پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد.( فتحی و توکلی ,1388)
مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی را در عملکرد روزانه واحدهای تجاری ایجاد می‌کند. بنابراین مدیریت سرمایه در گردش یك عنصر مالی مهم شرکت می‌باشد به‌طوری‌که تأثیر مستقیمی بر نقدینگی و سودآوری3 هر موسسه‌ای دارد (Rehman &Nasr,2007)
شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در سرمايه در گردش خود را به حداقل برسانند يعني يك سياست جسورانه را در پيش گيرند و يا اينكه يك سياست محافظه‌کارانه را انتخاب كنند، بنابراين مديريت شركت مجبور است قبل از انتخاب سياست سرمايه در گردش خود در مورد موازنه‌ی ريسك و بازده تصمیم‌گیری نمايد. حداقل كردن سرمایه‌گذاری در سرمايه در گردش (سیاست تهاجمي) ممكن است به‌طور مثبتي بر روي سودآوری شركت تأثیر بگذارد . از سوي ديگر سرمایه‌گذاری سنگين در سرمايه در گردش (سياست محافظه‌کارانه) نيز ممكن است منجر به سودآوری گردد .در كل می‌توان این‌چنین استدلال كرد كه سیاست‌های سرمايه در گردش جسورانه، اگرچه ريسك زيادي را نيز دارا می‌باشد در مقايسه باسیاست‌های سرمايه در گردش محافظه‌کارانه داراي سودآوري بيشتري است و شرکت‌ها بايد از طريق موازنه ريسك و بازده كه شالوده‌ی تمام تصمیم‌گیری‌های مالي است، سیاست‌های سرمايه در گردش مناسب را اتخاذ نمايند.(حسینی ، 1389)
واحدهاي انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهاي گوناگون در ارتباط با مديريت سرمايه در گردش می‌توانند ميزان نقدينگي شركت را تحت تأثیر قرار دهند. اين راهبردها می‌تواند بر ميزان خطر و بازده آن‌ها اثرگذار باشد(زهدی،1389)
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق
در مورد اهمیت موضوع سرمایه در گردش ،برخی از مطالعات نشان می‌دهد که حجم زیادی از دارایی شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری شده است . موضوع دیگر در مقوله سرمایه در گردش و وجه نقد در خلق ارزش و مازاد بازده سهام این است که اگرچه سرمایه در گردش معمولاً به اختلاف بین دارایی جاری و بدهی جاری اطلاق می‌شود،اما وجه نقد موجود در سرمایه در گردش،وجه نقد محدودشده تلقی می‌گردد و نمی‌تواند برای بازده سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته شود (فخاری،1392)
اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به‌صورت یک‌رشته تخصصی مدیریت مالی درآید .در شرکت‌های بسیار بزرگ ،تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام‌وقت و انرژی خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش می‌کنند .دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است :
سطوح واقعی و مطلوب دارایی‌های جاری (با توجه به تغییراتی که درفروش واقعی و پیش‌بینی‌شده رخ می‌دهد)دستخوش تغییرات دائمی است.این وضع باعث می‌شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی‌های جاری ، به‌صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شود .
شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی‌های جاری رخ‌داده است ، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته‌اند تجدیدنظر کنند ، مثلاً اگر برای تأمین مالی دارایی‌های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه‌مدت استفاده‌شده است گرفتن وام‌های اضافی و تمدید وام‌هایی که به سررسید می‌رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.
میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می‌شود باید مشخص شود .دارایی‌های جاری حدود 75 درصد کل دارایی‌های شرکت و بدهی‌های جاری حدود 60 درصد ساختار سرمایه هستند این بدان معناست که به‌عنوان‌مثال اگر کل دارایی‌های یک شرکت 500 میلیارد ریال باشد مبلغ 375 میلیارد ریال ممکن است به‌صورت دارایی‌های جاری باشد و بدهی‌های جاری هم حدود 300 میلیارد ریال خواهد شد .
اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه‌بسا شرکت در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.(نوو،1385)
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای انتفاعی موجب گردیده که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد .واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند.این راهبردها میزان خطر و بازده آن‌ها را مشخص می‌کند . به‌طورکلی مدیران اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطر گریز هستند که به تعبیری محافظه‌کارانه عمل می‌نمایند.( رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)
1-4 سؤال تحقیق
سؤال اساسی تحقیق به‌صورت زیر است :
– سیاست‌های سرمایه در گردش چه نقشی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
1-5 فرضیه‌های تحقیق
در این تحقیق فرضیه‌هایی به شرح زیر وجود دارد :
فرضیه اول : بین نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده دارائی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم : بین نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده دارائی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم : بین نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم : بین نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم : بین نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر سود خالص عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم : بین نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر سود خالص عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هفتم : بین نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر عملکرد شرکت(کیو توبین) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه هشتم : بین نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر عملکرد شرکت(کیو توبین) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه نهم : بین نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دهم : بین نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
1-6 اهداف اساسی پژوهش
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش سیاست‌های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. به‌طور جزئی‌تر اهداف زیر در این تحقیق مدنظر خواهد بود:
بررسی تأثیر نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده دارائی
بررسی تأثیر نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده دارائی
بررسی تأثیر نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
بررسی تأثیر نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
بررسی تأثیر نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر سود خالص عملیاتی
بررسی تأثیر نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر سود خالص عملیاتی
بررسی تأثیر نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر عملکرد شرکت(کیوتو بین)
بررسی تأثیر نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر عملکرد شرکت(کیوتو بین)
بررسی تأثیر نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر سود هر سهم
بررسی تأثیر نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر سود هر سهم
1-7 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورداستفاده به سه دسته تقسیم می‌شوند :
1-7-1 متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تأثیر متغیر مستقل بران معلوم و مشخص شود . به‌بیان‌دیگر همان متغیر اصلی است که به‌منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند . با تحلیل متغیر وابسته ، می‌تواند برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست‌یافت .پژوهشگر علاقه‌مند‌است این متغیر و نیز سایر متغیرهایی که بر آن تأثیر می‌گذارد کمّی کند و بسنجد .(سکاران،1388)
بازده دارائی(ROA)4 :
این بازده یکی از نسبت‌های سودآوری است که هدف کلی ان میزان توفیق یا ناتوانی موسسه در استفاده از منابع مالی شرکت است. (سعیدی و قزل سفلو ،1388)
این نسبت به‌صورت زیر محاسبه می‌گردد :
=( مالیات و بهره از قبل سود)/(ها دارایی مجموع)بازده دارایی
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)5 :
میزان سود خالص ایجادشده در مقابل هر یک ریال حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد. (تهرانی،1385)
=(مالیات از پس)سود/(سهام صاحبان حقوق )بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص عملیاتی(NOP)6 :
با توجه به‌ضرورت گزارش سود عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهم به‌صورت خالص (بعد از کسر مالیات) و ازآنجاکه برخی درآمدهای غیرعملیاتی (ازجمله سود حاصل از فروش اموال غیرمنقول، سود سهام، سود حاصل از فروش سهام، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت) واحدهای تجاری مشمول مالیات مقطوع یا معافیت مالیاتی می‌باشد و سود حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نیز بعضاً مشمول معافیت مالیاتی قرار می‌گیرد؛ و این موارد در تعیین سود خالص عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهم مؤثر است؛ لذا لازم است مالیات فعالیت‌های عملیاتی و اقلام غیرعملیاتی مشخص و در محاسبه‌ی سود خالص عملیاتی و غیرعملیاتی هر سهم مدنظر قرار گیرد. (معین الدین و دیگران،۱۳۹۰)
=(مالیات و بهره از قبل سود + استهلاک )/(داراییها جمع ) سود خالص عملیاتی
ارزش شرکت7 :
اين نسبت به‌منظور ارزيابي سودآوري پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود . نسبت Q بالا نشانه ارزشمندي فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد شركت است . اگر شاخصQ محاسبه‌شده براي شركت بزرگ‌تر از يك باشد، انگيزه زيادي براي سرمایه‌گذاری وجود دارد . به عبارتي ، نسبت Q بالا معمولاً نشانه ارزشمندي فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد شركت است.اگر نسبت Q کوچک‌تر از يك باشد، سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد.(رضایی وگرکز ،1392)
=(ها شرکت بازاری ارزش)/(ها دارایی دفتری ارزش)نسبت کیو توبین
سود هر سهم(Eps)8 :
ازجمله شاخص‌های سنتی و متداول سنجش عملکرد است که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و به‌صورت ریال بیان می‌گردد. این نسبت از تقسیم سود خالص سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی به دست می‌آید. نتیجه نسبت نشان می‌دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به‌دست‌آمده است و هرچقدر نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت است، از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می‌شود که با توجه به قیمت بازاری سهام(قیمت معاملاتی سهم)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می‌گردد.
سود هر سهم بدین‌صورت اندازه‌گیری می‌شود:
((خالص سود-ممتاز سهام سود ))/(عادی سهام تعداد) = سود هر سهم
برای محاسبه میانگین موزون تعداد سهام عادی باید نکات زیر را در نظر گرفت :
انتشار سهام جدید از تاریخ انتشار به‌عنوان عامل مثبت در میانگین لحاظ می‌گردد.
بازخرید سهام از تاریخ بازخرید به‌عنوان عامل منفی در میانگین لحاظ می‌گردد.
ابطال سهام از محل سهام بازخریدی در میانگین بی تأثیر است.
توزیع سود سهمی، تجزیه سهام و معکوس تجزیه، عطف به ماسبق می‌شود و از ابتدای سال در نظر گرفته می‌شود.(معین الدین و دیگران ،۱۳۹۰)

1-7-2 متغیر مستقل :
متغیر مستقل به‌گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته اثر میگذارد .یعنی ، وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد . به بیان دیگر ، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد . برای ایجاد روابط علّی متغیر مستقل دستکاری میشود .(سکاران،1388)
نوع سیاست دارایی‌های جار(TCA/ TA)ی 9:
این نسبت ابزاری است که می‌تواند با استفاده از آن ، سهم دارایی‌های جاری از کل دارایی‌های واحد انتفاعی را محاسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، ثروت سهامداران Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه در گردش، دارایی ها، نسبت بدهی