات و بیان مبانی نظری و بررسی نمونه های موردی و مقایسه آنها
– شناخت کالبدی سایت و آنالیز آن
– طراحی بر اساس اتود های اولیه که برگرفته از مطالعات اولیه است.
– ایده پردازی و کانسپت طراحی
– طراحی نهایی که شامل طراحی فنی،شیت بندی معمارانه،ماکت سازی و ارائه نهایی می باشد.

فصل دوم:
موزه

2-1- تعریف موزه بر اساس نام ایکوم

ماده 3 ایکوم – هر نهادی که مجموعه ای از اموال فرهنگی را با اهداف حفاظت ، نگهداری ، مطالعه ، آموزش و لذت بودن معرفی می نماید ، موزه می شمارد .
ماده 4 – با در نظر گرفتن تعریف موزه در ماده 3 این اساسنامه
الف) تمامی کتابخانه ها و مراکز بایگانی در حدود فعالیتهای مربوط به معرفی، موزه نامیده می شود.
ب) برخی از آثار و ابنیه تاریخی یا بخش های مربوط به آنها (همانند گنجینه های موسسات مذهبی)، محوطه های باستان شناسی یا تاریخی، باغ های گیاه شناسی، باغ وحش ها، آکواریو ها و برخی از موسسات که حیوانات کوچک را در محیط طبیعی نگهداری می کنند و نیز سازمان هایی که گونه های زنده نادر در آنها نگهداری و معرفی می شوند، محوطه ها و پارک های طبیعی، چنانچه مورد بازدید عموم قرار بگیرند، موزه نامیده می شوند.
– اساسنامه ایکوم، مصوب 14 ژوئن 1974 (24 خرداد 1353) در یازدهمین مجمع عمومی کپنهاک ( دانمارک )
ماده 3 – موزه نهادی دائمی است که به صورت غیر انتفاعی در خدمت جامعه و توسعه آن است و در آن بروی عموم باز خواهد بود و همچنین در آن در خصوص شواهد مادی زندگی بشر و محیط پیرامون او تحقیقاتی صورت می گیرد ماهیت آنها را بدست آورده، حفاظت کرده در اختیار علاقه مندان قرار می دهد و به ویژه به منظور اهداف مطالعاتی، آموزشی، کسب لذت در معرض دید مردم و علاقه مندان قرار می دهد.
ماده 4 – ایکوم ، هر یک از موسسات زیر را که با تعریف موزه ، در ماده 3 مطابقت دارد ، به عنوان موزه می پذیرد :
الف) مراکز و موسسات نگهداری و تالارهای نمایشگاهی وابسته به کتابخانه و مراکز بایگانی
ب) محوطه ها و آثار و ابنیه باستان شناسی، طبیعی و محوطه ها و آثار و ابنیه تاریخی که فعالیت های آنها در زمینه خرید، نگهداری و انتقال و معرفی اشیاء، ماهیتی، مشابه با فعالیت های موزه است .
ج) موسساتی که گونه های نادر حیات نظیر باغ های گیاه شناسی، باغ وحش، آکواریم و موسساتی که حیوانات کوچک را در محیط طبیعی شان نگهداری می کنند .
اساسنامه ایکوم ، مصوب 5 سپتامبر 1989 / 14 شهریور 1368 (در شانزدهمین مجمع عمومی ایکوم لاهه، هند)

ماده 2 :
1 – موزه ، نهادی دائمی است که به صورت غیر انتفاعی در خدمت جامعه و توسعه آن بوده، در آن بروی مردم باز است و همچنین در آن تحقیقاتی در خصوص شواهد مادی زندگی بشر و محیط پیرامون وی صورت می گیرد، مالکیت آنها را بدست آورده، حفاظت نموده و در اختیار علاقه مندان قرار می دهد و به ویژه به منظور اهداف مطالعاتی، آموزشی و کسب لذت در معرض دید مردم و علاقه مندان قرار می دهد.
الف) لازم است که تعریف ارائه شده از موزه، بدون در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از امتیازات سرپرستی موسسه، قوانین کشوری و نحوه کارکرد آن و یا جهت گیری مجموعه های موجود در آن موسسه و نهاد در خصوص تمامی موسسه های مورد استفاده قرار می گیرد .
ب) علاوه بر آنچه گفته شد ، موسسات زیر که با تعریف موزه در بند 1 مطابقت دادند، موزه می نامند:
1– محوطه ها و آثار و ابنیه طبیعی، باستان شناسی، نژاد شناسی و محوطه ها و آثار و ابنیه تاریخی که فعالیت های آنها در زمینه حفاظت ونگهداری و انتقال شواهد مادی مردمان گوناگون و محیط پیرامون آنها، ماهیتی مشابه با فعالیت های موزه دارد.
2– نهادها و موسساتی که مجموعه های و گونه های نادر حیوانی و گیاهی را نگهداری و معرفی می کنند نظیر باغ گیاه شناسی ، باغ وحش آکواریوم و موسساتی که حیوانات کوچک را در محیط طبیعی شان نگهداری می کنند .
3– مراکز علمی و رصدخانه ( افلاک نما ها )
4– موسسات نگهداری و حفاظت و تالارهای نمایشگاهی وابسته به کتابخانه ها و مراگز بایگانی.
5– پارک های طبیعی .
6– تشکیلات ملی ، منطقه ای و محلی موزه ای ، دوایر دولتی که سرپرستی از موزه ها را مطابق تعریف ارائه شده در سطور بالا بر عهده دارند .
7– نهادها و تشکیلات غیر انتفاعی که در زمینه موزه ها و موزه شناسی فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، تشکیلاتی و مستند سازی و غیره را انجام می دهند.
8– هر نهاد دیگری که شورای اجرای ایکوم بر اساس اعلام نظر کمیته مشورتی، آنرا دارای برخی یا تمامی خصوصیات یک موزه معرفی می کند و یا اینکه ابزارهای کافی جهت انجام تحقیقات در زمینه های موزه شناسی، آموزشی و تشکیلات را در اختیار موزه ها و کارکنان موزه قرار می دهد.
اساسنامه ایکوم که در بیستمسن مجمع عمومی در بارسلونای اسپانیا (6 ژوئیه 2000 / 15 تیر 1380) اصلاح گردید.(فصلنامه هنر ، تابستان و پائیز 1374،ص 52)

2 – 2- پیدایش موزه در جهان
روند تکاملی موزه از یک مجموعه خصوصی تا موسسه های عظیم فرهنگی را می توان در طی سه وهله یا به اصطلاح موزه داران در سه انقلاب بیان نمود. البته انقلاب به آن معنا که در هر مرحله تحول بنیادی فرهنگی و اجتماعی ژرف اتفاق افتد.
اصولا هسته مرکزی موزه ها را چه در غرب و چه در شرق مجموعه هایی تشکیل می دهد که به تدریج و بدون هدف خاصی شکل گرفته است. البته در این میان امکان مقدس و پرستشگاهها سهم بسزایی داشتند و از معروفترین آنها می توان پرستشگاه و خانقاه های بودایی شوسومین shosomin در ایالات نارای (Nara ) ژاپن و یا معابر یونان و گنجینه های نزورات عیسویان در کلیسای بزرگ کاتولیک را نام برد. طی سالهای قروی وسطی در شرق و غرب ثروتمندان اقدام به گردآوری آثار هنری گرانبها و غیر معمول کردند. دانشمندان نیز کم کم مجموعه های مطالعاتی در زمینه گیاه شناسی و کانی شناسی و امثال آن را جمع آوری نمودند ولی مردم به طور کلی از دیدن آنها محروم بودند. فقط بعضی از کلیساها در ایام خاص و مراسم ویژه در گنجینه ها را به روی زوار باز می کردند، سرداران رومی نیز گاهی غنائم را در پارکها در معرض نمایش می گذاشتند.
اما در دوره رنسانس به علت تحولات فکری به اشیاء تنها از جنبه مالی نگاه نمی کردند و کم کم به ارزش هنری و فرهنگی و علمی آنها نیز توجه نمودند. از این پس اشیاء نه تنها نشانه ثروت بلکه سمبل هنر نیز بودند و می توانست الهام بخش هنرمندان قرار گیرد . به این ترتیب اشیاء از مخفیگاه بیرون آمده و در تالارها جای گرفتند اما هنوز تنها برای عده ای قابل مشاهده بود. (فصلنامه هنر ،1374، شماره 18 و 19 ، ص 52)

2– 3- ایجاد اولین موزه های عمومی در جهان ( دسترسی و مشاهده مستقیم توسط مردم )
در سال 1683 م مجموعه شخصی ، « اشمولین » در شهر آکسفورد انگلستان بصورت موزه عمومی بروی مردم گشوده شد و در سال 1750 م در قصر لوکزامبورگ قسمتی از مجموعه سلطنتی فرانسه به معرض نمایش گذاشته شد و بالاخره در سال 1793 م بود که دولت جمهوری فرانسه موزه هنری لوور را افتتاح کرد و این خود نقطه عطفی در تاریخ موزه داری جهان بشمار می رود .

2- 4- انقلاب موزه ها :
1– انقلاب اول : با گشودن مجموعه های خصوصی به روی همگان اتفاق افتاد .
2– انقلاب دوم : با روی آوردن مردم به سوی موزه ها در سده نوزدهم موسسات در جهان صنعتی پدید آمد که انقلاب صنعتی نام گرفت .
3– انقلاب سوم : پس از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست . در عصر انقلاب الکترونیکی موزه داران باتز « موزه ها را به میان مردم ببریم » به تکنولوژی جدید ارتباطات مجهز شده و حتی اشیاء را به سخن گفتن با مردم وا داشتند .

2 – 5 – تاریخ موزه و موزه داری در ایران
سیستم اجتماعی ایران و نابسامانی های تاریخی در آن باعث شد تا مجموعه هایی که به مناسبت های مختلف تشکیل شده بود . نتواند بیواسطه در پی نسلهای آینده حفظ شود .
فرمانروای ایلخانی و تیموری و وابستگان آنها در گرد آوری آثار هنری اشتیاق زیادی از خود نشان می دادند و اشیایی از آنها را به عنوان موقوفه به اماکن مقدس می سپردند . این اشیاء از جمله معدود آثاری هستند که تا کنون از گزند حوادث مصون مانده اند .
شاه عباس صفوی در زمینه گردآوری آثار هنری گذشته و معاصر خود و وقف آنها به آستانه های متبرکه سعی فراوان داشت و از ثمرات آن می توان از موزه آستان مقدس رضوی ، موزه شیخ صفی الدین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ، اول،، 25/8/1391 Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع موزه ملی، طبقات اجتماعی، نورپردازی