پایان نامه با کلمات کلیدی صنایع دستی، اقتصاد کشور، وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

حد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد : 101
كد شناسايي پايان نامه : 10160102922003
نام ونام وخانوادگي دانشجو: مهسا صفاران
شماره دانشجويي: 900774965
سال و نيمسال اخذ پايان نامه : 9/02/91
بهار 91
عنوان پايان نامه دكتراي حرفه اي و یا کارشناسی ارشد : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور
نام و نام خانوادگي استاد راهنما : دکتر محمود خان شیرازی مسعود
نام و نام خانوادگي استاد مشاور: سرکار خانم ریحانی فرد
آدرس و شماره تلفن:نیشابور-شهرک بهداری،چهارراه ولیعصر روبه روی اداره صنایع و معادن پلاک 56 09366107874
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده)
سنگ فیروزه از مشهورترین سوغات شهرستان نیشابور به شمار می آید که شهرت جهانی دارد و از این رواولین ارتباط مشتری با کالاهای غیر نفتی از طریق بسته بندی است و این در حالی که بسته بندی مناسبی برای صادرات این کالا در نظر گرفته نمی شود و این امر موجب شده که شهرت جهانی فیروزه نیشابور دربازارهای جهانی کاهش یابد. باید با جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی به جای کالاهای ایرانی دربازار جهانی از حیثیت و آبروی
بخش تولید داخلی کشوردر بازار جهانی حمایت ‌کنیم. چنانچه قواعد صادرات را رعایت کنیم و بر پایه برنامه در این مسیر گام ‌برداریم، می‌توانیم به آینده صادرات کالاهای غیرنفتی امیدوار باشیم. تمرکز بر روی صادرات کالاهای غیر نفتی، می‌تواند دراین منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال، ثمرات بی‌شماری برای اقتصاد کشور داشته باشد زیرا با توسعه صنعت بسته بندی و ایجاد صنایع تبدیلی در کنار ظرفیت‌های صنعتی این استان می‌توانیم تا حدودی زیادی تاثیر گذار باشیم.
اهداف پژوهش:
ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی.
کمک به حفظ صنایع دستی و اثار ملی.
بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی.
اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی.
جلب مشتری برای خرید صنایع دستی.
ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها.
نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده.
روش های اجرا:
به صورت میدانی و کتابخانه ای
نتایج:
ایجاد بهترین ایده و راه کار برای بسته بندی صادرات فیروزه و جهانی شدن آن.
*نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است. تاریخ و امضاء:
چارت زمان بندی

موضوع
زمان فعالیت (ماه)
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

هفته
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1ـ بررسی پروژه
1ـتاریخچه
2ـ بیان مسئله
3ـ تعریف مشکل
4ـ اهمیت مسئله

2- گردآوری اطلاعات
1-شناسایی سنگ فیروزه
2- تقسیم بندی فیروزه
3-خصوصیات فیروزه
4-صنایع مرتبط با فیروزه

3- بررسی محصولات موجود
1-نمونه های موجود بسته بندی
2-بسته بندی نمونه های موجود
3-بررسی نمونه های موجود سنگ فیروزه

4-جمع بندی اطلاعات
1-شناسایی فیروزه
2-بررسی بازار
3-بررسی بسته بندی

5- طراحی مقدماتی

6-ارزیابی طرح برتر

7-بررسی طرح برتر

8-بررسی قابلیت ساخت طرح برتر

9-نقشه فنی

10-طراحی سه بعدی

نشان دهنده ابتدا و انتهای انجام کار
نشان دهنده مدت زمان صرف شده جهت انجام کار
—— نشان دهنده مدت زمان مشخص شده جهت انجام کار
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات طرح
1-کلیات طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-1 تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
2-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-2-1 فیروزه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
2-2-1 آب و هوای منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
3-2-1 وضعیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
4-2-1 اسناد تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
5-2-1دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر………………………………………………………………………………………………………………….. 8
3-1 تعریف مشکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
4-1 اهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-4-1 دلیل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-4-1نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
3-4-1 نقش بسته بندی در جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
4-4-1 نقش بسته بندی در صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-4-4-1 بسته بندی نا مطلوب آفت اعتبار کالای ایرانی در بازار جهانی…………………………………………………………………………….. 12
2-4-4-1 بایدها و نباید ها در بسته بندی صادراتی………………………………………………………………………………………………………….. 13
3-4-4-1 ويژگيهايي كه در يك بسته بندي صادراتي بايد رعايت شود………………………………………………………………………………… 13
4-4-4-1 وفاداری مشتریان به نام تجاری محصول…………………………………………………………………………………………………………… 14
5-4-4-1 نقش بسته بندی در محیط……………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-5-4-4-1 حفظ و نگهداری کالا……………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-5-4-4-1 جذابیت و زیبایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
3-5-4-4-1 جلب توجه مشتری……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
4-5-4-4-1 ایجاد علاقه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
5-5-4-4-1 ایجاد تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………… 15
6-5-4-4-1 تحقق عمل خرید…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
7-5-4-4-1 ارضای خواسته مشتری……………………………………………………………………………………………………………………… 16
6-4-4-1 عناصر اصلی در بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
7-4-4-1 معادن فیروزه دنیا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
1-7-4-4-1 ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-7-4-4-1 امریکا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
3-7-4-4-1 افغانستان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام حسین، امام حسین (ع)، بابا فغانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع صائب تبریزی، فنون بلاغت، دیوان صائب