منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، جبران خسارت، مطالبه خسارت، افراد سالمند

دانلود پایان نامه ارشد

ايستگاه شرکت هواپيمايي مي بايست پس از اتمام تاخير و انجام پرواز، ظرف مدت بيست و چهار ساعت، طي گزارش ريز علل بروز تاخيرات بيش از دو ساعت و اقدامات به عمل آمده براي حل مشکل را جهت تجزيه و تحليل، احتراز از وقوع موارد مشابه و حفظ سابقه آن به ايستگاه مرکزي شرکت و از آن طريق به کميته ساماندهي تاخيرات اعلام نمايد. شرکت هاي هواپيمايي مي بايست به صورت هفتگي مشروحي از مشکلات خود با عوامل مختلف فرودگاهي را به صورت تفکيکي به کميته ساماندهي تاخيرات ارائه نمايند. مدير فرودگاه موظف است در هنگام وقوع تاخير ضمن اطمينان از حضور تمامي عوامل مربوطه شرکت هواپيمايي در فرودگاه و نظارت بر اقدامات آنان مطابق با دستورالعمل مربوطه علاوه بر تلاش جهت رفع عوامل تاخير مراتب را در اسرع وقت به کميته ساماندهي تاخيرات گزارش نمايد.
در قضيه آپتن412يک يک پرواز بين المللي بود، عليه شرکت هواپيمايي ملي ايران، مسافران کارت پرواز دريافت کرده بودند و منتظر اعلام پرواز بودند. متصدي حمل اعلام کرد پرواز با تاخير صورت خواهد گرفت. در حالي که مسافران در سالن انتظار بودند، سقف فرودگاه فرو ريخت و مسافري مجروح شد. دادگاه نيويورک، دعوي ادعاي خسارت خواهان عليه شرکت هواپيمايي ملي ايران را رد نمود. به نظر دادگاه، مسافران هنوز وارد سالني که متصدي حمل و نقل بر آن کنترل دارد نشده بودند. دادگاه معتقد بود مسافران مي توانستند آزادانه در سالن هاي فرودگاه رفت و آمد نمايند و نمي توان گفت که حادثه در حين عمليات مربوط به سوار شدن رخ داده است.
در هنگام بروز تاخير مي بايست اطلاعات دقيق، صحيح و به موقع توسط رئيس ايستگاه شرکت هواپيمايي در اختيار مسافرين قرار گيرد. در صورتي که تاخير از قبل قابل پيش بيني باشد (به عنوان مثال، تاخيرات ناشي از دير رسيدن پرواز ورودي) رئيس ايستگاه شرکت هواپيمايي مربوطه بايد مراتب را به اطلاع ساير ايستگاه ها رسانده و آنان نيز جهت اطلاع رساني به مسافرين و ساير مبادي ذيربط اقدام نمايند. مي بايست به بخش نگهداري جا (رزرواسيون) شرکت دستور داده شود که به مسافرين داراي شماره تلفن تماس، ميزان تاخير اطلاع داده شود تا در زمان مناسب به فرودگاه مراجعه نمايند. همچنين نسبت به تخصيص تلفن شهري و راه دور رايگان به مسافران جهت اعلام وضع خود به بستگان يا مستقبلين اقدام نمايند. روساي ايستگاه موظفند کليه امکانات و منابع خود را با اولويت جهت رسيدگي فوري به امور مسافرين خاص توان خواه (از قبيل: کودکان بدون همراه، افراد سالمند، ناشنوايان، نابينايان، معلولين، بيماران داراي فرم پزشکي و غيره) بکار گيرند. در صورتي که تاخير پرواز موجب نرسيدن مسافر به پرواز اتصالي بعدي و يا ساير وسائل نقليه ريلي، جاده اي و دريايي گردد، شرکت هواپيمايي مسئول جبران خسارت ناشي از عدم استفاده از صندلي تاييد شده (OK) در آن وسيله نقليه عمومي مي باشد، مگر با انعقاد توافق نامه خاص في ما بين متصديان حمل و نقل از دريافت جريمه مربوطه به صورت عمل متقابل خودداري گردد. رئيس ايستگاه موظف است هماهنگي هاي لازم براي جابجايي مناسب مسافرين و امکان ارائه خدمات رفاهي به آنان را ضمن انجام هماهنگي با مدير فرودگاه به عمل آورد.

