پایان نامه با موضوع ولایت فقیه، امام خمینی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

بهائیان را به عهده می گرفتند و هر یک بایدجانشین خود را تعیین می کرد «تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد» 194
لیکن شوقی افندی، نخستین فرد از این سلسله عقیم بود و به همین دلیل انشعاباتی در بهائیت به وجود آمد یکی از این انشعابات روحیه ماکسول همسر شوقی افندی بود.

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی
واحدهای تبلیغاتی بیت العدل از دارالتبلیغ بین المللی شروع و به هیئتها و لجنه های محلی ختم می شود ،بالاترین مرجع تصمیم گیری بیت العدل ،دارالتبلیغ بین المللی است ،علاوه بر دار التبلیغ واحدهای روابط عمومی ،دار الاثار هیئت مهاجرین دفتر بین المللی بهایی درا الاثار جامعه بهایی با شرح وظایف مخصوص مستقیماً زیر نظر بیت العدل انجام وظیفه می کند هیئت مشاورین قارهای به عنوان یکی از واحدهای وابسته به دار التبلیغ بین المللی در قالب قارههای آسیا، اروپا و آمریکا ،آفریقا و اقیانوسیه از طریق هیئتهای معاونت خود مدیریت محافل ملی کشورها را به عهده دارد این هیئت ها علاوه بر محافل ملی کشورها دو وظیفه عمده صیانت از تشکیلات و جامعه بهایی و تبلیغ و نشر مرام بهایت را نیز بر عهده دارد.
این همان نهاد تبلیغاتی است که شوقی افندی در نقشه دهساله خود به آن اشاره کرده بود وی درآن نقشه از تشکیل نهادی تبلیغی در هر یک از کشورها سخن به میان آورده بود تا امر تبلیغ و ترویج آیین بهائیت راانجام دهد اعضای این نهاد که ایادی امرالله نامیده می شونددرواقع مسیونرهای بهائیت محسوب میشوند و تحت حمایتهای محافل ملی ومحلی در جهت گسترش دایره نفوذ بهائیت در مناطق تحت مسوولیت خود فعالیت میکنند 195

بند سوم:محافل ملی و محلی
محفل ملی و محلي بهائیان رابط بین بیت العدل و بهائیان آن کشور است به عنوان مثال در ایران محفل ملی در تهران قرار داشت و در واقع رابط بین بیت العدل اعظم در عکا وبهائیان ایران بود
در هر شهري كه امكان آن وجود داشته باشد يك گروه نه نفره بهايي به نام محفل روحاني بهايي از طرف جامعه بهايي انتخاب ميشود و انتخاب اعضاي اين محافل بدون تبليغات و به صورت مخفي و آزاد است، اين محفل زير مجموعه محافل محفل ملي هستند و از تمامي اختيارات و وظايف لازم براي كنترل بهائيان تحت حوزه خود برخوردار است
محافل ملي اداره کننده کلیه امور بهائیان به حساب می آید وظیفه اجرای منویات ودستورات بیت العدل اعظم را به عهده دارد و فعالیتهای تبلیغی وفرهنگی رادرآن کشور انجام می دهدو تبعیت از دستورهای این محفل بر همه بهائیان واجب است و سرپيچي از آن دستورات محروميت هاي گسترده ايي را در پي دارد وبا متخلفان به شدت برخورد ميشود. 196

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی نرم
یکی از رفتارهای مجرمانه ایی که فرقه و تشکیلاتی بودن امکان ارتکاب آن را فراهم می آورد براندازی است.
واژه براندازی به معنای انهدام و یا سرنگونی نظام حاکم است، طبیعت براندازی گروهی و تشکیلاتی است،نکته ایی که در اینجا ذکر آن لازم به نظر می رسد اینکه طبیعت جرم براندازی از جمله ارتکاب آن توسط اشخاص یا گروههایی که به صورت متشکل در صدد ساقط کردن حکومت هستند و وجود سلسله مراتب و برنامه ریزی این تلقی را می رساند که بتوان براندازی را به عنوان جرم سازمان یافته مطرح کرد ، ولی جرم سازمان یافته نیست چون جرم سازمان یافته غالباً به دنبال اهداف و انگیزه های اقتصادی و نامشروع هست و اگر مقابله یی با ارکان یا اجزای حکومت دارد در جهت تسهیل دستیابی به اهداف سود جویانه است197، در حقوق ایران نیز هر چند تشکیل دسته و گروه به قصد بر هم زدن امنیت و یا قصد براندازی جرم انگاری شده است ولی این جرم به عنوان جرم سازمان یافته مطرح نشده است، از نظر حقوق اسلام و مبانی فقهی و به خصوص از نظر اهل سنت که شرط تحقق بغی را وجود تشکیلات و رهبری می دانند و جرم بغی به عنوان جرم تشکیلاتی و سازمانی مطرح شده است198 ولی به علت ایدئولوژیک بودن و نداشتن اهداف اقتصادی جرم سازمان یافته محسوب نمی شود. در تعریف دیگر براندازی به معنای کلیه اعمال و فعالیت های غیر قانونی که بر ضد مصالح یک کشور انجام می شود و هدف نهایی از آن واژگون کردن حکومت وقت می باشد، به عبارت دیگر عملیاتی است که به منظور کاهش و از بین بردن قدرت های سیاسی، نظامی و اقتصادی و روانی و دشمن طرح ریزی را انجام می شود تا به تدریج یک رژیم برای سرنگون شدن آماده شود براندازی یکی از شاخه های جنگ نامنظم است.199
ژوزف دومستر درباره اهمیت حفاظت از بنیادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نظام حاکم می گوید: دول فقط حقوق از پیش موجود را اعلام کنند با این همه حائز اهمیت است که هر قانونی امکان نوشتن آن باشد نوشته شود البته در حقوق اساسی همیشه چیزی است که نانوشته می ماند و باید در حجابی مقدس محفوظ بماند و هر کس از آن تخلف کرد به جرم سعی در براندازی دولت مجرم شناخته شود.
تعاریف دیگری هم از براندازی شده است از جمله تغییر سیستم سیاسی یک کشور و یا ایجاد تغییر و تحول اساسی در ارزش های یک نظام که گاهی از طریق خشونت ، انقلاب و … صورت می گیرد و گاهی از طریق مسالمت آمیز و با اجرای برنامه حساب شده در درازمدت برای نفوذ در ارکان سیاسی یک نظام نتیجه هر دو اقدام منجر به تغییر سیستم و در نهایت براندازی خواهد شد .200 و به صورت های مختلف ممکن است صورت گیرد: اشغال نظامی که مشهورترین نمونه های براندازی است و از طریق اشغال یک کشور صورت می گیرد و در طول تاریخ و قرون گذشته بیشتر به این صورت بود و در زمان ما میتوان حمله امریکا ارتش امریکا به عراق را نمونه ایی از این براندازی دانست شیوه دوم براندازی انقلاب هاست. شهید مطهری در تعریف انقلاب می گوید عبارت است از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه و یا یک سرزمین علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب201.
خاصیت انقلاب دگرگون کردن است از طریق اعمال خشونت آمیز صورت می گیرد و موجب تغییرات زیادی در همه ارکان نظام جامعه می شود. نوع دیگر براندازی کودتا است : کودتا به معنی ساقط کردن غیر قانونی دولت با زور و قدرت نظامی است و تفاوتی که با براندازی از طریق انقلاب دارد این است که درکودتا تغییر و دگرگونی توسط افراد حکومتی صورت می گیرد ولی در انقلاب ها توسط توده مردم است.202 نوع آخر براندازی ، براندازی آرام است به طور خلاصه یعنی ساقط کردن حکومت از روش های مسالمت آمیز که امروزه
رسانه های مختلف دنیا بخصوص با تاثیر گذاشتن بر روی عقاید کشورهای مذهبی جهان سوم از درون باعث اضمحلال نظام می شوند. خاصیت این نوع براندازی این است که بر روی عقاید مردم تاثیر می گذارد و از همین طریق باعث بی اعتماد کردن مردم نسبت به حکومت می شوند، این نوع براندازی به خصوص در کشورهای مذهبی بسیار موثر است 203. تظاهر تبلیغ آیین بهائیت در جامعه مسلمانان ایران توطئه علیه نظام حاکم و براندازی است در این صورت آزادی اظهارعقیده انحرافی که در ادامه بیشتر توضیح داده میشود به معنی براندازی نظام است و چنین عملی باعث ایجاد فتنه و اغتشاش در جامعه می شود. البته سابقه این نوع طرح براندازی در اسلام وجود دارد. قران کریم می فرماید: گروهی از اهل کتاب به پیروان خود می گویند به آنچه بر مومنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز ان را انکار کنید204 تا شاید باعث ایجاد تردید و بازگشت از اسلام شود این آیه به چند ویژگی از این نوع ارتداد اشاره می کنند : 1) سلسله مراتب بودن 2) تشکیلاتی و سازمان یافته بودن. در بسیاری از کشورها هر گونه عملی که باعث بی احترامی به نظام یا استخفاف آن شود جرم انگاری شده است مثلاً جمهوری سوسیالیستی مصر جمهوری مقدسی است که نه تنها نمیتوان نسبت به براندازی یا تغییر آن اقدامی کرد هر گونه سخنی که باعث بی احترامی یا استخفاف این نظام شود جرم و به سختی مجازات می شود205 میتوان گفت در همه نظام های حقوقی ، تهدید به خطر افتادن موجودیت و اساس حکومت خط قرمزی است که همواره با واکنش و عکس العمل شدید و همراه بوده است. عده ایی از فقها علت مجازات مرتد در اسلام را جرم علیه امنیت و براندازی نظام دانسته اند.206
امروزه کشورهای غربی بخصوص آمریکا با تبلیغات گسترده در رابطه با نقض حقوق بهائیان در ایران و … در جهت ایجاد دو دستگی و تشتت در میان مسلمانان هستند. در واقع گسترش آیین بهائیت نتایجی دارد که کشورهای غربی و بخصوص آمریکا سالهاست که در پی آنند: از جمله از بین بردن ولایت فقیه و سست کردن جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی چون که در آیین بهایی اعتقاد به ولایت فقیه جایگاهی ندارد ، یکی از نقشهای بهائیت، بدنام کردن روحانیت و مرجعیت و گسیختن رابطه‏ی ملت با آن‏هاست.
