پيروزي، جنگهاي،

دانلود پایان نامه ارشد

نزديكتر است.” (مائده/8) اين طرز فكر و دستورالعمل‏ها را با كلامي كه نهرو در كتاب خود از قول يكي ژنرال انگليسي نوشته است، مقايسه كنيد: “در جنگ، پيروزي غير ممكن است مگر با استفاده از جعليات يا به وسيلهي تزوير و دروغگويي و پنهان داشتن حقيقت … براي يك ملت‏ بزرگ در موقعي كه سرنوشتش به قمار گذارده شده، پايبند اصول اخلاقي بودن يا نبودن، موضوعي نيست كه مهم شمرده شود.”164
به ‏طور كلي، قرآن و سنت پيغمبر نه تنها انتقامگيري و شكنجه و اسراف در قتل را در زمان پيروزي اجازه نمي‏دهد، بلكه با هر فكر برتري جويي شخصي و خودخواهي شديدا مخالف است؛ و اين مطلب به روشني از سوره‏اي كه در پايان يكي از فتوحات رسول اكرم نازل شده، استفاده مي‏شود:
“إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْح‏، چون ياري خدا و پيروزي فراز آيد، وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا و مردم را ببيني كه فوج فوج به دين خدا در مي‏آيند، فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا. پس پرودگارت را آن گونه که فرمان داده ستايش کن و از او آمرزش بخواه كه او توبه‏پذير است.”
(نصر/1 ـ3 )
بدين‏ترتيب، صفحهي آخر جنگهاي پيغمبر، به صفحهي اول دعوت او برمي‏گردد و معلوم مي‏شود كه جنگهاي اسلام براي كشورگشايي و فرمانروايي و انتقامجويي يا تحميل عقيده و برتري‏طلبي نبوده است.
خلاصه اينکه جنگ و خونريزي از نظر اسلام منفور است و تا مجبور نشود، به آن اقدام نمي‏كند و در صورت اقدام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ديپلماسي، امپراتوري، دولت‏هاي Next Entries پایان نامه رایگان درمورد پيمان، يهود، بني