پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، سازمان ملل، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه و کمتر توسعه یافته در خصوص اجرا و بهره برداری از حقوق، تعهدات، درک و استفاده از انعطاف های موجود در موافقت نامه تریپس راهنمایی شود. کمک های فنی وایپو باید توسعه محور، شفاف، بنا به درخواست کشورها و با در نظر گرفتن اولویت ها و نیازهای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته باشد. همچنین، ارائه کمک های فنی به منظور درک بهتر رابطه بین حقوق مالکیت فکری و سیاست های رقابتی و افزایش اقداماتی که به کشورها برای مقابله با رویه های ضد رقابتی مربوط به مالکیت فکری کمک کند، اهمیت زیادی دارد.
علاوه بر این، کشورهای با درآمد بالا از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن باید تحمیل تعهدات سختگیرانه روند تریپس پلاس و تحت فشار قرار دادن کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط برای اتخاذ و یا اجرای اقدامات تریپس پلاس، در موافقت نامه های تجاری را متوقف کنند زیرا این امر مانع دسترسی به راه های درمانی می شود. مقررات رایج در موافقت نامه های آزاد تجاری از جمله تعریف معیارهای ثبت اختراع، تمدید مدت ثبت اختراع، حمایت از اطلاعات آزمایشگاهی و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری، که بخش داروسازی را تحت تأثیر قرار می دهد، می تواند ورود محصولات ژنریک به بازار را به تأخیر اندازد و قیمت داروها را افزایش دهد. کشورهای درحال توسعه نیز باید از اتخاذ قوانین تریپس پلاس در قوانین خود دست بکشند. از جمله قانون مبارزه با جعل و تقلب(آکتا) که به اشتباه مشکل جعل و تقلب یا داروهای غیر استاندارد را با داروهای ژنریک خلط می کند و مانع دسترسی به درمان های ارزان مربوط به ایدز می شود. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی باید اجرای موافقت نامه تریپس را نسبت به کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط در رابطه با محصولات دارویی ضروریی معلق کنند، زیرا می دانیم که چنین تغییری در قوانین این کشورها در راستای مطابقت با استانداردهای تریپس در زمان کوتاه اتفاق نمی افتد. همچنین باید معافیت کشورهای کمتر توسعه یافته را در استفاده از مقررات تریپس، در خصوص محصولات دارویی، تا جایی که امکان دارد تمدید کنند. در این فاصله نیز این کشورها باید تا حد امکان همکاری کنند و از انعطاف های موافقت نامه تریپس مطابق با قوانین ملی خود استفاده کنند. کشورهای با ظرفیت تولید و هم کشورهایی که مبتنی به واردات محصولات دارویی هستند باید فضای سیاست گذاری برای استفاده از انعطاف های تریپس را حفظ کنند. سازمان ملل متحد نیز باید منابع کافی برای حمایت از کشورهای نیازمند در خصوص حفظ این سیاست ها را در نظر بگیرد. علاوه بر این، هرگونه مقررات حقوق مالکیت فکری در هر معاهده بین المللی که توانایی کشورها برای حفظ سیاست های کاهش هزینه های درمانی مربوط به بیماری ایدز را محدود می کند، باید به حالت تعلیق درآورده شود. موافقت نامه هایی مانند موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب(آکتا) باید اصلاح شوند. کشورهای صادر کننده و وارد کننده نیز باید مقررات داخلی آسانی برای تسهیل استفاده از انعطاف های تریپس اتخاذ کنند، و همکاری و به اشتراک گذاری دانش فنی را تسهیل کنند. کشورها باید فعالانه از جنبه های مختلف قانون و سیاست مانند حقوق رقابت و سیاست های کنترل قیمت که می تواند به افزایش دسترسی به محصولات دارویی کمک کند استفاده کنند.
در نهایت، نقش مهم و مسئولانه سازمان بهداشت جهانی به عنوان آژانس تخصصی بین المللی راهنما برای بهداشت و سلامت عمومی اهمیت زیادی دارد. همکاری سازمان بهداشت جهانی با سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی برای گسترش تحقیقات، نوآوری، تولید و ساخت ملی داروها و تجهیزات پزشکی برای بهبود دسترسی به آنها با قیمت مناسب اهمیت زیادی دارد. استراتژی جهانی سازمان بهداشت جهانی و طرح اقدام در خصوص بهدشت عمومی، نوآوری و مالکیت فکری422 که در سال 2008 تصویب شده است، اعلام می کند در حالی که موافقت نامه های بین المللی مالکیت فکری شامل انعطاف هایی است که می تواند دسترسی کشورهای درحال توسعه به محصولات دارویی را تسهیل کند، ممکن است این کشورها در استفاده از انعطاف ها با موانعی روبه رو شوند. بنابراین نیاز به رسیدگی به مشکلات و حذف موانعی است که کشورها در استفاده کامل از انعطاف های مرتبط به سلامت و بهداشت با آن ها رو به رو می شوند. حقوق مالکیت فکری نباید از اقدام کشورها برای حمایت از بهداشت عمومی جلوگیری کند و مذاکرات بین المللی در مورد مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری و سلامت باید دارای نتیجه منطقی باشد و موجب ارتقای سلامت عمومی شود. سازمان ملل متحد نیز باید یک ارگان بی طرف و سطح بالا برای بررسی و ارزیابی یک رژیم جدید مالکیت فکری در رابطه با محصولات دارویی تشکیل دهد. چنین رژیمی باید مطابق با قوانین بین المللی حقوق بشر و الزامات بهداشت عمومی باشد و در عین حال حقوق مشروع مختراعان را نیز حفظ کند. این نهاد باید متشکل از نمایندگان سازمان بهداشت جهانی، سازمان تجارت جهانی، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان جهانی مالکیت فکری، برنامه های سازمان ملل در مورد ایدز، برنامه های توسعه ای سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص بهداشت و سلامت عمومی، کارشناسان و سازمان های ارائه دهنده مسائل فنی و تکنیکی، بخش خصوصی و نمایندگان جامعه مدنی از جمله افراد مبتلا به ایدز باشد. فرآیند مذکور باید بر اساس مبانی حقوق بشری و مبتنی بر تلاش های سازمان بهداشت جهانی از جمله استراتژی جهانی در رابطه با بهداشت عمومی، نوآوری و مالکیت فکری صورت بگیرد. سازمان جهانی مالکیت فکری نیز باید همکاری خود در مورد مسائل مربوط به مالکیت فکریی را با آژانس های سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت، کنفرانس سازمان ملل در خصوص تجارت و توسعه، یونسکو و دیگر سازمان های بین المللی مربوطه به ویژه سازمان تجارت جهانی، به منظور تقویت هماهنگی برای حداکثر بهره بری در انجام برنامه های توسعه ایی، افزایش دهد.
کشورها باید تجربیات خود در مورد استفاده از انعطاف ها برای تحقق اهداف بهداشت عمومی را به اشتراک بگذارند. ایجاد یک پایگاه داده در مورد وضعیت ثبت اختراع داروها و تجهیزات پزشکی و اطلاعاتی در مورد در دسترس بودن نسخه ژنریک داروها و تجهیزات پزشکی در کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری نیز مفید می باشد. این اطلاعات می تواند در شناسایی وضعیت ثبت اختراعات دارویی، چگونگی دسترسی به آنها و استفاده از انعطاف ها به کار گرفته شود. انعطاف ها و سایر تدابیر حمایتی باید در قوانین ملی کشورها گنجانده شوند و باید اطمینان حاصل شود که تعهدات بین المللی و منطقه ای این انعطاف ها و تدابیر را محدود نمی کنند. علاوه بر این، انعطاف ها و تدابیر درنظر گرفته شده باید در عمل نیز قابل اجرا باشند. کشورها باید نظام ثبت اختراع خود را به درستی و برای استفاده کامل از اولویت های سیستم ثبت اختراع بین المللی به منظور بهبود سلامت عمومی تنظیم کنند. همچنین برای منطبق شدن نظام اختراعات با اولویت های اساسی سیاست های عمومی به ویژه ارتقاء و حمایت از بهداشت عمومی باید مطالعات گسترده ای توسط سازمان جهانی مالکیت فکری به کمک کشورهای عضو و کارشناسان برای بررسی چالش ها و محدودیت های کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته در استفاده کامل از انعطاف ها در زمینه بهداشت عمومی، انجام شود. این مطالعات باید شامل قوانین و رویه ها در رابطه با لیسانس های اجباری و استفاده دولت، بررسی میزان استفاده کشورها از موضوع اتمام حق برای تجارت موازی در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی، بررسی تأثیر عوامل مختلف در زمینه دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی و بررسی نقش داروهای تقلبی و غیر استاندارد در دسترسی به داروهای اصلی باشد. همچنین باید بین کشورها و کارشناسان در این زمینه تبادل اطلاعات صورت بگیرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق سلامت سالانه گزارش های خود در رابطه با حقوق مالکیت فکری و دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی را به شورای حقوق بشر ارائه می دهد. این گزارشها در شورای حقوق بشر مطرح و نتیجه مباحث به صورت قطعنامه های حقوق بشری تجلی پیدا می کند که می تواند زمینه ساز راهکاری عملی برای تحقق ایده های مذکور باشد.

