پایان نامه با کلمات کلیدی تفکر انتقادی، آزادی بیان، ویژگی های سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی
3-تأکید بر تجربه درون‏قلبی اعضا
4-عضویت داوطلبانه در مقابل عضویت مادرزادی
5-روحیه بازآفرینی
6-غلبه روحیه فردی و اخلاق طبیعی
بنابراین در جمع‏بندی ویژگی‏های فرقه‏ها می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-فرقه انشعاب و انحراف از سازمان مذهبی مسلط جامعه است.فرقه از جامعهء بزرگتر جدا و با مذهب رسمی موجود،مخالف و ناسازگار است.
2-در فرقه‏ها،ریاضت‏جویی رایج است و این امر به تدریج تعلقات دنیوی را در بین اعضا حاکم می‏کند.چون در اثر ریاضت‏جویی،امنیت مالی بهتری به وجود می‏آید.
3- فرقه‏ها تمامیت‏گرا هستند و با سایر گروه‏های مذهبی مخالفند.آنها تمایلی به رواداری و همزیستی با دیگران ندارند و خصوصیاتی نظیر آشتی‏جویی و تطبیق با شرایط،از شناسه‏های‏ آنها نیست175.
4- فرقه‏ها،متعصب و بر درستی عقاید خود مصراند.بنابراین،خود را درست آئین دانسته و مدعی انحصار در کشف حقیقت هستند176.
5- فرقه‏ها برای حفظ موقعیت و نفوذ خود،در عضوگیری قایل به محدودیت بوده و ریشه‏گرا یا بنیادگراهستند.
6-عضویت در فرقه حداقل در نسل اول داوطلبانه و اختیاری است و منوط به کسب‏ بعضی فضایل،آگاهی از آموزه فرقه و یا گرایش به نوع خاصی از تجربه مذهبی است.فرقه هر کسی را در درون خود نمی‏پذیرد و رویه‏های خاصی برای اخراج اعضا دارد177.
7-رهبران فرقه معمولا از رهبران رده پائین سازمان مذهبی(رسمی)بوده‏اند که اینک درصدد دستیابی به رده‏های بالاتری از اقتدار معنوی هستند.
8- فرقه‏ها خود را حافظ تعالیم و اصول اولیه‏ای می‏دانند که به نظر اعضا،سازمان رسمی‏ مذهب،آنها را سست یا رها کرده است178.

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین
دين يكي از اصطلاحات به ظاهر ساده است كه ارائه تعريفي جامع و مانع از آن محال به نظر مي رسد و آن قدر تعريف هاي متفاوت و گوناگون از دين عرضه شده است كه حتي ارائة فهرست ناقص از آن ميسر نيست.179 اصطلاح دین در قرآن به معنایی غیر از معنای واقعی آن بکار رفته است،قرآن کریم حتی مسلک مشرکین را دین محسوب کرده است،و می فرماید:( لكم دينكم ولي دين180) كه خداوند در این آیه مسلك مشركان را نيز نوعي دين به شمار آورده است،در بین متکلمان غربی نیز در این باره اختلاف نظر زیاد است، برخي از آنها گفته اند که: دين عبارت است از قوانين الهي كه وضع شده اند تا صاحبان عقل را با اختيار خودشان به خير بالذات نايل سازند.181 و عده ایی دیگر همانند دورکیم گفته اند که، دين دستگاهي از باورها و آداب است در رابطه با مقدساتي كه مردم را به صورت گروه هاي اجتماعي به يكديگر پيوند ميدهد ولی آنچه مورد اتفاق است اینکه واژه دین چیزی متفاوت از فرقه است و واژه فرقه دارای اشاره‏های تلویحی می‏باشد و اغلب از عقاید عجیب و غریب، اعمال شیطانی و اغوا کننده، کنترل ذهن و اجبار روانی و احتمالاً سوء استفاده‏های جنسی و گرایشات مجرمانه حکایت دارد182.
به نظر می رسد برای درک مفهوم دین و تمایز آن با فرقه بهتر باشد از نظر اندیشمندانی چون میشل مالرب استفاده کنیم.
