پایان نامه رایگان درمورد محدودیت ها، سبک رهبری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

يك عادت و يك سليقه در مي آيد. مصاديق بارز اين خلق و خو را اعم از مثبت يا منفي مي توان در خانه داري بانوان مشاهده كرد. همچنين به طور كلي مردم برخي از استان ها يا مناطق كشورمان ايران نيز از نظر رعايت اين سين در محيط خانه، مشهور و مورد مثالند. پاكيزه سازي بويژه در زمان حاضر كه آلودگي هوا بسيار زياد شده است از اهميت ويژه اي برخوردار است. نشستن غبار بر همه چيز، چه در خانه و چه در محيط كار، امري كاملاً عادي شده است و بنابراين بايد به نحو مداوم نيز عمل غبار زدايي را انجام داد.
محيط پاكيزه به دليل احساس آرامش و نشاطي كه به كاركنان مي دهند بر كارآيي و بهره وري آنان اثر مثبت مي نهند. پاكيزه سازي با كيفيت، رابطه تنگاتنگ دارد، زيرا بازبيني مستمر وسايل كار اعم از ماشين و ابزار و مواد و يا وسايل كار اداري، اقتضاء دارد كه همواره مراقب حفظ كيفيت اقلام ياد شده باشيم، در جريان پاكيزه سازي و پاكيزه داري بسياري از كاستي ها، نقص ها و كيفيت هاي نازل آشكار مي شوند. مسأله پاكيزه سازي يا بهداشت كار نيز در همين رابطه دقيق و مستقيم است. هدف بسياري از مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي مصوب سازمان بين المللي كار، كه دولت ايران نيز به تعدادي از آنها پيوسته است، حفظ بهداشت و ايمني نيروي كار در درجه نخست از طريق پيشگيري و درجه دوم از طريق مبارزه با آلودگي محیط کار است. قلمرو پاكيزگي تنها محدود به محيط هاي كار و توليد اعم از توليد كالاها يا خدمات نيست. در امر توزيع نيز به ويژه در دهه هاي اخير، پاكيزه سازي و پاكداشت، اهميت بسيار يافته است. فنون بسته بندي و عرضه كالاها بصورت هر چه پاكيزه تر با استفاده از انواع پوشش ها و عرضه بسياري از مواد خوراكي نظير لبنيات در پاكت هاي يك بار مصرف بر پاكيزگي استوار است.
پاكيزه سازي از سوي ديگر به اين امر كمك مي كند كه دو سين نخست يعني ساماندهي و نظم و ترتيب بهتر عملي شود، زيرا در جريان پاكداشت مرتباً به نواقص پيش آمده در دو سين نخست پي مي بريم. فرآيند پاكيزه سازي در درجه نخست به كشف و تحليل عوامل ناپاكيزگي و اتخاذ تدابير پيشگيري از آلوده شدن، نظر دارد. در درجه نخست نبايد حتي الامكان اجازه دهيم كه ناپاكيزگي بوجود آيد. راه هاي پيشگيري از آلودگي و كثيفي، بسيارند. اصلي ترين راه، «كثيف نكردن» است. نبايد با عمل خود محيط را آلوده كنيم و چنانچه ناخواسته، آلودگي اي پيش آيد به فوريت آن را بزداييم.
چهارمين مرحله: بهترين راه را حفظ كنيد (اصل استانداردسازي).
با توجه به سه فعاليت قبلي بهترين روش ها را براي خودتان انتخاب كرده و حفظ كنيد و براي انجام آراستگي از آن استفاده كنيد.
پنجمين مرحله: قدرداني و تشويق انجام كار خوب و درست به درست ترين روش (انضباط). 
با تدابير شما در خانواده و يا در كارخانه مي توان كارهاي خوب را تشويق و به اطلاع ديگران رساند و هميشه به يادداشت كه حتماً راه درست تري براي انجام كارهاي مشكل وجود دارد و كمك گرفتن از اصول گفته شده به شما كمك خواهد كرد. مطمئن باشيد كه تشويق درست راه حل هاي مشكلات آينده خواهند بود (خان مختاری، 1383).