6 -1- اقدامات اختصاصي:
6-1-1- اقدامات لازم در صورت بروز تاخير کمتر از دو ساعت:
– جهت اطلاع اين گروه از مسافرين لازم است اطلاعات صحيح، دقيق و به هنگام توسط رئيس ايستگاه شرکت هواپيمايي در اختيار آنان قرار گيرد.
– حضور مستمر رئيس ايستگاه شرکت هواپيمايي در ايستگاه مربوطه جهت پاسخگويي به سوالات مسافرين و جلوگيري از ايجاد نارضايتي و اغتشاش الزامي است.
6-1-2- تاخير بين دو تا چهار ساعت
جهت رفاه حال اين گروه از مسافرين لازم است، شرکت هواپيمايي علاوه بر التزام به انجام اقدامات اخير الذکر موارد ذيل را اعمال نمايد:413
رئيس ايستگاه موظف است با هماهنگي مدير فرودگاه حتي الامکان نسبت به تامين وسايل استراحت مسافرين در محوطه ترانزيت در فرودگاه ها اقدام نمايد.
– ارائه سرويس نوشيدني و اغذيه ساده (نيم چاشت) به مسافرين.
– در صورتي که پرواز اين دسته از مسافرين با احتساب مدت تاخير، مقارن با صرف وعده هاي اصلي غذا (نهار و يا شام) باشد، نسبت به ارائه وعده غذا مناسب در فرودگاه و يا در هواپيما اقدام نمايد.
– به درخواست مسافر نسبت به اعزام وي با استفاده از خطوط پروازي ساير شرکت هاي هواپيمايي اقدام نمايد.
– در فرودگاه هايي که از ترافيک پروازي بالا برخوردارند و امکان جايگزيني پروازها وجود دارد، نسبت به جايگزيني پرواز با استفاده از امکانات ساير شرکت هاي هواپيمايي اقدام نمايند و به مسافرين اطلاع داده شود که به دليل ارج نهادن به آنان و انجام پرواز برنامه ريزي شده اين اقدام صورت گرفته است. بديهي است سازمان هواپيمايي کشوري در اين خصوص نسبت به صدور مجوزهاي لازم با رعايت فوريت موضوع اقدام خواهد نمود.
جهت رفاه حال اين گروه از مسافرين لازم است شرکت هواپيمايي علاوه بر انجام موارد فوق، با احتساب گذشت زمان، برطبق موارد ذيل اقدام نمايد.
با ذکر دلايل قانع کننده و با جلب رضايت مسافرين اقدام به ابطال پرواز نموده و ترتيبات لازم جهت بازگرداندن کل وجه بليت به مسافرين توسط واحد فروش شرکت يا دفاتر فروش بليط را معمول دارد.
فراهم نمودن تسهيلات رفاهي لازم (اعزام به هتل و يا مهمانسرا، تردد و غيره) براي مسافرين توان خواه (معلول، مسن، داراي فرم پزشکي مخصوص پرواز و غيره) و صدور دستورات لازم در خصوص نحوه پذيرايي از آنان.
7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپيمايي داراي پرواز تاخيردار
در صورتي که هر يک از شرکت هاي هواپيمايي در انجام وظايف مذکور در بندهاي فوق کوتاهي نمايند به نحوي که باعث اعتراض و شکايت مسافرين شود و به تشخيص واحد رسيدگي به شکايت دفتر نظارت بر شرکت هاي حمل و نقل هوايي، شکايت مسافرين براساس اين دستورالعمل وارد باشد، موضوع به کميته انضباطي که به همين منظور تشکيل خواهد شد ارجاع مي گردد.414
– معاون هوانوردي و امور بين الملل (رئيس کميته)،
– مدير کل دفتر نظارت بر شرکت هاي حمل و نقل هوايي و امور فرودگاه ها (دبير کميته)،
– نماينده ويژه رياست سازمان،
– مدير کل دفتر مرکزي حراست سازمان،
– نماينده شرکت فرودگاه هاي کشور،
– دبير انجمن صنفي شرکت هاي هواپيمايي،
– مسئول کميته ساماندهي تاخيرات سازمان،
احکام اعضاي فوق توسط رياست سازمان هواپيمايي کشوري تنفيذ مي شود.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي کشوري (حسب دستور جلسه)
نماينده شرکت هواپيمايييا عوامل برون سازماني منشاء تاخير،
در مورد تاخيرات برون سازماني، کميته تاخيرات سازمان پي گيري هاي لازم را به عمل آورده و گزارش تحقيقات خود را در جلسه کميته قرائت خواهد نمود. کليه شرکت هاي هواپيمايي موظف هستند تا تمهيدات لازم را مطابق با اين دستورالعمل فراهم نمايند و کليه ايستگاه هاي خود را از آن مطلع نمايند. بديهي است اين دستورالعمل مانع از آن نخواهد بود که شرکت هاي هواپيمايي جهت مسافرين خود و جلب رضايت آنان نسبت به تعيين امکانات رفاهي بيش از آن چه در اين دستورالعمل آمده، اقدام نمايند. به منظور حفظ نظم و هماهنگي لازم بين شرکت هاي هواپيمايي و مسافرين، مسافر پروازهاي تاخيري ملزم به توجه و رعايت کليه برنامه هاي اعلامي شرکت هاي هواپيمايي در مورد ساعت حضور در فرودگاه، هتل و يا انجام پرواز مي باشد. در غير اين صورت مسئوليتي متوجه شرکت هواپيمايي نخواهد بود. شرکت هاي هواپيمايي موظف هستند، جهت پذيرش مسافرين و بليط هاي صادره يکديگر براي تامين اهداف اين دستورالعمل به طور اعم و کاهش تاخيرات و افزايش بهره برداري از منابع و امکانات موجود به طور اخص نسبت به انعقاد قرارداد همکاري بازرگاني في مابين اقدام نمايند.415

8- مطالبه خسارت ناشي از عدم پذيرش مسافر به علت تاييد بليت اضافه بر ظرفيت هواپيما
سازمان هواپيمايي کشوري در راستاي حفظ حقوق مسافرين و جلوگيري از اختلال در اداره فرودگاه ها و امور مسافرين، دستورالعملي در خصوص نحوه پرداخت خسارت به مسافراني که در پروازهاي داخلي با در دست داشتن بليط تاييد شده به علت نبودن صندلي از پرواز جا گذاشته شده اند، به شرح ذيل تصويب نموده است. با توجه به شکايات متعدد از سوي مسافرين در خصوص عدم پذيرش آنها براي سوار شدن به هواپيما در پروازهاي داخلي علي رغم در اختيار داشتن بليط با جاي تاييد شده و با استناد به اين حقيقت که جريمه عدم حضور مسافر در پروازهاي داخلي معادل هشتاد درصد نرخ بليت، تعيين گرديده است، هيچ دليلي براي فروش بليط تاييد شده مازاد بر ظرفيت پرواز هواپيما وجود ندارد و اين سازمان در راستاي حفظ حقوق مسافرين و شرکت هاي هواپيمايي و جلوگيري از هرگونه اختلال در اداره فرودگاه ها و امور مسافرين، دستورالعمل ذيل در خصوص نحوه پرداخت خسارت به مسافري که در پروازهاي داخلي با در اختيار داشتن بليت به علت نبودن صندلي از پرواز جا مانده است، جهت رعايت موارد آن و اتخاذ تدابير لازم اعلام مي گردد:
– مبلغ جبران خسارت برابر 100 درصد نرخ بليط در مسير مربوطه،
– چنانچه جا گذاشته شدن مسافر از پرواز موجب گردد که مسافر از پرواز بازگشت و يا بعدي خود منصرف گردد، در اين صورت مي بايست هزينه پروازهاي بعدي در صورت استفاده از سرويس هوايي همان شرکت هواپيمايي، مورد بخشودگي قرار گيرد و در صورت استفاده از سرويس هوايي شرکت هواپيمايي ديگر، هزينه شرکت هواپيمايي ثاني بر حسب زمان پرواز اول محاسبه و به مسافر پرداخت گردد.