میشل مالرب تفاوت های فرقه و دین را به این صورت بیان می کند:
اول آنکه،ملاک تفاوت دین و فرقه،«کام‏یابی»است.ادیان کام‏یاب بوده و پیروانی فراوان‏ دارند.اما فرق،فاقد چنین اقبالی هستند و البته ادیان بزرگ نیز در آغاز راه پیروان زیادی‏ نداشته‏اند.
دوم آنکه،ادیان در پی ایجاد یک پیوند روحانی بین آدمیان و خداوند هستند.اما فرقه را گروهی از مردم تشکیل می‏دهند که سلوک‏شان از روال عادی فراتر می‏رود تا جایی که در نگاه‏ اکثریت بزرگ مردم چه دیندار چه بی‏دین به ریشخند و یا رسوایی می‏رسند.به بیان دیگر، فرقه‏گرایان به رفتارهای مذهبی نابهنجار و خارج از عرف می‏پردازند که موجب تحیر سایرین‏ می‏شود.
سوم آنکه در فرقه‏ها،باور مردم با ایمان،به سوی اهدافی سوق داده می‏شود که در آنها وجهه‏ای از روحانیت وجود ندارد.مانند پول،جاه‏طلبی شخصی و سیاست،به شرط آنکه‏ این جاه‏طلبی‏ها هدف آگاهانه و حساب شده خود دین(جدید)باشد،بنابراین شاخص‏ و وجه ممیزه دین و فرقه از نگاه مالرب در شخصیت رهبران و بنیان‏گذاران فرق و تمایل‏ آنها به سوء استفاده شخصی از عقاید و اعضای فرقه نهفته است.183
بنابر آنچه که گفته شد،از آنجاکه دین ناشی از یک نوع رابطه بین خدا و فرستاده اش که منجر به ابلاغ سلسله دستوراتی در قالب یک دین می شود.ومذهب شیوه سلوک خاصی از گروهی از تابعان یک دین است،آنچه قابل اثبات است اینست که، تعریف دین ومذهب شامل بهاییت نمی شود واز آن طرف خصوصیات فرقه که رهبر گرایی وتشکیلات محوری است شامل بهاییت می باشد، ویژگی های سازمانی و ساختاری بهائیت، مقررات خشک و تمرکز گرایی وسوءاستفاده شخصی از اعتقادات اعضاء و…..کاملاًمنطبق با ویژگی های فرقه است برای تائید این ادعا خاطرات فرانچسکو فیچیکیا که قبلاً خود بهایی بوده بیان میکنیم.
او بر این باور است که عقاید سیاسی افراطی رهبریت تشکیلات جهانی بهاییت، برانگیخته از گرایش‌های فاشیستی است. اعضای تشکیلات در برابر هرگونه تفکر انتقادی، نوآوری‌، آزادی بیان، انتقاد از مقررات سخت و سانسور با طرد فوری از سوی تشکیلات روبه‌رو می‌شوند. فیچیکیا در تبیین ساختار تشکیلات جهانی بهائیت بیان می‌کند که این تشکیلات کاملاً سخت‌گیر و پیچیده است. از نظر او تعالیم و اعتقادات بهائی، صرفاً در خدمت پذیرفتن و اجرای فرامین تشکیلات است. ساختار این تشکیلات در اطاعت بی‌چون چرا و تأکید اکید بر اطاعت و پیروی کوکورانه بنا شده است و در این تشکیلات هرکس که از این قاعده اصلی تخطی کند طرد می‌شود. فیچیکیا در اثر خود، بارها به ماهیت استبدادی و مقاصد و افکار افراطی تشکیلات بهائیت تأکید می‌ورزد. او اهداف سیاسی تشکیلات جهانی بهائیت را دیکتاتور مآبانه، ضد مردمی و شدیداً معارض با آزادی می‌داند و معتقد است که عقاید سیاسی افراطی رهبریت تشکیلات جهانی بهائیت، برانگیخته از گرایش‌های فاشیستی است.184
به اعتقاد فیچیکیا در تشکیلات بهائیت اعضای آن در برابر هرگونه تفکر انتقادی، نوآوری‌های فردی، آزادی بیان، انتقاد از مقررات سخت، سانسور و منعِ مطالعه آثار مخالفان با طرد فوری از سوی تشکیلات بهائیت روبه‌رو می‌شوند. به گونه‌ای که او معتقد است تعالیم بهائی در راستای اهداف تشکیلات جهانی بهائیت به تعالیم ایدئولوژیک بدل شده که جانشین فکر مستقل است و او با استناد به بندهای 122 و 125 کتاب اقدس که در آنها آزادی‌های اجتماعی نادیده گرفته شده، بهائیت را در تقابل با دمکراسی می‌داند. همچنین فیچیکیا بر این باور است از آنجایی که در ساختار تشکیلات جهانی بهائیت اصل تفکیک قوا لحاظ نشده، آن تشکیلات تمرکزگرا و ضد دمکراتیک است185.
به دليل اينكه رهبران و پيروان اوليه فرقه بهائیت ابتدا مسلمان بودند و در سرزمين‏هاى اسلامى زندگى مى‏كردند، يكى از فرقه‏هاى اسلامى آن هم از نوع «گروه دوم»، باطل انحرافى و گمراه‏كننده مى‏باشد. يعنى از جمله فرقه‏هايى كه بعد از جدايى، اصول و فروع مورد اتفاق مسلمانان را انكار كرده و با ادعاهاى كاذب خود (امامت، نبوت و خدائى) از زمره مسلمانان خارج شدند و در صدد ايجاد اختلاف، تفرقه‏افكنى و و تحقق مقاصد شوم بيگانگان در سرزمين‏هاى اسلامى بر آمدند. بر اين اساس بهائیت جزء فرقه‏هاى اسلامى محسوب نمی شود زيرا آيين بهائيت يك آيين ساختگى است و فقط به دليل خاستگاه و سابقه تاريخى بنيان‏گذارانش با اسلام ارتباط پيدا مى‏كند، ولى به دليل ماهيتش چيزى جز يك فرقه هم چون صدها و هزاران مكتب و مسلكى كه در طول تاريخ به وجود آمده‏اند، نيست و چون طرفداران اين آيين موحّد نيستند در رديف کافران قرار مى‏گيرند.
از دیدگاه قرآن چندین گروه به‌عنوان سردمداران جنگ نرم به‌شمار می‌روند که خداوند به تفکیک از هر گروهی به نامی خاص یاد کرده است که ما در اینجا فقط به ذكر نام تعدادی از آنها مي پردازيم:
1-مشرکین: اولین گروه به تعبیر قرآن مشرکین می‌باشند: وای بر مشرکان همان‌ها که زکات را ادا نمی‌کنند و آخرت را منکرند.186
2-منافقین: دشمنانی که در لباس دوست سعی در آسیب زدن به ساختار دین و اجتماع را دارند. هنگامی که منافقان نزد تو آیند… آنها «منافقان»دشمنان واقعی تو هستند از آنان بر حذر باش خداوند آنها را بکشد چگونه از حق منحرف می‌شوند؟187
3- سردمداران باطل: می‌گویند: پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه ساختند.188
این سه گروه عمده به‌عنوان دشمنان جبهه حق و سردمداران جنگ نرم بر ضد این جبهه به شمار می‌آیند که البته همه آنان به ‌عنوان پیاده نظامان و امیران لشکر سردمدار بزرگ جبهه باطل یعنی شیطان به‌شمار می‌آیند. شیطان می‌خواهد آنها را شدیدا گمراه کند و قسم خورده که احدی از نسل انسان را رها نکند حتی پیامبران را که گمراهی آنها غیرممکن است ولی با وجود این شیطان حتی از تلاش براي گمراهي آنها هم دست نمی کشد.

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت
در درون فرقه بهائیت مانند بقیه فرقه ها وجود سازمانی فعال که قابلیت طراحی، تبانی، هدایت این فرقه را داشته باشد، ضروری است، به سبب وجود تشکیلات و حاکمیت سلسله مراتب سازمانی، این سازمان نیاز به تشکیلاتی دارد که هر یک با موقعیتی ویژه در آن و بر اساس نظر افراد مافوق خود انجام وظیفه کنند.
