دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، رضایت مشتری، قابلیت اعتماد، بازیابی اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از زبان UML، توصیف کلاس‌های اولیه محصول و الگوهای رفتاری تحولات مورد استفاده برای نمایش رفتار بهر در سراسر زنجیره تأمین لبنیات بیان شده است.
این پژوهش بر مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی براساس TRU تمرکز دارد. مدل قادر به ردیابی تمامی روابط اطلاعاتی در سراسر تولید محصول از لحظه دریافت سفارش تا هنگام رسیدن به میز مشتری می‌باشد. مدل‌ها پیچیدگی آنالیز و مدلسازی سیستم را به کمک بازنمایی گرافیکی آسان می‌کنند، بهطوریکه، درک و انجام آن از دیدگاه طراح به آسانی صورت پذیرد. عملاً تابع فید‌بک آنی سیستم اطلاعاتی، جریان اطلاعات را بهبود می‌بخشد. در سیستم قابلیت ردیابی این پژوهش، با سفارشیسازی و کنترل آنی مواد در جریان158، در تمامی فرایندهای عملیاتی و کیفی، می‌توان، رضایت مشتری، نرخ ضایعات، میزان بازده محصول، بهینهسازی تولید را (با جلوگیری از دوبارهکاری و با انجام سفارشات خاص مشتری) بهبود بخشید.
توانایی ردیابی و پیگیری واحدهای منفرد محصول بستگی به کارائی سیستم قابلیت ردیابی زنجیره تأمین دارد که آن نیز به نوبه خود به سیستم‌های مدیریت داخلی داده و تبادل اطلاعات بین بازیگران زنجیره تأمین وابسته است [28]. بهمنظور دستیابی به اهداف قابلیت ردیابی در طول زنجیره تأمین لبنیات، کسبوکار باید بر هردو قابلیت ردیابی داخلی و ردیابی زنجیره‌ای تمرکز نماید. تعیین الزامات کاربری برای سیستم قابلیت ردیابی اولین قدم، پیادهسازی سیستم است. هر فعال زنجیره تأمین باید طرح قابلیت ردیابی خود را بر اساس عوامل محرکی چون نیاز به نظارت، الزامات تجاری و ترجیحات مشتری مستقر سازد. سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای را می‌توان بوسیله هر فعال در زنجیره تأمین برای پیادهسازی سیستم قابلیت ردیابی داخلی بهکار برد.
تمامی اطلاعات لبنیات باید در یک سیستم پایگاه داده مرکزی ثبت شود و تنها اطلاعات مربوط به بهر/ بچ باید بتواند به حلقه بعدی در زنجیره تأمین برود. اطلاعات اضافی می‌تواند توسط کاربران مجاز در مواردی که به سالم بودن محصول مشکوک هستند، درخواست شود. این اطلاعات اضافی باید در زمان مقتضی ارائه شود. کاربرد این چارچوب برای توسعه و پیادهسازی و قابلیت ردیابی زنجیره تأمین، قدم بعدی است. و این روش مدلسازی می‌تواند برای قابلیت ردیابی محصولات غذایی مختلفی ارائه شود.
اگر سیستم بتواند با اکتساب آنی اطلاعات و سیستم‌های مدیریتی در آینده همراه شود، این اطلاعات می‌تواند برای بهبود فراوری در تدارکات مواد غذایی مانند بستهبندی، حرکت محصول و مدیریت زنجیره سرد مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین می‌تواند برای بهبود عملیات، مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، سیستم می‌تواند با ارائه هشدار زود هنگام خرابی تجهیزات و پیشبینی تعمیر و نگهداری تجهیزات و ارائه خودکار سوابق نگهداری شده، موجب بهبود مدیریت انرژی، از بین بردن هزینه‌های آموزش پرسنل و یا کاهش هزینه‌های بیمه شود.
عامل ضروری دیگر سهولت دسترسی و استفاده از اطلاعات است. برای محافظت اطلاعات از دسترسی‌های ناموجه روش‌هایی در تکنولوژی IT وجود دارد، که با توجه به توافقات صورت گرفته است؛ امکان بازیابی سریع و دقیق اطلاعات ردیابی یک محصول را بدون در اختیار قرار دادن اطلاعات حساس به مشتری‌های عمومی و یا رقباء امکانپذیر می‌سازد. شرکای زنجیره تأمین، اطلاعاتشان را در مناطق حفاظت شده‌ای ذخیره می‌کنند تا هر زمان که مورد نیاز باشد، مورد استفاده قرار دهند. با این حال، آنها می‌توانند این اطلاعات را همواره در دسترس داشته تا برای همه قابل استفاده باشند. کلیه ارتباطات و انتقال داده می‌تواند رمز‌گذاری شود.
در حال حاضر در این پژوهش، زنجیره تأمین محصول ماست را بهعنوان محصول نهایی ذکر کردیم و همچنین ثبت اطلاعات در مراحل مختلف در زنجیره ماست را معرفی نمودیم. این زنجیره شامل پنچ حلقه می‌باشد، از جمله، دامدار، پروسس شیر، فراوری و توزیع. نقاط ثبت اطلاعات برای هر زنجیره شناسایی شد. واحدهای قابل ردیابی در هر مرحله شناسایی گردید و تحولات بررسی شد. اطلاعات لازم برای ردیابی شامل اطلاعات محصول، فرایند، و داده‌های کیفی است که باید بوسیله هر عضو زنجیره ثبت شود و در بانک اطلاعاتی سیستم به اشتراک گذاشته شود.
5-3- اهداف تحقیق
از آنجا که رضایت مشتری در محیط کسب وکار امروزی دارای اهمیت روز‌افزون است، سازمان‌ها بر روی رضایت مشتری تمرکز نمودهاند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، مشتریان حاضرند برای کالایی که اطلاعاتی در مورد سوابق محصول در اختیار آنها قرار می‌دهد، پول بیشتری بپردازند. مثلاً در مطالعه‌ای که توسط دیکسون و گلنهیل و همکاران (2002) انجام شد، آنها در یافتند که مصرفکنندگان ایالات متحده مایل به پرداخت هزینه بیشتر برای محصولاتی هستند که قابلیت ردیابی، شفافیت و افزایش تضمین کیفی ارائه می‌دهند. در واقع می‌توان گفت که قابلیت ردیابی، ارزش افزوده برای سازمان بههمراه می‌آورد.
در این پژوهش در جهت نیل به رضایت مشتری در مدل ردیابی، مشتری را نیز در نظر‌گرفته و به مشتری شناسه‌ای اختصاص می‌دهیم. این امر نیز که در جهت رضایت مشتری و نظارت آنلاین مشتری بر روی خط تولید محصول است و مشتری می‌تواند در روند تولید محصول مورد نظر خود دخالت داشته باشد، موجب افزایش رضایت مشتری خواهد شد. در نتیجه ارزش افزوده‌ای به محصول اعطاء خواهد نمود.
علاوه براین درج تاریخ دریافت و تاریخ تحویل سفارش بر روی هر TRU موجب می‌شود تا هر مسئول قادر به اولویت بندی سفارشات پیش از اعزام سفارش و حتی در زمان انجام سفارش باشد. بدین ترتیب سیستم ردیابی سازمان می‌تواند اولویتبندی سفارشات را انجام دهد و هر مسئول قادر به مشاهده تاریخ تحویل سفارشات است. حتی سیستم می‌تواند با توجه به مدت زمان لازم برای تولید سفارش و زمان تحویل، هشدارهایی بدهد که چند روز تا زمان تحویل فرصت باقی است.

همانطور که قبلاً ذکر شد، هدف اصلی این پژوهش، توسعه متدولوژی برای زنجیره تأمین تا تحویل محصولات به مشتری با قابلیت ردیابی است.
در راستای توسعه مدل قابلیت ردیابی، ما کلاس سفارش را به مدل افزودیم که در برگیرنده تاریخ دریافت سفارش، تاریخ انتشار و تاریخ تحویل سفارش می‌باشد. این کلاس که در جهت برقراری ارتباط با مشتریان در نظر گرفته شده است، مشتری را قادر به مشاهده کالای درخواستیاش در مراحل تولید می‌سازد و اطلاعاتی را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. این اطلاعات مشتری را قادر می‌سازد، تا در صورت لزوم و در هنگام نیاز تغییراتی در سفارش ایجاد نماید. این عمل می‌تواند از طریق اینترنت صورت پذیرد، بدینگونه که مشتری در هنگام سفارشدهی محصول خود، شناسه‌ای را دریافت می‌کند، که دسترسی وی به اطلاعات سازمان را با حفظ مسائل امنیتی سازمان، ممکنمی‌سازد. مشتری با دریافت این شناسه تا زمان دریافت محصول سفارش داده شده، اجازه دسترسی به اطلاعات محصول را دارد، و می‌تواند تاریخچه محصول را مشاهده کند. این اطلاعات با صلاحدید افراد مسئول در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. همچنین مشتری می‌تواند مرحلهای که محصول در آن قرار دارد را مشاهده کند، و اگر خواستار تغییری در سفارشش باشد، تغییرات را پس از مشاهده محصول نیمهساخته اعمال نماید. این تسهیلات این امکان را به مشتری می‌دهد، تا هرآنچه را که واقعاً مدنظر دارد، خریداری کند.
5-4- نتایج حاصل از تحقیق
در فصل اول و پیش از شروع مدلسازی، نتایجی را مدنظر داشتیم، که پس از پیادهسازی اتفاق بیافتد. همانطور که در فصل اول اشاره کردیم از جمله نتایج مورد انتظار از روش‌های توسعه قابلیت ردیابی در صنایع غذایی عبارتند از:

➢ نظارت بر سیستم و ردیابی محصول بهصورت لحظه‌‌‌ای
با استفاده از قابلیت ردیابی، و با توجه به آنی و در دسترس بودن سیستم برای تمامی شرکای زنجیره تأمین، نظارت بر سیستم بهصورت قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد، استفاده از روش‌های تبادل اطلاعات، و ورود اطلاعات در یک فرمت مشخص برای تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین این امکان را فراهممی‌سازد تا دید کلی و جامعی نسبت به مراحل تولید داشته باشیم و بتوانیم مشکلات در تولید، فرایندها، پرسنل و حتی مقررات را شناسایی کنیم و در صدد بهبود برآئیم. علاوهبراین، در مدل ارائه در این پژوهش مشتری نیز می‌تواند بهصورت لحظه‌ای بر سفارش خود نظارت داشته باشد و در صورت لزوم تغییراتی را در آن اعمال نماید. در این سیستم اطلاعات هر واحد قابل ردیابی همواره در دسترس است و نیازی به بازیابی اطلاعاتی بهصورت دستی نیست. و این امر موجب افزایش سرعت بازیابی اطلاعات شده و در هنگام فراخوانی محصول موجب افزایش سرعت فراخوانی محصولات مشکلدار می‌شود. حذف بازیابی دستی اطلاعات، که با خطا همراه است نیز به نوبه خود موجب، کاهش خطا در فراخوانی محصولات می‌شود. و هزینه پرسنل و هزینه فراخوانی اشتباه محصول و غیره را کاهش می‌دهد.

➢ کاهش موجودی در گردش بهدلیل افزایش قابلیت اعتماد به سیستم بهدلیل ردیابی مؤلفه‌های مورد استفاده در محصول و حذف آنلاین آنها از انبار.
همانطور که پیشتر اشاره شد، دیگر تأخیر زمانی بین وقوع یک رویداد و ثبت آن در سیستم‌ هاپ قابل پذیرش نیست. استفاده آنلاین از قابلیت ردیابی این امکان را می‌دهد که موجودی انبار را همواره در دسترس داشته باشیم. مثلاً هنگامی که یک قطعه تولید می‌شود، مؤلفه‌هایی دارد. در سیستم قابلیت ردیابی، مشخصات و مؤلفه‌های مورد استفاده در تولید یک محصول مشخص شده است. و با تولید یک محصول، تعداد مصرف این مؤلفه‌ها نیز مشخص می‌گردد. این مؤلفه‌ها از انبار برداشته شده، پس تعداد مؤلفه‌های برداشته شده از انبار نیز مشخص می‌گردد، و با دانستن موجودی در انبار پیش از تولید محصول، موجودی پس از تولید نیز با حدف مؤلفه‌های مورد استفاده بهدست می‌آید. پس می‌توان بهصورت کامل و با قابلیت اعتماد بالا موجودی انبار را همواره در دسترس داشت. لذا سازمان قادر به کاهش موجودی در گردش به دلیل افزایش قابلیت اعتماد به سیستم قابلیت ردیابی خواهد بود.
علاوه بر این ما دریافتیم، استفاده از این سیستم، امکان تقلب و سوءاستفاده از موجودی انبار را از بین خواهد برد، در هنگامی که از ابزار‌های چون RFID استفاده می‌شود، خطا بهشدت کاهش می‌یابد و امکان تقلب از میان می‌رود.
➢ بهبود در کارآیی سیستم تولید، بهدلیل شناسایی مشکلات سیستم
هنگامی‌که یک سازمان بتواند بر روی تولید نظارت مستمر داشته باشد، می‌توان مشکلات را شناسایی نمود. معمولاً اعضای زنجیره تأمین مشکلات را بهگردن اعضای دیگر می‌اندازند. این امر حتی در داخل یک زنجیره نیز اتفاق می‌افتد. اما زمانی که بر تولید نظارت مستمر داشته باشیم قادر به ردیابی مشکلات می‌شویم، با شناسایی منشاء مشکل، قادر به رفع مشکل خواهیم شد و بدین گونه کارائی سیستم تولیدی، بهبود خواهد یافت. با نظارت مستمر، منشاء مشکل شناسایی می‌شود و دیگر نیاز به انجام روش‌های سعی و خطا و مصرف منابع سازمان برای شناسایی مشکلات نیست.

➢ افزایش گردش انبار بهدلیل توانایی در برنامهریزی کنترل موجودی
با استفاده از قابلیت ردیابی، می‌توانیم مواد اولیه با کیفیت‌های مختلف را طبقهبندی نمائیم و از متدهای کنترل موجودی بهصورت درست و کامل بهرهببریم. در صنایع غذایی مشکلاتی در اجرای متدهای کنترل موجودی پیش می‌آید، مثلاً در صنایع گوشت، برای رسیدن به گوشت با درصد چربی مشخص، از گوشت‌های کمچرب و گوشت‌های پرچرب استفاده می‌کنند تا درصد چربی یک بهر، یک درصد مشخص شود، و بههمین دلیل، دیگر از متدهای کنترل موجودی استفاده نمیتوان کرد. مثلاً به گوشت با درصد چربی نیاز است، که تازه دریافت شده، برای استمرار تولید ما مجبور به رعایت نکردن متدهای کنترل هستیم. در صورتیکه در این مدل، می‌توان مواد اولیه را با توجه به ماده مؤثرشان (مثلاً درصد چربی در گوشت) کلاس‌های کیفی مختلفی طبقهبندی نمود و برای هر کلاس متدهای موجودی را بهکار برد.

➢ افزایش قابلیت مشاهده اطلاعات
در قسمت‌های پیشین نیز اشاره شد، که با استفاده از قابلیت ردیابی قادر به مشاهده اطلاعات به

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، چرخه عمر، مواد غذایی، محصولات لبنی Next Entries دانلود مقاله با موضوع رضایت مشتری، توسعه مدل، زنجیره تأمین، سهم بازار