پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، صراط مستقیم، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

« شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان»
(ماه رمضان، ماهی است که در آن، قرآن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت، جدا کردن حق از باطل، نازل شده است.) (سوره بقره- آیه 185)

1-2 مقدمه
از آن جا که برای دانستن نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان ابتدا باید خود آن ها را شناخت و بعد به تأثیرات آن بپردازیم در این فصل بر آن شدیم که تاریخچه ای از موضوع را داشته باشیم. ضمن این که خواندن هر کتابی در ذهن خواننده ابهامات و سوالاتی ایجاد می کند که گاهی با خواندن دیگر کتب رفع می شود و گاهی به نقد می انجامد که ما با خواندن چندین کتاب نقدهایی از آن ها کردیم که اگر نقد ما به جا باشد انشاء الله سازنده نیز خواهد بود و اگر بی جاست ما همین جا از نویسندگان کتاب ها پوزش می طلبیم.
نمودار زیر آن چه در این فصل می خواهیم پرداخت را به طور خلاصه نشان می دهد.

2-2 تاریخچه ی موضوع
1- اکبری- محمود- صدف های قرآنی- 1385
در این کتاب قرآن تنها معجزه ی پیامبر معرفی شده
2- قرائتی – محسن – سیره ی پیامبر اکرم و نگاهی به قرآن کریم- 1385 معتقد است قرآن سرچشمه ی زلال معارف الهی است.
3- خرمشاهی- بهاء الدین- قرآن شناخت- 1387
در این کتاب به نقش و نفوذ قرآن در زندگی انسان اشاره کرده است.
4- سرلک- علی- جوانان و الگوهای قرآنی- 1387
در این کتاب ویژگی های قرآنی را بیان کرده است.
5- عمید- فرهنگ لغت فارسی- 1361
در این کتاب این گونه به توصیف قرآن پرداخته شده است:
قرآن کتاب آسمانی مسلمانان که شامل صد و چهارده سوره است هشتاد و دو سوره ی آن در مکه نازل شده و به سوره های مکی معروف می باشد، سی و دو سوره ی آن هم در مدینه نازل شده و آن ها را سوره های مدنی می گویند.
2-2 پیشینه نظری
نظریاتی که در مورد موضوع قرآن و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان به قرار زیر است:
1- محسن قرائتی معتقد است قرآن، سرچشمه زلال معارف الهی است که روح انسان ها در پرتو تلاوت آن قوت می گیرد و تدبر در آیات نورانی و فراگیری مفاهیم بلند آن، زنگارها را از قلوب می زداید و انسان را به صراط مستقیم رهنمون و از لغزش ها مصون می سازد.
2- علی سرلک قرآن را به عنوان یک کتاب عظیم بیان کرده است که اگر جامعه بشری به آن متمسک و متوسل شود و دستورات و فرامین آن را بکار ببرد به سعادت دنیا و صلاح جامعه دست یافته است؛ هیچ چیز را فروگذار نکرده است، همه نیازهای بشر در قرآن وجود دارد مخصوصاً برای نسل جوان الگوهایی وجود دارد که برای برای سعادت نسل جوان یک جامعه، آن الگوها باید شناخته شوند و به جوانان معرفی شوند تا بتوانیم بهترین جامعه را بسازیم محمود اکبری قرآن را تنها معجزه ی جاوید پیامبر عظیم الشأن اسلام دانسته و قرآن را کتابی می داند که در عمق جان انسان ا نقلاب ایجاد می کند و انسان را از نادانی به آگاهی، از خودخواهی به خداخواهی، از گناه به اطاعت و بندگی سوق می دهد.
3- نظریه قرآن درباره قرآن:«انا انزلنا الیک الکتاب . . .» (سوره زمر- آیه 2)
4-2- پیشنه عملی (نقد کتاب)
در کتاب پیام ها و عبرت های قرآنی ابتدا ارتباط قصه و عبرت آموزی را مورد بررسی قرار داده و بعد نکات تربیتی قرآن را در قصه ها مورد بررسی قرار داده و پس از آن الگوهای مثبت و منفی را آورده است این کتاب قرآن را چراغ روشنگر راه زندگی و هادی نسل های بشر به صراط مستقیم صلاح و سداد است.
در کتاب تجلی قرآن در حماسه ی عاشورا، حماسه ی عاشورا و حرکت امام حسین(ع) در سال 61 هجری، نمونه ی گویایی از تجلی قرآن کریم است. از این رو پرداختن به حماسه ی عاشورا با نگاه قرآنی، باز نمود معارف بلند کلام الهی است.
در کتاب جوانان و الگوهای قرآنی بعد از توضیح ویژگی های معارف قرآنی به توضیح مفهوم هدایت پرداخته و آیات و روایاتی درباره ی صفات نیک آورده شده است اما شماره و نام آیه قرآن در آن ذکر نشده است.

« و ننزل من القرآن ما هو شفاه و رحمه للمؤمنیپن و لایزید الظالمین الا خسارا»
( و این قرآن راکه برای مؤمنان شفا و رحمت است، نازل می کنیم، ولی کافران را جز زیان نیفراید.) (سوره اسراء – آیه 82)

1-3 مقدمه
روش های متفاوتی برای تحقیق موجود است که بستگی به موضوع پژوهش می توان همه روش ها را گاهی مورد استفاده قرار داد. در این فصل نموداری از روش تحقیق را نشان داده و در مورد آن توضیح خواهیم داد.

2-3 روش های مورد استفاده در تحقیق:
روش های کلی و عمومی تحقیق عبارت اند از:
الف) تجربه و آزمایش ب) مشاهده ج) پرس و جو
د) مطالعه
ممکن است در تحقیق از یک یا دو یا هر چهار روش متناسب با موضوع تحقیق استفاده شود.
الف: تجریه و آزمایش بیشتر در موضوعاتی که مربوط به رشته ی تجربی است مورد استفاده قرار می گیرید.
ب: مشاهده: که به طور مستقیم با مشاهده کردن اطلاعات جمع آوری می شود که به علت محدودیت زمانی موفق به اجرای آن نشدیم.
ج: پرس و جو: از طریق پرسش نامه: در این قسمت جامعه آماری ما دانش آموزان دبیرستان دخترانه ی شاهد بود و پرسش نامه ای که به تعداد 10 سئوال در رابطه با قرآن و زندگی به طور تصادفی در اختیار آن ها قرار داده شده و پس از جمع آوری اطلاعات با رسم جدول و نمودار برای هر سئوال نگرش دانش آموزان مقایسه شد.
د: مطالعه: پژوهش گر موضوع خود را انتخاب می کند به جست و جو در منابع مختلف می پردازد که این جست و جو ممکن است کتابخانه ای باشد.
در روش کتابخانه ای( که بسته به هر کتابخانه شیوه ی جست و جو متفاوت است) با پژوهش در کتب، منابع علمی و دیگر مآخذ در محدوده ی کتاب و کتاب خانه و آن چه به این فضا مربوط است و (مانند استفاده از ابزارهای نوین اطلاع رسانی) به بررسی موضوع تحقیق پرداخته می شود. ما بیش از نیمی از تحقیق خود را از روش فوق در کتابخانه های مختلف بهره بردیم.

3-3 بیان فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آنها
1) میدانی 2) کتابخانه ای
میدانی به سه طریق مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه تقسیم می شود که ما در مبحث قبل به آن اشاره کردیم و در روش کتابخانه ای گردآوری اطلاعات به صورت نقل عین مطلب یا خلاصه ای از مطلب است. ما از فنون فوق بسیار در تحقیقمان بهره بردیم به خصوص فن کتابخانه ای، سعی ما بر این بود که به بهترین نمونه ارائه دهیم ولی به علت عدم امکانات و کمبود وقت تا حدامکان تلاش کردیم.

« قرآن کتاب انسان سازی است.»
امام امت

1-4 مقدمه
فرازهایی از وصیتنامه ی سردار رشید اسلام شهید برونسی
من با چشم باز این راه را پیموده ام و ثابت قدم مانده ام . امیدوارم این قدم هایی که در راه خدا برداشته ام خداوند آنها را قبول درگاه خودش قرار بدهد و ما را از آتش جهنم نجات دهد
فرزندانم خوب به قرآن گوش کنید و این کتاب آسمانی را سرمشق زندگیتان قرار بدهید. باید از قرآن استمداد کنید و باید از قرآن مدد بگیرید و متوسل به امام زمان (عج) باشید.
همیشه آیات قرآن را زمزمه کنید تا شیطان به شما رسوخ پنهانی نکند .
ای مردم نادان ای مردمی که شهادت برای شما جا نیفتاده است در اجتماع پیشرو باید درباره ی شهیدان کلمه ی اموات از زبان ها و از اندیشه ها ساقط شود و حیات آنان با شکوه تجلی نماید((بل احیاء عند ربهم یرزقون )).

فرضیه ی 1: قرآن بهترین کتاب برای هدایت انسان هاست؟
«ذلک الکتب لاریب فیه هدی للتقتقین»
« آن کتاب (با عظمت که) در (حقانیت) آن هیچ تردیدی راه ندارد، راهنمای پرهیزگاران است»(بقره- آیه ی 2)
«لاریب فیه» یعنی در اینکه قرآن از سوی خداست، شکی نیست. زیرا مطالب آن به گونه ای است که جایی برای شک و تردید باقی نمی گذارد و اگر شکی در کار باشد، بخاطر سوء ظن و روحیه لجاجت افراد است.
چنانکه قرآن می فرماید:( فهم فی ریبهم یترددون) آنان در شکی که خود ایجاد می کنند، سردرگم هستند. هدف قرآن، هدایت مردم است و اگر به مسائلی از قبیل خلقت آسمان ها و زمین و گیاهان و حیوانات و . . . اشاره کرده به خاطر آن است که توجّه مردم به آن ها، موجب توجه به علم و قدرت و حکمت خداوند گردد.
قرآن وسیله هدایت همه مردم است؛ (هدی للناس)همانند خورشید بر همه می تابد، ولی تنها کسانی از آن بهره می جویند که فطرت پاک داشته و در برابر حق خاضع باشند؛(هدی للقتقین) همچنان که نور خورشید، تنها از شیشه ی تمیز عبور می کند، نه از خشت و گل. لذا فاسقان، ظالمان، کافران، دل مردگان، مسرفان و تکذیب کنندگان از هدایت قرآن بهره مند نمی شوند.(قرائتی – 1384 : 42

قرآن کتابی آسمانی
«و إن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا سوره من مثله و ادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین»
« و اگر در آن چه بربنده ی خویش فرو فرستادیم، شک دارید؛ اگر راست می گویید، سوره ای همانند آن بیاورید و از یاورانتان در برابر خداوند، یاری بخواهید»(سوره ی بقره – آیه ی 23)
قرآن کریم معجزه ی جاویدان آخرین پیامبر الهی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) به شمار می رود و دلایلی چند بر آسمانی بودن آن دلالت دارند.
این دلایل به دو بخش عقلی و نقلی تقسیم می یابند دلیل عقلی در قالب اعجاز قرآن تبیین می گردد و دلیل نقلی در نوید پیامبران گذشته شکل می پذیرد.
دلیل عقلی آسمانی بودن قرآنی
دلیل عقلی عبارت از آن است که هیچ انسانی نتوانسته و نمی تواند همانند قرآن را بیاورد وهمین گویای اعجاز آن است.
مؤلفه های اعجاز در قرآن
پیامبر (صلی الله علیه و آله) قرآن را به عنوان یک امر خارق العاده که تنها با امداد ویژه ا لهی تحقق می یابد و دلیل صحت ادعای پیامبری او است. مطرح فرموده است.(مصباح یزدی- ص 110)
این ادعای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در آیات قرآن این سان بازتاب یافته که از یک سو، از ناتوانی انسان و جن بر همانند آوری قرآن سخن به میان آمده(سوره ی اسرا- آیه ی 88)، از سوی دیگر، هماهنگی و عدم اختلاف موجود در قرآن نشانه ی از سوی خدا بودن قرآن دانسته شده است.(سوره ی نسا- آیه ی 82) در آیاتی چند نیز از مردم خواسته شده است که برای روشن شدن و اثبات این که قرآن از سوی خدا است، گفتاری همانند قرآن یا دست کم، ده سوره یا حتی یک سوره بیاورند.(سوره ی طور- آیه های 23-32)، (سوره ی هود- آیه های 13-14)، (سوره ی یونس- آیه ی 38-39)، (سوره بقره – آیه ی 23)
ناتوانی مخالفان از تحقق بخشیدن به این درخواست قرآن، یکی از دلایل اعجاز آن است.
1- پخش و گسترش ندای قرآن در سراسر جهان. ندای قرآن از آغاز تاکنون- که بیش از چهارده قرن از آن می گذرد- به وسیله ی فرستنده های دوست و دشمن، به گوش همه ی جها نیان می رسد و حجت را بر همگان تمام می کند.(یزدی- ج2: 130) و دیگر نمی توان به بهانه ی این که قرآن در منطقه ای محدود انتشار یافته و اگر ادعای آن به گوش جهانیان می رسید، پاسخ آن را می دادند و آن را از صحنه خارج می ساختند، آسمانی بودن آن را به چالش کشید.
2- تلاش مخالفان برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توسعه شهر، حقوق مالکانه، شبکه معابر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، اوقات فراغت، دندانپزشک