پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از غذای نوزاد را ایده آل نشان دهد. در حقیقت این قانون دستورالعمل های سختگیرانه ای را در مورد اینکه همه محصولات باید دارای برچسب های بیان کننده مزایای شیر مادر و خطرات تغذیه با غیر از شیر مادر باشند، ارائه کرده است.

گفتار دوم: تمایز بین علامت تجاری و نام غیر اختصاصی بین المللی داروها
موضوع قابل بحث دیگر در زمینه علائم تجاری و تأثیر آنها بر سلامت، مسئه مربوط به داروها می باشد. در خصوص داروها نیز علائم تجاری ممکن است موجب گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان شوند. در حالی که علائم تجاری برای ایجاد امکان انتخاب آگاهانه و هدفمند باید مشخص و متمایز باشند و نباید سبب گمراه شدن مصرف کنندگان شوند.
بین نام ژنریک یک محصول -که برای شناسایی هر نوع محصول از این دسته مورد استفاده قرار می گیرد- برای مثال آمپی سیلین، و علائم تجاری مورد استفاده توسط شرکت های خصوصی تفاوت عمده ای وجود دارد. در خصوص داروها عمدتاً نام تجاری شرکت تولید کننده به عنوان علامت تجاری آن شرکت محسوب می شود. سازمان بهداشت جهانی نام های ژنریک را نام های غیر اختصاصی بین المللی417 نامیده است، که به طور جهانی به عنوان نام منحصر به فرد برای شناسایی مواد اولیه دارویی و یا مواد موثر تشکیل دهنده می باشند. در واقع، در مقابل علائم تجاری که حقوق اختصاصی هستند، نام های غیر اختصاصی بین المللی برای مواد موثر تشکیل دهنده، نام های ژنریک محسوب می شوند. هر نام غیر اختصاصی بین المللی یک نام منحصر به فرد است که در تمام کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته شده است. وجود نامگذاری بین المللی برای مواد دارویی در قالب نام های غیر اختصاصی بین المللی برای شناسایی، تجویز درست و توزیع دارو برای بیماران و تبادل اطلاعات بین پزشکان اهمیت دارد. نام های مذکور در حوزه مالکیت عمومی قرار دارند و توسط هر تولید کننده ای می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.418
آنچه که اهمیت دارد این است که علامت تجاری مربوط به هر دارو نباید از نام غیر اختصاصی بین المللی آن دارو مشتق شده باشد و یا دارای ریشه لغتی یکسانی باشد. به عبارت دیگر، باید از نام غیر اختصاصی بین المللی آن دارو قابل تمایز باشد تا به طور دقیق قابل شناسایی باشد؛ این امر برای سلامت و ایمنی بیماران حائز اهمیت است. همچنین نام های غیر اختصاصی بین المللی نباید شامل علائم تجاری شناخته شده و موجود باشند. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی از کشورهای عضو خواسته است که از اعطای علامت تجاری یا دیگر حقوق اختصاصی به نام های غیر اختصاصی بین المللی خودداری کنند. تمایز بین نام های غیر اختصاصی بین المللی و علائم تجاری اختصاصی برای انتخاب داروی خاص به منظور تهیه آن اهمیت بسیاری دارد. زیرا هنگام خرید یک دارو با نام غیر اختصاصی بین المللی، داروهای مشابه ای با آن نام وجود دارد. همچنین، بین نام تجاری تولید کنندگان دارویی اصلی و نام تجاری تولیدکنندگان ژنریک نیز باید تمایز وجود داشته باشد. این موضوع نیز می تواند سبب گمراهی مصرف کنندگان شود زیرا هم شرکت های ژنریک و هم شرکت های اصلی برای بازاریابی و تشخیص محصولات خود از علائم تجاری استفاده می کنند.419
در یک نتیجه گیری کلی همان طور که گفته شد، شرکت های تولید کننده و صاحبان علامت تجاری در صنعت دخانیات، الکل و مواد غذایی برای ایجاد و توسعه نام تجاری به منظور جذب مصرف کنندگان جدید نسبت به محصولاتشان به شدت به بسته بندی محصولات متکی هستند و از طریق محصولات خود پیام هایی ابلاغ می کنند. قواعد مربوط به علائم تجاری ضرورتاً بر میزان مصرف تأثیر می گذارد. همان میزان که علائم تجاری محدود شوند و برچسب های هشدار دهنده اطلاعات بیشتری به مصرف کنندگان بدهند بدیهی است که میزان تقاضا نیز کمتر خواهد شد. بسته بندی ساده و یکسان سیگار با از بین بردن آثار فریبندگی محصولات دخانیاتی در ایجاد حس منفی نسبت به مصرف سیگار در افراد سیگاری موثر خواهد بود و افراد کمتر بر این باور خواهند بود که برخی از برندهای خاص ضرر کمتری دارند. هشدارهای بهداشتی نیز هنگامی که در کنار علائم تجاری جذاب قرار نگیرند معتبر تر، به یادماندنی تر و موثر تر خواهند شد. علاوه بر این، احتمال مصرف برندهای خاص سیگار توسط جوانان و نوجوانان نیز کمتر خواهد شد. در مجموع این مسائل باعث تغییر رویه های رفتاری می شود. برای مثال، افراد سیگاری بسته های سیگار خود را از دید عموم پنهان می کنند و بدین وسیله نقش آنها در ایجاد تصور مثبت از مصرف دخانیات به عنوان یک هنجار اجتماعی کم خواهد شد. این امر کمک می کند به اینکه مصرف سیگار کمتر عادی جلوه کند و در نتیجه از دید نوجوانان یک عمل پسندیده و مطلوب نباشد.
