مقاله با موضوع کتاب های الکترونیکی، کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

تلقی می شود.
فهیمی فر و غائبی( 1387) در پژوهشی با عنوان” کتاب های الکترونیکی از دیدگاه متخصصان اطلاع رسانی شاغل در کتابخانه های مرکزی دانش/گاه های شهر تهران” به بررسی فواید و مشکلات فراهم آوری منابع الکترونیکی و ویژگی ها و کاستی های کتاب های الکترونیکی از دیدگاه 60 نفر از متخصصان اطلاع رسانی به وسیله پرسشنامه و مصاحبه پرداختند. براساس نتایج این پژوهش، از دیدگاه کتابداران، قابلیت چند رسانه ای مهمترین عامل در افزایش تمایل کاربران و اشغال فضای کم به ویژه برای کتاب های چند جلدی و مرجع، آسانی انتخاب، و امانت کتاب به صورت همزمان از مهمترین عوامل تمایل کتابداران نسبت به کتاب های الکترونیکی است. در یافته های این پژوهش، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، فقدان فهرست همگانی در زمینه کتاب های الکترونیکی، پایین بودن سطح آشنایی کاربران، نفوذگرهای موجود و عواملی نظیر خستگی چشم هنگام مطالعه از جمله مشکلات مربوط به این کتاب ها از نظر کتابداران دانشگاهی بوده است.
قریب و آزاده(1387)، در پژوهشی با عنوان” والدین و استفاده از کتاب های الکترونیکی و چند رسانه ای برای کودک” به بررسی مزایا و چالش های استفاده از کتاب های الکترونیکی برای کودکان و نیز آگاهی های مورد نیاز والدین در رابطه با کتاب الکترونیکی پرداخته اند. پژوهش مذکور به اهمیت نقش قابلیت های کتاب الکترونیکی برای کودکان نظیر قابلیت های صوتی و تصویری، قابلیت تعامل کودک با محتوا و نظایر آن پرداخته و کتاب الکترونیکی را نه تنها محصول فرهنگی مناسبی برای کودکان معمولی بلکه برای کودکان استثنایی نیز می داند. مزایایی مانند سرگرمی، علاقه مند سازی به مطالعه، آموزش، پویایی و دوام بیشتر، امکانات ویژه و نظایر آن به عنوان مهمترین مزایای کتاب الکترونیکی برای کودکان بیان شده است. چالش هایی نظیر نیاز به تجهیزات و رایانه، مهارت و دانش برای بهره گیری از رایانه و اینترنت، عدم سازگاری کتاب با نرم افزارها یا سخت افزارهای جدید، مشکلات مرتبط با نگهداری و نظایر آن ها در رابطه با استفاده از کتاب های الکترونیکی ذکر شده است. در نهایت این پژوهش به بررسی نقش کتابخانه ها به منظور جذب کودکان برای مطالعه از طریق ارایه کتاب های الکترونیکی مناسب مبادرت کرده است.
فهیمی فر(1387) در پژوهشی با عنوان” بررسی کتاب های الکترونیکی موجود در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران” به بیان تعریف های موجود در زمینه کتاب الکترونیکی، کارگاه های بین المللی در زمینه مزبور، مطالعه موجود در کتابخانه های دانشگاهی، انواع اطلاعات در زمینه کتاب های الکترونیکی( در شکل دسته بندی های گوناگون) و انواع کتاب های الکترونیکی موجود در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران پرداخته و نحوه دسترس پذیری و امکان مطالعه کتاب های الکترونیکی را برای دانشجویان و کاربران علاقه مند شرح می دهد.
فدایی و فرهادیان(1385) در پژوهش خود با عنوان ” ضرورت ساخت و تدوین کتاب های الکترونیکی با قابلیت اجرای روش های مختلف تدریس”، ضمن بیان نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش به بررسی قابلیت های ویژه کتاب های الکترونیکی در مقایسه با کتاب های درسی موجود می پردازد. در پایان این پژوهش نمونه یک مطالعه تجربی در زمینه کتاب الکترونیکی در دانشگاه شهید باهنر کرمان مطرح شده است. در این مطالعه بخش های مختلف از یک کتاب الکترونیکی در اختیار دانشجویان دانشکده ریاضی قرار گرفت. روش به کار رفته در این مطالعه یادگیری مشارکتی با روش تدریس حل مسئله بود.

2-14-2- پيشينه در خارج از ايران:
گویتر138(2012) در پژوهشی با عنوان ” آیا کتاب ها متفاوت خواهند بود؟” به تغییر جهت گیری از کتاب های چاپی به کتاب های الکترونیکی پرداخته است. وی به علل اقبال زیاد به مجلات الکترونیکی در محیط های علمی پرداخته است و عواملی از قبیل مسائل اقتصادی، فرمت کتابخوان های الکترونیکی و محدودیت های موجود در رابطه با استفاده از کتاب های الکترونیکی در پژوهش را باعث کند بودن روند استفاده از کتاب های الکترونیکی می داند.
کراستوفسکی139(2012) در مقاله ای با عنوان” نظرات کاربران کتاب های الکترونیکی! تحلیل نظرات استفاده کنندگان از کتاب های الکترونیکی” به شرح نظرسنجی سال 2010 در کتابخانه دانشگاه ایلینویز آمریکا که توسط موسسه انتشاراتی الزویر در مورد کاربران کتاب های الکترونیکی پرداخت. 129 شرکت کننده از این دانشگاه در نظرسنجی جستجو در زمینه تخصصی خود در پایگاه ساینس دایرکت140 شرکت کردند و بین 2 تا 4 کتاب الکترونیکی از کتاب های الکترونیکی الزویر را مطالعه کردند. سپس از شرکت کننده ها خواسته شد در نظرسنجی فرمت کتاب های الکترونیکی و همچنین قیمت آن شرکت نمایند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که جنبه های فنی دسترسی به کتاب های الکترونیکی بر میزان پذیرش این نوع کتاب ها در فعالیت های پژوهشی تاثیر قابل توجهی دارد.
میلر و همکاران141( 2011) در بررسی خود با عنوان” کاربرد کتابخوان های الکترونیکی در تحصیلات دانشگاهی” استفاده از کتابخوان های الکترونیکی در محیط های علمی را با عمق بیشتری بررسی نمودند. آن ها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عواملی از قبیل قیمت، حافظه دستگاه، عمر باتری دستگاه، قابلیت های دستگاه، حق مالکیت معنوی، طراحی، قابلیت انتخاب متن، قابلیت حاشیه نویسی در متن، قابلیت مرورگری، و همچنین ایمنی در برابر سرقت جزء عوامل اصلی هستند که بر میزان استفاده از این تکنولوژی تاثیر می گذارند. آن ها همچنین بیان کردند که قبل از تصمیم جدی برای جایگزینی کتاب های چاپی با کتاب های الکترونیکی، باید تمامی این عوامل به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
وایزبرگ142(2011) در پژوهش خود با عنوان” نظر دانشجویان نسبت به کتاب های درسی الکترونیکی” به بررسی میزان استفاده از کتابخوان های الکترونیکی توسط دانشجویان دانشگاه سافولک در بوستون آمریکا پرداخت. برای این کار پنج کتابخوان مختلف انتخاب شد و نظرات دانشجویان درباره استفاده از این تکنولوژی مورد مطالعه قرار گرفت. سه عامل تاثیرگذار بر استفاده از این دستگاه عبارت بود از هزینه دستگاه، اجبار، و یا تشویق به استفاده توسط استاد درس، و میزان تاثیر پیش بینی شده بر یادگیری.
رولندز و همکاران143 (2007) در پژوهشی با عنوان “اساتید و دانشجویان درباره کتاب‌های الکترونیکی واقعا چه فکری می‌کنند؟” به بررسی آگاهی، درک و سطوح استفاده از کتاب‌های الکترونیکی از سوی کاربران پرداختند. این تحقیق به بررسی کاربرد کتاب‌های الکترونیکی و کسب آگاهی از موثرترین مجاری ارتباطی و بازاریابی کتابخانه جهت آگاهی کاربران از این نوع کتاب پرداخته است. پژوهشگران با استفاده از پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی به گردآوری داده‌های خود پرداخته اند. یافته‌های پژوهش بر شیوه‌های متنوع تقویت فهم و پذیرش کاربر از کتاب الکترونیکی اشاره دارند. رفتار کشف کتاب144 به عنوان کانون توجه برای ارائه و افزایش خدمات – به‌عنوان مسئله کلیدی برای ناشران و کتابداران در محیط‌های چاپی و الکترونیکی – مطرح شده است.
کلارک145 (2007) در بررسی خود با عنوان “استفاده از کتاب‌ الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه دنور” به بیان میزان آگاهی کاربران دانشگاهی نسبت به کتاب‌های الکترونیکی، چگونگی و چرایی استفاده، و سطح رضایت آنها پرداخت. وی نتیجه گرفت که بیش از نیمی از کاربران جامعه دانشگاهی از این مواد استفاده نموده و اکثر آنها به‌صورت گاهگاهی از این متون استفاده می‌ کنند. آنها سهولت استفاده از این کتاب‌ها را به‌علت قابل دسترس بودن در هر مکانی از جمله خانه و قابلیت جستجو در متن را مهمترین دلایل تمایل خود نسبت به‌ این کتاب‌ها بیان داشته‌اند. اغلب کاربران تنها زمانی به استفاده از این کتاب‌ها پرداخته که تنها بخشی از آن را برای خواندن خود مناسب می‌دانند. از سویی آنها کتاب‌های چاپی را به کتاب‌های الکترونیکی به‌منظور واکاوی و غوطه‌ور شدن در متن ترجیح می‌دهند. در نتایج بیان ‌داشته که اکثریت کاربران با قالب الکترونیکی به‌طور کلی موافقند.
پژوهش دیگری توسط کلارک (2007) با عنوان” کتاب‌های الکترونیکی و علوم انسانی: پیمایشی در دانشگاه دنور” انجام شده است. وی نتیجه گرفت که محققان دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی بیش از دانشجویان عادی در رشته‌های علوم انسانی نسبت به این کتاب‌ها آگاهی دارند. اما میزان استفاده آن‌ها از این کتاب‌ها یکسان می‌باشد. به‌طورکلی دانشجویان علوم انسانی نسبت به گروه‌های دیگر کمتر از کتاب‌های الکترونیکی استفاده کرده و کتاب چاپی را بر نوع الکترونیکی آن ترجیح داده و کمتر به ارزش‌های افزوده‌ای از قبیل قابلیت جستجو اهمیت می‌دهند.
آنارودا و یوشا146 (2006) در پژوهشی با عنوان ” استفاده از کتاب‌های الکترونیکی در محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی: موسسه علوم هندوستان” به بررسی بهره‌جویی کتاب‌های الکترونیکی از منظر کاربران در یک محیط علمی پرداختند. داده ها از طریق ارسال پرسشنامه به‌وسیله پست الکترونیکی به محققان موسسه علوم هندوستان و پاسخگویی این افراد انجام شد. نتایج نشان داد که دانشجویان نسبت به استادان و کارمندان بیشتر از کتاب‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند. کاربران بیشتر از کتاب‌های الکترونیکی مرجع و تخصصی استفاده کرده‌اند. بیشتر افرادی که از کتاب الکترونیکی استفاده کرده‌، افرادی بودند که بیش از پنج سال از رایانه برای مقاصد مختلف ( از جمله پست الکترونیکی، جستجوی اینترنتی) استفاده کرده‌بودند. به طور کلی افراد کمی از کتاب الکترونیکی استفاده کرده‌اند. در نهایت این که به دلیل عدم آگاهی اين افراد از مزایای کتب الکترونیکی استفاده از این تکنولوژی به‌نسبت خیلی کم می‌باشد.
بنت و لاندونی147 (2005) در پژوهشی با عنوان ” کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌های دانشگاهی” به تحلیل وضعیت فعلی کتاب‌های الکترونیکی پرداخته و دلایل استفاده از این نوع کتاب ها را بررسی نمودند. بر اساس نتایج این پژوهش کاربران کتاب الکترونیکی از مزایای آن اطلاع داشته اما برخی افراد به‌دلیل عدم آگاهی از مزایای آن، علی رغم در دسترس بودن این کتاب جهت استفاده به‌سوی آن جذب نمی‌شوند. در این پژوهش یکی از دلایل عدم استفاده از این کتاب ها، عدم ارتقای دسترس پذیری آن به‌وسیله کتابداران ذکر شده است. پژوهشگران پیشنهاد ‌کردند که ناشران، کتابداران، دانشگاه‌ها و متخصصان اطلاع‌رسانی باید آگاهی بیشتری نسبت به کتاب های الکترونیکی و مزایای آن حاصل نمایند. تهیه‌کنندگان کتاب الکترونیکی نیز باید این نوع مواد را به‌سهولت در اختیار کاربران قرار دهند.
چو148 (2003) در پژوهشی با عنوان “کتاب‌های الکترونیکی از منظر کاربران و کاربران بالقوه” از طریق پرسشنامه‌ای که بین 27 دانشجوی رشته علوم اطلاع‌رسانی توزیع گردید، به بررسی میزان استفاده کتاب الکترونیکی با درنظر گرفتن رکود اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال 2003 پرداخته است. او به بررسی این نکته در تاثیر وضعیت اقتصادی آمریکا در استفاده از کتاب الکترونیکی مبادرت کرده است. چو پس از بررسی به این نتیجه رسید‌ که یک سوم افراد مورد تحقیق پیش از این از کتاب الکترونیکی استفاده می‌کرده که علت آن را دسترسی آسان و قابل جستجو بودن آن می‌داند. دو سوم دیگر افراد دلایل عدم استفاده از کتاب الکترونیکی را مشکلات مطالعه و احتیاج به تجهیزات این نوع مواد ذکر کرده‌اند. نیمی از افرادی که از کتاب الکترونیکی استفاده نکردند، در نظر داشتند که در آینده از این کتب استفاده نمایند.
2-15- جمع بندی
در این فصل ابتدا به تعریف و توصیف کتاب الکترونیکی و معرفی کاربران این تکنولوژی پرداخته و در ادامه انواع کتاب الکترونیکی، ویژگی ها، مزایا و معایب، و … آن مورد بحث قرار گرفته است. پس از آن به مقایسه کتاب های الکترونیکی با کتاب های چاپی پرداخته و مشکلات این کتاب ها بیان شده است. در اواسط فصل درباره فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه مورد پژوهش که اعصای هیات علمی می باشند و

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کتاب های الکترونیکی، کتاب الکترونیک، کتاب الکترونیکی، کتابداران Next Entries منبع تحقیق درباره نشانه شناسی، تحلیل روایت، حاتمی کیا، زبان شناسی