پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، کیفیت زندگی، تصویر ذهنی، عوامل خطر

دانلود پایان نامه ارشد

ل اندازه گیری است (66).
تصویر ذهنی از جسم خویش در واقع بخشی از شخصیت فرد است (30).
رضایت از تصویر ذهنی بدنی سازهای پیچیده است که از عوامل مختلفی از جمله عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، فردی و غیره تأثیر میپذیرد (67).
˜تشخیص و درمان سرطان پستان کیفیت زندگی و تصویر ذهنی بیماران را تحت الشعاع قرار می دهد (26 و31).
ارتباط تصویر ذهنی و ˜کیفیت زندگی قابل بررسی می باشد.

محدودیت های پژوهش:
با توجه به اینکه پرسشنامه ها به صورت خود گزارش دهی بوده و کیفیت زندگی طی 1 تا 4 هفته گذشته ارزیابی می-شود، ممکن است نمونه ها در به یاد آوردن مسائل دچار مشکل یا تردید شوند. همچنین وضعیت روحی و روانی نمونهها در هنگام تکمیل پرسشنامه ممکن است بر نحوهی پاسخگویی تأثیر بگذارد، که این مسئله جزء محدودیت خارج از اختیار پژوهشگر است .

چهارچوب پژوهش :

چهارچوب این پژوهش پنداشتی می باشد که بر مفهوم سرطان پستان، کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش استوار است و در این راستا اپیدمیولوژی سرطان پستان، تعریف، انواع آن، اتیولوژی، علایم بالینی، راه های تشخیصی، روش های پیشگیری و غربالگری، پیش آگهی، درمان و عوارض ناشی از آن، تعریف کیفیت زندگی، حیطه های آن، روش های اندازه گیری ˜کیفیت زندگی، عوامل موثر بر ˜کیفیت زندگی، تعریف تصویر ذهنی و عوامل موثر بر تصویر ذهنی بیماران مبتلا به سرطان پستان مورد بحث قرار می گیرد.
سرطان پستان يكي از شايع ترين انواع سرطان است كه هرساله باعث مرگ و مير فراواني در بين زنان و مردان مي شود (68 و 69). سرطان پستان در ایالات متحده آمریکا یک مشکل عمده بهداشتی است (23) و پس از سرطان ریه دومین علت مرگ ناشی از سرطان ها می باشد (24 و 55 و 70). تخمین زده می شود سالانه 1/1 میلیون زن در سراسر جهان به سرطان پستان مبتلا شده و 410000 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند (38). همچنین در امریکا بیشتر از 190000زن و 1900 مرد در سال دچار این بیماری می شوند و 40000 نفر نیز در اثر سرطان پستان فوت می کنند (23). بالاترین وقوع سرطان پستان در اروپا و ایالات متحده گزارش شده است (71). این سرطان 26% تمام سرطان های تازه تشخیص داده شده در زنان را تشکیل داده و مسئول 15% مرگ های وابسته به سرطان در زنان می باشد (72). طبق آمارهای فعلی، خطر ابتلا به سرطان در طول عمر زن 1 به 8 است. هنگامی که این خطر در سنین مختلف در نظر گرفته شود، خطر ابتلا به سرطان پستان در سن 39 سالگی 1 در 210 ، و خطر ابتلا در سن 59 سالگی 1 در 26 است. تقریبا 80 % از موارد سرطان پستان، بعد از 50 سالگی تشخیص داده می شود (23).
سرطان وقتی بوجود می آید که DNA به عنوان سیستم کنترل کننده اعمال سلول، تغییر کرده و رشد و تقسیم سلول از کنترل خارج شود. به هنگام بروز سرطان رشد وتکثیر سلولها از مهار و کنترل خارج می شود و تعداد زیادی سلول جدید ایجاد می شود که به تدریج منجر به ایجاد توده یا تومور سرطانی می گردد (73). سرطان پستان در واقع تومورهای بدخیمی هستند که بطور معمول در سلول های اپی تلیالی لوبولی- مجرایی پستان به وجود می آیند و از طریق سیستم لنفاوی به گره های لنفاوی زیربغلی گسترش می یابند. پس از آن تومور می تواند به نواحی دور دست بدن نظیر ریه ها، کبد، استخوان و مغز متاستاز دهد. وجود سلول های سرطانی پستان در گره های لنفاوی زیربغلی نشان می دهد که رشد تومور تنها به نواحی مجاور پستان محدود نمی شود، بلکه تومور توانایی گسترش به نواحی دور دست را نیز دارد. اکثر سرطان های اولیه پستان آدنوکارسینوم هایی هستند که در ربع فوقانی خارجی پستان واقع می باشند (71).
سلول های سرطانی بر مبنای این که به غشا پایه تهاجم کرده و از آن عبور می کنند یا خیر می توانند سرطان مهاجم15 یا سرطان درجا16 باشند. که از سرطان های درجا می توان به کارسینوم لبولی17 و مجرایی درجا اشاره کرد، و از کارسینوم های تهاجمی پستان می توان به بیماری پاژه نوک پستان، کارسینوم مجرایی مهاجم، آدنوکارسینوم همراه با فیبروز، کارسینوم مدولاری، موسینی، پاپیلری، توبولار18، لبولی تهاجمی و سرطان های نادر (آدنوئید کیستی، سلول اسکاموس آپوکرین) اشاره کرد (72 و74 و 75). کاسینوماهای پستان به دو گروه عمده مجرایی (حدود 85% سرطانهای پستان) و لوبولار (حدود 15% سرطانهای پستان) تقسیم شده که بیشتر به صورت غیر مهاجم یا مهاجم دیده می شوند (76).
توصیف سرطان پستان درجا بر فقدان تهاجم سلول ها به بافت همبند زمینه و محصور بودن آنها در محدوده طبیعی مجرا و لوبول تاکید دارد. به حالتی گفته می شود که در آن سلول های به ظاهر بدخیم تنها به ناحیه مجاری یا لوبولی پستان محدود بوده و به غشای زیرین نفوذ پیدا نکرده اند. کارسینوم درجای مجاری پستان19 (DCIS) به عنوان مقدمه و پیش درآمد ارتشاح یا نفوذ کارسینوم به نواحی مجاور در نظر گرفته می شود. بر حسب الگوی رشد سلول های اشغال کننده مجرا، ویژگی های هسته این سلول ها، فعالیت میتوزی، وجود نکروز و نوع میکروکلسیفیکاسیون ها، DCIS ها به سه نوع درجه بالا، بینابینی و درجه پایین طبقه بندی می شوند. DCIS های درجه پایین متداول بوده و در حالت عادی چند کانونه هستند. DCIS های درجه بالا به لحاظ شیوع در رده دوم قرار داشته و ساختمانی بهم پیوسته دارند و با میکروکلسیفیکاسیون بارز همراه می باشند (72 و 77).
کارسینوم درجای لوبولی20 (LCIS)از واحدهای لوبولی انتهایی منشا گرفته و تنها در پستان زنان تشکیل می شود. با تکثیر و ازدیاد سلول های غیرطبیعی جامد و اتساع واحدهای لوبولی مشخص می گردد (71). برخلاف DCIS معمولا به صورت تصادفی به وجود LCIS پی برده می شود، در حالت عادی با میکروکلسیفیکاسیون همراه نمی باشد و کمتر به کارسینوم ارتشاحی تبدیل می شود (72).
سرطان های پستان اکثراً (75%) از نوع کارسینوم های ارتشاحی مجاری پستان هستند (23 و 71). این تومورها از سیستم مجرا منشا گرفته و معمولا به بافت های اطراف هجوم می برند و غالبا یک توده سفت و نامنظم در پستان ایجاد می کنند (23). آن ها در حالت عادی به گره های لنفاوی منطقه و نواحی دورتر متاستاز می دهند. معمولا در دهه های 5 و 6 زندگی به صورت توده منفرد و سفت ایجاد می گردد. 5 تا 10 % موارد سرطان پستان را کارسینوم های لوبولی تشکیل می دهند، این کارسینوم ها معمولا به صورت یک لایه ضخیم گسترده در پستان تظاهر می یابند (71).
کارسینوم مدولاری 5% از سرطان های پستان را تشکیل می دهد که بیشتر در زنان جوانتر از 50 سال تشخیص داده می شود (23). نوعی از کارسینوم مجرایی مهاجم است، که از مجاری بزرگتر داخل پستان منشا می گیرد و حاوی ارتشاح لنفوسیتی متراکم است (78).
سرطان موسینوس حدود 5-3 % از پستان را تشکیل می دهد و غالبا در زنان در دوره بعد از یائسگی و در سنین 75 سال و بالاتر دیده می شوند (23). کارسینوم موسینی (کلوئید) با حوضچه های خارج سلولی حاوی موسین مشخص می شود که با تجمعاتی از سلول های سرطانی درجه پایین احاطه شده اند(72). در دید ظاهری ممکن است مناطقی از تومور به صورت موسینی یا ژلاتینی به نظر برسند، در حالیکه از نظر میکروسکوپی این مناطق فاقد سلول هستند (78).
کارسینوم پاپیلری یک نوع سرطان خاص است که 2% کل سرطانهای تهاجمی پستان را تشکیل می دهد. معمولا در دهه هفتم زندگی وجود دارد. کارسینوم لوله ای گونه دیگری از سرطان پستان است که 2% کل سرطانهای تهاجمی پستان را تشکیل می دهد. معمولا در حول و حوش دوره یائسگی و یا ابتدای آن تشخیص داده می شود (72).
کارسینوم لوبولی تهاجمی 5 تا 10% سرطان های پستان را تشکیل می دهد (23). این سرطان از سلولهای کوچک با هسته های گرد، هستک های غیر مشخص و سیتوپلاسم مختصر تشکیل شده است (70).
آدنوئید کیستیک نوعی بسیار نادری از تومورهای پستان هستند که از دیدگاه بافت شناسی به تومورهای قابل مشاهده در غدد بزاق شباهت دارند. این کارسینوم ها عموما سرطان های خوب تمایز یافته ای هستند که به آهستگی متاستاز می دهند (78).
بیماری پاژه نوک پستان 1% از سرطان های پستان را شامل می شود (23). اغلب به صورت یک ضایعه برجسته اگزمایی مزمن نوک پستان ظاهر شده که ممکن است خفیف باشد ولی ممکن است به سمت ایجاد یک ضایعه زخمی و ترشح دار پیشرفت نماید. درمان جراحی در پاژه بر مبنای وسعت گرفتاری و وجود سرطان تهاجمی ممکن است شامل برداشتن توده21، ماستکتومی، یا ماستکتومی رادیکال اصلاح شده22 باشد. (72 و 79).
آن دسته از انواع تومورهایی که دارای پیش آگهی خوب و رضایت بخش هستند، عبارتند از : کارسینومای توبولی (2%موارد)، مدولاری ( 5تا 7% موارد) و موسینی (3% موارد). این تومورها از لحاظ بافت شناسی درجه پایین بوده و از نظر وضعیت گیرنده های استروژنی و پروژسترونی مثبت می باشند. اما تومورهای داری پیش آگهی بالینی ضعیف تومورهایی هستند که به لحاظ بافت شناسی درجه بالا هستند، و به لنفاتیک های ناحیه درم هجوم می آورند، به همین دلیل به آنها کارسینوم های التهابی نیز گفته می شود. سرطانهای التهابی پستان با قرمزی و سفت شدن پوست مشخص می شود. ادم و داغی ناحیه از جمله دیگر یافته های شایع هستند. اغلب اوقات در این کارسینوم ها غدد زیربغلی و فوق ترقوه ای قابل لمس بوده و متاستاز به نواحی دوردست اتفاق می افتد(71).
علت بروز سرطان پستان نامشخص است (71). یک عامل خطر23 منفرد و خاص برای سرطان پستان وجود ندارد. ترکیبی از عوامل هورمونی، ژنتیک و احتمالا عوامل محیطی می تواند خطر ایجاد سرطان پستان را افزایش دهد(23). عوامل زیادی در خطر ابتلا زنان به سرطان پستان تاثیر دارد، اما الزاما داشتن یک یا چند عامل خطر بدین معنی نمی باشد که یک زن مبتلا به سرطان پستان خواهد شد. برخی از زنان با داشتن یک یا چند عامل خطر هرگز مبتلا به سرطان پستان نمی شوند، در حالیکه اکثریت زنان با سرطان پستان هیچ عامل خطری ندارند (80).
جنس واضح ترین عامل خطر برای سرطان پستان است، 99% از موارد سرطان پستان در زنان ایجاد می شود. سن بالا نیز با افزایش خطر سرطان همراه است (23). سن بزرگترین عامل خطر سرطان پستان می باشد. دانشمندان معتقدند خطر كلي ابتلا به سرطان ها در سنين پيري بالاتر است چرا كه مدت زماني كه فرد در معرض سرطان زاها قرار گرفته، بيشتر است و ضمناً قدرت سيستم ايمني هم با افزايش سن كاهش مي يابد، لذا فرد در معرض خطر ابتلاي بيشتري قرار مي گيرد (68). در سال های اخیر میزان شیوع سرطان پستان در زنان 50 سال و بالاتر افزایش یافته است، وقوع سالیانه سرطان پستان در یک زن 70 ساله تقریبا دو برابر یک زن 50 ساله می باشد (81).
علت سرطان پستان می تواند عوامل محیطی، هورمون، بارداری و ارثی باشد (79). عوامل خطر اصلی سرطان پستان عبارتند از : وضعيت تاهل (مجرد ماندن)، تعداد كمتر تولدهاي زنده، سن بالای مادر در موقع تولد اولين نوزاد زنده، مصرف قرص هاي ضد بارداري24 و سابقه مواجهه با پرتوهاي ایکس در سنين نوجواني تا30 سالگي (82 و 77).
عوامل خطرزای سرطان پستان به مسائل باروری زنان شامل قاعدگی زودرس، ناباروری، یائسگی دیررس، رژیم غذایی و فعالیت جسمانی و فاکتورهای هورمونی درون زا25 (سطح بالای استروژن آزاد نسبت به استروژن متصل به پروتئین های سرم) یا برون زا26(استفاده طولانی مدت از قرص های جلوگیری از بارداری یا هورمون درمانی جایگزینی در زنان یائسه) نیز مرتبط می باشد (83). در برخی تحقیقات مهمترین عوامل مستعد کننده سرطان پستان را شامل سن، سابقه خانوادگی سرطان پستان، رژیم غذایی پرچربی، چاقی، عوامل تولیدمثلی، و هورمونی، مانند ناباروری، بیماریهای خوش خیم پستان، مقادیر بالای استروژن در هورمون درمانی جایگزینی27 در زمان یائسگی و سابقه سرطان رحم، تخمدان و کولون گزارش نموده است (59). نقش عوامل هورمونی و ارتباط آن با سرطان پستان از موارد بحث برانگیز است. به هر حال ارتباط بین سرطان پستان و قرار گرفتن در معرض استروژن به طور گسترده ای مورد پذیرش است(23).
سن زود هنگام منارک28 با افزایش خطر سرطان پستان ارتباط دارد، و آشکار شده است که با هر سال تاخیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیت زندگی، سرطان پستان، تصویر ذهنی، سلامت زنان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرطان پستان، عوامل خطر، سبک زندگی، رژیم غذایی