2-8- دستاوردهاي اجراي نظام پنج اس
بهبود بهره وري شركت بوسيله شناسايي و رفع اتلاف هاي سازماني و اداري ناشي از فقدان نظام آراستگي؛
ارتقاء روحيه كاري، رضايت مندي شغلي و شادابي كاركنان به دليل زيباسازي و آراستگي محيط كار؛
پوياتر نمودن فرهنگ سازماني و فعال سازي كاركنان در جهت مشاركت و بهبود جويي در محيط كار؛
ايجاد و تقويت روحيه كار گروهي و تيمي به دليل آموزش آن در خلال پروژه و استقرار نظام پنج اس در قالب كار تيمي؛
بهبود در وضعيت ايمني محيط كار؛
بهبود كيفيت خدمات ارائه شده؛
بهبود روابط انساني؛
دسترسي سريع به اسنا ، مدارك و سوابق؛
ايجاد بستر و زمينه مناسب براي اجراي ساير نظام هاي مديريتي، از جهت عادت به نظم پذيري و استاندارد سازي سيستم؛
تسريع در جابجايي؛
كاهش هزينه هاي در گردش؛
بهبود و تقويت عملكرد تيم هاي كاري (بخشی نیک، 1393).

2-8-1- عوامل موفقيت اجراي نظام پنج اس
برخي از عوامل موثر در اجرا و پياده سازي موفق اين نظام عبارتند از:
حمايت و پشتيباني كامل و قاطع مديريت ارشد و تاكيد بر آگاهي كامل آنها از اين نظام؛
بسترسازي، زمينه سازي و فرهنگ سازي مناسب در اين زمينه؛
آموزش مستمر در كليه سطوح (مديران ارشد، مياني و كليه كاركنان) جهت توجيه اهداف، منافع و استانداردها و مكانيزم عملكرد در نظام پنج اس؛
انتخاب افراد آگاه و دلسوز، علاقمند و پيگير براي مسئوليت هاي اجرايي نظام پنج اس؛
مستمر بودن و تداوم اجراي نظام پنج اس؛
تهيه دستورالعمل هاي اجرايي، چك ليست هاي ارزيابي و مميزي و انجام ارزيابي هاي دوره اي براي بهبود روش هاي پياده سازي و افزايش اثربخشي اين نظام؛
تهيه و اجراي روش هاي تشويقي و تنبيهي مناسب در جهت اجراي موفق تر اين نظام؛
تعهد مشاركت مداوم مدير ارشد و حمايت كامل وي (بخشی نیک، 1393).

2-8-2- موانع و مشكلات اجراي نظام پنج اس
عمده ترين موانع و مشكلات عبارتند از:
عدم آموزش كافي كاركنان جهت اجراي صحيح سيستم؛
عدم شناخت كافي از اين نظام و توانايي هاي آن و عدم حمايت لازم مديران؛
عدم توجه به تداوم اجراي اصول پنج اس و بلند مدت بودن اجراي آن؛
ساده انگاشتن نظام پنج اس و عدم بررسي عميق آن؛
تصوير و برداشت ناصحيح از هزينه بر بودن اجراي اين نظام در اوايل اجراي آن؛
نگرش حل كليه مسائل از طريق اين نظام (همان).

