دانلود پایان نامه ارشد درمورد قرآن و حدیث، اقتصاد اسلامی، زبان عربی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصیات سیاست و اقتصاد

بیان مسأله:
اقتصاد از مقوله های مهم در زندگی بشر است و تأثیر آن نه فقط در امور دنیوی بلکه با سعادت و شقاوت اخروی ؛ارتباط دارد. از طرفی هم بین اقتصاد و سیاست , ارتباط متقابل وجود دارد از مسائل مهم در بعد سیاست و اقتصاد مسأله ی سلامت آن است. به عبارتی اگر اقتصاد و سیاست بر مبانی و اصول و شیوه های درست و کارآمد استوارباشد آن وقت نتایج مناسب و سعادت بخش خواهد داشت. داشتن سیاست و اقتصاد سالم مطلوب انسان ارزشی است . چرا که این نوع سیاست و اقتصاد را درراستای دیا نت و بندگی خداوند و در خدمت آبادانی دنیا و آخرت خود و جامعه ی خود می داند.
تنها منبعی که می تواند ما را به طور کامل در جهت ا طلاع از ویژگی های سیاست و اقتصاد سالم یاری کند, قرآن و سنت است. شاهد این مدعا ،آیه ی: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمينَ »(نحل ،89) و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم. , اکنون این سؤال مطرح است که فعالیتهای سیاسی و اقتصادی مسلمانان , چگونه می تواند برخوردار از ویژگی های قرآنی و منطبق با سیا ست و سیره ی معصومین (ع) باشد؟ آن هم درشرایطی که مخالفان قرآن و ا سلام سعی می کنند تا دین را در زمینه های سیاسی و اقتصادی ناکارامد و حتی بدون کاربرد جلوه دهند وآنرا محدود به مسائل عبادی (به تعبیر خودشان) کنند.
هدف اصلي انجام این پایانامه معرفي معيارهاي سیاست و اقتصاد سا لم از ديدگاه قرآن و حديث به عنوان پايه اي براي اجراي عدالت اقتصادي است. جامعه سالم قرآني و توحيدي، جامعه اي است كه از اقتصاد سالمي در نظام مديريت توليد و توزيع و الگوهاي مصرف برخوردار باشد و قرآن به همه اين ابعاد توجه داشته و راهكارهاي علمي، ساده و درهم تنيده اي را از يك جهت ارايه داده كه بدون توجه به پيوستگي و بستگي همه اجزا آن هرگز نه مي توان به درك درستي از مفاهيم و معيارها و راهكارهاي آن رسيد و نه مي توان آن را توجيه، تحليل و تفسير كرد. يك سیاست و اقتصاد سا لم، اصيل، پويا و شكوفا نمي تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه بايد آينده و حتي نسل هاي پس از آن را نيز در برگيرد.
ضرورت پژوهش در اصطلاحات سیاسی قرآن کریم از آن روست که قرآن، قانون اساسی اسلام به شمار می‌آید؛ بنابراین برای کشف اهداف سیاسی این دین، چاره‌ای جز آشنایی با زبان و فرهنگ و اصطلاح‌شناسی خاص قرآن کریم نیست. به خصوص که قرآن کریم در حدود چهارده قرن پیش نازل شده و در این مدت طولانی، تغییرات و تحولات بسیاری در زبان عربی رخ داده که معلوم نیست زبان عربی که امروزه رایج است همان لسان قرآنی باشد؛ بنابراین برای شناخت اصطلاحات سیاسی قرآن، لازم است در آیات تأمل کرده و از روایات اهل بیت استمداد جوییم.
ازآنجاكه سياست يك مفهوم قرآني است ومتاسفا نه باعملكردها و كارنامه هاي سياه اكثرسياستمداران.اين مفهوم درنزد عامه ي مردم داراي وجهه اي منفي شده لذا بايد تلاش كرد در سايه ي قرآن واحاديث، اين مفهوم را ازبرداشتها و كاربردهاي ناسالم جداكرد
انگیزه اینجانب در این تحقیق ، ارائه ی ویژگی های جامع و کارآمد سیاسی و اقتصادی در جهت بهینه سازی سیاست و برنامه ریزی و تصویب قوانین اقتصادی وسیا سی کشور مبتنی بر آموز های قرآن و حدیث و ایجادراهکارها ی قرآنی برای اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي سیاسی و ا قتصادي، در مسير مطلوب و رسیدن به اهداف اسلامی در دهه ی پیشرفت و عدالت است.