با این وجود، باید ذکر کرد که به موجب تحقیات انجام شده نمی توان گفت که استانداردسازی بسته بندی دخانیات به طور قطعی شیوع مصرف سیگار را کاهش می دهد. زیرا کنترل عوامل مختلف که مصرف سیگار را تحت تأثیر قرار می دهد بسیار دشوار است. با این حال، با توجه به بررسی های انجام شده احتمال زیادی وجود دارد که اجرای سیاست بسته بندی ساده دخانیات بتواند به عنوان بخشی از سیاست های گسترده کنترل مصرف دخانیات در طول زمان باعث کاهش شیوع مصرف سیگار به ویژه در میان نوجوانان و جوانان شود. بنابراین، این رویه در حفظ سلامت عمومی نقش زیادی دارد. اگرچه مذاکرات در خصوص بسته بندی ساده در حال حاضر بر محصولات دخانیاتی متمرکز است این امکان وجود دارد که قوانین گفته شده نسبت به سایر محصولات نامطلوب مانند مواد غذایی که برای سلامت مضر می باشند از جمله شکر، غذاهای آماده، مشروبات الکلی و شیر خشک که جایگزین شیر مادر شده است نیز به کار گرفته شود.
بر این اساس، در رابطه با تأمین منافع عمومی مقررات باید به دقت تعیین شوند. در بسیاری از موارد مالکیت خصوصی برای استفاده عمومی باید نادیده گرفته شود و غرامت کافی به صاحب حق داده شود. رابطه نزدیک بین برخی از کالاها و سلامت انسان این حق را برای دولت ها ایجاد می کند هنگامی که علائم تجاری حاوی پیام هایی هستند که ممکن است موجب گمراهی مصرف کنندگان شود، استفاده از آنها را منع و یا محدود کنند و انعطاف هایی را در حقوق مالکیت فکری مربوط به آنها ایجاد کنند. در حقیقت بهتر است که به عنوان مالی در راستای اهداف بهداشت عمومی و حمایت از مصرف کننده در نظر گرفته شوند و مقررات مختلفی برای نظارت و متناسب بودن آنها با سلامت عمومی اجرا شود.

نتیجه‌گیری
دسترسی به داروها و پیشرفت های پزشکی به عنوان بخشی از حقوق بشر به یک موضوع قابل توجه در زمینه بهداشت عمومی پدیدار شده است، زیرا امروزه یکی از عوامل گسترش مرگ و میر و شیوع بیماری در دنیا عدم دسترسی مطلوب به داروها و روش های پزشکی می باشد. دسترسی به داروها و روش های درمانی یکی از عناصر اساسی دستیابی تدریجی به تحقق کامل حق هرکس برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی است، و دولت ها موظفند که بالاترین سطح قابل حصول سلامت و بهداشت از جمله از طریق دسترسی بدون تبعیض به دارو و روش های درمانی ارزان، موثر و با کیفیت را برای همه تضمین کنند. در این زمینه پیشگیری، ارتقای روش های زندگی سالم و تقویت سیستم های بهداشتی نقش مهمی دارد. برخی از موضوعات بهداشت عمومی که کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته با آن مواجه اند گسترش سل، مالاریا، ایدز، دسترسی به داروها و برخی از بیماری های خاص است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
ابداعات و اختراعات مربوط به حوزه سلامت به هر حال در امکان دسترسی انسان ها به فناوری های پزشکی و دارویی نقش دارند، شناخت راه حل های مناسب برای به حداقل رساندن تأثیر منفی حقوق مالکیت فکری و به حداکثر رساندن تأثیر مثبت آن بر شرایط سلامت عمومی اهمیت زیادی دارد. موافقت نامه تریپس برای حل این مشکل انعطاف هایی درنظر گرفته است. با این وجود، این مسئله را نمی توان با انعطاف های حقوق مالکیت فکری به تنهایی حل کرد و لازم است در کنار استفاده از انعطاف ها، برای کنترل و متعادل ساختن حمایت از حقوق مالکیت فکری اقدامات دیگری نیز درنظر گرفته شود. در عین حال، عدم حمایت موثر از اختراعات نیز یکی از عواملی است که از