2-8-3- مزاياي اجرای نظام آراستگي پنج اس:
جلوگيري از انباشته شدن ضايعات؛
افزايش درآمد ناشي از فروش به موقع و مقرون به صرفه ضايعات صنعتي به علت تفكيك كردن آنها؛
استفاده از قفسه بندي و ارتفاع در چيدمان مواد و صرفه جويي در سطح اشغال محيط كار؛
جلوگيري از آتش سوزي، احتراق، انفجار، سقوط اجسام و ساير حوادث مشابه در اثر كاهش تراكم مواد زائد و ضايعات و مراقبت از آنها؛
جلوگيري از دور ريختن مواد، قطعات سالم به همراه ضايعات و زوائد؛
جلوگيري از گم شدن و يا مخفي ماندن، مواد، قطعات و ابزار در هم با يكديگر در اثر انباشت نامنظم آنها؛
سهولت در رفت آمد ليفتراك هاي دستي و ليفتراك ها در محيط كار؛
نمايان بودن قطعات، ابزار و مواد در قفسه ها و جلوگيري از پنهان شدن آنها از چشم؛
جلوگيري از هر گونه نشت آب، روغن، گاز، باد و ساير مواد به منظور ايجاد ايمني و جلوگيري از ضايع شدن و نيز صرفه جويي در انرژي؛
پاكيزگي سطح محيط كار و جلوگيري از لغزيدن كاركنان و زمين خوردن آنها و بروز حوادث در حين كار؛
رنگ آميزي مرتب محيط كار و ماشين آلات و نيز تجديد خط كشي ها؛
ايجاد فرهنگ پيشگيري به جاي تعمير؛
رعايت بهداشت، سلامتي و ايمني كاركنان؛
كاهش خستگي و آزردگي هاي ناشي از كار در محيط شلوغ، نامطبوع و حادثه ساز؛
انجام خانه تكاني هاي روزانه، هفتگي، فصلي و سالانه توسط كاركنان به منظور مشاركت عمومي در آراستگي؛
آمادگي مستمر و لحظه اي محيط كار براي بازديدهاي غير مترقبه مشتري و هر بازديد كننده مهم ديگر از محيط كار (کاشانی، 1372).

2-8-4- پنج اس و هزينه اجراي آن 
     بهتر است به هزينه آراستگي به عنوان يك سرمايه گذاري نگاه كنيم. زمان و هزينه در جايي كه بخواهيم يك كار بنيادي و ريشه اي انجام دهيم و يك ديدگاه و فرهنگ نو را در يك سازمان ايجاد و ترويج و توسعه دهيم  معني ندارد،  اين يك سرمايه گذاري بلند مدت است كه بايد اثرات آن را در آينده ارزيابي كنيم.
 

2-8-5- مزاياي سيستم پنج اس:
جدول 2-2- مزایای سیستم پنج اس

راندمان
تعمير و نگهداري ماشين آلات
كيفيت تعمير و نگهداري
ايمني و بهداشت محيط كار
سوا كردن و سامان دادن
– استفاده موثر از فضا
– حذف حركات زائد
– حمل و نقل، راه رفتن، جستجو كردن
– انتخاب كردن، گرفتن و آوردن، برگرداندن تنظيم كردن
– كاهش حركات بزرگ و كوچك
– تثبيت عمليات استاندارد
– جلو گيري از استفاده نابجای قطعات اشتباهي
– جلوگيري از استفاده نابجاي مواد
– تسهيل در استاندارد كردن كار تعميرات
– جلو گيري از استفاده نا بجای ابزار كار قطعات
– جلو گيري از ضربه خوردن، فرورفتگي، پريدگي، زنگ زدگي وسائل اندازه‌گيري ابزاركار، مواد اوليه و كالاهاي نيمه‌ساخته
– جلوگيري از موانع ناشي از وسايل غيرضروري
– جلوگيري از خطرات و تعيين راهروها با خط‌كشي و حفاظ‌هاي جلوگيري از برخورد و تماس با مواد خطرناك، حفاظ‌هاي ايمني، نصب علائم هشدار دهنده بر روي مواد خطرناك و علائم مناسب ديگر
سپيدي و پاكيزگي
-روحيه بهتر کارگران
– جلوگيري از ضايعات ناشي از مواد خارجي
– حذف عوامل اندازه‌گيري هاي غلط
– جلوگيري از خسارات ناشي از گرد و غبار (بسته‌شدن مجراها، سايش، ناهموار شدن سطوح لغزنده، زنگ زدن و فاسد شدن روغن)
ـ جذب مواد خارجي (گرد و خاك، آلودگي ها، روغن ها، پوسته‌هاي زنگ و زائد برشكاري)
ـ‌جلوگيري از خراب شدن تجهيزات
ـ‌كشف و برطرف نمودن عيوب جزئي به كمك كنترل ضمن نظافت

