پایان نامه رایگان درباره بیمارستان، بیمارستان ها، جو اخلاقی، دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

گیلان، تنها پرستاران بیمارستان های شهر رشت، مورد مطالعه قرار گرفتند که این موضوع تعمیم نتایج حاصله به کل پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی را دشوار می سازد.
2- در این پژوهش از نمونه برداری در دسترس استفاده گردیده، که یکی از محدودیت های تحقیق محسوب می شود و از خاصیت تعمیم پذیری آن کاسته است.
3- این تحقیق براساس پژوهش اسکوپکر، مورد بررسی قرارگرفته است، که تنها متغیرهای جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را مورد سنجش قرار داده و سایر ابعاد و متغیرهای موثر بر ترک خدمت را مورد بررسی قرار نداده است.
4- با توجه به جدید بودن بحث اخلاقی در بیمارستان ها که کمتر از یک دهه از عمر آن می گذرد، تحقیقات کمی در این زمینه در متون معتبر به چشم می خورد و این امر از دو جهت این پژوهش را با محدودیت مواجه می سازد:
الف) باتوجه به شرایط خاص بیمارستان های کشورمان که الهام گرفته از فرهنگ ایرانی واسلامی است، لازم است در سنجش جو اخلاقی بیمارستان ها علم اخلاق از دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، ولی به علت این که، تهیه چنین پرسشنامه ای از توان محقق این مطالعه خارج بود، چرا که این امر نیاز به فرصت زمانی، بیشتر و همکاری فکری، صاحب نظران مجرب و اهل فن، دارد، این امر در این پژوهش لحاظ نگردید.
ب) کمبود مقالات مشابه، مقایسه نتایج این مطالعه با سایر مطالعات مرتبط را، با محدودیت مواجه می سازد، به طوری که در بررسی متون معتبر، تعداد محدودی مقاله، کمی مشابه، با تحقیق حاضر پیدا شد.
5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
1- پیشنهاد می گردد، به خاطر تعمیم پذیری بیشتر، کل پرستاران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چه بهتر که تمامی مجموعه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این موضوع مورد مطالعه قرار گیرد.
2- هم چنین پیشنهاد می گردد تحقیقات آینده از سایر روش های نمونه برداری از جمله تصادفی استفاده گردد. تا از تعمیم پذیری آن کاسته نشود.
3- پیشنهاد می گردد در تحقیقات آینده از سایر ابعاد و متغیرهای موثر بر نیت ترک خدمت نیز استفاده گردد و نتایج بدست آمده از آنها با نتایج بدست آمده از این پژوهش مقایسه شود.
4- پیشنهاد می گردد که این پژوهش علاوه بر بیمارستان های دولتی، در بیمارستان های خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن مورد مقایسه قرارگیرد.
5-کمبود پرستار که در کشور ما شدید تر از کشورهای توسعه یافته است، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که جمعیت بالای هفتاد میلیونی، ” اندیشیدن سازمان یافته و استراتژیک” برای حل مسائل سلامتی جامعه را می طلبد.
6- با توجه به پیچیده بودن سیستم ارائه خدمات سلامت، داشتن یک رویکرد جامع که مورد حمایت و توافق کلیه ی گروه های حرفه ای مرتبط با سلامت باشد، الزامی است؛ لذا پیشنهاد میگردد در حفظ احترام و اعتماد متقابل بین افراد تیم و مشارکت در تصمیم گیری ها، تلاش نماییم تا در ارتقا خدمت رسانی به بیماران نقش مهمی ایفا کنیم.
7- پیشنهاد می شود، جهت بهبود ارتباطات سازمانی احترام آمیز، ارائه آموزش های مستمر با رعایت نیازها، نظام عادلانه حقوق و پاداش، فراهم کردن فرصت رشد و ارتقاء شغلی با افزایش معلومات، مهارت های فردی و قابلیت های شغلی آن ها، فعال نمودن پرستاران در کنفرانس های تخصصی، فرستادن کارکنان به این نوع کنفرانس ها، مشارکت دادن در تصمیم گیری و در نهایت تشویق کارکنان به انتشار مقاله و ارائه سخنرانی در بین همتایان تخصصی و علمی صورت گیرد، تا زمینه بروز شایستگی و در نهایت رضایت شغلی را فراهم آورند.
8- پیشنهاد می شود که تعداد نمونه ی هر طبقه به صورت جداگانه تعیین گردد، نه به صورت تناسبی از کل جامعه، تا به درستی بتوانیم، هر طبقه را با هم مقایسه کنیم.
9- در محیط آموزشی به غیر از تبعات سوء اختلافات بین پزشک و پرستار، که در نهایت گریبان گیر بیمار می شود، عدم وجود اعتماد و احترام متقابل سبب خدشه دار شدن حیثیت طرفین از دیدگاه دانشجویان پزشکی و پرستاری می شود. از آن جائی که، اولین مسئولیت حرفه ای پرستاران اهمیت دادن به نیازهای بیماران و فراهم کردن محیطی معرفی شده است که در آن، به ارزش ها، عقاید، حقوق و کرامت انسان ها احترام گذاشته شود. بنا بر این با توجه به اهمیت حرفه پرستاری، به همکاری متقابل بین پرستار و پزشک، نیز باید توجه نمود. و پیشنهاد می گردد، هر از گاهی، با برگزاری کلاسهای منشور اخلاقی، جو اخلاقی را ارتقا دهند.
10- با توجه به اینکه جو اخلاقی متشکل از ابعادی، چون: علاقه مندي، حرفه گرايی، مقرراتي، مستقل و ابزاري می باشد، ولی در این تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفت، پیشنهاد می گردد ابعاد جو اخلاقی به طور جداگانه نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به قداست و اهمیت حرفه پرستاری، لازم است در این خصوص راهکارهای جدی اندیشیده شود.

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه

بسمه تعالي
باسلام و آرزوي توفيق؛
پرسشنامه اي كه پيش رو داريد به منظور تحقيق درباره « رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت» در دست اجرا است . لذا خواهشمندم با اشراف بر اموری كه برخاسته از سالها تجربه و فعاليت شما در محيط كاري است سوالات را با دقت مطالعه نموده و با پاسخ صريح و صادقانه گزينه اي را انتخاب نمائيد كه به واقعیت نزدیک تراست. ضمنا اطلاعات اين پرسشنامه بصورت محرمانه نزد محقق محفوظ بوده و فقط جنبه علمي آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

باتشکر- ام البنین رستمی لچه گورابی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

اطلاعات جمعیت شناختی
1- سن:
30-20 ( 40-31 ( 50-41 ( 51 سال بالاتر(
2- جنسيت :
مرد( زن(
3- ميزان تحصيلات :
فوق دیپلم (ليسانس( فوق ليسانس (
4-سابقه کار:
زیر5سال (10-5 (16- 11 (22-17 (23سال به بالا(
5-وضعیت استخدامی:
رسمی ( پیمانی ( قراردادی (طرحی(

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
1
تا چه حدی سازمان شما دارای ضوابط اخلاقی رسمی و مکتوب است؟
(
(
(
(
(
2
تا چه حدی سازمان شما به طور کامل ضوابط اخلاقی رااعمال می کند؟
(
(
(
(
(
3
تا چه حدی سازمان شما در خصوص رفتار اخلاقی از خط مشی های ویژه ای تبعیت میکند؟
(
(
(
(
(
4
تا چه حدی سازمان شما به طور جدی سیاستهای مربوط به رفتار اخلاقی را اعمال می کند؟
(
(
(
(
(
5
تا چه حدی مدیریت ارشد سازمان شما،امکان شناسایی و کنترل رفتارهای غیر اخلاقی را میسر می سازد؟
(
(
(
(
(
6
تا چه حدی اگرکارمندی در سازمان، بخاطر هدف شخصی (نه بخاطر منفعت سازمان)مرتکب رفتار غیر اخلاقی شود،مشمول تنبیه یا جریمه قرار می گیرد؟
(
(
(
(
(
7
تا چه حدی اگرکارمندی در سازمان، بخاطر هدف سازمانی(نه بخاطر منفعت شخصی)، مرتکب رفتار غیر اخلاقی شود، مشمول تنبیه یا جریمه قرار می گیرد؟
(
(
(
(
(
8
تا چه حد شغلی که در آن کار می کنید،به شما حس موفقیت می دهد؟
(
(
(
(
(
9
تا چه حد از شغلتان راضی هستید؟
(
(
(
(
(
10
تا چه حدی نسبت به ارزش کاری که انجام می دهید،کاملا واقف هستید؟
(
(
(
(
(
11
تا چه حدی سازمان شما از یک سیاست ترفیع غیر عادلانه برخوردار است؟
(
(
(
(
(
12
تا چه حدی فرصتهای پیش روی شما برای موفقیت محدود است؟
(
(
(
(
(
13
تا چه حدی مجموعه ای از مسئولیتها و وظایف خوب جهت انجام و به عهده گرفتن وجود دارد؟
(
(
(
(
(
14
تا چه حدی حقوق شما در مقایسه با چیزی که دیگران برای انجام کار مشابه در سایر سازمانها می گیرند پایین است؟
(
(
(
(
(
15
تا چه حدی به عقیده شما، حقوق در اینجا پایین تر از سایر سازمانهاست؟
(
(
(
(
(
16
تا چه حدی مدیر بخش شما،واقعا می کوشد تا نظرات شما را در مورد مسائل جویا شود؟
(
(
(
(
(
17
تا چه حدی مدیر بخش شمااغلب در برخورد با شما منصفانه عمل می کند؟
(
(
(
(
(
18
تا چه حدی مدیر بخش، در قبال انجام درست وظایف،اعتبار و پاداش را برای شما در نظر می گیرد؟
(
(
(
(
(
19
تا چه حدی مدیریت در حال پیشرفت است؟
(
(
(
(
(
20
تا چه حدی مدیریت ارشد، وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد؟
(
(
(
(
(
21
تا چه حدی این سازمان به نحو کارآ و سازمان یافته ای به فعالیت می پردازد؟
(
(
(
(
(
22
تا چه حدی کارکنان این سازمان، حمایت مطلوبی را از سوی مدیران ارشد دریافت می دارند؟
(
(
(
(
(
23
تا چه حدی بیماران شما قابل اعتماد هسنتد؟
(
(
(
(
(
24
تا چه حدی بیماران شما وفادار هستند؟
(
(
(
(
(
25
تا چه حدی بیماران شما از درک بالایی برخوردارند؟
(
(
(
(
(
26
تا چه حدی همکاران شما خوش اخلاق اند؟
(
(
(
(
(
27
تا چه حدی افرادی که شما با آنها کار می کنید،بسیار صمیمی هستند؟
(
(
(
(
(
28
تا چه حدی تمایل دارید تلاش زیادی فراتر از سطح مورد انتظار انجام دهید تا کمک کنید این سازمان موفق شود؟
(
(
(
(
(
29
تا چه حدی همواره به دوستانتان می گویید که سازمان شما، بهترین سازمان برای کار کردن است؟
(
(
(
(
(
30
تا چه حدی قادر به پذیرش هر نوع وظیفه شغلی به منظور حفظ فعالیت خود در سازمان هستید؟
(
(
(
(
(
31
تا چه حدی دریافتیدکه ارزشهای شما بسیار مشابه ارزشهای سازمان است؟
(
(
(
(
(
32
تا چه حدی از اینکه به دیگران بگویید عضوی از این سازمانید، احساس غرور می کنید؟
(
(
(
(
(
33
تا چه حدی این سازمان، واقعا شما را تشویق می کند که در عملکرد شغلی تان عالی باشید؟
(
(
(
(
(
34
چقدراز اینکه این سازمان را به منظور فعالیت انتخاب کردید، بسیار خرسندید به ویژه از زمانی که به آن پیوستید؟
(
(
(
(
(
35
تا چه حدی حقیقتا سرنوشت این سازمان برایتان اهمیت دارد؟
(
(
(
(
(
36
تا چه حدی این سازمان، بهترین جا برای کاراست؟
(
(
(
(
(
37
در حال حاضر تا چه اندازه به فکر یک شغل در سازمان دیگر هستید؟
(
(
(
(
(
38
تا چه اندازه فکر ترک خدمت از این سازمان ذهنتان را مشغول می کند؟
(
(
(
(
(
39
چقدر تمایل دارید سازمان فعلی خود را ترک کنید؟
(
(
(
(
(
40
تا چه حدی دائما به ترک کردن سازمان خود فکر می کنید؟
(
(
(
(
(
41
تا چه حدی در حال برنامه ریزی برای یافتن سازمان جدید طی 12 ماه آینده هستید؟
(
(
(
(
(
42
تا چه حدی اگر به اختیار خودتان باشد برای این سازمان یکسال دیگر کار می کنید؟
(
(
(
(
(
چه پیشنهاداتی برای کاهش نیت ترک خدمت در سازمان دارید ؟……………………………………………………………………………………………………
چه پیشنهاداتی برای افزایش جوّ اخلاقی در سازمان دارید؟………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ب: جداول آلفای کرونباخ

جدول ب-1) آلفای کرونباخ تعهد سازمانی
Case Processing

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تعهد سازمانی، جو اخلاقی، نیت ترک خدمت، رضایت شغلی Next Entries منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی، توانمندسازی، انگیزش شغلی، توانمند سازی