دانلود پایان نامه ارشد درباره تجهیزات شهری، مبلمان شهری، فضاهای شهری، مجتمع مسکونی

دانلود پایان نامه ارشد

طبیعی معمولأ از ترکیب عوامل یا گیاهان تشکیل می گردد و بافت مصنوعی از مصالح و یا عناصر ساختمانی.
• رنگ: رنگ تأثیرات حسی گوناگونی را در افراد به وجود می آورد. در ادامه این مطلب به موضوع رنگ در محیط می پردازیم (ماهنامه شهرداری، 1380: 782-783)
11-2 رنگ در محیط:
رنگ پدیده ای است که در همه جا حضور دارد و نقش بازی می کند. تمام ارتباطات به کمک رنگ ها انجام می گیرد و تمام دریافت های عینی به وسیله رنگ ها حاصل می شود. در روی تابلوهای راهنمایی در باند فرودگاهها، در تقاطع جاده ها، در کارخانه ها، در خیابان ها و پیاده روها نیز چنین است.
ماشین آلات و اتومیبل ها رنگ آمیزی می شوند تا بهتر به چشم بخورند. دیوارهای سنگی و آجری، کفپوشهای رنگارنگ، درو پنجره های چوبی و فلزی و جزو آن همه با توجه به ارزش رنگ ها انتخاب می شوند(حلیمی، 1365: 5)
رنگ ها می توانند با سردی و گرمی خود، با تظاهر یا فروتنی خود، ایجاد تنش یا آرامش کرده و به هر حال در فضا وزن ایجاد می نمایند (بحرینی، 1377: 247)
رنگ باید جزئی از کل فرض شود؛ کلی که بسوی وحدت و یگانگی روا دارد. و عامل دیگر در گزینش رنگ، کاربرد محصول است. رنگ نباید برای دوره کوتاه و تنها به قصد جلب نظر رهگذران بکار رود.
بطور مثال: ممکن است گزینش زباله دان هایی به رنگ زرد روشن در ابتدا حتی با محیط هم هماهنگ باشد. اما به طور یقین بعد از چند ماه زباله دان با لکه های مختلف رنگی که با پر و خالی شدن آن با زباله های مختلف ایجاد می شود. در انتخاب آن تجدید نظر شود. در این باره برخی معتقدند که وجود رنگ های روشن بر پیکر مبلمان شهر در بسیاری موارد باعث تشخیص سریع آنها از محیط می شود و کیفیت وکمیت استفاده از آنها را افزایش می دهد. این تفکری است که بسیاری را به گمراهی کشانده است. شهروند وظیفه شناس و مسئولی که تکلیف خود را در برابر محیط زندگی خویش می داند. رنگ برایش تعین کننده نیست در عوض حتی با برجسته ترین رنگ ها و ترفندهای رنگارنگ نیز نمی توان از پرتاب زباله توسط آن که مقید به چیزی نیست در میان سبزه ها، خیابان و پیاده روها جلوگیری کرد. شاید یکی از راه های برخورد با این معضلاجرای قوانین مؤثرتر و ترویج فرهنگ شهرنشینی باشد، به جای پیش پا افتاده ترین راه، یعنی تنوع رنگ محصول.
در کنار رنگ عناصر، خود فضا نیز قابلیت های بالایی برای ترکیب های رنگی دارد. تشخیص یک رنگ در محیط به عواملی از جمله زمان دیدن، رنگ زمینه، رنگ های ثابت و منابع نور طبیعی و مصنوعی بستگی دارد. در اینجا به چند مورد از رنگها و انعکاس آنها در محیط اجتماعی می پردازیم.
– قرمز و نارنجی رنگهایی هستند که بیش از همه جلو می آیندو به اصطلاح پیش آمدگی دارند. پرتوهای ساطح شده از این رنگ ها بر تمرکز عدسی چشم تأثیر می گذارند و در شخص دوربینی ایجاد می نمایند.
– رنگهای سبز و آبی: برعکس چشم را نزدیک بین می کنند، چرا که این دو رنگ به عقب رفتن و عمیق شدن تمایل دارند، زرد و ارغوانی در این خصوص خنثی هستند، نه پیش می آیند و نه عقب می نشینند.
– برای چیدمانهایی جسورانه و پویا، محیط های، روشن بهترین هستند و رنگهای اصلی و غنی در چنین فضاهای درخشان، بیشتر رایج اند.
– برای محل هایی که کارهای فیزیکی و فکری در آن انجام می شود، رنگهای عمیق و ملایم، انتخاب های بهینه هستند، از تونالیته بیشتر باید در مناطق معتدل استفاده کرد در مناطق استوایی، این تدبیرتوفیقی به دنبال نخواهد داشت.
– سفید خیره کننده است و به سادگی کثیف می شود. رنگ بسیار سفید برای سطوح نباید بکار برد.
– خاکستری با هر رنگی هماهنگ دارد. رنگهایی با رنگ مایه ای کم برای محیط های فعال وپر جنب و جوش مناسب است. رنگ های قوی تر به منظور نأکید و بر انگیختن بکار می روند(مرتضایی، 1382: 28-29)
12-2 وندالیسم:
«معنی تاریخی و ریشه ای واژه وندالیسم از کلمه وندال اخذ شده است. قبیله ای از نژاد ژرمن در شرق اروپا که غرب را همواره مورد تاخت وتاز قرار می دادند و در قرن چهارم و پنجم میلادی می زیستند. در سال445 میلادی افراد این قبیله امپراتوری مقدس روم را غارت کردند و بر آنها چیره شدند. از این قوم عمومأ به عنوان تخریب گرایان هنر، تمدن و ادبیات روم یاد می شود. این دقبیله در نهایت به آفریقایشمالی مهاجرت کردند. اعمال این افراد بی هیچ حساسیت و اندیشه ای همواره با جهل سبعانه ای همراه بود.»(Collin ward , vandalism ,p 33)
گاه شنیده می شود سطلهای زباله جداگردیده است، بر روی درختان پراک عبارتی به یادگار نوشته شده است و …؛ این نوع رفتارهای مخرب و خشونت آمیز به عنوان وندالیسم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این تعابیر بویژه در حیطه های هنر و آثار هنری رواج یافت. به عقیده صاحب نظران رفتاری را می توان وندالیسم خواند که ضمن دارا بودن جنبه های خشونت و تخریب ویژگی های ذیل را داشته باشد.
الف) صدمه به چیزهایی که متعلق به دیگران است و نه شخص تخریب گر.
ب) صدمه به اموال عمومی و نه مردم.
ج) در کل هر خصارتی که دیگری باید آن را جبران کند (مرتضایی، 1382: 130)
کالین وارد در مفهوم وندالیسم چنین می گوید:
«حس تملک تنها منوط به یک شیئی نمی شود. بلکه این حس می تواند درباره یک فعالیت، انیشه، عقیده یا آرمان باشد. این بدان معناست که فرد می تواند قسمتی از هویتش را در چیزی سرمایه گذاری کند که در ظاهر متعلق به او نیست. و در نتیجه اعمالی که از او سر می زند، بازتاب ارزشمند آن تفکر خواهند بود. »
وندالیسم با انگیزه های مختلفی صورت می گیرد گاه انتقام جویی از جامعه عملکرد مسئولین شهری موجب بروز رفتارهای خشونت آمیز می گردد گاه تفریح و پر کردن اوقات فراغت سبب می شود اموال عمومی مورد صدمه و تخریب قرار گیرد در شدیدترین حالت انگیزه های سیاسی که به قصد مقابله با نظام حاکم یا تغییر نظام سیاسی صورت می گیرد موجب بروز وندالیسم می گردد.
برای مقابله با پدیده وندالیسم باید این اندیشه را الغا کرد که اموال شهر متعلق به عموم شهروندان است و صدمه به این اموال، صدمه به مالکیت خود محسوب می گردد هر قدر تعهد عمومی نسبت به اموال شهر افزایش یابد وندالیسم نیز متقابلأ کاهش خواهد یافت. البته این موضوع ارتباط تنگاتنگی با مسئله فرهنگ شهرنشینی دارد. علاوه برا ین تجدید نظر در ساختار و نحوه استقرار تأسیسات و پاره ای از اموال عمومی، تغییر مبلمان شهری مانند استفاده از گلدانهای سنگی و افزایش ارتقاء تیرهای برق و افزایش نظارت رسمی و مردمی و مراقبت مضاعف دستگاه های مسئول از جمله عوامل دیگری است که در کاهش پدیده وندالیسم مؤثر است(کامیار،1386: 45)
13-2 :انواع عناصر مبلمان شهری
امروزه بسیاری از شهروندان به محیط ظهر خود همانند خانه خود می نگرند و با علاقه، به بهداشت و نظافت آن می کوشند، به زیبایی و مطلوبیت محیط آن نیز می اندیشند. تجهیزات و عناصر در فضاهای شهری که به منظور ارتقاء بخشیدن به کیفیت منظر خیابانها و ایمنی و راحتی شهروندان مورد استفاده همگانی در شهر قرار می گیرد و این وسایل ها بسیار متعددند که ما به مهمترین آنها در زیر اشاره می کنیم:
– تابلوهای مؤسسات و مغازه ها، پلاکهای خیابانها و خانه ها، علایم راهنمایی واطلاع رسانی؛
– علایم مقررات شهری، مانند پارک متنوع، ایستادن ممنوع، گردش به چپ؛
– صندوق های پست، تلفن، برق، آتشنشانی، پاراکومتر؛
– دکه های روزنامه فروشی، باجه تلفن، ماشین های خودکار خدمات؛
– وسایل استراحت، مانند، نیمکت، سرپناه، سکوها؛
– عناصر حفاظت، مانند، نرده، حصار، موانع فیزیکی، پله، دیوار؛
– عناصر هنری، مانند تندیس، یادبود، پرچم؛
– وسایل روشنایی، مانند تیرهای چراغ برق؛
– وسایل تزئینی، مانند گلدان، پرچین، آلاچیق(ماهنامه شهرداریها، 1380: 674-675)
تجهیزات شهری به انواع متعددی تقسیم بندی می شوند که آگشته این عناصر مبلمان شهری را به گروه زیر تفکیک می کند(آگشته، 1379:79):
الف) عناصر زیبایی شناختی مثل گلدانها، مجسمه ها، درختانو گیاهان تزئینی، آبنما پرچم و جزو آن؛
ب) عنلصر کارکردی مثل چراغ روشنایی، چراغ راهمنامیی و رانندگی، سطل زباله، نیمکت، سایبان، ایستگاه اتوبوس، باجه ی تلفن عمومی، باجه مطبوعات، صندوق پست، جدول و جزو آن.
ژان پیر موره و همکارانش نیز تقریبأ فهرست کاملی از تجهیزات شهر را ارایه داده ند که در تمام نقاط شهر مورد استفاده قرار می گیرد. اعم فهرست تجهیزات شهری آنها عبارتند از(موره و دیگران، 1370: 50)
1- تجهیزات اطلاع رسانی، ستون های موریس، نقشه شهر و محله، ساعت های دیواری، تابلو ها و جایگاه ههای تبیلغاتی، تابلو ها جهت اعلانات شهرداری و انتخاباتی
2- روشنایی و علایم؛ چراغ راهنماییجهار راه ها، میله های کوتاه منور، شماره های منور، تابلو های خیابانها، حفظ مخصوص عابر پیاده، گل میخ یا خطوط رنگی
3- ساخت سرپناه، دکه های ثابت داخل پارک عمومی، انباری، دکه های روزنامه فروشی، دکه های فروش بلیط اعانه ی ملی، کابین ملی، کابین تلفن، ملزمات بازار، پناهگاه ثابت و متحرک برای مأمران راهنمایی، سایبان ایستگاه اتوبوس، مدخل ایستگاه، ایستگاه راهداری
4- تیر چراغ برق؛ مسیر عبور عابرین، چمنزار، بناهای عمومی، تونل ها وزیر گذر ها، تفریگاه، واحد های خدماتی
5- تغذیه و توزیع؛ ترانسفورماتور، خطوط هوایی، دستگاه توزیع اتوماتیک،(تمبر، شکلات، و جزو آن)، صندوق ارتباطات، (edg-gdf)، آب، (چشمه – آب آشامیدنی)، فواره، آبنما، آب پخش کن شهرداری
6- نقل وانتقال، پلکان، پیاده روی متحرک، پل عبر پیاده
7- تخلیه و محل زباله؛ آبریزگاه، صندوق پستی، سطل های زباله، سبد های کاغذ باطله، سطل های ماسه، گلدان، سبدها بزرگ
8- پوشش و روکش، جدول، مرز بندی موانع، سنگ فرش، مزاییک کاری، آجر فرشی، جدول پیاده روها، سنگفرشهای قابل تعویض، دریچه های فاضلاب، دیوار، پناهگاه، طارمی، حصار محافظ درختان، نیمکت، صندلی، پرچین
جهانشاه پاکزاد فهرست مهمترین عناصر مبلمان شهری را چنین تعریف می کند(پاکزاد،1379: 78-76)
1- عناصر و تسهیلات گذران اوقات و فراغت، نیمکت و سکو، آبخوری، چادر، سایبان، آبسرد کن، سقاخانه، وسایل بازی کودکان، فوراه ها
2- عناصر زیستی؛ محیطی و بهداشتی، سطل زباله، گلدان و گل جای، شبکه حصار دور درخت
3- عناصر اطلاع رسانی؛ تابلو کسبه، تابلو بیلبورد، تابلو های راهنمایی معابر و امکن، ساعت، تابلو معلق، ستون اعلانات، جعبه اعلانات، ویترین، پلاک
4- عناصر تسهیلات ترافیکی(سواره وپیاده)؛ ایستگاه اتوبوس، سک.ی ایستگاه اتوبوس، باجه بلیط فروشی، پل روی جوی، پل پیاده، دیواره ها وحصاره، علایم راهنمایی، ایست سنج(پارکومتر)، چراغ راهنمایی، توقفگاه دوچرخه وموتور، خط کشی ها، جدول، چشم گربه ای، ریل قطار، گاردریل، رااهبند قطار، نرده وتیرک
5- عناصر تأسیسات و تجهیزات شهری؛ باجه تلفن، چراغ (انواع بلند و کوتاه)، آبرو، ابریزگاه عمومی، دکل فشار قوی و متوسط، تیر برق فشار ضعیف، کابل ها و سیم های برق، پست و برق زمینی، تابلوهای بارانی انشعاب تلفن، درپوش حوضچه ی زیر زمینی مخابرات، ترمینال های دیواری تلفن، کابل های دیواری تلفن، صندوق پست (دیواری وزمینی)، شیر آتش نشانی، رگلاتور و علمک گاز سایر، کیوسک مطبوعات، باجه ی فروش گل، پرچم و میله آن، پله موره و دیگراندر کتاب فضاهای شهری در خدمات عمده، انواع تجهیزات شهری را که کاربرد دارند به قرار زیر معرفی می کند:
جدول(2-1) انواع تجهیزات شهری
خدمات عمده
تجهیزات شهری لازم
ایستگاه وسایل حمل و نقل عمومی
روشنایی جاده ها، علایم و تابلوها (تبلیغات- اطلاعاتی- خدمات(پناهگاه، روشنایی، سطل کاغذ، ساعت و کابین تلفن- صندوق پست- نیمکت و فروشندگان مختلف )
محل بازی کودکان
چراغ راهنما- خدمات(نیمکت، سطل زباله، وسایل بازی، پناهگاه، فواره، ساعت)
مجتمع مسکونی
روشنایی جاده ها، روشنایی ختلز خیابان و پیاده رو- روشنایی ایستگاه ورودی ساختمانهای مسک.نی- علایم و اطلاعات(شمارۀ ساختمان- نام خیابان- نقشه و علایم محل- راهنمایی مشاغل- ساعت – آثار هنری- تابلوی اعلانات)- خدمات( سطل کاغذ-نیمکت- سطل زبالۀ خانگی- وسایل بازی کودکان و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد، فضاهای باز Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، مکان یابی، ارگونومی، عابرین پیاده