پایان نامه رایگان درمورد استان گیلان، صنعت گردشگری، توسعه صنعت گردشگری، آمیخته بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

مطلوبیت محصول، اطلاعات خوبی به خریداران بدهد، به طوری که آنان از میان محصولات موجود در صنعت، محصول ارایه شده را بخرند. زیر مجموعه های آن عبارتند از: تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم (مهدوی و ظریف، 1391).
بازاریابی گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگران و فراهم نمودن امکانات برای تامین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنها است که این امر موجب تامین رضایت گردشگران و تحقیق اهداف سازمانی خواهد شد. هدف گردشگران از سفر به نقاط گوناگون جهان بهره مندی از جاذبه هایی است که در مقاصد گردشگری نهفته است به عبارتی وجود جاذبه های گردشگری در مقصد است که افراد را به سفر به مقاصد مختلف جذب می کند (امین بیدختی و نظری، 1388). لذا یکی از مهمترین سوالات در عرصه صنعت گردشگری استان گیلان آن است که کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی در جذب و حفظ گردشگر، اهمیت بیشتری دارد و باید مورد توجه و تاکید بیشتر قرار گیرد.
از سوی دیگر، استان گیلان با قدمت تاریخی چندصد ساله و وجود اماکن تاریخی که از زمان های دور بر جا مانده و نیز به دلیل دارا بودن آب و هوای معتدل، پوشش گیاهی مناسب و نیز همجواری دریای خزر، از پتانسیل گردشگری بالایی برخوردار است و سالیانه گردشگران زیادی را پذیرا می باشد. اما با توجه به ظریفیت های گردشگری استان، این تعداد گردشگر کافی نبوده و بایستی تمهیداتی برای توسعه و جذب بیشتر گردشگر به استان اندیشیده شود. یکی از ابزارهایی که سیاست گذاران گردشگری در استان می توانند از آن بهره گیرند، می تواند عناصر آمیخته بازاریابی باشد. توجه به اماکن گردشگری، بازسازی مکان های تاریخی و تفریحی و تبلیغات و شناسایی نقاط مطلوب و مناسب گردشگری به گردشگران می تواند سبب جذب بیشتر گردشگر به آن مناطق گردد. در نتیجه سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: آیا عناصر آمیخته بازاریابی در جذب گردشگر در استان گیلان تاثیر دارند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه استان گیلان دارای جاذبه های طبیعی، آثار باستانی، تاریخی و میراث فرهنگی بسیاری می باشد، متاسفانه به علت عدم انجام فعالیت های ترفیعی و تشویقی مناسب جهت بهینه سازی این صنعت خدماتی، گردشگری در این استان مهجور و مظلوم واقع شده است و آنگونه که باید و شاید به مکان های تفریحی و زیارتی و تاریخی استان رسیدگی به عمل نمی آید. اگر چنانچه مکان های گردشگری و تفریحی زیبا سازی شده و امکانات رفاهی نظیر پارکینگ اختصاصی، امکان اسکان مسافران و … برای گردشگران در نظر گرفته شده و همچنین آثار تاریخی و باستانی استان مرمت شده و برای بازدید گردشگران مهیا گردد، گردشگران بیشتری را به خود جلب می نماید و از آنجایی که حضور هر گردشگر مترادف است با افزایش درآمد آن منطقه لذا توسعه صنعت گردشگری می تواند باعث افزایش سطح اشتغال، بهبود خدمات رسانی اجتماعی، منبع درآمد، رشد بخش خصوصی، توسعه ساختارهای زیربنایی و … گردد.

اهداف تحقیق
1-4-1) اهداف علمی
کمک به ارتقای سطح دانش پیرامون به کارگیری آمیخته های بازاریابی در صنعت گردشگری استان گیلان و تاثیر آمیخته های مذکور در توسعه صنعت گردشگری استان گیلان

1-4-2) اهداف کاربردی
بررسی تاثیر محصول گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان
بررسی تاثیر قیمت اماکن گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان
بررسی تاثیر فعالیت های تبلیغاتی گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان
بررسی تاثیر مکان قرارگیری اماکن گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان

سوالات تحقیق
آیا محصول گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان تاثیر دارد؟
آیا قیمت اماکن گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان تاثیر دارد؟
آیا فعالیت های تبلیغاتی گردشگری بر توسعه صعنت گردشگری در استان گیلان تاثیر دارد؟
آیا محل قرارگیری اماکن گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان تاثیر دارد؟

چارچوب مفهومی تحقیق
چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی، 1388). این تحقیق به دنبال بررسی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان می باشد.
آمیخته بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت آنها را درهم می آمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد. به بیان دیگر آمیخته بازاریابی دربرگیرنده تمامی کارهایی است که شرکت ها می توانند انجام دهند تا بر میزان تقاضا برای محصولات و خدماتشان اثر بگذارند. مک کارتی در اوایل دهه 1960، آمیخته بازاریابی را با چهار متغیر شناخته شده به عنوان 4P طبقه بندی کرد (Yelkur, 2013).
محصول: محصول هر چیزی است که برای رفع نیاز یا خواسته ای به مشتریان عرضه می شود، به عبارتی دیگر، محصول بیشتر به معنای رضایت مشتری است تا کالای فیزیکی. خدمات و محصولات گردشگری بایستی دارای تنوع، کیفیت و جذابیت کافی برای بازدیدکنندگان باشد.
قیمت و سایر هزینه های مشتری: عبارت است از مبلغی که بایت محصول یا خدمت به حساب شخص یا سازمان منظور می شود. به عبارتی دیگر، عنصر قیمت برابر است با مجموع ارزش هایی که مصرف کننده در ازای بهره مند شدن از مزایای حاصل از داشتن یک محصول یا خدمت از دست می دهد. قیمت عنصر غالب و انعطاف پذیری است که درآمد و سهم بازار را برای سازمان تعیین می کند. در صنعت گردشگری تقریبا یک قیمت مشخص برای محصولات و عوامل ارتقایی و تخفیف ها وجود دارد. قیمت گذاری به دلیل گسترش رقابت در بسیاری از بازارهای گردشگری داخلی و بین المللی، به طور فزاینده ای به یکی از عوامل مهم آمیزه بازاریابی تبدیل شده است.
مکان: تحویل محصول به مشتری به اخذ تصمیمات مربوط به زمان و مکان مربوط است که با توجه به ماهیت تامین خدمات، کانال های توزیع ممکن است فیزیکی یا الکترونیکی باشد. در واقع؛ این عنصر در صنعت گردشگری شامل مکان و همچنین بازه زمانی ارایه خدمات گردشگری می باشد.
ترفیع: این عنصر برای آگاهی مشتریان از محصولات، برانگیختن تمایل و تقاضای آنها و به طور کلی محرکی است برای خرید محصول به طور مستقیم یا از طریق کانال های توزیع. شاید ذکر این نکته که عنصر ارتقا و ترویج اولین عنصر و نقطه ی آغازین بازاریابی گردشگری است که گردشگری را از فوه به فعل در می آورد، اغراق آمیز نباشد. ترفیع شامل: فروش شخصی، روابط عمومی، تبلیغات و ترویج فروش است (Wolf, 2011).
نظریه پردازان بازاریابی خدمات، مطالعات بسیاری را در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام داده اند. در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام داده اند. در خصوص محصولاتی که از جنس خدمات هستند، آمیخته بازاریابی گسترده تری مطرح می باشد (آچاک و همکاران، 1393).
بازاریابی گردشگری به دلیل ماهیت تقاضای گردشگران و مشخصات خاص فعالیت های عرضه کنندگان به وجود آمده است. عرضه و تقاضا در این صنعت ویژگی های خاص خود را دارد و آن را نسبت به سایر صنایع متمایز می کند. بازاریابی گردشگری به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی جهت اتخاذ راهبردهایی به منظور جذب گردشگران به یک مقصد و شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است. بازاریابی در حقیقت، تلاشی برای رضایت گردشگران است و به سازمان های گردشگری در ایجاد یک سیستم ارتباطی موثر با گردشگران بالقوه و بالفعل کمک می کند. اما در این نوع بازاریابی به جای انتقال محصول به مشتری، مشتری باید به سمت محصول حرکت کند، مسافرت سهم عمده ای از وقت و پول فرد که مربوط به سفر و تفریح است را به مصرف می رساند و بازاریابی در گردشگری نقش مهمی در تصمیمات مردم درخصوص مسافرتشان دارد (Salleh et al., 2013).
از سوی دیگر صنعت گردشگری می تواند تاثیر مهمی بر افزایش اشتغال، درآمدهای مرتبز با مکان های اقامتی و نیز درآمدهای دولتی کشورها داشته باشد. به عبارتی، گردشگری به دو صورت بر اقتصاد منطقه تاثیرگذار است: 1) مستقیم: درآمد حاصل از آن، بخشی از تولید ناخالص داخلی محسوب شده و مستقیما بر رشد اقتصادی آن کشور تاثیر می گذارد. 2) غیرمستقیم: اگر گردشگری، به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیت های اقتصادی، دچار رونق شود، سایر فعالیت های اقتصادس که به آن کالا یا خدمت ارایه می دهند یا محصول آن را مصرف می کنند، همراه با آن حرکت خواهند نمود. به عبارتی، گردشگری می تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل نماید که سایر فعالیت ها را نیز به دنبال خود رو به جلو خواهد راند (آچاک و همکاران، 1393).
لذا با توجه به اهمیت توسعه صنعت گردشگری در کشور و تاثیراتی که عناصر آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری دارد، محقق درصدد پژوهش دراین زمینه می باشد.