دسترسی افراد نیازمند به داروها جلوگیری می کند. تضعیف حق ثبت اختراع اعطا شده به محققان و تولیدکنندگان دارویی انگیزه توسعه داروهای جدید را کاهش می دهد. تأثیر حقوق مالکیت فکری در دسترسی به فن آوری های پزشکی به این بستگی دارد که چگونه در سطح ملی نظارت شده باشد و چگونه توسط صاحب حق اداره شود. صرف وجود حقوق مالکیت فکری نسبت به یک محصول مانع دسترسی به آن محصول نمی باشد. حق ثبت اختراع اکثر داروهای ضروری در لیست سازمان بهداشت جهانی نیز منقضی شده و یا هرگز برای این داروها حق ثبتی درنظر گرفته نشده است. همان طور که توسط سازمان بهداشت جهانی اعلام شده است، در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، هیچ شواهدی از فعالیت های مربوط به حق ثبت اختراع برای داروهای اضافه شده به لیست داروهای ضروری وجود ندارد، و برای کشورهایی که حق ثبت اختراع شناسایی شده است، حق ثبت ممکن است نامعتبر باشد و یا خاتمه یافته باشد. در واقع، تنها حدود 4 % از داروهای ضروری در حال حاضر به موجب حق ثبت اختراع حمایت می شوند. به همین دلیل تضعیف حمایت از حق ثبت اختراع در مورد داروهای نوآورانه رویکرد سازنده ای برای بهبود در دسترسی بودن مراقبت های بهداشتی نمی باشد، چرا که بسیاری از عوامل دیگر غیر اختراعات به طور مستقیم بر در دسترس بودن داروها تأثیر می گذارد.
در هر صورت، باید توجه کرد که از بین بردن تنش بین به اشتراک گذاری پیشرفت های علمی و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیاز به برقراری تعادل دارد تا منافع اساسی افراد از جمله حمایت از بهداشت عمومی و پیشرفت تجارت، در هر دو حالت حفظ شود. بدین منظور کمبودها و خلاء های موجود باید شناسایی و اقدامات و سیاست های مناسب برای رفع نواقص انجام شود. همچنین عوامل مختلفی از جمله سیستم ارائه خدمات بهداشتی، مالکیت فکری و سیستم قیمت گذاری و حقوق در کشورهای نیازمند باید مورد بررسی قرار گیرد.
در حالی که در سالهای اخیر هدف دسترسی به داروها به طور جدی در سطح بین المللی دنبال می شود، اقدام در سطح ملی در حال حاضر اهمیت بیشتری دارد و سیاست گذاری ها باید متمرکز بر اقدامات عملی برای دستیابی بیمارن نیازمند به دارو و تجهیزات پزشکی باشد. اصول قانون گذاری در کشورها باید با بالا بردن استانداردهای ثبت اختراع و محدود کردن قلمرو ادعاهای اظهار شده، از اعمال تغییرات جرئی و احیای اختراعات موجود و ثبت آنها جلوگیری کند. به کارگرفتن استانداردهایی از قبیل محدود کردن توانایی دارندگان حق ثبت از منع دیگران برای ساخت یا طراحی مشابه ابداعات اختراع شده، موجب تسهیل رقابت و تضمین حقوق ناشی از اختراع می شود تا یک اختراع ثبت شده مورد بهره برداری نامناسب و غیر منطقی قرار نگیرد.
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته باید در زمینه پیشرفت علم و فناوری، انتقال تکنولوژی، آزمایش های کلینیکی و بهره برداری از داروهای سنتی تلاش کنند. این کشورها باید به توسعه محصولات دارویی توجه زیادی داشته باشند و اولویت های بالا تری را برای تحقیقات در مورد توسعه و افزایش کارآمدری محصولات جدید در نظر بگیرند. در مورد سیستم توزیع و تحویل داروها نیز باید تغییراتی انجام شود، زیرا اگر آن محصولات در دسترس کسانی که به آنها نیاز دارند قرار نگیرد و یا به آنها تحویل داده نشود تلاش برای توسعه ی محصولات جدید هیچ ارزشی نخواهد داشت. علاوه بر این، نوآوری و ابداع در کشورهای در حال توسعه باید پرورش داده شود. در این رابطه باید به کشورهایی که اقدامات مهمی در جهت توسعه ظرفیت ابداعات در زمینه تحقیقات بهداشتی انجام می دهند و همکاری های علمی و تکنولوژیکی با آن ها توجه شود.
به موجب موافقت نامه تریپس کشورها برای تعیین رژیم اتمام حق خود آزاد هستند بنابراین می توانند با انتخاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف کنندگان، مواد غذایی، حقوق مالکیت، مالکیت فکری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، سازمان ملل، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت