پایان نامه با کلید واژه های صنعت گردشگری، شهر اصفهان، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه سازماندهی شده در سطح گسترده به صورت عمومی در جامعه و طراحی و ساخت زیر ساخت هایی همچون مسیرهای اختصاصی دوچرخه، ایجاد رمپ ها ، سبز راه ها ، آبخوری مخصوص دوچرخه سواران، سیستم های کرایه دوچرخه خودکار و ایجاد پارکینگ های مخصوص به همراه وضع قوانین حمایتی حقوق کاربران دوچرخه را سیستم حمل و نقل با دوچرخه گویند)گروه مطالعات جامع حمل و نقل،1382،51).
در این پژوهش فرهنگ دوچرخه سواری با استفاده از 6 سوال در پرسش نامه با توجه به شاخص های ذکر شده فوق در سطوح فردی و اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد.
➢ گردشگری ورزشی-سلامت با دوچرخه12
فعالیتی است که در آن افراد به صورت انفرادی یا گروهی به مکانی خارج از محل سکونت خود سفر می کنند تا در آنجا به گذراندن اوقات فراغت و بهبود آمادگی جسمانی و کسب چهارچوب روحی و ذهنی سالم برای ایجاد روابط اجتماعی از طریق ورزش بپردازند را در اصطلاح گردشگری ورزشی-سلامت با دوچرخه می نامند(ایمانی،1388،32).

➢ گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) با دوچرخه
گونه ای از گردشگری دوست دار طبیعت است که افراد با استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه اصلی بخشی از مسیر سفر یا تمام آن را برای گذران اوقات فراغت به مکان های طبیعی خارج از شهر و یا فضاهای سبز درون شهری با هدف حفاظت از محیط زیست سفر می کنند را در اصطلاح گردشگری طبیعت گردی با دوچرخه گویند(همتیان،1386،45).
1-8- جمع بندی و نتیجه گیری
توسعه گردشگری با دوچرخه می تواند با افزایش جاذبه های گردشگری امکان جذب گردشگران بیشتر و بالا بردن درآمد بخش گردشگری در شهر اصفهان گردد.گردشگری با دوچرخه یکی از انواع گردشگری نوین و در حال گسترش می باشد و شهر اصفهان در این زمینه پتانسیل های طبیعی و گردشگری فراوانی دارد که استفاده شایانی از این فرصت ها تا به حال انجام نگردیده است.

شکل شماره (1-1 ) مراحل انجام کار

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1 – مقدمه
گردشگری یکی از مهمترین فعالیتهای جهان معاصر به شمار میرود. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می گذارد علاوه بر این گردشگری اشتغال ایجاد می کند و سرمایه های اقتصادی را به جریان می اندازد(برایسون13،1372، 3).
گردشگری امروزه دارای شاخه های زیادی بالغ بر بیش از پنجاه نوع مجزاست که هر یک برای نیازها و سلایق و اهداف گوناگون افراد جامعه بشری ایجاد شده است.در این فصل روی کلام بر روی معرفی گردشگری با دوچرخه، انواع آن و عوامل تأثیرگذار بر روی این نوع جدید و در حال گسترش از گردشگری است.در این فصل ابتدا به ارائه تعاریف کلی گردشگری و عناصر گردشگری پرداخته شده در ادامه به بررسی تغییرات وسایل حمل و نقل در صنعت گردشگری و تاریخچه تکاملی اختراع و به کارگیری دوچرخه در صنعت گردشگری پرداخته شده است.در ادامه این فصل با بررسی پتانسیل های گردشگری با دوچرخه شهر اصفهان از دیدگاه شاخصهای گردشگری اکوتوریسم، شاخصهای گردشگری سلامت-ورزشی و شاخص های گردشگری هیجانی در قیاس با شهر آمستردام در کشور هلند پرداخته شده است.
2-2-تاریخچه و نظریه های مرتبط با موضوع
کاوش پیشینه و ادبیات پژوهش نه تنها پژوهشگر را یاری میکند تا تمام متغیرهای مربوطه را در پژوهش خود بگنجاند، بلکه آمیزش زیرکانه اطلاعات بدست آمده از طریق ابزارهای گردآوری اطلاعات با آنچه در مطالعات پیشین توسط دیگران ارائه شده است را آسان میکند. به بیان دیگر، بررسی پیشینه، چارچوب بنیادی خوبی برای ادامه پروژه فرآهم می آورد. از این رو، پیشینه کار خوب، پایههای ایجاد یک چارچوب نظری جامع را که از محل آن فرضیههایی برای آزمون بدست میآید مهیا میسازد (زنگی آبادی،1385،14).
واژه ی «توریسم» در ریشه زبان لاتین خود از دو بخش تشکیل شده است:«تور» به معنای سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و«ایسم» پسوندی است که اشاره به مکتب یا اندیشه ای فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی وغیره دارد. بنابراین، توریسم یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت وگردشگری است. اصطلاح توریست (جهانگرد) از قرن هجدهم معمول شد درآن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت نمایند این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند(کاظمی،1385،14).
در زبان فارسی اصطلاح سیاح در گذشته به کسانی گفته می شد که با هدف و منظور شخصی دست به سفرمی زنند، مانند ناصر خسرو، سعدی و این واژه در زبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم در معنی فوق به کار می رفت تا آنکه دو واژه جهانگرد و جهانگردی جای آن را گرفت(حیدری،1387،56).
امروزه با پیشرفت علوم مختلف و ارتقائ همه جانبه زندگی بشر و اختراع وسایل حمل و نقل راحت و سریع و ایمن که هزاران کیلومتر را در عرض چند ساعت می پیماند دیگر نه رنج سفری باقی مانده و نه دیگر سفر و گردشگری یا همان توریسم مختص گروه خاصی از اعیان و اشراف جامعه بشری است بلکه گردشگری به یک پدیده جهان شمول آسان و گسترده بدل گشته و خود به بزرگترین صنعت دنیای امروز تبدیل شده است(مورگان و دیگران14، 2002،152).
یکی از جدیدترین رویکرد ها نسبت به گسترش صنعت گردشگری استفاده از وسایل نقلیه با آلایندگی کم و کاهش آثار منفی زیست محیطی ناشی از وسایل نقلیه آلاینده علی الخصوص در محیط های شهری است.استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه بدون آلودگی هوا در این میان از اولویت بسیار بالایی برخوردار است به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت گردشگری جهان سرمایه گذاری های بسیار وسیعی در زمینه مطالعه و شناخت ابعاد جدید و گسترش گردشگری با دوچرخه انجام گرفته است.کشور هلند به عنوان کشور پیشگام در زمینه استفاده از دوچرخه دارای سابقه بسیار طولانی تاریخی در زمینه طراحی و تولید انواع دوچرخه,طراحی مسیرهای مخصوص دوچرخه و ساخت امکانات زیرساختی مورد نیاز برای استفاده از دوچرخه است(همان, 153).
کشور هلند نه تنها به لحاظ کمی بلکه به لحاظ کیفی و فرهنگی زمینه های استفاده صحیح و کارآمد از دوچرخه را در بخش های مختلف ایجاد کرده است به نحوی که امروزه بیش از 45 درصد گردشگرانی که از کشور هلند بازدید می کنند حداقل یک بار از دوچرخه برای انجام گردش در محیط های شهری و تاریخی این کشور استفاده می کنند(استراتن,2009, 63).

2-2-1-تعریف گردشگری
تعاریف زیادی از گردشگری از صاحب نظران مطرح شده است که در زیر به چند مورد اشاره می شود:
-آرتور بورمن15 (1931) جهانگردی را چنین تعریف کرده است: «جهانگردی مجموعه مسافرتهایی را در بر می گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص جهانگرد از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می باشد. بدیهی است کسانیکه اقدام به مسافرت های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می کنند مشمول این تعریف نمیشوند.
-در سال 1942 اقتصاددان های سوییسی که بیشتر جهانگردی را محور تحقیقات و مطالعات خود قرار داده بودند، تعریف نسبتاً بهتری به دست دادند که از آن جمله می توان از تعریف هونزیکر ـ کراپف16 نام برد. به عقیده آنان جهانگردی عبارت است از ظهور مجموعه روابطی که از مسافرت و اقامت یک نفر غیربومی بدون اقامت و اشتغال دایم در یک محل به وجود می آید. این تعریف مدتها از جانب انجمن بین المللی متخصصین علمی جهانگردی یعنی”AIEST” مورد قبول قرار گرفت(برنز17،1999،29).
-رایان18(1991) گردشگری را این گونه تعریف میکند :
اساسأ گردشگری تجربه مکانهاست. محصول گردشگری صرفاً مقصد گردشگر نیست، بلکه کسب تجربه از مکان و آنچه در آنجا اتفاق می افتد است. گردشگری مجموعه ای از تعاملات بیرونی و درونی است.
2-3-اهميت و ضرورت توسعه گردشگري
صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده‌ترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و بطور مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید به طوریکه بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می‌کنند(هنرور،1387،14).
یک سری از دلایل که برای ضرورت گردشگری می توان نام برد در زیر آورده شده است:

1. .دلایل اقتصادی: ایجاد درآمد ارزی، ایجاد فرصت شغلی، استفاده از درآمد گردشگری برای توسعه بخشهایی نظیر کشاورزی و نیز توسعه زیر ساختها.
2. .دلایل فرهنگی: تشویق تعامل فرهنگی واجتماعی میان گروه های مختلف مردم یک کشور به منظور ایجاد وفاق اجتماعی، معرفی کشور و فرهنگها و هنرها و سنن بومی و محیطی به مردم دیگرکشورها.
3. دلایل اجتماعی: فراهم آوردن فرصتهایی برای گذراندن اوقات فراغت مردم. ایجاد امکانات تفریحی و آموزشی برای گردشگری به منظور دریافت شناخت از پیشرفتهای اجتماعی فرهنگی، اقتصادی مناطق و تحکیم وحدت ملی.
4. .دلایل زیست محیطی: کمک و دستیابی به اهداف برنامه ها و حفاظت زیست محیطی که منابع دیگری بر آنها وجود ندارد (سازمان ایرانگردی جهانگردی,1388,ص45).

2-4-عناصر گردشگری
عناصر مهم و تأثیرگذار در صنعت گردشگری بطورکلی در پنج دسته حمل و نقل، غذا، اقامتگاه، خدمات و جاذبه‌ها جای می‌گیرند، البته تأثیر هر نوع از گردشگری بستگی به نوع گردشگری دارد ولی در کل می توان گفت که اهمیت عناصر گردشگری به ترتیب به صورت زیر می باشند :
الف – حمل و نقل
سیستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردی قرار دارد. این سیستم رابط بین مقصد، میهمان‌خانه، جاذبه‌ها و سایر مکان‌های توریستی می‌باشد. کارآیی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم تعیین کننده نوع تجربه و منفعتی است که از سفر به دست می‌آیند.پیاده روی، دوچرخه‌سواری، ماشین‌های شخصی، وسایل نقلیه همگانی، ترددهای ریلی، دریایی و هوایی از اشکال گوناگون حمل و نقل محسوب می‌شوند. تنوع وسایل نقلیه امروزه به اندازه‌ای است که می‌تواند پاسخگوی سلایق و نیازهای گردشگران گوناگون باشد. درکنار وسایل نقلیه موتوری گردشگران عصر جدید با رویکردهای جدید به دنبال یافتن وسایل حمل و نقل راحت تر با آلایندگی کمتر و هزینه پایین تر هستند که در این میان دوچرخه یکی از بهترین گزینه هاست(مهندسین مشاور گذر راه ،1385،29).
ب- غذا و رستوران
پس از هزینه رفت و آمد که بیش از نیمی از هزینه های سفر را به خود اختصاص میدهد، غذا و رستوران هزینه‌ای معمولاً بین ۱۸ تا ۲۰ درصد کل هزینۀ سفر او را تشکیل می دهد(واعظی،1389،85).
ج- اقامتگاه‌ها
خدمات اقامتی، اصطلاحی است برای تهیه تسهیلات خواب و استراحت، با محوریت تجاری که در صنعت گردشگری به کار می‌رود بسیاری از نویسندگان (از جمله هالووی19، مک اینتاش20 و گلدنر21، و سنیکلر22 و استبلر23 ) بر این موضوع تأکید کرده‌اند که خدمات اسکان و پذیرایی در صنعت گردشگری یکی از پیچیده‌ترین و پویاترین بخش‌های این صنعت است(داس ویل24 ،1384،56).
د- خدمات
تأثیر عمده اقتصاد گردشگری، از طریق خدمات و تسهیلات برای مسافران ایجاد می‌شود. رستوران‌ها و خدمات غذایی تسهیلات اسکان و پذیرایی، خدمات حمل و نقل، اردوگاه‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی، تسهیلات تفریحی – ورزشی و فروشگاه‌ها، بیشترین میزان اشتغال، درآمد و منبع اخذ مالیات هستند. محصولات و خدمات جهانگردی به دو شیوه مستقیم وغیر مستقیم  توزیع می شوند(واحدی،1384،26).
ه- جاذبه‌ها
برای جلب گردشگران از کشورها و مناطق مختلف و با انگیزه‌های متفاوت، وجود منابع و جاذبه‌هایی در مقصد ضروری است. به صرف سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و فراهم آوردن انواع تسهیلات حمل و نقل و اسکان و سایر خدمات، بدون وجود جاذبه‌های مناسب، نمی‌توان به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد زئوليت، تيمار، ميانگين Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد b، ، مشتركند،