پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، ورزشکاران، سازمان ملل، بازار هدف

دانلود پایان نامه ارشد

دنياي کسب و کار ميباشد. سازمانهاي نوآور از طريق ارائه کالاها و خدمات جديد، بازار خود را گسترش و يا تقاضاهاي جديد را در بازار هدف ايجاد ميکنند، ورزش نيز از اين قاعده مستثني نيست، به طور مثال از زماني که تمرينات آيروبيک در اواخر دهه 1970، مورد توجه قرار گرفت تا به امروز دهها نوع از اين تمرينات طراحي و معرفي گرديده است (پيتز و استوتلار، 2002).
2-3-5 افزایش تعداد و تنوع ورزش های حرفه ای
ورزشهاي حرفهاي را ميتوان کانون بازار ورزش و نقطه اتکاء توسعه صنعت ورزش دانست. بدين لحاظ در سالهاي اخير هم تعداد مسابقات حرفهاي و هم تنوع آن به نحو چشمگيري افزايش يافته است (همان).
ورزشهايي مانند بولينگ، بيليارد، مسابقات آيروبيک، پرورش اندام و… هريک امروزه در سطوح حرفهاي (به مفهوم ورزش براي کسب و درآمد) در حال انجام است. افزايش مسابقات و تنوع مسابقات حرفهاي در پيوند با صنعت رسانهاي و حمايتگري (اسپانسر) زمينههاي مناسبي براي تزريق منابع مالي قابل توجه در ورزشها را فراهم کردهاند و چرخه فعاليتهاي مالي و داد و ستدهاي اقتصادي ورزش را گسترده ساختهاند. در عين حال گسترش ورزش، بصورت حرفهاي زمينه ساز فرصتهايي گرديده است تا فعاليتهاي بازاريابي در ورزش بطور جديتري مورد توجه قرار گيرد.
2-3-6 رشد گردشگری در ورزش
هر ساله ميليونها نفر براي شرکت در ورزش موردنظر خود يا تماشاي مسابقات مختلف، به کشورهاي مختلف مسافرت ميکنند. برخي از اين مسافرتها در درون کشورها و بسياري از آن بين کشورهاست. گردشگري ورزشي توانسته در سال 2009 ميلادي با وجود رکود بسيار سنگين مالي در سطح جهان حدود 600 ميليارد دلار گردش مالي در سراسر جهان داشته باشد (www.plunkettresearch.com). طبق همين ارقام بيشترين درآمد در کشورهاي ميزبان بازيهاي بينالمللي بوده و در واقع اين کشورها به تناسب توانمندي و امکانات خود توانستهاند سهمي از اين رقم را جذب کنند. رشد گردشگري به نوبه خود، زمينه ساز رونق فعاليتها و مشاغل وابسته به آن ميگردد. مؤسساتي که خدمات مربوط به مسافرتهاي ورزشي را تدارک و انجام ميدهند. اين مؤسسات امروزه در کشورهاي مختلف، تورهاي مسافرتي را براي شهروندان مشتاق به انجام فعاليتهاي تفريحي- ورزشي يا هوادارن و تماشاچيان تيمهاي ورزش در سطوح مختلف رقابت در ميادين جهاني، المپيک و بينالمللي فراهم ميسازند. همچنين گردشگري ورزشي بازار ورزش را با صنعت حمل و نقل و هتلداري مرتبط ساخته و زنجيرهاي از مشاغل و فعاليتهاي گوناگون در اين زمينهها را فعال ميسازد.
2-3-7 تنوع در رشد کالاها و تجهیزات ورزشی
بازار ورزش به لحاظ گستردگي مخاطبان، کالاهاي ورزشي را ترکيبي و ناهمگون ساخته است. امروزه بسياري از کالاهاي توليد شده در زمينه فعاليتهاي ورزشي بر اساس نيازهاي مخاطبان و يا کاربردهاي متفاوت توليد و عرضه ميگردد، به طور مثال شرکتهاي توليدکننده کفشهاي ورزشي، با شناسايي نيازها و تقاضاي بازار هدف به توليد کفشهايي با کاربري راهپيمايي، کوه پيمايي يا دويدن اقدام ميکنند و يا راکتهاي تنيس در اندازهها، شکلها، رنگها، مواد اوليه متفاوت و وزنهاي مختلف توليد و عرضه ميگردد. خدمات قابل ارائه در باشگاههاي ورزشي گسترده و متنوع گرديده است. براي افراد خاص مانند معلولان، تجهيزاتي متناسب با ويژگيهاي آنان طراحي و ساخته ميشود.
2-3-8 محوریت فناوری در ساخت تجهیزات و ابزارهای ورزشی
رشد فناوري و استفاده از آن در ساخت ابزار و لوازم ورزشي، از طريق افزايش رضايتمندي مشتريان ورزش در استفاده از وسايل و ابزارهاي مناسبتر منجر به گسترش بازار ورزش ميگردد. استفاده از فناوري در توليد پوشاک و البسه ورزشي، کفشهاي ورزشي، تأسيسات و اماکن ورزشي از ويژگيهاي ورزشي در دوران معاصر ميباشد.
2-3-9 افزایش تعداد و تنوع تأسیسات و اماکن ورزشی
يکي از راهبردهاي گسترش مشارکت مردم در ورزش، افزايش فرصتهاي ورزش از طريق توسعه زيرساختهاي ورزش است. اين زيرساختها شامل فضا و اماکن ورزشي سرپوشيده و روباز، استاديومها و سالنهاي ورزشي است. از طريق افزايش سرمايهگذاريهاي بخشهاي دولتي و خصوصي براي توسعه اماکن و تسهيلات ورزشي، علاوه بر ايجاد فرصتهاي ورزشي، ميتوان زمينههاي برگزاري مسابقات و رويدادهاي ورزشي را فراهم ساخت. اين موضوع علاوه بر ايجاد ارزش افزوده حاصل از خدمات قابل ارائه براي شهرها، فرصتهاي کسب و کار در قلمرو ورزش و فعاليتهاي وابسته به آن را افزايش ميدهد. در حال حاضر، اماکن ورزشي موجود کشور 19282 مکان و اماکن در حال احداث، 2845 مکان ورزشي ميباشد که توسط ادارات دولتي، بخش خصوصي و وزارت ورزش و جوانان ساخته شده يا در حال ساخت ميباشد (آمار و اطلاعات شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور، 1391).
2-3-10 حرکت از سوی تسهیلات تک منظوره به سوی تسهیلات چند منظوره
امروزه ساخت تسهيلات و اماکن ورزشي با اهداف چندگانه و به منظور ارائه خدمات متنوع صورت ميپذيرد. بسياري از اماکن ورزشي به گونهاي طراحي و ساخته ميشوند که امکان پوشش حداکثري تقاضاهاي متنوع مشتريان خود را داشته باشند. اماکني که علاوه بر ارائه خدمات متنوع ورزشي، خدمات جنبي مانند رستوران، سالن اجتماعات و يا محل نگهداري کودکان را نيز دارا ميباشند (يوسفي و حسني، ص9).
2-3-11 افزایش خدمات مربوط به توسعه تندرستی و طب ورزشی
يکي از بخشهاي رو به رشد در صنعت ورزش، خدمات مربوط به طب ورزش و توسعه تندرستي است. اين بخش از صنعت ورزش با ايجاد فرصتهايي براي ارائه مشاوره از سوي متخصصان طب ورزش، امکان انجام فعاليتهاي بازتواني براي ورزشکاران آسيب ديده را ايجاد ميکند و لذا جايگاه ويژهاي در صنعت ورزش پيدا کرده است.
