پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

داشته است که موارد متعدد اين جرم انگاري ها را مي توان در قانون مجازات اسلامي ملاحظه نمود؛ استفاده به کرات از عناويني چون محارب، مفسد في الارض، ارتکاب فعل حرام، روابط نامشروع، و … در قانون مجازات اسلامي شاهد اين مدعاست. رسالت سياست جنايي، موفق و کارا اين است که در يک جامعه، جهت برخورد با جرائم، علاوه بر مقررات کيفري از قائم مقام هاي کيفري نيز استفاده نمود.
انريکوفري قائم مقام هاي کيفري را شامل جنبه هايي چون اقتصادي، سياسي، مدني و اداري، تربيتي خانوادگي، مذهبي و علمي مي دانست. حتي به اعتقادي وي، براي دفاع در قبال بزهکاري و اعتلاي سطح اخلاقي مردم، کوچکترين پيشرفت در اقدامات جلوگيري از جرائم، هزار يا بيش از تدوين يک دوره قانون جزا ارزش دارد255.
با وجود اين، اگر ما تاريخ چند ده ساله تصويب قوانين کيفري در ايران را ورقي بزنيم، تنها به قانون اقدامات تأمي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، باورهای خودکارآمدی Next Entries مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، خود کارآمدی، نقش های جنسیتی