ا

اهداف تحقیق:
1- دستیابی به مهمترین ویژگیها و خصوصیات سیاست و اقتصاد سالم با بهره گیری از قرآن و حدیث
2- آشنایی با مبانی واصول و راهبردهای سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن و حدیث.
ضرورت و اهمّیّت تحقیق:
از نظر قرآن ، اهميت اقتصاد سالم در سرنوشت ا بدي ا نسان ، قرب الهی و رباني شدن و رسيدن به آسايش و آرامش مادی و معنوی ، تنها در سايه يكتاپرستي، سلامت ا مور ا قتصادي و پرهيز از هرگونه فساد وزیاده خواهی تحقق می یابد. (اعراف، آيه85؛ هود، آيات 84تا 86) از اين رو امور اقتصادي و معيشتي مردم و آسايش آنان، داراي جايگا هي مهم در حد مسائل اعتقادي و عبادي است. (بقره، آيات3 و 41و 43و 83و 177 و 277؛ نساء، آيه39 و آيات ديگر) بر همين اساس، حضرت شعيب(ع) اصلاح و تصحيح امور اقتصادي جامعه را هم پاي اصلاح امور اعتقادي و اخلاقي جا معه پيگيري مي كند (اعراف، آيه85؛ هود، آيات84تا 86؛ شعراء، آيات177 و 181 تا 183) پيامبر(ص) نيز به حكم آموزه هاي قرآني اين گونه عمل كرد.
نظریه پردازان درمورد ماهیت و چگونگی سیا ست خارجی دراسلام پرداخته اند،اما تحقیق حاضر برآن است تا ازمنظر قرآن و حدیٍث به موضوع« بررسی ویژگی های سیا ست و اقتصاد سالم» بپردازد . آیات سیاسی در قرآن بر مبنای دخالت دین در سیاست پایه گذاری شده است. نظام خاص سیاسی در قرآن بر اساس ولایت الله و اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر نهادینه شده است « یا أَيُّهَا ا لَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً» (59 نساء)اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! خدا را اطاعت كنيد و از رسول و اولى الامر خود (جانشينان پيامبر) اطاعت كنيد. پس اگر درباره چيزى نزاع كرديد آن را به حكم خدا و پيامبر ارجاع دهيد، اگر به خدا و قيامت ايمان داريد. اين (رجوع به قرآن و سنّت براى حلّ اختلاف) بهتر و پايانش نيكوتراست. که خود گوياي توجه قرآن به رهبران جامعه است . خداوند در آيه اى به موسى و هارون مى فرمايد : «وَ لا تَتَّبِعانِ‏ سَبيلَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ »(یونس ،89) و راه كسانى را كه نمى‏دانند پيروى مكنيد.
تحقق سیا ست های سالم اقتصادی نیاز مند آشنایی با مبانی اقتصاد اسلامی و عمل به توصیه های بر گرفته از معیار های قرآن است و لذا ايجاد عدالت سیا سی و اقتصادی به عنوان مهمترين مأموريت پيامبران در دستور كار قرارگرفته است تا شرايط به گونه اي تحقق يا بد كه ا قتصاد، سالم و پویا باشد و همگان از آسايش و اقتصاد مطلوب و مناسبي برخوردار شوند و اينگونه نباشد که باعث شکاف طبقاتی و فقر و تبعیض شود . باتوجه به وضعيت ناسالم و نا بسامان سياسي دردنياي جديد و گسترش روزا فزون اين روند، نگاه هاي پرسش آميزي به سوي قرآن واحاديث دوخته شده است مبني براينكه قرآن وحديث، چه آموزه هايي درجهت سالم سازي سياست دارند؟