2-3-12 افزایش فعالیت های مربوط به تجاری سازی در ورزش
يکي از روشهاي مؤثر در گسترش بازار ورزش، فعاليتهايي است که به منظور تجاري سازي در ورزش انجام ميگيرد. اين نوع فعاليتها ميتواند شامل ارائه بستهاي از خدمات متنوع حول محور فعاليتهاي ورزشي و تفريحي به مشتريان و علاقمندان به ورزش باشد. به طور مثال مسابقات شهرآورد (دربي) اسب سواري کنتاکي آمريکا در حالي که به لحاظ زماني تنها در دقايقي محدود انجام ميگيرد، با اين حال مسئولان برگزاري اين مسابقات، با ارائه بيش از هفتاد برنامه تفريحي- پيراموني، دوره زماني اين مسابقات را به چهار هفته افزايش دادهاند (پيتز و استوتلار، 2002). متأسفانه در ايران، به اين موضوع پرداخته نميشود.
2-3-13 رشد حمایت گری در ورزش
حمايتگري در ورزش يک مبادله تجاري است. از طريق اين مبادله، منابع مالي و امکانات قابل توجهي به بازار ورزش تزريق ميشود. به طوري که امروزه برگزاري مسابقات جهاني و المپيک تا حدود زيادي به اين منابع وابسته ميباشد. از سوي ديگر، حمايت از رويدادهاي ورزشي، ورزشکاران و تيمهاي ورزشي، به مؤسسات، شرکتها و سازمانهاي حامي، اين امکان را ميدهد تا به اهداف تبليغي و پيشبردي خود در معرفي مؤسسه و محصولات آن به جامعه و نيز افزايش سطح فروش در کالا و خدمات ارائه شده دست يابند. براي مثال، زماني که به لباس يا اتومبيل يک ورزشکار در مسابقات اتومبيل راني نگاه ميشود، لباس او پوشيده از نشانها و علايم تجاري شرکتهايي است که حامي اين رويداد بودهاند. اتومبيلها نيز پوشيده از علائم تجاري و لوگوهاي مؤسسات حامي ميباشد (همان).
حمايتهاي مالي شرکتها داراي عوايد زير ميباشد (حسيني و همکاران، 1391):
افزايش فروش كالاهاي شركت با حمايت مالي ورزشي
گسترش بازار فروش با حمايت مالي ورزشي
مستحكم كردن ارتباط با مشتريان فعلي با حمايت مالي
به دست آوردن مشتريان جديد با حمايت مالي ورزشي
ايجاد رقابت با شركتهاي رقيب با حمايت مالي ورزشي
تغيير طرز تفكر و برداشت مردم از شركت با حمايت مالي
ايجاد تصوير مناسب از شركت در اذهان عمومي
توسعة روابط اجتماعي با حمايت مالي ورزشي
افزايش آگاهيهاي مردم از شركت با حمايت مالي
كسب شهرت اسمي با حمايت مالي ورزشي
2-3-14 افزایش صحه گذاری
پديده صحهگذاري13، به مفهوم تأييد کالاها يا خدمات مورد اشاره از سوي بازيکنان و ورزشکاران معروف، تيمها يا سازمانهاي داراي شهرت، بر افکار و عقايد مردم به ويژه هوادارانشان ميباشد. اين پديده از دو دهه پيش به عنوان راهبردي مناسب و مؤثر در تبليغات پيشبردي مؤسسات و شرکتهاي مختلف مورد استفاده و توجه روز افزون بوده است. اين موضوع از يک طرف توان تأثيرگذاري ورزش در مؤثرسازي راهبردهاي تبليغي را نشان ميدهد و از سوي ديگر موجب رشد فرصتهايي براي کسب درآمد به خصوص در ورزشهاي حرفهاي شده است (يوسفي و حسني، ص 11).
2-3-15 صنعت رسانه ای و رشد بازار در ورزش
توسعه صنعت رسانهاي تأثير انکارناپذيري بر رشد صنعت ورزش داشته است. اگر در دهه 1960، ساعات بسيار محدودي صرف پوشش تلويزيوني برنامههاي ورزشي ميشده است، امروزه به واسطه تحولات در صنعت رسانهاي، استفاده از شبکههاي ماهوارهاي و شبکههاي اينترنتي پهنه مخاطبان ورزش ابعادي جهاني يافته و ميليونها بيننده شبکههاي مختلف رسانهاي و شنونده برنامههاي راديويي در جستجوي برنامه و رويدادهاي ورزشي مورد علاقه خود هستند. روند رو به افزايش ايجاد کانالهاي تلويزيوني ورزشي حکايت از تقاضاي گستردهاي است که در زمينه ورزش وجود دارد.