– چنانچه شرکت هواپيمايي مايل به جبران خسارت تعيين شده به صورت صدور بليط، حواله و يا هرگونه اوراق بهادار ديگر با قيمت مشابه باشد، پس از اطلاع از رضايت مسافر، از نظر اين سازمان بلامانع است.
– تغيير نوع هواپيما به هواپيمايي کوچک تر و با ظرفيت صندلي کمتر به دليل پايين بودن درصد اشغال شدگي صندلي ها و مقرون به صرفه نبودن پرواز بزرگ تر و دلايل بازرگاني ديگر، رافع مسئوليت شرکت هواپيمايي نمي باشد و مي بايست طبق دستورالعمل اين بخشنامه عمل گردد.416
در مواقعي ممکن است مسافر در تاخير پيش آمده نقش داشته باشد. مثلاً اگر مسافري با تاخير به فرودگاه برسد و زمان کافي براي انجام تشريفات پرواز را نداشته باشد و متصدي مجبور شود وي را با پرواز بعدي اعزام نمايد، مسئوليتي متوجه متصدي نخواهد بود. يا اگر در پروازهايي که طبق خواسته متصدي حمل، بايد پرواز را مدتي قبل از آن تاييد نمود و مسافري در اين جهت اقدام ننمايد و امکان سوار شدن به پرواز مزبور وجود نداشته باشد، متصدي مسئوليتي نخواهد داشت.

9- جايگاه كنوانسيون ورشو در تاديه خسارت تاخير در ايران
اکنون که به بررسي مقررات داخلي ايران در قبال تاخير در حمل و نقل هوايي پرداختيم، نگارنده بر خود لازم مي داند تا به مروري بر اسناد حاکم در قبال تاخير در کنوانسيون ورشو بپردازد، چون در ايران مقررات بين المللي ورشو در حکم قانون داخلي ايران است، هرچند که در بخش تاخير اين مقررات ناديده انگاشته مي شود و رعايت نمي گردد.كنوانسيون در سطح وسيعي بوسيله كشورها مورد تصويب قرار گرفته و در پروازهاي بين المللي اجرا مي گردد. اين كنوانسيون در حقوق داخلي بسياري از كشورها از جمله ايران417 وارد و در پروازهاي داخلي اين كشورها هم قابل اجراست. به موجب ماده 19 اين كنوانسيون “متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است كه از تاخير در حمل و نقل هوايي مسافر، لوازم شخصييا كالا ناشي مي گردد.”در اين ماده، فرض بر تقصير متصدي حمل و نقل در صورت وقوع تاخير است. مطابق آن، در صورت وقوع تاخير در حمل و نقل مسافر، لوازم شخصييا كالا و احراز ورود خسارت و رابطه سببيت بين خسارت وارده و تاخير در حمل و نقل، متصدي حمل و نقل بايد خسارت وارده را بپردازد.
به موجب کنوانسيون ورشو، متصدي حمل و نقل مسئول خسارت ناشي از تاخير در حمل و نقل هوايي است. اين ماده، بر خلاف مواد 17 و 18 اين کنوانسيون، زمان وقوع تاخير را اختصاص به مدت زمان خاص نکرده است. مطابق ماده 17 کنوانسيون ورشو، در صورت فوت يا جرح و يا هر گونه آسيب بدني، متصدي حمل و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه جبران خسارت، حمل و نقل، دادگاه صالح، اعتبار امر مختوم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جامعه اسلامی، فقهای امامیه، آیات و روایات، مفهوم و مصداق