پیشینه و نوآوری تحقیق :
سیاست و اقتصاد دو مغهوم قرآنی هستند که از اهمیت و بار معنوی بالایی در دین اسلام برخوردارند. چرا که سیاست و اقتصاد ابزارهای کارآمدی هستند که می توانند در پیشبرد اهداف بلند و جهانی اسلام , مؤثر باشند. پس از قرآن , در سایر کتب و منابع مانند نهج البلاغه (نامه امیر المؤمنین به ما لک اشتر ) اصول کافی و تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و..روایات زیادی در باب سیاست و اقتصاد اسلامی و روابط متقابل آن دو باهم , وارد شده است.
همچنین مسأله ی سا لم سازی سیاست و اقتصاد در پیام های نوروزی مقام معظم رهبری ,در فاصله سالهای 1390 – 1391 -1392-1393 با عنا وین سیاسی واقتصادی بیان شده است.
در زمینه ی تحقیقات دانشگاهی , مرتبط با این موضوع مواردی از این قبیل انجام شده است:
– پایانامه ی” آفات ثروت اندوزی و شیوه های مبارزه با آن از دیدگاه قرآن و حدیث”
در این پایان‌نامه نویسنده به جایگاه ثروت و ثروت ‌ا ندوزی و آفات ثروت‌ ا ندوزی از نظر قرآن و احادیث نظیر: غرور فردی و فقر اجتماعی ، و راههای مبارزه با ثروت‌اندوزی و نمونه‌هایی از ثروت‌اندوزان بد نا م و عاقبت آنان مثل قارون پرداخته شده است. (نجاتی،1379 )
ـ پایان نامه ی:” فقر و غنا در قرآن و حدیث”
در این پایان‌نامه به مسئله فقر و غنا در قرآن وحدیث و اصول و کلیات روش استنباط پدیده‌های اجتماعی بویژه فقر و غنا از دیدگاه قرآن و حدیث؛ پرداخته شده و نگارنده اهمیت مال و ثروت و درجۀ اعتبار آن را از نظر اسلام و اقتصاد اسلامی بررسی نموده است. و با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، شیوۀ مواجهۀ اسلام با مال و ثروت را بیان کرده و در ذیل آیات به سخن معصومان (ع) نیز تمسک جسته و در ادامه به ریشه‌یابی علت فقر فقرا پرداخته است. (شاکر، 1370)
پایان نامه ی: “اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث”
در این پژوهش محقق «اخلاق اقتصادى» را بخشى از آموزه هاى اسلامى می دا ند و مؤلفه هاى رشد و توسعه اقتصادى و رفاه عمومى در پرتو عدالت اجتماعى را ارائه مى كند و از سوى دیگر، شیوه هاى مقابله با مفاسد و سالم سازى فعالیتهاى اقتصادى را ارائه مى نمایاند و بستر لازم را جهت رشد معنوى و سعادت ا بدى انسا ن فراهم مى سازد. (ایروا نی، 1383)
مقاله :” مبانى اقتصاد از ديدگاه قرآن كريم” در اين بررسى، خاطرنشان شده كه از منظر قرآن كريم، اقتصاد سالم و رشديابنده مبتنى بر اصول ذيل است:
شناخت و تدبير امور اقتصادى از راه تفقّه، تعقل، اعتقاد به توحيد (تجلّى توحيد در اقتصاد)، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مظهرى از عبوديت بودن عمليات اقتصادى، دخالت دولت در اقتصاد، عدالت در عمليات اقتصادى و تزكيه. (انصاري، جعفر ، ش66، ص17.)
  “اصول سيا ست خارجي در قرآن”در این تحقیق به برخی از اصول سیاست خارجی از دید گاه اسلام که چارچوب کلان سیاست گذاری خارجی دولت اسلامی را سا مان می د هند و دولت اسلامی نمی تواند در سیاست خویش آنها را نادیده انگارد. پر داخته شده است از جمله : « اصل نفی سبیل » ، « اصل دعوت یا جهاد» ، « اصل عزت دینی » ، « اصل پا یبندی به معاهدات بین المللی » (سجادی ، 1380 – شماره 15
(14 صفحه – از 169 تا 182)

با توجه به سوابق تحقیقات انجام شده می توان گفت که در زمینه بررسی ویزگی های سیاست و اقتصاد سالم به طور مجزا و بدون بررسی تأثیرات متقابل ا ین د و برهم، به اندازه ی کا فی کار شده است. انگیزه اینجانب در این تحقیق ، بررسی روابط و تأ ثیرات متقابل سیاست و اقتصاد سالم و ارائه ی ویژگی های جامع و کارآمد سیاسی و اقتصادی در جهت بهینه سازی سیاست و برنامه ریزی و تصویب قوانین اقتصادی وسیا سی کشور مبتنی بر آموز های قرآن و حدیث و ایجادراهکارها ی قرآنی برای اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي سیاسی و ا قتصادي، در مسير مطلوب و رسیدن به اهداف اسلامی در دهه ی پیشرفت و عدالت است.
سوالات تحقیق
الف. .از دیدگاه قرآن و سنت مبانی و اصول سیاست و اقتصاد سالم چیست؟
ب. ویژ گیها و تأثیرات متقابل سیا ست و ا قتصاد سا لم , از دیدگاه قرآن و سنت چیست ؟
ج. موانع تحقق سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قرآن کدامند؟
د.راهبردهای سیا ست و ا قتصاد سا لم از دیدگاه قرآن کدامند؟
– فرضیّات تحقیق :
الف – از دیدگاه قرآن : حا کمیّت ار زشها ی اخلاقی ، خود کفایی و رشد . و بهر ه مند ی از سعادت دنیوی و اخروی از ویژگی های سیاست و اقتصاد سالم است.
ب- جهت دهی به رونق ا قتصاد، کار و تلاش، ا فزایش تولید و خودکفایی و صادرات و تقویت قدرت بین المللی و عدم و ابستگی به بیگانگان از تأ ثیرات متقابل سیاست و اقتصاد سالم هستند.
ج – توحید محوری ،عدالت ،رشد و کمال ،کرامت و آزادی انسان ،از مهم ترین مبانی و اصول سیاست و اقتصاد سالم است .
د- فساد اخلاقی ، رفاه زدگی ،احتکار ،کم فروشی ،غش د ر معا مله و نادیده گرفتن ظرفیت های سیاسی و اقتصادی داخلی
والگو پذیری از بیگانگان از ویزگی های اقتصاد ناسالم است.
ه. افزایش مهارت ،کار آفرینی ، مبارزه با بیکاری ، میانه روی ، وجود حاکمان و مسولان با صلاحیت در اداره امور کشور ،قوا نین مناسب مبتنی بر آموزه های دینی و آمیختن ارزشهای اخلاقی با سیاست و اقتصاد از راهبردهای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، سرشت و منش، کیفیت زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نهج البلاغه، پژوهش کیفی، امام صادق