در آمريکا 43 کانال تلويزيوني مختص ورزش وجود دارد که از اين تعداد، 31 کانال ملي و 12 کانال منطقهاي ميباشد. در کانادا هم تعداد کانالهاي ورزشي 20 کانال ميباشد (www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_sports_television_channels). تلاش براي دريافت حق پخش مسابقات و رويدادهاي جهاني مانند جام باشگاههاي فوتبال اروپا، جام جهاني فوتبال يا مسابقات المپيک همواره روندي رو به افزايش داشته باشد و خود به تجارت بزرگي تبديل شده است. توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات، ايجاد وب سايتها و شبکههاي اينترنتي بازار رسانهاي ورزش را پيچيده، نافذ و گستردهتر ساختهاند. وب سايتهايي در بازار مجازي ورزش پديد آمدهاند که براي مخاطبين خود امکان مبادله اطلاعات، کسب آگاهي و خريد کالاهاي ورزشي را فراهم آوردهاند. پيوند صنعت رسانهاي و صنعت ورزش، ضمن ايجاد فرصتهاي سرشار، براي کسب درآمد در ورزش، شبکههاي رسانهاي را نيز از منابع سرشار مالي متنعم ساختهاند. همچنين آثار مثبت پيوند صنعت رسانهاي و ورزش را ميتوان گسترش فرصتهاي کسب و کار در قلمرو فعاليتهاي رسانهاي ورزش همانند خبرنگاري ورزش، تحليلگري ورزش، عکاسي ورزش و… ملاحظه نمود (پيتز و استوتلار، 2002).
2-4 ورزش، يکي از اهداف توسعه اي در جهان
در سال 2002، سازمان ملل متحد تکاليفي را براي گسترش فعاليتهاي ورزشي در سيستم سازمان ملل پيشنهاد کرد. هدف اين تکليف، رشد سيستماتيک و همسان استفاده از ورزش براي توسعه و صلح، در سطح جامعه و همچنين ايجاد حمايت ويژه از چنين فعاليتهايي توسط دولتها و سازمانهاي مرتبط با ورزش ميباشد. در واقع از نظر سازمان ملل، ورزش يکي از ابزارهاي رسيدن به اهداف توسعه هزاره (MDG14) ميباشد (ورزش ابزاري براي توسعه و صلح، ص1).
ورزش صرفاً يک کالاي لوکس يا فقط براي سرگرمي نميباشد. دستيابي به ورزش و مشارکت در آن، از حقوق انساني است و براي تمام افراد در سنين مختلف يک نياز اساسي است که زندگي سالمي داشته باشند. ورزش چه يک بازي و فعاليت بدني ساده و چه يک مسابقه سازمان يافته، نقش مهمي در جوامع دارد. ورزش براي توسعه يافتگي کودکان بسيار مهم است. ورزش ارزشهاي مهمي مثل تعاون و احترام را ياد ميدهد، سلامتي را بهبود داده و احتمال مبتلا شدن به مريضي را کاهش ميدهد. ورزش، يک نيروي اقتصادي قابل توجهي است که اشتغال ايجاد کرده و منجر به توسعه اقتصادي و منطقهاي در يک کشور ميشود. همچنين ورزش باعث همبستگي افراد و جامعه شده و باعث پل زدن فرهنگ و اختلافات قومي در کشور ميشود. ورزش يک ابزار مقرون به صرفه براي مواجه با چالشهاي توسعه و صلح ارائه ميکند و جهت دستيابي به اهداف توسعه هزاره کمک شایانی به کشورها ميکند. در حالي که ورزش به عنوان يک حق انساني شناخته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ورزشکاران، ارزش افزوده، اندازه بازار، توسعه بازار Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، توسعه ورزش، پناهندگان