در اکثر کتاب‏های این فرقه، زشت‏ترین ناسزاها را به رهبران دینی شیعه می‏بینیم نمونه‏ای از این ناسزاگویی‏ها در مکتوبات عباس افندی و نوشته‏های میرزا حسین علی به عنوان مشتی از خروار، موجود است. 207چنانکه استانلی دوم معاون رئیس سازمان امنیت ملی امریکا می گوید آنچه تاکنون همه تحریکات ها را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با ناکامی مواجه ساخته است اعتقاد مردم ایران به ولایت فقیه است208 از دیدگاه سیاه تنها سرنگونی ولایت فقیه به منزله تغییر ماهیت رژیم ایران است در تیرماه 1377 در فصلنامه آمریکایی خاورمیانه در جریان یک میز گرد چهار نفره تصریح می کند : اگر نظام ولایت فقیه در ایران از هم بپاشد آن وقت میتوان پذیرفت که جمهوری اسلامی تغییر ماهیت داده است209.
پیامد دیگر گسترش فرقه بهائیت تضعیف اسلام است که : جرج سوروسن210 در این باره به برخی طرفداران ایرانی خود چنین می گوید: اقدام امام خمینی در اولین سال انقلاب که جمهوری اسلامی ایران به رفراندوم گذاشت اقدامی هوشمندانه بود. با این اقدام خود ساختار اسلامی حکومت را شکل داد ما به دوستان خود توصیه می کنیم که برای متزلزل کردن رژیم اسلامی باید روی دو نقطه بیشتر متمرکز شوند اول اسلامیت رژیم و دوم بی نقص بودن قانون اساسی . این حرکت نباید در میان توده های مردم باشند زیرا مردم عادی نسبت به اسلام و امام خمینی حساسیت دارند و در محافل روشنفکران به عنوان بحث و تریبون آزاد میتوان نقیض در میان ملت معرفی کرد و حذف قید اسلامی را به عنوان یک حرکت دموکراتیک دنبال کرد. مخالفت مستقیم با قانون اساسی رژیم نیز حساسیت برانگیز است. این حرکت را میتوان با ایجاد تردید درباره قانون اساسی آغاز کرد.211 در خاطرات کسانی که قبلاً بهایی بوده اند فعالیت این فرقه را تهدیدی علیه دولت و براندازنده می دانند.
فیچیکیا تشکیلات بهائیت را به دلیل تمایلات افراطی تهدیدی برای دولت‌ها می‌داند. او معتقد است که تشکیلات جهانی بهائیت به پیروی از شوقی افندی، دولت‌ها را به دلیل اینکه مانع تحقق حکومت جهانی بهائی هستند صرفاً به عنوان یک «بت» تلقی کرده و در راستای تشکیل حکومت جهانی، سرنگونی نظم اجتماعی موجود در کشورها اجتناب ناپذیر است. بنا به نظریه فیچیکیا، بنابراین نباید تعجب کرد که فعالیت تشکیلات بهائیت در بسیاری از کشورها ممنوع اعلام شده است، زیرا فعالیت آن‌ها در جهت تهدید دولت و همراه با فعالیت‌های براندازنده است.
از نظر فیچیکیا، وفاداری ظاهری تشکیلات بهائیت به دولت، پرهیز از دخالت در سیاست، لزوم اطاعت از قانون، پرهیز از احزاب سیاسی ناشی از فرصت‌طلبی محض است و صرفاً یکسری اقدامات عملی است که تا زمانی که جامعه بهائی در مرحله طفولیت است، مراعات می‌شود تا بتواند در موقعیتی قرار گیرد که قادر به تحقق اهداف اعلان شده‌اش باشد و فیچیکیا آن را چیزی جز پنهان کاری نظام اعتقادی و اختفای اهداف سیاسی تشکیلات بهائیت نمی‌داند و در این ارتباط است که به کتمان عقیده نخست وزیر سابق ایران یعنی امیر عباس هویدا اشاره می‌کند و وفاداری و اطاعت از حکومت را که بارها در آثار بهاءالله و عبدالبهاء تأکید شده، شیوه‌ای مصلحتی می‌داند. فیچیکیا همچنین اشاره دارد به دولت‌های ملی جدید جهان سوم که در مرحله اثبات هویت خود هستند و در مواجهه با تشکیلات بهائیت و تمایل آن تشکیلات به ایجاد یک دولت جهانی متمرکز، باعث شده است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تفکر انتقادی، آزادی بیان، ویژگی های سازمانی Next Entries پایان نامه با موضوع منابع معتبر، منابع معتبر اسلامی، جرم انگاری