ـ كشف و بر طرف نمودن محل هاي خطر ناك (پاگردها، محل‌هائي كه بريدگي‌هاي تير دارند، جاهائي كه احتياج به وسايل ايمني دارند، محل‌هايي كه بايد احتياط كرد، وسايل با پايه هاي نا متعادل)
ـ جلو گيري از صدمه ديدن به وسيله قطعات بريده شده
سلامتي ايمني و بهداشت
– کاهش توقفات
– کاهش کسالت و بی دقتی در کارگران

ـ حفظ سلامت كارگران با بهبود بخشيدن شرايط محيط كار (بخار، گرد و خاك، پودر، بوي بد، مواد شيميايي خطر ناك و نظاير آن )
(کاشانی، 1372)

2-9- آثار روانی آراستگی محیط کار
عوامل اثرگذار بر محیط های کار که تعیین کننده میزان بهره وری در یک سازمان است به دو دسته عوامل نرم و عوامل سخت تقسیم می شوند. سبک رهبری و مدیریت در یک سازمان از ویژگی های نرم و تکنولوژی از ویژگی های سخت یک سازمان است. ویژگی های فیزیکی نیز، از جنبه های سخت محیط کار به شمار می روند و بر روی کسانی که در محیط کار می کنند آثار زیادی دارد. کورمن (۱۳۷۰) با مرور تحقیقات گوناگونی که درباره ویژگی های محیط های کار صورت گرفته می نویسد: «محیط های فیزیکی می توانند به عنوان محدودیت هایی عمل کنند، پیدایش عقاید درباره خود و دیگران را ترغیب سازند و به عنوان منبعی از تحریک یا تامین عمل کنند یا فی نفسه منبعی از سرور و لذت باشند… صدا، موسیقی، روشنایی، و درجه حرارت متغیرهای فیزیکی دیگری هستند که در بعضی از شرایط، رفتار کار را تحت تاثیر قرار می دهند. رفتار بهینه کار مستلزم این است که صدا مستمر و مورد انتظار و موسیقی متناوب باشد. روشنایی و درجه حرارت باید با تقاضاهای ویژه متناسب باشد تا اثرات مثبت از آنها حاصل شود».
در جمع بندی کورمن از تحقیقات مربوط به ویژگی های فیزیکی محیط های کار چهار نکته مهم قابل توجه است. اول این که ویژگی های فیزیکی ماهیت محدود کننده روی کارکرد افراد دارد و می تواند برکاهش بهره وری تاثیر بگذارد. دیگر این که ویژگی های سخت محیط های کار عقاید درباره خود و دیگران رارقم می زند. شاید بتوان از نوشته کورمن این گونه برداشت کرد که محیط های کاری کم کم دیدگاه های مثبت یا منفی را درباره خود و انسان های دیگر ایجاد می کنند. محیط های آراسته در شکل دادن عقاید و دیدگاه های مثبت درباره کارکنان نقش دارند و به عکس محیط های کاری درهم ریخته و ناایمن دیدگاه منفی را نسبت به خود و دیگران رقم می زنند. نکته سوم این که ویژگی های سخت محیط کار عاملی برای تحریک و انگیزش به شمار می روند. و نکته مهم و ارجمند دیگر این است که محیط های کاری می توانند منبعی از «سرور و لذت» باشند. می توانیم محیط های کاری را به گونه ای طراحی کنیم که احساس سرور و لذت و شادکامی را برانگیزند. نظام آراستگی با تاکید بر آراستگی جنبه های سخت و نرم محیط های کاری، روحیه، نشاط، ایمنی و کیفیت را به ارمغان می آورد و با حذف محدودیت های محیطی، کارآیی و سلامت کارکنان را افزایش می دهد (کاشانی، 1372).

2-10- هدف های نظام آراستگی
اجرای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد بهبود مستمر، مواد غذایی، حمل و نقل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی