منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، خود کارآمدی، ناسازگاری، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

5) ارزیابی غالباً توأم با عطوفت و مهربانی در مقابل ارزیابی انتقادی از اعضای خانواده 6) تصور اعضای خانواده از این که بین آنان عواطف گرم وجود دارد 7) رضایت از گروه خانوادگی و امید به پایداری آن در آینده (زارب، ترجمه خدایاری فرد و عابدینی، 1386).
14-4-2 انتظارات نوجوان از والدین
همچنان که اولیا از نوجوانان انتظاراتی دارند که بیشتر این انتظارات در قسمت تربیتی و درسی خلاصه می‌شود، متقابلاً نوجوانان نیز از والدین خود انتظاراتی دارند. درباره‌ی خواسته‌های نوجوانان از والدینشان پژوهشی با نمونه 170 نفر در دبیرستان‌های تهران با ابزار پرسشنامه صورت گرفت. درباره‌ی این سؤال که از پدر و مادر خود چه توقعاتی دارید؟ پاسخ‌های متفاوتی به شرح زیر ثبت گردیده است.
70 درصد انتظار داشتند که پدر و مادرها در برابر راهنمایی و نظارت بر کارها و رفت و آمدهایشان به آنان آزادی فکر و استقلال دهند تا در اموری که از هر جهت به آن‌ها مربوط می‌شود حق اظهارنظر، انتخاب و اقدام داشته باشند. آن‌ها توقع داشتند که والدین آن‌ها را درک کنند و به آن‌ها اعتماد نمایند و از اعمال محدودیت‌ها و فشارهای شدید خودداری نمایند.
13 درصد از تبعیض پدر و مادر بین فرزندانشان گله داشتند و از اینکه والدین نزد آشنا و بیگانه آن‌ها را سرزنش و بی‌حرمت می‌کنند و یا همواره ایشان را با سایر افراد خانواده و دوستان مقایسه می‌نمایند بدون اینکه به نقاط مثبت آن‌ها توجه داشته باشند در رنج بودند.
12 درصد اظهار داشتند که از مشاجرت و گفتگوهای خصمانه بین والدین می‌ترسند و از بیم اینکه روزی خانواده‌هایشان از هم می‌پاشند همیشه نگران و آشفته هستند و به همین جهت آرزو دارند که هیچ پدر و مادری لااقل در حضور فرزندانشان با یکدیگر دعوا و نزاع نکنند.
5 درصد، از وجود فاصله‌ی سنی زیاد بین خود و والدین ایراد گرفتند و معتقد بودند که هر چه فاصله سنی بین والدین و فرزندان بیشتر باشد، داشتن درک درست از همدیگر مشکل تر و تفاهم و دوستی کمتر خواهد بود (اکبری،1387).
15-4-2 ارتباط نوجوانان با مادران
ظاهراً دختران در مقایسه با پسران مشکلات بیشتری را با مادرانشان در میان می‌گذارند. دختران و پسران نوجوان بر این موضوع توافق دارند که آن‌ها بیشتر با مادران خود درباره دوستان، خانواده و احساسات خود صحبت می‌کنند. از آنجا که پدران زمان زیادی را خارج از منزل کار می‌کنند مادران مدت زمان بیشتری را با فرزندانشان سپری می‌کنند، معمولاً مهم‌ترین مرجع قدرت برای کودکانشان محسوب می‌شوند (استنبرگ، 2001). ارتباط عاطفی کودک با مادر خود در مقایسه با دیگر عوامل، پیش‌بینی کننده خوبی برای رفتارهای مثبت آنان در نوجوانی محسوب می‌شود. با این حال پسران و دختران در هنگام آغاز بلوغ به تدریج از والدین فاصله می‌گیرند. از سوی دیگر، مادران معمولاً بیشتر نقش خود را به عنوان والدین ایفا می‌کنند. فشار زیادی را از جانب نوجوان خود متحمل می‌شوند (مونتموری، 1993؛ به نقل از صمدی، 1388). مادران معمولاً بیشتر فرزندان خود را درک می‌کنند و در مقایسه با پدران تأییدکننده تر می‌باشند و نوجوانان همچنین به مادران خود در مقایسه با پدرانشان نظر بهتری دارند (لارسن و همکاران، 1995؛ کولینز و همکاران، 1996).
ناسازگاری بین نوجوانان و والدین، به ویژه میان مادران و دختران بیشتر است (آرنت130، 1999؛ لارسن و همکاران، 1998). معمولاً این ناسازگاری‌ها خود را به شکل بحث‌های جزئی و غر زدن در مورد نظافت روزانه، طرز لباس پوشیدن با مدل مو، زباله و شستن ظروف نشان می‌دهد. پدر و مادران مراقب‌اند تا نوجوانان به مواد مخدر معتاد نشوند و از جنگ و دعوای فرزندان به شدت می‌ترسند. مشاجره به نوعی، نتیجه ارتباط نزدیک می‌باشد. به احتمال قوی تر، تعارض نشانه وجود دلبستگی والدین به کودک است تا فقدان بی‌توجهی. (اصمتانا، 2002).
بررسی‌های فراوانی، رابطه‌ی با مادر را نزدیک‌تر و درگیرتر نسبت به پدران گزارش کرده‌اند. در این رابطه‌ی نزدیک، میزان تعارض با مادر به مراتب از پدر بیشتر بوده است (اصمتانا، 2002). نوجوانان با مادران بیشتر از پدران درد دل می‌کنند و در صورت نیاز به مادران اطمینان بیشتری نسبت به پدران دارند و به طرف آنان بیشتر بر می‌گردند. رابطه‌ی دوتایی مادر و دختر از هر دوتایی دیگری در خانواده نزدیک تر می‌باشد. از لحاظ تجربی، یافته‌های تحقیقی تأیید می‌کنند که روابط نزدیک با مادر، زمینه‌ای برای کسب مهارت‌ها، میزان شایستگی اجتماعی برای عملکرد حرکتی و توانایی شناختی می‌باشند. ناسازگاری بین والدین با نوجوانانشان به ویژه دوقلوها و خصوصاً میان مادران و دخترانشان بیشتر است (صمدی، 1389).
5-2 پیشینه پژوهشی
در این قسمت برخی از پژوهش‌هایی که با موضوع پژوهش مرتبط می باشدآورده شده است.
1-5-2 تحقیقات صورت گرفته در زمینه پژوهش در داخل کشور
بوبد و زیکیس (1994، نقل از چن و همکاران، 1998، نقل از شماعی زاده، 1384) در تحقیقات خود نشان داده‌اند که خود کارآمدی بر انتخاب حرفه‌ای کارآفرینان و توسعه روابط آن تأثیر مهمی دارد. همچنین نشان داده‌اند که اگر چه تنوع وسیعی از عوامل فردی وجود دارد که بر انتخاب کارآفرینانه اثر می‌گذارد، لیکن نقش خود کارآمدی و ارتباطات مناسب به عنوان یک مقدمه کلیدی برای شروع فعالیت کارآفرینانه بسیار مهم و اساسی است.
از پژوهش‌های مگ اینتایر و لوین (1991) و مارتینو نانتیان (1993، نقل از اسپکتور، 2003، به نقل از زمانی، 1385) می‌توان دریافت که خود کارآمدی و آموزش روابط والد- فرزندی اثر متقابل بر هم دارند. یعنی همان طور که آموزش روابط والد- فرزند باعث افزایش خود کارآمدی می‌شود، خود کارآمدی نیز می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی میزان اثر آموزش روابط والد- فرزندی می باشد.
ادن و زوک131(1993، به نقل از زمانی، 1385) یک سری تحقیقات را انجام دادند و کارگاه‌های خود کارآمدی را با دقت کنترل کردند تا تأثیراتش را بر روابط شغلی بررسی نمایند. در این مطالعات تجربی توانایی و انگیزه ابتدایی با انتخاب تصادفی آزمودنی‌ها کنترل شد، سؤال این بود که خود کارآمدی شرکت‌کنندگان با ارائه اطلاعات با آموزش افزایش می‌یابد یا خیر.
ادن آن را تاثیر “گالانی” نامید که در آن ایمان افراد نسبت به توانایی‌هایشان منجر به آن خواهد شد که بهتر عمل کند، همانند پیشگویی خود کام بخش، ادن و آویرام (1993، به نقل از زمانی، 1385) این تکنیک را برای متقاعد کردن سربازان نیروی دریایی که احتمال داشت به دریازدگی مبتلا شوند استفاده کردند. دریازدگی مشکلات مهمی را برای تمام سربازان ایجاد می‌کند. زیرا به عملکرد شغلی دریا منتقل می‌شود. ادن و زوک یک تحقیق تجربی را ترتیب دادند و سربازان را به طور تصادفی به دو گروه تقسیم کردند. به یک گروه اطمینان دادند که امکان ندارد به دریازدگی مبتلا شوند و یا دریازدگی بر عملکردشان تأثیر بگذارد و در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت. در دریا، دریازدگی گروه آزمایش خیلی کمتر بود و عملکردشان از گروه کنترل به تز بود این تکنیک خیلی ساده برای افزایش خود کارآمدی بسیار موثر بوده است (اسپکتور، 2003، به نقل از زمانی، 1385).
بررسی رابطه سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خود کارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، فارسی نژاد سال 1384. نتایج: میانگین نمرات سلامت اجتماعی در نمونه کل 95/2 می‌باشد که نمره پایینی است. نمره پسران 08/3 و دختران 82/2 می‌باشد که نشانگر بالا بودن نمره سلامت اجتماعی پسران نسبت به دختران است. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که به طور کلی نوجوانان مورد مطالعه از سلامت اجتماعی پایینی برخوردارند و علت آن را می‌توان به عدم مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و محدود بودن شرایط و فضا برای عملکردهای اجتماعی در سن نوجوانان نسبت داد. فارسی نژاد معتقد است همان‌گونه که افراد خود را سازنده سرنوشت خویش می‌دانند به اجتماع نیز به عنوان مجموعه‌ای از نیروهای بالقوه تأثیرگذار است و سازنده می‌نگرند و در واقع مقیاس رشد اجتماعی در برگیرنده ارزیابی فرد از نیروهای اجتماعی است و نه ارزیابی فرد از توانمندی‌های فرد در قبال اجتماع. همچنین محقق معتقد است که دختران نوجوان با توجه به اینکه بیشتر به شیوه اطلاع مدار با مسائل برخورد می‌کنند ارزیابی بهتری از نیروهای اجتماعی دارند (فارسی نژاد،1384).
جمعه نیا (1387) رابطه‌ی سلامت اجتماعی با سبک‌های هویت یابی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر گنبد را بررسی کرد. او 373 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر گنبد را با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب کرد و در پژوهش خود، از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) و پرسشنامه‌ی سبک‌های هویت یابی بروزنسکی (1990) استفاده کرد. نتایج این تحقیق نشان داد بین دختران و پسران، از نظر سطح سلامت اجتماعی در ابعاد مشارکت و انسجام اجتماعی، تفاوت معناداری وجود دارد، درحالی‌که در پذیرش و شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی که از ابعاد دیگر سلامت اجتماعی است، در بین دختران و پسران تفاوت معناداری به دست نیامد. همچنین بین سلامت اجتماعی و سبک‌های هویتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد (جمعه نیا، 1387).
ابوالقاسمی، پورکرد و نریمانی (1388) در مطالعه‌ای دریافتند که بین خود کارامدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد و افراد دارای خود کارامدی پایین از مصرف مواد برای مقابله با مشکلات استفاده می‌کنند.
گرماوردی و وحدانی نیا (1385) در مقاله پژوهشی به نام سلامت اجتماعی؛ بررسی میزان مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در فصلنامه پایش به مطالعه‌ای توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی به منظور بررسی میزان مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان کرج پرداختند و با استفاده از ابزار استاندارد( Gresham & Elliott نسخه والدین) با انجام پرسشنامه و مصاحبه عمیق صورت گرفت. در مجموع 1544 نفر از والدین دانش‌آموزان به سؤالات پرسشنامه مهارت اجتماعی فرزندانشان پاسخ داده و امتیاز مهارت‌های اجتماعی در مورد 1410 نفر از فرزندان آن‌ها به دست آمد. میانگین سنی دانش‌آموزان 7/15 سال (3/1) انحراف معیار بوده و بیش‌ترین آن‌ها در مقطع دبیرستان به تحصیل اشتغال داشتند.. با توجه به نتایج به دست آمده میزان مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان از سطح مطلوبی برخوردار نبوده و باید از طریق بازنگری در برنامه‌های آموزشی و تربیتی در سطح خانواده و مدرسه مهارت‌های اجتماعی آنان را ارتقاء داد.
بررسی اپیدمیولوژیک سلامت اجتماعی در ایالات متحده، مک آرتور، 1995؛ نتایج: تقریباً 40 درصد افراد بزرگسال در سنین 25-74 سال در سه مقیاس سلامت اجتماعی نمره بالایی کسب کرده‌اند. اما 60 درصد افراد بزرگسال در هیچ یک از مقیاس‌های سلامت اجتماعی نمره بالایی کسب نکرده‌اند. 10 درصد افراد در سه و بیشتر از مقیاس سلامت اجتماعی نمره بالا داشته‌اند. داده‌ها نشان داده‌اند که اکثریت افراد بزرگسال در ایالات‌متحده سلامت اجتماعی سطح متوسط تا بالا دارند. نسبت قابل‌توجهی از جمعیت، سلامت اجتماعی پایینی دارند که به تعبیر مک آرتور آن را می‌توان نوعی ناسالمی اجتماعی تعبیر نمود (کنگرلو،1387).
عبدالله تباردرزی (1386) در پژوهشی با عنوان بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان به بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک اجتماعی آنان پرداخت. نتایج نشان دادند میانگین سلامت اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (22/72) بیشتر از دانشجویان مقطع کارشناسی (42/66) می‌باشد. همچنین بین متغیر سلامت اجتماعی با متغیر وضعیت تأهل، عضویت در انجمن‌ها و وضعیت اشتغال ارتباط معناداری وجود داشت (عبدالله تبار و دیگران، 1387).
لاروچ در سال 1998 مطالعه‌ای توصیفی را با عنوان سلامت اجتماعی روی 151 دانشجوی دانشگاه در بوستون ماساچوست انجام داد، هدف مطالعه تعیین ارتباط بین وضعیت سلامت اجتماعی،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره انسجام خانوادگی، تعامل بین فردی، مشکلات رفتاری، سازگاری اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، خود کارآمدی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی