پایان نامه درمورد اشخاص ثالث، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

در سيستم اتوماسيون اکثر سازمانها کليه مکاتبات از طريق سيستم رايانه اي انجام شده و ديگر از سند کاغذي خبري نيست و مسئولين با فشار چند دکمه نامه را تاييد، امضاء يا ارجاع مي دهند و اين موضوع که ادارات در سطح يک شهر بزرگ گسترده شده باشند مهم نيست، از طريق سيستم و شبکه نامه در لحظه به مسئول ديگري در آنسوي شهر رسيده و قبل از رسيدن ارباب رجوع وي کار خود را به پايان رسانيده است. اين امر موجب کاهش هزينه ادراي و تجهيزات و نيروي انساني خواهد شد.131
7. مديريت مطلوب بر عملكرد سازمان
از طريق سيستمهاي اتوماسيون اداري و استفاده از اسناد الکترونيکي مسئولين ناظر بر يک سازمان و نهاد به راحتي و در عرض چند ثانيه مي توانند آمار مربوط به کارکرد کارکنان خود را مشاهده و راندمان کار هر فرد و کل سازمان را بررسي نمايد، در صورتيکه شخص مي خواست راندمان يکساله را بصورت دستي و استفاده از روشهاي سنتي انجام دهد اين امر چندين روز و يا هفته زمان مي برد .132
8. توزيع گسترده تحت شبكه و امكان ارسال و دريافت همزمان چند پيام
يک سند الکترونيک ممکن است داراي رونوشتهاي متعدد باشد که در برخي از سازمانهاي و نهادها اين رونوشتها به چند ده نفر مي رسد ، از طريق سيستم اتوماسيون و استفاده از اسناد الکترونيکي اين رونوشتها در کسري از ثانيه به کليه گيرنده ها بطور همزمان ارسال مي گردد ، بطور مثال در يک وزارتخانه دستور وزير به کليه زير مجموعه ها در سطح کشور بطور همزمان ارسال و هر يک در همان لحظه آنرا دريافت مي کنند. اين روش از چندين هفته زمان براي انجام اين مهم از طريق سيستم سنتي جلوگيري مي کند.
توجه به مديريت اسناد، در سيستمهايي كه ماهيتا شامل داده هاي تغيير پذير و قابل به روز شدن هستند كاملا مسئله اي چالشي است زيرا اسناد نه تنها در بردارنده محتوا هستند بلكه حاوي اطلاعاتي در شكل و ساختار نيز مي باشندكه توسط ابر داده ها133 اطلاع رساني مي شوند. ” ابرداده هاي مديريت اسناد ، موجب شناسايي اسناد و اشخاص مي شوند و به چرخه عمليات و روشهايي كه آنها را توليد و مديريت كرده و مورد استفاده قرار مي دهند، اعتبار مي بخشند و سياستهاي حاكم بر اسناد را تضمين مي نمايند”.134 اين ابرداده ها اجازه مي دهند كه پرونده ها در جاي مناسب قرار گيرند و به روش معنا داري اجرا و درک شوند.
بهترين راه براي حفظ محتوا ، شكل و ساختار اسناد ، مديريت آنها در يك سيستم نگهداري اسناد135 است. برخي سازمانها از نرم افزارهاي خاصي براي مديريت اسناد الكترونيكي خود استفاده مي كنند . بايد ياد ‌آور شد كه سيستم نگهداري اسناد فقط بخشي از يك نرم افزار نيست، بلكه چارچوب و ساختاري است كه به دفعات دريافت ، نگهداري و دسترسي به اسناد را امكان پذير مي كند. 136

فصل سوم : تعهدات ناشي از سند الکترونيکي

هر سند پس از تنظيم داراي آثاري است، تعهداتي را به طرفين بار مي کند و آنها ملزم به انجام يا عدم انجام برخي امور مي باشند. اشخاص ثالث نيز ممکن است از سند سود يا ضرري را متحمل شوند. در قانون تجارت الکترونيکي قانونگذار علاوه بر آثار و تعهداتي که از اسناد نوشته حاصل مي شود يک سري موارد خاص ديگر را به اسناد الکترونيکي بار نموده است که اين امر حکايت از مبادلات الکترونيکي،تسريع در معاملات و تشويق اشخاص به استفاده از اين روش مي باشد.
آثار و تعهدات ناشي از سند مهمترين هدف از تنظيم سند است، هدف از تنظيم سند ايجاد يک اثر است اعم از مادي يا معنوي و در راستاي انجام آن بالطبع طرفين تعهداتي را متقبل مي شوند که ملزم به رعايت آنها مي باشند که اين امر در اسناد الکترونيکي با شرايطي بيشتر و مختص اينگونه اسناد صورت مي پذيرد.
طرفين يک قرارداد در ابتدا به نحوي با يکديگر آشنا شده و ارتباط برقرار نموده اند، اين رابطه مي تواند از طريق تبليغات در آگهي هاي روزنامه ، مجلات، بولتنهاي تبليغاتي و يا تبليغات در شبکه مجازي باشد ، همچنين ممکن است از طريقي به يکديگر معرفي شده باشند و پس از مذاکرات اوليه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند . در ارتباطات اوليه طرفين مي بايست از صحت تبليغات طرف مقابل خود اطمينان حاصل نمايد که جهت اين امر که بيشتر در اشخاص حقوقي جريان دارد راه هاي وجود دارد و پس از آن طرفين با يکديگر توافقاتي صورت مي دهند و مي توانند در آينده اين توافقات را تغيير دهند. ابتدا به بررسي ارتباطات اوليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي پردازيم.
مبحث اول : تعهدات طرفين در ارتباط با يکديگر از طريق اسناد الکترونيکي
اشخاص ممکن است براي مکاتبات خود از داده پيام ( E-mail ) استفاده نمايند، اين مکاتبات ممکن است جهت امور تجاري يا شخصي صورت گيرد، در هر دو صورت طرفين در ابتداي امر مي بايست به طريقي با يکديگر ارتباط بر قرار نمايند. اين ارتباط اوليه مهمترين بخش در ارتباطات و معاملات بعدي مي باشد، نحوه آشنايي، نحوه ارتباط و تاييد هويت شخص حقوقي از مواردي هستند که مي تواند تعهداتي را براي طرفين نسبت به يکديگر ايجاد نمايد. ابتدا به نحوه ارتباطات اوليه اشخاص پرداخته و در ادامه تعهدات ايشان را در قبال اين ارتباطات مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

گفتار اول : ارتباط اوليه اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقي در اکثر مواقع به فعاليتهاي تجاري مشغول هستند، البته اشخاص حقوقي نيز جهت امور غير انتفاعي تشکيل مي شوند ، اين دو دسته جهت معرفي کالا ، خدمات يا فعاليتهاي خود اقدام به تبليغات مي نمايند.
امروزه تبليغات يکي از مهمترين ابزار بازاريابي است و سهم زيادي در فعاليتهاي اقتصادي ايفا مي کند، تبليغات ممکن است بصورت چاپ شده در روزنامه ها ، مجلات ، بروشورهاي تبليغاتي و يا ساير موارد باشند ، همچنين ممکن است در فضاي مجازي اقدام به تبيلغات نمايند. تبليغ در فضاي مجازي به دو صورت امکان دارد، شخص حقوقي اقدام به راه اندازي يک پايگاه اطلاع رساني مستقل و مختص به خود بنمايند و يا در وبلاگها و وبسايتهاي تبليغاتي اقدام به اين امر نمايد.
چنانچه در مباحث قبلي گفته شد ، براي ايجاد يک پايگاه اطلاع رساني اشخاص حقيقي يا حقوقي مي بايست با يک ميزبان قرارداد منعقد نموده و از طريق ميزبان اقدام به اين امر نمايند، براي انعقاد قرارداد با ميزبان حضور نماينده شخص حقوقي يا شخص حقيقي در مقر شرکت ميزبان ضروري است و ارائه اطلاعات از جمله مشخصات شخص حقيقي و در مورد شخص حقوقي ارائه مشخصات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها لازم است. درج آگهي در وب سايت ها و وبلاگهاي تبليغاتي معمولا با تکميل فرم اطلاعات موجود در آن پايگاه صورت مي پذيرد و عدم حضور اشخاص و وارد نمودن اطلاعات از طريق شبکه اين امر را تسهيل و مشکلات راه اندازي و نگهداري يک پايگاه اطلاع رساني را نيز بر طرف مي سازد.
در هر صورت شخص حقوقي پس از تبليغ، راههاي ارتباطي با خود اعم از تلفن ، دورنگار ، پست الکترونيک و نشاني خود را نيز بيان مي نمايد. متقاضي کالا يا خدمات نيز اقدام به جستجو در آگهي ها مي نمايد که اين امر در شبکه آسانتر و سريعتر مي باشد، متقاضي پس از دستيابي به اطلاعات ارائه دهنده کالا يا خدمات مي تواند با شرکت مورد نظر ارتباط برقرار نمايد و کالا يا خدمات مورد نظر خود را خريداري نمايد.
موضوع مهمي که در اين خصوص مطرح مي شود تاييد هويت شخص حقوقي است. به عبارت ديگر ، متقاضي بايد به يقين برسد که ارائه دهنده کالا يا خدمات از لحاظ قانوني به ثبت رسيده است و در صورت ثبت به فعاليت مشغول است يا فقط در اسناد و مدارک موجود است و وجود خارجي ندارد، همچنين بررسي اين موضوع که شخص حقوقي توان اجراي ادعاي خود مبني بر ارائه کالا يا خدمات را دارد يا خير.
در کليه کشورها مراجع رسمي جهت ثبت شرکت وجود دارد، در ايران نيز اداره ثبت شرکتها که زير مجموعه قوه قضاييه مي باشد ، عهده دار اين امور است و اطلاعات شرکتها با توجه به درج در روزنامه رسمي کشور در آرشيو آن به آدرس http://www.gazette.ir/Archive/Index.asp موجود مي باشد، با درج نام شرکت مي توان به اطلاعات اعلامي و ثبت شده شرکت از جمله آگهي تاسيس و آگهي هاي تغييرات دست يافت . از اين آگهي هاي مي توان به نکات زير دست يافت :
1. زمان ثبت شرکت که حاکي از مدت فعاليت شرکت مي باشد
2. موضوع شرکت که حاکي از فعاليت شرکت در راستاي موضوع ثبت شده است.
3. آگهي هاي تغييرات که نشان دهنده کليه تغييرات از جمله اعضاء ، محل شرکت، سرمايه، موضوع و ساير موارد خواهد بود.
4. سرمايه اوليه که حاکي از قدرت فعاليت شرکت در بدو تاسيس مي باشد و در صورت افزايش آن در آگهي هاي تغييرات بعدي مي تواند اماره اي بر سود دهي و کارکرد بالاي شرکت باشد.
در معاملات تجاري عظيم و مبالغ زياد ارائه دهنده کالا يا خدمات جهت جلب اعتماد متقاضي و تمايل بيشتر وي نسبت به خريد اقدام به ارائه سوابق پيشين خود مي نمايد،در صورت ارائه خدمات بروشورهايي تهيه و چاپ مي شود که علاوه بر ذکر پروژه هاي انجام شده تصاويري از نحوه انجام و تحويل نهايي خدمات نيز در آن درج مي شود و يا در فروش کالا اعلام مقدار فروش و خريدار و دفعات فروش مي تواند انگيزه اي جهت خريد در خريدار ايجاد نمايد.
موج تجارت الکترونيک تقريبا همه شرکتها را در تمامي اقتصادها تحت تاثير قرار داده است و اين شرکتها ناگزير از ورود به عرصه تجارت الکترونيک هستند. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شک تدوين وطراحي اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک است. اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک همانند يک چراغ راهنما، تمامي تلاشها و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت الکترونيک و کسب مزيت رقابتي در عرصه دنياي الکترونيک را تسهيل مي کند.137
گفتار دوم : ارتباط اوليه اشخاص حقيقي
اشخاص حقيقي معمولا از طريق آگهي ها با يکديگر ارتباط بر قرار مي نمايند و سطح معاملات آنها بسيار ناچيز و کمتر از معاملات اشخاص حقوقي است،اشخاص حقيقي ممکن است از پست الکترونيک براي ارتباط با هم استفاده نمايند که اين ارتباط مي تواند رابطه دو دوست نيز باشد ، گاهي در ارتباطات دوستانه نيز مطالبي مطرح مي شود که مي تواند بر له يا عليه طرفين مورد استفاده قرار گيرد.
گفتار سوم : تعهدات طرفين در توافق بر نوع ارتباط
با توجه به رسالت قانون تجارت الکترونيک که همانا تسهيل در ارتباطات در سطح بين المللي و ايجاد اعتماد بين اشخاص جهت استفاده از آن و اعتبار بخشيدن به اين نوع ارتباطات مي باشد، اکثر مباحث قانون در خصوص ارتباطات تجار و اشخاص حقوقي در جهت حمايت از تبادلات و معاملات صادق تر مي باشد. همانگونه که ذکر شد در مبادله تجاري عظيم در اکثر قريب به اتفاق موارد طرفين حداقل يک يا چند جلسه تحت عنوان مذاکرات مقدماتي به صورت حضوري برگزار مي نمايند که مي تواند منجر به يک قرارداد شود ، در چنين قراردادي طرفين ممکن است توافق نمايند که از اين به بعد کليه مکاتبات از طريق پست الکترونيک مشخصي که ذکر شده است انجام شده و نحوه مبادله آن به روشي خاص صورت پذيرد. موضوع مهم اين است که آيا مي توان اين توافق را تغيير داد؟
اين عمل يک توافق مطابق ماده 10 قانون مدني است ، آيا در قرارداد اوليه توافق مي توان براي يک يا هر دو طرف شرط نمود که درشرايطي مي تواند خلاف اين روش عمل نمايد؟
” هرگونه تغيير در توليد، ارسال ، دريافت ، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است”138
ملاحظه مي شود که قانونگذار هرگونه تغيير در موارد فوق را که از قبل مورد توافق قرار گرفته اند ، منوط به توافق مجدد طرفين نموده است و هيچ يک از طرفين نمي توانند به صورت يک جانبه آنرا تغيير دهند، البته درج حق تغيير روش مورد توافق به روش مشخص ديگري که در قرارداد ذکر شده باشد با توجه به تاکيد ماده 5 مبني بر وجود يک قرارداد خاص که مي تواند همان قرارداد اوليه باشد خالي از اشکال است.
گفتار چهارم : تعهدات طرفين در تغيير روش مکاتبات
همانگونه که ذکر شد طرفين ممکن است به دليل سهولت و تسريع در ارتباطات در استفاده از پست الکترونيکي به توافق برسند، بنا به دلايلي ممکن است طرفين به استفاده از اسناد نوشته رو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد الکترونيکي، حقوقي، امضاي Next Entries تحقیق رایگان درباره ویژگی های شخصیت، سبک دلبستگی، ضریب همبستگی