منبع پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی، تولید دارو، تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ین دو نهاد در دست‌یابی به کارایی را آسان می‌نماید.
در خلال بررسی مطالب بالا، در حد ضرورت به حقوق ایران نیز توجه گردیده، فواید و هزینه‌های آن شناسایی شده است. تحقیق حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژگان: نظام مسئولیت مدنی- سازمان غذا و دارو- کارایی- تکنیک هزینه فایده- دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید- نظریه بازی‌ها- نظام عرضه و تقاضا.

مقدمه
بیان مسأله:
مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا، از جمله مباحث پیچیده و بحث برانگیز حقوق مدنی است؛ به گونه‌ای که بخش مهمی از ادبیات حقوقی کشورهای مدرن به این موضوع اختصاص یافته است. ابتدا قواعد حقوقی به گونه‌ای سامان یافته بود که رابطه مصرف کننده و تولید کننده کالا ذیل بخش حقوق قراردادها جای می‌گرفت؛ تحولاتی که در دهه‌های اخیر در این زمینه صورت گرفت، موجب شد مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا ذیل بخش مسئولیت مدنی قرار گیرد. به علاوه در بدو امر قواعد و مقررات به نحوی تنظیم گردیده بود که تولید کنندگان کالا تنها در صورت اثبات تقصیرشان، در برابر خسارات ناشی از عیب تولید مسئول بودند؛ انتقاداتی که بر نظریه تقصیر وارد گردید موجب شد مبنای مسئولیت تولید کنندگان کالا از «تقصیر» به «مسئولیت محض» تغییر یابد. در حقیقت تحلیل گران مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا معتقدند مبنایی که به کارایی منتهی می‌گردد مسئولیت محض است.
قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا بر طیف وسیعی از محصولات، از جمله تولید دارو حاکم است. به طور سنتی مسئولیت مدنی به دنبال «جبران خسارات» زیان دیده است و برای رسیدن بدین منظور در صدد اجبار زیان رساننده به درونی کردن هزینه‌هایی است که به بار آورده است. تحلیل اقتصادی حقوق بر خلاف نظریه سنتی، آینده نگر بوده و «بازدارندگی» را هدف اصلی مسئولیت مدنی به شمار می‌آورد؛ به دیگر سخن از منظر تحلیل اقتصادی نهادها و قواعد حقوقی باید «کارایی» داشته باشند. یک قاعده مسئولیت مدنی در صورتی کارایی دارد که به اتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی منتهی شود. محصولات پزشکی به ویژه داروها متفاوت از سایر محصولات است، چرا که دارو بایستی در بدن انسان تأثیرگذار باشد تا مفید واقع شود، بنابراین با توجه به این تفاوت، موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا نظام مسئولیت مدنی در زمینه مسئولیت ناشی از تولید دارو، در بردارنده ساز و کاری که به اِعمال اقدام پیشگیرانه اقتصادی رهنمون شود، می‌باشد؟ برای پاسخ به این سوال شایسته باید مزیت‌ها و ایرادات وارد بر نظام مسئولیت مدنی در زمینه مسئولیت ناشی از تولید دارو مورد توجه قرار گیرد و سپس با عنایت به این موارد به این موضوع پرداخته شود که نظام مسئولیت مدنی به کارایی منتهی می‌گردد یا خیر.
در دهه‌های اخیر در ایالات متحده امریکا در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو الزامات نوینی تحت عنوان مقررات سازمان غذا و دارو1 تدوین گردیده است؛ توجه به نظریات اندیشمندان حقوقی ایالات متحده مبین این امر است که مقررات سازمان به منظور جبران کاستی‌های قواعد مسئولیت مدنی تولید دارو ایجاد گردیده است. تحت مقررات سازمان غذا و دارو ، تولید کنندگان دارو پیش از عرضه محصولات خود به بازار بایستی به اخذ تأییدیه مبادرت نمایند و در صورت اخذ تأییدیه، دیگر در برابر خسارات ناشی از تولید دارو مسئول نمی‌باشند. موضوعی که در این جا شایسته بررسی است این می‌باشد که آیا نظام مسئولیت مدنی به تحقق ایمنی دارو و جبران خسارات ناشی از مصرف داروی معیب منتهی می‌گردد؟ علاوه بر این باید مشخص شود مقررات سازمان غذا و دارو چه تأثیری بر ایمنی محصولات دارویی و جبران خسارات وارده به مصرف کنندگان دارد؟ نکته حائز اهمیت دیگر این است که آیا قواعد مزبور مکمل یکدیگر می‌باشد یا اینکه این قواعد در تقابل با هم قرار دارد؟
سؤالات تحقیق:
الف- سؤال اصلی تحقیق:
از توجه به مطالب فوق روشن می‌گردد که در پژوهش حاضر باید به یک پرسش بنیادین پاسخ داده شود و این پرسش عبارت از این است که:
از چشم انداز تحلیل اقتصادی به منظور جلوگیری از ورود خسارت ناشی از تولید دارو، نظام مسئولیت مدنی کارآمدتر است یا مقررات سازمان غذا و دارو؟
ب- سؤالات فرعی تحقیق:
جهت ارائه پاسخی مناسب به پرسش اصلی تحقیق، باید به پرسش‌های دیگری که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌گردد، پاسخ داده شود:
آیا نظام مسئولیت مدنی در کاهش حوادث ناشی از تولید دارو موفق بوده است؟
آیا منافع ناشی از نظام مسئولیت مدنی در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از تولید دارو با هزینه‌های آن تناسب دارد؟
نظام‌های جایگزین مسئولیت مدنی- به طور خاص مقررات سازمان غذا و دارو – چه تأثیری در حصول کارایی و بازدارندگی دارد؟
فرضیات تحقیق:
فرضیات تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:
فرضیه نخست: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا اعم از مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض، در زمینه خسارات ناشی از تولید دارو، به اتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی منتهی نمی‌گردد.
فرضیه دوم: از آن جهت که نظام مسئولیت مدنی به اتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی منتهی نمی‌شود، از کارایی لازم برخوردار نیست.
فرضیه سوم: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی بیش از منافع حاصل از این نظام است.
فرضیه چهارم: نظام جایگزین مسئولیت مدنی- به طور خاص مقررات سازمان غذا و دارو- در تحقق بازدارندگی و اتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی موفق عمل نموده است.
در خلال این نوشتار درستی هر یک از فرضیات مطرح شده، بررسی خواهد گردید و در قسمت پایانی این نوشتار، نتیجه بررسی مزبور ارائه خواهد گردید.
روش تحقیق:
به طور معمول در علوم انسانی روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد؛ در این نوشتار نیز از همین شیوه استفاده شده است.
پیشینه تحقیق:
اهم تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه عبارتند از:
1.رابرت کوتر و تامس یولن– حقوق و اقتصاد– ترجمه دکتر یدالله دادگر – انتشارات پژوهشکده اقتصاد – چاپ اول 1388
در این کتاب به تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی به طور مطلق اشاره شده و مبانی مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.
2.دکتر ناصر کاتوزیان – مسئولیت ناشی از عیب تولید – انتشارات دانشگاه تهران – 1384
در این کتاب به چگونگی تحقق مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا پرداخته شده است.
3.A. Mitchell Polinsky & Steven shavell – 2009- The Uneasy Case For Product Liability –
این مقاله دیدگاه انتقادی به وجود مسئولیت مدنی نسبت به کالاهایی که در سطح گسترده فروخته می‌شود، دارد و بر این موضوع تاکید می‌کند که بایستی قواعد و نظام خاصی جایگزین مسئولیت مدنی باشد.
4.Steven Shavell – A Skeptical Attitude About Product Liability Is Justified –2009-2010
این مقاله هم در جواب انتقاداتی که به مقاله فوق شده به رشته تحریر در آمده است.
5.James Farley –Discovering The Cause Of Drug’s Defect –2008
در این مقاله به بررسی مقررات سازمان غذا و دارو و شرایطی که تولیدکنندگان دارو باید رعایت کنند پرداخته شده است. در تمامی مقالات بالا، موضوع مسئولیت ناشی از تولید دارو بررسی گردیده است؛ البته لازم به ذکر است که هیچ کدام از این مقالات موضوع را به شیوه‌ای که در این نوشتار طرح گردیده است، یعنی بررسی توأمان نقش نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو بر افزایش ایمنی محصولات دارویی و جلوگیری از ورود خسارت، مورد بررسی قرار نداده‌اند.
ضرورت تحقیق:
به طور قطع هدف اصلی هر نظام حقوقی این است که قواعدی کارآمد طراحی نماید؛ از طرف دیگر تحلیل اقتصادی نیز با ابزارها و تئوری‌های خود در صدد تبیین قواعد حقوقی کارآمد است. بنابراین نگاه به شیوه‌های مقابله با خسارات ناشی از تولید دارو از دریچه تحلیل اقتصادی، به طراحی نظامی کارآمد منتهی خواهد شد. در این نوشتار به دنبال آن هستیم که کارایی نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو بررسی گردیده فواید و هزینه‌های آن مشخص گردد. علاوه بر این معرفی مقررات مربوط به سازمان غذا و دارو و بررسی تأثیر آن بر پیشگیری از وقوع حوادث زیان‌بار ناشی از تولید دارو نیز مطمح نظر قرار دارد. بنابراین ضرورت تحقیق در این نکته خلاصه می‌گردد که آیا شیوه‌های مقابله موجود با خسارات ناشی از تولید دارو به کارایی منتهی می‌گردد یا باید درصدد ریختن طرحی نو در این زمینه برآمد.
ساماندهی تحقیق:
به منظور تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با مقررات سازمان غذا و دارو، نوشتار حاضر به سه فصل تقسیم گردیده است:
در فصل نخست به پیشینه تاریخی بحث، ضرورت بحث از مسئولیت ناشی از تولید دارو، مفاهیم و مبانی تحلیل پرداخته شده است؛ ورود به بحث اصلی منوط به مطالعه قسمت‌ها مزبور است.
در فصل دوم فواید نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر بررسی گردیده تا فواید این دو نظام نسبت به یکدیگر مشخص گردد.
در فصل سوم نیز هزینه‌های این دو نظام در کنار هم مورد مداقه قرار گرفته تا مقایسه آن دو به سهولت امکان پذیر باشد. قسمت پایانی نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

فصل نخست: پیشینه، مفاهیم و مبانی
به منظور بررسی شایسته موضوع مورد بحث، مناسب است ابتدائاً به پیشینه بحث و ضرورت بحث از شیوه‌های مقابله با خسارت ناشی از تولید دارو توجه شود. علاوه بر این برای درک درست مباحث آتی بررسی مفهوم برخی از اصطلاحات به کار رفته در نوشتار پیش رو و آشنایی با مبانی تحلیل لازم و ضروری است. لذا در این فصل به ترتیب به بررسی موضوعات فوق پرداخته خواهد شد:
گفتار نخست: پیشینه تاریخی و ضرورت بحث
در این گفتار ابتدائاً سیر تحول شیوه‌های مقابله با مسئولیت ناشی از تولید دارو بررسی خواهد شد؛ و سپس به تبیین اهمیت از بحث راجع به این موضوع پرداخته خواهد شد:
بند نخست: پیشینه تاریخی
مسئولیت تولیدکننده ابتدائاً بر مبنای مسئولیت قراردادی استوار بود؛ در نتیجه صرفاً شخصی که با تولیدکننده کالا رابطه قراردادی داشت می‌توانست بر طبق قواعد عمومی قراردادها علیه تولید کننده اقامه دعوی نماید. ایراد این راه حل این بود که در بیشتر مواقع اشخاصی از مصرف کالا متضرر می‌شدند که با تولید کننده هیچ رابطه قراردادی نداشتند؛ به علاوه در بیشتر موارد خسارت وارد شده بیش از بهای قراردادی کالا بود. از این رو اِعمال مسئولیت قراردادی به نفع تولید کننده و به زیان مصرف کننده بود؛ برای رهایی از این اشکال مسئولیت تولیدکننده در قالب الزامات خارج از قرارداد قرار گرفت. در این مرحله نیز ابتدا مسئولیت بر مبنای تقصیر توجیه می‌گشت. مشکل عمده‏ای که متوجه‏ این مبنا بود، دشواری اثبات تقصیر تولیدکننده بود که به همین دلیل در غالب دعاوی، مصرف‏کننده با شکست مواجه می‏شد. به همین جهت حقوق مسئولیت مدنی از مبنای تقصیر به سمت مسئولیت محض گام برداشت. امروزه، بسیاری از کشورها در خصوص مسئولیت ناشی از تولید، «خطر» را مبنا قرار داده و لذا «مسئولیت محض» را پذیرفته‌اند.2 در ادامه سیر تحول مسئولیت مدنی در برخی از نظام‌های حقوقی و کشورها، از جمله ایالات متحده امریکا، اجمالاً بررسی می‌گردد:
یکم: ایالات متحده امریکا
در حقوق ایالات متحده امریکا، پیش از انقلاب صنعتی، اصلی که بر مسئولیت تولید حاکم بود، قاعده «خریدار مراقب باش» بوده است. طبق این اصل خریدار پیش از آنکه کالایی را خریداری نماید موظف به بررسی کالا و اطمینان از بی عیبی آن بود. این قاعده پس از انقلاب صنعتی از کارایی برخوردار نبود؛ زیرا در زمانی که کالاها در حجم کم و به وسیله نیروی انسانی تولید می‌شد، شناسایی تولیدکننده کالا به سهولت امکان پذیر بود. اما پس از انقلاب صنعتی، وضع متفاوت گردید؛ در این زمان محاکم امریکا ابتدائاً تلاش نمودند تا به استناد قواعد عمومی قراردادها و تکلیف تولیدکننده به ارائه تضمین صریح مبنی بر سلامت و صحت کالا یا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره الحاق ایران، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی Next Entries منبع پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی، حمایت از مصرف کننده، مسئولیت محض