فرضیه های تحقیق
محصول گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان تاثیر دارد.
قیمت اماکن گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان تاثیر دارد.
فعالیت های تبلیغاتی گردشگری بر توسعه صعنت گردشگری در استان گیلان تاثیر دارد.
محل قرارگیری اماکن گردشگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان تاثیر دارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-8-1) تعریف مفهومی
توسعه گردشگری: گردشگری فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه است و به همان میزان نیز اثزات گسترده ای در بر دارد.
آمیخته بازاریابی: آمیخته بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت آنها را درهم می آمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد. به بیان دیگر آمیخته بازاریابی دربرگیرنده تمامی کارهایی است که شرکت ها می توانند انجام دهند تا بر میزان تقاضا برای محصولات و خدماتشان اثر بگذارند (Yelkur, 2013)
محصول: محصول ترکیبی از کالاها و خدماتی است که شرکت به بازار هدف عرضه می کند و زیرمجموعه ی آن شامل توسعه و تنوع محصول، کیفیت، طرح، اندازه، مشخصات، نام و نشان تجاری، بسته بندی، ضمانت نامه ها و خدمات پس از فروش و عواملی نظیر آن
قیمت: قیمت مقدار پول یا مبلغی است که مشتری حاضر به پرداخت آن برای یک محصول می باشد و به وسیله عواملی مانند سهم بازار، رقابت، هزینه های عوامل تولید، خصوصیات و ماهیت محصول و ارزش محصول از دید مشتری تعیین می گردد.
فعالیت تبلیغاتی (ترفیع): فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد تا بتواند در مورد ارزش و مطلوبیت محصول اطلاعاتی را به خریداران انتقال دهد تا از بین محصولات موجود در بازار، محصول ارایه شده بنگاه ما را خریداری نمایند
مکان: آمیخته توزیع به فعالیت هایی اشاره می کند که شرکت انجام می دهد تا محصول در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار گیرد (حسینی و همکاران، 1390).

1-8-2) تعریف عملیاتی
توسعه گردشگری: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه پژوهش صورت می گیرد که در غالب سوالاتی نظیر: بهبود موقعیت رقابتی استان گیلان درخصوص جذب گردشگر به استان، افزایش درآمد از صنعت گردشگری در مقایسه با سال گذشته و افزایش تعداد گردشگر به استان گیلان، می باشد. پرسش ها برگرفته از مطالعه امین بیدختی و همکاران (1389)، می باشند.

آمیخته بازاریابی: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 27 پرسشنامه پژوهش، در غالب چهار بعد (محصول، قیمت، مکان و تبلیغات (ترفیع)) صورت می گیرد. پرسش ها برگرفته از مطالعه امین بیدختی و همکاران (1389)، می باشند

محصول: سنجش این متغیر از طریق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه پژوهش، صورت می گیرد که در غالب سوالاتی نظیر: بهره گیری از جاذبه های طبیعی و اکوتوریستی استان گیلان از قبیل دریا و جنگل جهت جلب گردشگران بیشتر به منطقه، ایجاد جاذبه های گردشگری مصنوعی مناسب با شرایط منطقه و علایق گردشگران، توجه ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد صنعت گردشگری، آمیخته بازاریابی، استان گیلان، توسعه صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد استان گیلان، جاذبه های گردشگری، اوقات فراغت، توسعه گردشگری