پایان نامه با کلمات کلیدی رضایت شغل، رضایت شغلی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

اينجانب يعسوب اسدي دانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي كه در تاريخ 29/06/1393 از پايان‌نامه خود تحت عنوان: «بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر» مي‌باشد با كسب نمره 17 و درجه بسيار خوب نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1ـ اين پايان‌نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمی ‌و پژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و . . .) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه‌هاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
2ـ اين پايان‌نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3ـ چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و . . . از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4ـ چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: يعسوب اسدي
امضاء

تقدیم به
ماحصل آموخته‌هایم را تقدیم می‌کنم به آنان که مهر آسمانی‌شان آرام‌بخش آلام زمینی‌ام است.
به استوارترین تکیه‌گاهم، دستان پرمهر پدرم و روح جاودانه مادرم که مهرش همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد.
و به: همسرم، همدم زندگی‌ام، پناه خستگی‌ام و امید بودنم.
و به فرزندان دلبندم، زادگاهم، وطنم و به تمام آزادمردانی که نیک می‌اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت بشریت هدفی ندارند.

تقدیر و تشکر
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید. معبودا؛ پناه می‌برم به تو از نفسی که سیر نشود، از قلبی که خاشع نشود و از دانشی که بهره ندهد، بار خدایا آنچه داریم از توست. شایسته پرستشی، آمرزشت جویم و به سویت پویم. هم‌اکنون که به لطف تو این مهم را به پایان رسانیده‌ام بر خود واجب می‌دانم از زحمات عزیزانی که در این راه مرا یاری نموده‌اند سپاسگزاری نمایم. از استاد راهنمای گران‌قدر و اندیشمندم جناب آقای دکتر صمد رسول‌زاده که همه سعی‌اش اعتلای فرهنگ و دانش ایران‌زمین است و در طی این پژوهش همانند دوره تحصیل با راهنمایی‌های عالمانه و دلسوزانه انجام تحقیق را تسهیل نمودند سپاسگزارم. از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر عابدینی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ و همچنین از دکتر ابراهیمی کمال تشکر و قدردانی را دارم و از سرکار خانم دکتر عزیزخانی مدیر محترم گروه به دلیل یاری‌ها و راهنمایی‌های بی چشمداشت ایشان که بسیاری از سختی‌ها را برایم آسان‌تر نمودند، سپاسگزارم.
در پایان از تمامی دوستان و دبیران محترم شهرستان کوثر بخصوص از خواهرزاده عزیزم استاد محمد شفایی و کارکنان محترم آموزش‌وپرورش که در انجام این پایان‌نامه مرا یاری فرمودند کمال تشکر را به عمل می‌آورم؛ و قدر می‌نهم زحمات تمامی این عزیزان را و برای آن‌ها از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون مسئلت دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1

فصل اول: كليات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه 2
1ـ2ـ بیان مسئله 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1ـ4ـ اهداف پژوهش 10
1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش 10
1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش 10
1ـ5ـ سؤالات پژوهش 11
1ـ5ـ1ـ سؤال اصلی پژوهش 11
1ـ5ـ2ـ سؤالات فرعی 11
1ـ6ـ فرضیه‌هاي پژوهش 11
1ـ6ـ1ـ فرضيه اصلی پژوهش 11
1ـ6ـ2ـ فرضیه‌هاي فرعی پژوهش 12
1ـ7ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی 12
1ـ7ـ1ـ تعریف مفهومی دل‌بستگی شغلی 12
1ـ7ـ2ـ تعریف عملیاتی دل‌بستگی شغلی 13
1ـ7ـ3ـ تعریف مفهومی رضایت شغلی 13
1ـ7ـ4ـ تعریف عملیاتی رضایت شغلی 14

فصل دوم: پیشینه پژوهشی
2ـ1ـ مباني نظري پژوهش 15
2ـ1ـ1ـ تعاریف رضایت شغلی 15
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ1ـ2ـ مبانی نظری در مورد رضایت شغلی 16
2ـ1ـ2ـ1ـ نظریه کامروایی نیاز 17
2ـ1ـ2ـ2ـ نظریه برابری 17
2ـ1ـ2ـ3ـ نظریه ارزش 18
2ـ1ـ2ـ4ـ نظریه گروه مرجع 19
2ـ1ـ2ـ5ـ نظریه ژنتیک 19
2ـ1ـ2ـ6ـ نظریه سلسله‌مراتب نیاز مزلو 20
2ـ1ـ2ـ7ـ نظریه بروفی 21
2ـ1ـ2ـ 8 ـ نظریه ویژگی‌های ضروری شغل 22
2ـ1ـ2ـ9ـ نظریه‌های امید و انتظار 24
2ـ1ـ2ـ10ـ نظریه انتظار 25
2ـ1ـ3ـ تئوری تکامل‌یافته پورتر و لالر 26
2ـ1ـ4ـ رضایت شغلی چیست؟ 27
2ـ1ـ5ـ ریشه و سرچشمه رضایت شغلی چیست؟ 28
2ـ1ـ6ـ اهمیت رضایت شغلی برای مدیران 29
2ـ1ـ7ـ اندازه‌گیری رضایت شغلی 30
2ـ1ـ 8 ـ تئوری سیستم اجتماعی و دیدگاه آن در مورد رضایت شغلی 34
2ـ1ـ9ـ منبع کنترل و رضایت شغلی 34
2ـ1ـ10ـ مدلی از رضایت‌مندی شغلی 36
2ـ1ـ11ـ عوامل مؤثر در رضایت شغلی 37
2ـ1ـ12ـ تفاوت‌های فردی و رضایت‌مندی شغلی 45
2ـ1ـ13ـ رضایت شغلی در ایران 46
2ـ1ـ14ـ آثار و فواید بررسی رضایت شغلی 51
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ1ـ15ـ تعاریف دل‌بستگی شغلی 53
2ـ1ـ16ـ الگوی مؤثر بر دل‌بستگی شغلی (بون و کورتز) 60
2ـ1ـ17ـ مفاهیم دل‌بستگی شغلی 61
2ـ1ـ18ـ رویکردهای نظری دل‌بستگی شغلی 63
2ـ1ـ19ـ عوامل شخصی و اجتماعی مؤثر در دلبستگی شغلی 66
2ـ1ـ20ـ تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری 66
2ـ1ـ21ـ ویژگی‌های افراد دل‌بسته به شغل 68
2ـ1ـ22ـ عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی 69
2ـ1ـ23ـ روش‌های پرورش دلبستگی شغلی 71
2ـ1ـ23ـ1ـ جو روان‌شناختی 72
2ـ1ـ23ـ2ـ اقدامات و سیاست‌های منابع انسانی 73
2ـ2ـ پژوهش‌های در مورد عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و پیامدهای آن 75
2ـ2ـ1ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در داخل كشور 75
2ـ2ـ2ـ پژوهش‌هاي انجام گرفته در خارج كشور 77

فصل سوم: روش تحقیق
3ـ1ـ نوع روش تحقیق 81
3ـ2ـ جامعه آماری 82
3ـ3ـ نمونه و روش نمونه‌گیری 82
3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات 83
3ـ5ـ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 84

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4ـ1ـ یافته‌های توصیفی 85
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4ـ2ـ یافته‌های استنباطی 95

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5ـ1ـ مقدمه 100
5ـ2ـ بحث و نتیجه‌گیری 101

فهرست منابع 107

پيوست:
پرسشنامه دلبستگی شغلی 112
روش نمره‌گذاری 115
پرسشنامه 117

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4ـ1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت 86
جدول (4ـ2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل 87
جدول (4ـ3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی 88
جدول (4ـ4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس محل تدریس 89
جدول (4ـ5): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مقطع تدریس 90
جدول (4ـ6): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رده‌های سنی 91
جدول (4ـ7): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی 92
جدول (4ـ8): میانگین و انحراف معیار میزان دلبستگی شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس جنسیت 93
جدول (4ـ9): میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی دبیران بر اساس جنسیت 93
جدول (4ـ10): مقایسه میانگین دلبستگی شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس مدرک تحصیلی 94
جدول (4ـ11): مقایسه میانگین رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس مدرک تحصیلی 94
جدول (4ـ12): رابطه‌ی بین دلبستگی شغلی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر 95
جدول (4ـ13): مقایسه میانگین نمرات دلبستگی شغلی دبیران بر اساس جنسیت 95
جدول (4ـ14): مقایسه میزان دلبستگی شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس تحصیلات 96
جدول (4ـ15): رابطه دلبستگی شغلی با وضعیت تأهل 97
جدول (4ـ16): رابطه دلبستگی شغلی با وضعیت استخدامی 97
جدول (4ـ17): مقایسه رضایت شغلی بر اساس جنسیت دبیران 98
جدول (4ـ18): مقایسه میزان رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر بر اساس تحصیلات 98
جدول (4ـ19): رابطه بین دلبستگی شغلی با سن دبیران شهرستان کوثر 99
جدول (4ـ20): رابطه بین دلبستگی شغلی با سابقه خدمت دبیران شهرستان کوثر 99

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4ـ1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس متغیر جنسیت 86
نمودار (4ـ2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل 87
نمودار (4ـ3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات 88
نمودار (4ـ4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس محل تدریس 89
نمودار (4ـ5): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مقطع تدریس 90
نمودار (4ـ6): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن 91
نمودار (4ـ7): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی 92

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه شهرستان کوثر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان کوثر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹3ـ۹2 مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های لازم پاسخ دادند که ازاین‌بین تعداد 103 پرسشنامه قابل‌استفاده به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی رابطه معنی‌دار در سطح 001/0 وجود دارد؛ و همچنین بین متغیرهای رضایت شغلی و جنسیت رابطه معنی‌داری به دست آمد؛ اما بین دل‌بستگی شغلی و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، سابقه و وضعیت استخدامی‌ دبیران شهرستان کوثر و همچنین بین تحصیلات و رضایت شغلی رابطه معنی‌داری به دست نیامد.
کلیدواژه‌ها: جامعه‌شناختی، دل‌بستگی شغلی، رضایت شغلی، دبیران متوسطه.

فصل اول:
کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه
ازجمله عواملی که در بقای سازمان‌ها بسیار مؤثر است و همواره مدنظر مسئولان و مدیران ‏سازمان‏‌ها هست، نیروی انسانی است. مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع ‏صنعتی نشان می‏دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش‌یافته در فرایند تحول جامعه‌ی سنتی به ‏جامعه‌ی صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است، به‌نحوی‌که نیروی انسانی را مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه جوامع و سازمان‌ها قلمداد نموده‏اند. زمانی تصور می‏شد که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان‌ها می‏کاهد. بر اساس این تصور برای اینکه به حداقل بازدهی برسیم باید حداقل نیازها ارضا شود، اما امروزه این نظریه به‌کلی منتفی شده است. هم‌اکنون کارشناسان مدیریت معتقدند چنانچه ‏نیازهای واقعی

پایان نامه
Previous Entries ارزیابی عملکرد، تعالی سازمان، عملکرد سازمان Next Entries تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، خروجی نامطلوب