فهرست منابع

الف. منابع فارسی
1. صادقی، محسن. حمايت از ابداعات دارويي و الحاق به سازمان تجارت جهاني. نشر میزان، چاپ اول،1331.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358.

ب. منابع لاتین
1. Abbott, Frederick M.. “The Judgment In Novartis V. India: What The Supreme Court Of India Said”. Intellectual Property Watch, 2013.
http://www.Ip-Watch.Org/2013/04/04/The-Judgment-In-Novartis-V-India-What-The-Supreme-Court-Of-India-Said/. last visited: 12/01/2015.
2. Abbott, Frederick M.; Flynn, Sean; Correa, Carlos; Berger, Jonathan; Nyak, Natasha. “Using Competition Law to Promote Access to Health Technologies: A guidebook for low- and middle-income countries”. UNDP, 2014.
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21764en/s21764en.pdf, last visited: 11/01/2014
3. Anderson, R.D.; Kovacic, W.E.; Müller, A.C. “Ensuring Integrity and Competition in Public Procurement Markets: A Dual Challenge for Good Governance”. In Arrowsmith, S.; Anderson, R.D.(eds.), The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
4. Avafia, Tenu. “The Potential Impact of TRIPS Plus IP enforcement Provisions on Access to Medicines in Africa”. UNDP, Midrand, South Africa, 26 February 2013.
5. Basheer, Shamnad; Purohit, Shashwat; Reddy, Prashant. “Patent Exclusions That Promote Public Health Objectives”. WIPO, SCP/15/3, ANNEX IV, 2010.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex4.pdf. , last visited: 10/13/2014.
6. Blakeney, Michael. “Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights”. Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Queen Mary, University Of London, 2010.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/122641.htm, last visited: 11/24/2014.
7. Brant, Jennifer; Malpani, Rohit. “Medicine regulation – not IP enforcement – can best deliver quality medicines”. 143 Oxfam Briefing Paper, Oxfam, 2 February 2011.
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/eye-on-the-ball-medicine-regulation-020211-en.pdf, last visited: 11/17/2014.
8. Commission on Intellectual Property Rights. “Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy”. London, September 2002.
www.iprcommission.org/papers/pdfs/final_report/CIPRfullfinal.pdf, last visited: 09/26/2014.
9. Correa, Carlos. “Implications of bilateral free trade agreements on access to medicines”. Public Health Reviews, 2006.
10. Correa, Carlos. “Implications of the Doha Declaration on the Trips Agreement and Public Health”. World Health Organization, 2002.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2301e/s2301e.pdf, last visited: 09/26/2014.
11. Correa, Carlos; Maskus, Keith; Reichman, Jerome; Ullrich, Hanns. “The TRIPS Agreement and Developing Countries”. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 1996.
12. Danzon, P.M; Mulcahy, A.W; Towse, A.K. “Pharmaceutical Pricing in Emerging Markets: Effects of Income, Competition and Procurement”. NBER Working Paper, No. 17174, June 2011.
http://www.nber.org/papers/w17174.pdf, last visited: 10/22/2014.
13. Deere, Carolyn. “The Implementation Game: the TRIPS agreement and the global politics of intellectual property reform in developing countries”. Oxford University Press, 2009.
14.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، سلامت عمومی، حق ثبت اختراع، حقوق مالکیت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد visited:، of، the، and