تشکیلات بهائیت یک تشکیلات هرمی و تو در تو است که قبل از آنکه یک دین باشد یک فرقه است ، بیت العدل در راس آن و هیئت های تبلیغاتی و محافل ملی و محلی هم در رده های پایین تر این ساختار را شکل می دهند.

بند اول:بیت العدل
تشکیلات بهائیت یک قدرت مرکزی به اسم بیت العدل اعظم دارد که تمام فرمانها را در مراسم و زمان های مختلف صادر می کند
عنوان بيت العدل را اولين بار حسينعلي بها در كتاب اقدس به مطرح كرد به اين صورت كه در هر شهري كه نه تن بهايي باشند،يك بيت العدل تشكيل دهند. پس از مرگ عبدالبها در سال 1921، رهبری جامعه بهايي به مرحلة جديدي وارد شد، يعني از تمركز در يك فرد واحد تغيير يافت و بر اساس دو ركن يعني ولايت امرالله و بيت‌العدل اعظم بنا شد.
عباس افندي دومين رهبر بهائيان، اعضاي سازمان بيت‌العدل، ايادي امرالله و همه آحاد بهائيان را به تبعيت از دستورات ولي امرالله فراخواند، او ولي امر را به عنوان عضو ارشد رياست دائمي و غيرقابل عزل بيت‌العدل منصوب و اختيارات گسترده را نظير اخراج يا تنبيه اعضاي خطاكار بيت‌العدل براي وي بر مي‌شمرد در واقع ثبات، دوام و استقرار جامعه بهايي ناشي از وجود ولي امر بوده و هرگاه ولايت امر- سازمان تعيين از نظم بديع حضرت بهاءالله سازمان تشريع مفترع شود، اساس اين نظم متزلزل والي‌الابد محروم از امن توارثی مي‌گردد 189
بنابراين ولي امرالله ركن اول سازمان مديريت بهائيان است و هم‌‌چنين عضو ارشد و رياست دائمي و غيرقابل عزل تشكيلات بيت‌العدل سازمان تعيين هم هست. عباس‌افندي مي‌گويد: ولي امرالله رئيس مقدس مجلس بيت‌العدل و عضو اعظم ممتاز لاینعزل بوده و جميع افنان باید كمال اطاعت و تمكين و انقياد و توجه و خضوع و خشوع را به ولي امرالله داشته باشند190. بنابراين از جمله وظايف ولي امرالله، تنبيه و اخراج اعضاي خطاكار و گناهكار بيت‌العدل. مسئول دريافت و توزيع اموال عمومي ،191تبيين و تفسير كننده متون بهائيان، عبدالها، تصريح مي‌كند: اي احباي الهي، صريح كتاب اين است كه اگر دو نفس در مسائل الهيه جدال و بحث نمايند و اختلاف رفتار نمايند هر دو باطلند. اگر اندك معارضه‌اي به ميان آيد سكوت كنند و حقيقت حال را از ولي امر سؤال كنند. 192
براساس گفته حسينعلي بها بيت‌العدل مركز تشريع و سازمان بهائيت و ولي‌امرالله مركز تبين است. در رابطه با ارتباط اين دو سازمان با همديگر مي‌توان گفت كه؛ براساس گفتة رهبران بهائيت هيچكدام حق دخالت در امور يكديگر را ندارند و بنا به گفتةعبدالبهاء هيچ يك نمي‌تواند به امور مقدسه ديگري تجاوز نمايد و هرگز نيز تعدي نخواهدکرد.. و بيت‌العدل نمي‌تواند وظايف ولي امر را انجام دهد، همچنان كه ولي امر نمي‌تواند وظايف بيت‌العدل را انجام دهد. 193. بنابراين حدود اختيارات هر يك از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ادیان الهی، نظم اجتماعی، فرهنگ فارسی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ولایت فقیه، امام خمینی، سلسله مراتب