پایان نامه رایگان درمورد کتابداران، افزایش بهره وری، کتابخانه های عمومی، خرده فروشی

دانلود پایان نامه ارشد

كارهای خود قرار دهید. 
۳- محاسبه آماری بهبود بی وقفه در روند تولید را جایگزین بازرسی جمعی كنید.
۴- اصل خرید تجهیزات را بر اساس قیمت تغییر دهید. 
5- پیوسته با تلاش خود سیستم را بهبود بخشید، نه اینكه كاركنان را به خاطر مسایل شركت بازخواست كنید. 
۶- كاركنان را با روش های نوین آموزش تعلیم دهید. 
۷- بر مشاورت، بیشتر تاكید داشته باشید تا كاركنان در محیط شركت احساس حمایت كنند. 
۸- هنگامی كه كاركنان برای بازگو كردن مشكلات به مدیریت رجوع می‏كنند، ترس را از آنها دور كنید. 
۹- عوامل بازدارنده سازمانی را كه در محیط كار دیده می‏شوند از بین ببرید. 
۱0- اهداف شخصی را حذف كرده و آن را با هدف جامع كه همانا بهبود بی وقفه كیفیت می باشد مطابقت دهید. 
۱۱- برای اندازه گیری بهبود كیفیت روش های آماری را جایگزین روش عددی كنید. 
۱۲- تسهیلات لازم برای كاركنان فراهم آورید و غرور همكاران را بالا ببرید. 
۱۳- آموزش و تربیت متناسب با سطوح مختلف را در سازمان برقرار كنید. 
۱۴- تشكیلات سازمانی طوری باشد كه همه در امر بهبود كیفیت سهیم باشند. 

در آمریكا شركت های متعددی با موفقیت اصول مدیریت دمینگ را با روش های ارزشیابی كار تركیب كرده اند. شركت هایی كه موفقیتشان بیشتر بوده دریافته اند كه ادامه این بهبود مشروط به اتخاذ اصول مدیریت كاملا جدید و اجرای اعمال مدیریت توسط نیروی انسانی جدید در تمام سطوح برای دستیابی به بهبود دایمی كیفیت و تعهد به كار است. 
دمینگ متذكر می شود كه مدیران آمریكایی باید سیستم های سنتی ارزشیابی كار را كه تغییر پذیری در كار را افزایش می دهند كنار گذاشته و به جای آنها از سیستم هایی كه حس همكاری را بالا می‏برند استفاده كنند. موئن51 پیشنهادات زیر را كه دمینگ برای از بین بردن روش های سنتی ارزشیابی كار مطرح كرده فهرست وار شرح می دهد:
در كل سازمان كلاس های آموزش بیشتری برای رهبری تشكیل دهید.
۲- روشی برای گزینش كاركنان اتخاذ كنید كه با دقت بررسی شده باشد. 
۳- بعد از اینكه كاركنان گزینش شدند آنها را خوب آموزش و پرورش دهید.
۴- برای كاركنان، مسئولیتی بگذارید كه با كاركنان مانند همكار رفتار كنند با آنها مشورت كنند آنها را راهنمایی كنند و از آنها و در كنار آنها چیزی بیاموزند. 
۵- مسئولان را طوری پرورش دهید كه بتوانند استعداد های كاركنانشان را كشف كرده و در مورد هماهنگی كاركنان با سیستم رای دهند. 
۶- قاعده ای تنظیم كنید كه طبق آن كاركنانی كه با سیستم هماهنگ هستند، اضافه حقوق دریافت كنند. 
۷- در برنامه زمان بندی شده با كاركنان برای فهمیدن نقش تمامی افراد در سیستم مصاحبه كنید نه برای انتقاد كردن. 
۸- در مورد كار، از اطلاعات كمی برای تسهیل تصمیم گیری كارفرمایان نه برای دسته بندی كاركنان استفاده كنید52.
بعد از جنگ جهانی دوم، دمینگ سخن از فلسفه كنترل كیفیت جامع را به میان آورد. چون او یك آمریكایی بود ابتدا این سخنان را در آمریكا مطرح نمود. در آن زمان آمریكا یك رهبر جهانی بود و فكر می كرد محصولات آن نیاز به بهبود ندارند. اما ژاپنی‏ها احساس كردند كه كاری جدی باید در مورد محصولات ژاپن صورت بگیرد تا نه تنها برجسته شوند بلكه به عنوان محصولات ممتاز نیز شناخته شوند. امروزه دمینگ را به عنوان «طراح تضمین كیفیت تولید مدرن می شناسند». ژاپنی‏ها كاربرد ۱۴ اصل دمینگ را به عنوان قدرت اقتصادی برتر مطرح كرده‏اند. محصولات ژاپنی كه قبلا به عنوان محصولات ارزان و بدون كیفیت شناخته شده بود اكنون با ارزش ترین محصولات محسوب می شوند و بیشترین مشتری را دارا می باشند. شركت های ژاپنی موفقیتشان را مدیون ویلیام ادواردز دمینگ می دانند. برای پیاده كردن كیفیت در یك شركت نه تنها به مدیریت بلكه به كاركنان، خریداران، تهیه‏كنندگان و سرمایه گذاران نیز نیاز می باشد. این نكته باید درك شود كه كیفیت روند بی وقفه ای است كه همیشه در حال بهبود می باشد. تولید كنندگان آمریكایی سرانجام به خود آمده و كاربرد كنترل كیفیت جامع را پیش گرفته اند.
اصول دمینگ باید درك شود و به طور كلی به عنوان یك روش نوین تفكر به كار رود. فلسفه او هیچ فنونی را شامل نمی شود. اما روشی است سازمان یافته این فلسفه از مدیریت در قسمت بالا شروع می شود و تمام سطوح كاركنان و مهم تر از آن مصرف‏ كننده را نیز در بر می گیرد. نظریه دمینگ بر ارزشیابی كار، تغییر كامل سیستم سنتی به سیستمی كه بر مدیرانی كه اساس كار را بر كیفیت و بهبود بلند مدت قرار می‏دهند تاكید دارد. دمینگ به ژاپنی ها هشدار داد تا اشتباهات شركت های آمریكایی را مرتكب نشوند، اشتباهاتی از قبیل رتبه بندی، ارزیابی سالانه كاركنان، فروشندگان، گروه ها و قسمت ها، این كار تنها بین افراد و بخش ها رقابت ایجاد و كل سیستم را خراب می كند. ارزشیابی كار وقتی موثر واقع می شود كه بر اهداف كار گروهی و سازمانی تمركز داشته باشد. به منظور تحكیم موقعیت رقابتی، آموزش مربوط به كیفیت، نه تنها در بنگاه ها بلكه در دانشكده ها نیز باید به طور مشهود اجرا شود 53.

2-25- پیشینه تحقیق:
2-25-1- پیشینه داخلی
پور صمیمی (1380) در پژوهش خود با عنوان “استاندارد سازی محیط های کاری بهداشتی درمانی با استفاده از اصول پنج اس” که در یک مرکز بهداشتی در غرب کشور صورت گرفت نظر 16 نفر از کارشناسان با سابقه واحدهای مختلف بهداشتی را از لحاظ مفاهیم فایو اس، علل عدم بکارگیری آن ها، اهمیت و مزایای آن در مراکز بهداشتی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد 78 درصد پرسنل، مفهوم ساماندهی را بطور نسبی می شناختند و تنها 14 درصد به مفهوم کامل آن آگاه بودند. 90 درصد افراد اولویت بندی در کار را به دلایلی نظیر اورژانس بودن کارهای اداری، پیشرفت کارها، تسهیل انجام امور، انجام منظم کارها و… ضروری می دانستند. در خصوص نظم و ترتیب، تمامی پرسنل، این اصل را از ضرورت های محیط کاری دانسته و در 86 درصد موارد معتقد بودند فقط تا اندازه ای این اصل در محیط کاری آنها رعایت می گردد. در مورد پاکیزه سازی، 78 درصد از پرسنل معتقد بودند که فقط تا اندازه ای این اصل در محیط کار آنها رعایت می گردد. هیچ یک از پرسنل درک صحیحی از استانداردسازی نداشتند مخصوصا “مدیریت دیداری” برای آن ها مفهومی دور از انتظار بود. و آخر اینکه همه پرسنل، انظباط کاری را جزء ضروری انجام کارها می دانستند.
سورانی نیک (1387) به تعیین “تاثیر آموزش نظام آراستگی محیط بر الگوی مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستان آیت الله کاشانی تهران” پرداخت. جامعه پژوهش 40 مورد از تجهیزات پزشکی مصرفی منتخب مورد استفاده در بخش های بستری طی شش ماهه دوم سال 1386 و 1387 است. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعاتی تهیه شده از سوی پژوهشگر بود که تعداد تجهیزات پزشکی مصرفی منتخب لیست شده از نظر تعداد و هزینه در دو بازه زمانی شش ماهه قبل و بعد از آموزش جمع آوری و ثبت گردید. یافته ها نشان داد پس از آموزش نظام آراستگی محیط در بیمارستان مورد مطالعه، تعداد درخواست 30 نوع تجهیزات پزشکی مصرفی مورد مطالعه کاهش یافت. آزمون آماری ویلکاکسون نشان داد آموزش فایو اس بر تعداد درخواست تجهیزات پزشکی موثر بوده است. آزمون آماری -tزوجی نشان داد که آموزش فایو اس بر هزینه تجهیزات پزشکی درخواست شده موثر بوده است.
مسرور (1387) به “بررسی رابطه اجرای نظام آراستگی محیط کار فایو اس با بهره وری در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس” پرداخت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معاونان این سازمان است که تعداد آنها 86 نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسش نامه مجزا است که یکی میزان بهره وری سازمان را بعد از اجرای این نظام نسبت به قبل از اجرای آن می سنجید و پرسشنامه دیگر مربوط به اجرای مرحله به مرحله ی نظام آراستگی محیط کار می باشد. یافته ها نشان داد بین اجرای نظام فایو اس و میزان بهره وری در سازمان مورد نظر رابطه معنی داری در سطح 01/0 وجود دارد و به طور متوسط به اندازه ی 56/0 درصد تفاوت بین بعد و قبل از اجرای نظام وجود دارد. بین اجزای سیستم فایو اس (ساماندهی، نظم، پاکیزگی، استانداردسازی و انظباط) با افزایش بهره وری رابطه خطی برقرار است و همه مراحل بر افزایش بهره وری تاثیر معناداری داشته اند و نظم را با اطمینان 95/0 می توان مهم ترین جزء سیستم که موجب افزایش بهره وری می شود محسوب کرد.
تفرشی و صفوی (1390) به “بررسی امکان سنجی پیاده سازی نظام فایو اس در مخزن ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران” پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در 9/14 درصد موارد، اصلا نظام فایو اس در مخزن ها و بخش مرجع کتابخانه رعایت نمی شود. در 04/12 درصد به میزان ضعیف، 8/13 درصد به صورت قابل قبول، 8/20 درصد خوب و در 3/38 درصد موارد به میزان کامل در مخزن ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران نظام فایو اس رعایت می شود.
محمد امینی و نوشین فرد (1391) به بررسی “ارزیابی محیطی کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور از دیدگاه کتابداران براساس معیارهای نظام آراستگی پنج اس” بر روس 154 زن و 53 نفر مرد پرداختند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کتابداران عمومی استان کرمان، محیط کتابخانه ها را از لحاظ سازماندهی مواد و وسایل خوب و مثبت ارزیابی کردند. متاسفانه در رابطه با معیار نظم و ترتیب در کتابخانه های عمومی مورد مطالعه، کتاب داران عدم رضایت خود را از این معیار ابراز داشتند. 80 درصد کتاب داران پاسخگو، رعایت معیار پاکیزگی را در کتابخانه های خود مثبت و قابل قبول دانستند. همچنین 60 درصد اظهار کرده اند که معیار استاندارد سازی در کتابخانه های استان رعایت شده و نظر مثبتی در این زمینه داشتند. در خصوص معیار پنجم یعنی مشارکت و انضباط کاری، 42 درصد کتابداران نظر قابل قبولی در این زمینه ابراز داشته و نحوه عمل و همکاری خود و سایر همکاران و کتاب داران در محیط کتابخانه ها را قابل قبول ارزیابی کردند.

2-25-2- پیشینه خارجی
جین و همکاران54 (2014) در پژوهشی به بررسی “بهبود بهره وری از طریق اجرای نظام آراستگی در صنایع تولیدی هند” پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نظام آراستگی یک ابزار موثر برای بهبود عملکرد سازمانی، فرهنگ کار، بهره وری، و غیره می باشد. همچنین، روش های نظام آراستگی به شدت اهداف سازمان را برای رسیدن به بهبود مستمر و همچنین در اجرای نگهداری و تعمیرات بهره پشتیبانی می کند (جین و همکاران، 2014).
هوانگ و همکاران55 (2014) در پژوهشی به “بررسی چگونگی تاثیر مهندسی مجدد فرآیند تجارت بر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان تحت اندازه گیری عملکردهای مختلف” پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین فناوری اطلاعات و پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیند تجارت، و عملکرد کارکنان و اجرای مهندسی مجدد فرآیند تجارت وجود دارد. همچنین، نتایج تجربی پژوهش نشان داد که اندازه گیری عملکرد مرتبط با کاهش هزینه و زمان کوتاه در فرآیندهای داخلی و بهبود کیفیت در فرایندهای خارجی می تواند عملکرد را بهبود بخشد (هوانگ و همکاران، 2014).
جنا و همکاران56 (2014) در پژوهشی به “بررسی شاخص آمادگی در حال تکامل برای تعمیرات اساسی عملکرد خرده فروشان” پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که دو عامل با نام های تراز بندی استراتژیک و مدیریت کنترل و کیفیت عمیقا در اجرای خرده فروشی تلفن همراه مشارکت داشته اند. در نهایت، یک شاخص آمادگی برای اجرای خرده فروشی تلفن همراه در رسانه های خرده فروشی منتخب از طریق چارچوب RPR محاسبه شده است (جنا و همکاران، 2014).
موری را57 و دیگران (2009) در مقاله خود با عنوان “ارزیابی خودکار کتابخانه ی دیجیتال با مدل فایو اس” می نویسد: پیچیدگی های کتابخانه های دیجیتالی باعث می شود که سیستم نگهداری و ذخیره، یک وظیفه جزیی و کوچک نداشته باشد چرا که به ارزیابی دوره ای از اجزای مختلف کتابخانه ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، مدیریت پروژه، مدیران عالی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، نظام ارزشی، نظام ارزشیابی، ارزیابی عملکرد