پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته اغلب به دنبال ارتقای طیف وسیعی از اهداف اجتماعی و توسعه ای می باشد که این اهداف در قوانین هر کشوری درنظر گرفته شده است. رویکرد کشورها در توسعه و اجرای حقوق رقابت متفاوت است به ویژه در رابطه با بخش داروسازی. برای مثال، کانادا توجه خاصی به قیمت فناوری های پزشکی ثبت شده و افزایش کارآمدی و اثر بخشی این محصولات نسبت به محصولات ژنریک دارد. هیئت نظارت بر قیمت ها در کانادا به طور مداوم بر بازاریابی داروها نظارت می کند و در شرایط کاهش قیمت دستور اقدام درمانی می دهد. آفریقای جنوبی یکی از فعال ترین کشورها در میان کشورهای با درآمد کم و درآمد متوسط در زمینه استفاده از حقوق رقابت برای کاهش قیمت فناوری های پزشکی برای درمان بیماران می باشد که به منظور افزایش دسترسی به درمان ایدز با موفقیت از حقوق رقابت استفاده کرده است.339
در کشورهای با درآمد بالا، سود زیادی توسط دارندگان حق ثبت اختراع با پرداخت قیمت های بسیار بالا برای فناوری های جدید پزشکی دریافت می شود که برای بودجه تحقیق و توسعه روش های درمانی جدید نیز استفاده می شود. در این کشورها هزینه های افزایشی در بخش تحقیق و توسعه با بهبود در نتایج مراقبت های بهداشتی توجیه می شود. حتی اگر شرکت های داروسازی مبتکر و اصلی سود بیشتری نسبت به سایر صنایع کسب کنند در نظر بسیاری این یک سود خالص برای جامعه است. اما در بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، سود در درمان های جدید و برای بیماران بکارگرفته نمی شود و میزان کمی از این سود که توسط شرکت های مبتکر خارجی مترتب شده است توسط صاحبان داخلی کسب می شود و به احتمال زیاد در بخش تحقیق و توسعه داروهای جدید نیز سرمایه گذاری نمی شود. از نظر حقوق رقابت این بدان معنی است که بازار دارو در این کشورها تحت سلطه شرکت های مبتکر و اصلی صاحب حق اختراع می باشد که ممکن است رفاه اجتماعی مردم محلی را با ممنوع کردن ورود داروهای ژنریک یا محصولات ثبت شده رقابتی کاهش دهند. بنابراین کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط باید یک رویکرد قوی تر نسبت به شرایط ضد رقابتی در بازار دارویی اتخاذ کنند.340
دیدیم که چگونه قوانین و سیاست های رقابتی می تواند برای افزایش دسترسی به فن آوری های بهداشتی مورد استفاده قرار بگیرد و اینکه چگونه رویه های ضد رقابتی می توانند مانع دسترسی شوند و راه حل های ممکن برای جلوگیری از این فرآیندها را نیز مورد بررسی قرار دادیم. در نتیجه مطالب ذکر شده می توان گفت دسترسی به فن آوری های مربوط به حوزه سلامت یکی از حقوق اساسی بشر است که باید با استفاده از همه امکانات موجود افزایش یابد. در دسترس و ارزان ساختن این فن آوری ها برای کشورهای با درآمد کم و متوسط نیازمند منابع و روش های مختلفی می باشد. یکی از این ابزارها یک چارچوب رقابتی کارآمد است. اگرچه حقوق رقابت منابع مالی لازم برای تهیه و عرضه فن آوری های بهداشتی را فراهم نمی کند، ممکن است برای پایین آوردن قیمت ها مورد استفاده قرار بگیرد. حقوق رقابت همچنین می تواند به ارائه سریع تر تکنولوژی های بهداشتی جدید و توسعه یافته کمک کند، که در نتیجه آن دستیابی به اهداف حقوق بشر افزایش خواهد یافت. علاوه بر این،حقوق رقابت در برخی شرایط خاص دارای مزایای زیادی است و می تواند مکمل برخی از انعطاف های موجود در حقوق مالکیت فکری و قواعد تجارت باشد. همچنین برای رسیدگی به شکست بازار و رفتار غیر قانونی در بخش فن آوری بهداشت نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در مجموع، هدف اساسی حقوق رقابت حمایت از یکپارچگی بازارهای رقابتی در برابر رفتار سوء استفاده گرایانه و همچنین حمایت از مصرف کنندگان در برابر آثار چنین رفتارهایی می باشد.
بنابراین، گفته نمی شود که در زمینه دسترسی بهتر به فناوری های حوزه سلامت، اقداماتی که در مقابل رویه های ضد رقابتی انجام می شود نسبت به سایر قوانین حقوقی رجحان دارد؛ اما به عنوان یک مکانیزم نسبتاً امیدوار کننده در این زمینه برای تکمیل تلاش ها در این راستا، سیاست رقابت باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. با این حال، استفاده از سیاست های رقابت بدون چالش نیز نمی باشد. از جمله این مسائل نوظهور بودن نسبی این اقدامات در کشورهای در حال توسعه، فقدان سابقه قابل توجه، چهارچوب توسعه نیافته حقوق رقابت و محدودیت ظرفیت در مورد ساختار رقابت در کشورهای درحال توسعه می باشد. این مسائل سبب شده است که حقوق رقابت یک ابزار کم استفاده در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط باشد؛ چرا که این کشورها برای استفاده موثر از حقوق رقابت به منظور افزایش دسترسی به فن آوری های بهداشتی با چالش های اساسی روبه رو هستند.

جدول 3-1: نمونه هایی از اقدامات مربوط به حقوق رقابت و نتایج آن در بخش داروسازی.
Impact
Pharmaceutical product
Description of action
Country and date of action
Fine of €40.600 million imposed on Sanofi -Aventis
clopidogrel
Following complaint by Teva, French Competition Authority found that Sanofi -Aventis abused dominant position with strategy to denigrate generic versions of its branded drug, Plavix
France
2013
Fine of €52.5 million imposed on AstraZeneca
Losec
European Court of Justice affirmed Commission finding of abuse of dominant position by AstraZeneca by providing misleading information to patent offices and deregistering product to inhibit generic entry
European Union
2012
Average reduction of price between 54% and 68% per person per year
Lopinavir and Ritonavir
Finding less than three homogenous products on the market, the National Medicines Pricing Commission regulated price of medicine1 sold by Abbott Laboratories
Colombia
2009
Defendant agreed to grant free licences to allow manufacture and sale of API prior to expiration of patent term
API Finastertide
Competition authority initiated investigation into abuse of dominant position by Merck
Italy
2007
Led to voluntary settlement agreements with GlaxoSmithKline and Boehringer Ingelheim providing for licensing of patents to a total of seven generic companies based on 5% royalty
AZT, lamivudine and nevirapine and fixed dose combinations containing these ARVs
Finding by Competition Commission of excessive pricing and denying a competitor an essential facility against two pharmaceutical companies following complaint from activist groups
South Africa
2003
Lead defendant (Mylan) placed $100 million into escrow account for distribution to purchasers of relevant drugs during time period covered by settlement
Lorazepam and Clorazepate
Federal Trade Commission charged generic producers with restraint of trade and conspiracy to monopolize markets for two generic drugs; settlement agreed
United States
2000
Source: Using Competition Law to Promote Access to Health Technologies: A guidebook for low- and middle-income countries, Frederick Abbott, Sean Flynn, Carlos Correa, Jonathan Berger, Natasha Nyak, May 2014, UNDP.

مبحث دوم: تضمین نقل و انتقال داروهای مشروع و جلوگیری از افزایش ضمانت اجراهای ناشی از روند تریپس پلاس
در سالهای اخیر، زمانی که تقریباً برخی از دوره های گذار مندرج در تریپس برای کشورهای در حال توسعه منقضی شدند و قوانین داخلی مطابق با الزامات تریپس اصلاح شد، روند جدیدی در تنظیم استانداردهای جهانی حقوق مالکیت فکری ظهور کرده است. این روند تأکید زیادی بر ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری دارد. در ابتدا قوانین محدودی این موضوع را به رسمیت شناختند، اما در مدت کوتاهی کشورها با طیف وسیعی از قواعد و سیاست ها در خصوص ضمانت اجرای مالکیت فکری مواجه شدند. از آن زمان، دامنه و تحولات در زمینه ضمانت اجرای مالکیت فکری به طور قابل توجهی گسترش یافته است. معاهدات بین المللی، قوانین داخلی، مقررات گمرکی، موافقت نامه های آزاد تجاری، موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب341 و بحث های انجام شده در نهادهای مختلف از جمله سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان بهداشت جهانی، شواهدی از این روند می باشد. در واقع، این امر در ادامه روند تریپس پلاس در راستای افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری شکل گرفته است. حامیان این روند که اغلب کشورهای توسعه یافته و صنعتی هستند قوانین حمایتی را گسترش داده اند و بخشی از آن را نیز به مقررات ضمانت اجرایی در این زمینه تبدیل کرده اند. قواعد جدید ضمانت اجرای مالکیت فکری در حالی ایجاد شده است که برخی کشورها هنوز نتوانسته اند قوانین خود را با شرایط تریپس منطبق کنند.
از جمله اقداماتی که در دستورکار گسترش ضمانت اجرای مالکیت فکری در چند سال گذشته توسط کشورهای توسعه یافته انجام شده است، عبارت اند از صدور بیانیه نشست هشت کشور صنعتی جهان342 در سال 2006 در روسیه با عنوان «مبارزه با سرقت و جعل حقوق مالکیت فکری»، استراتژی این کشورها ایجاد ضمانت اجرای هماهنگ مالکیت فکری است که شامل مورد توجه قرار دادن تجارت کالاهای تقلبی و ظرفیت سازی در کشورهای درحال توسعه برای اجرایی کردن حقوق مالکیت فکری می باشد؛ انعقاد موافقت نامه ای در سال 2006 توسط آمریکا و اتحادیه اروپا با اولویت موضوع ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری؛343 توسعه دستورالعمل ها و رهنمودها در خصوص اقدامات مرزی توسط هشت کشور صنعتی جهان در سال 2007؛ اطلاعیه صادر شده هشت کشور صنعتی جهان در سال 2008 برای تشویق تسریع مذاکرات برای ایجاد موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب؛ تصویب کنوانسیونی در خصوص جعل محصولات پزشکی توسط شورای اروپا344 در دسامبر 2010، که 19 کشور آن را امضا کرده اند؛345 ایجاد موافقت نامه های آزاد تجاری دو جانبه و اعمال تعهدات ضمانت اجرای روند تریپس پلاس؛ انجام مطالعاتی توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در خصوص تأثیر اقتصادی جعل و سرقت؛ مبارزه با جرائم حقوق مالکیت فکری توسط پلیس بین الملل؛ کنگره جهانی در خصوص مبارزه با جعل و سرقت توسط سازمان جهانی گمرک346 و پلیس بین الملل؛ تأثیر سازمان تجارت جهانی از طریق الحاق پروتکل، شورای تریپس و سیستم حل و فصل اختلافات؛ ایجاد موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا)؛ ایجاد کمیته مشورتی در خصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری347 توسط سازمان جهانی مالکیت فکری؛ ایجاد استانداردهایی برای تقویت ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری از طریق اقدامات مرزی توسط سازمان جهانی گمرک؛ افزایش دخالت اقدامات دولتی پستی در ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری توسط اتحادیه جهانی پست؛ ایجاد کارگروه بین المللی مبارزه با جعل محصولات پزشکی348 توسط سازمان بهداشت جهانی. در سال 2006، سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به افزایش بحران های بهداشت عمومی در خصوص داروهای تقلبی، کارگروه بین المللی مبازره با جعل محصولات پزشکی ایجاد کرد، که هدف آن بالا بردن آگاهی، ایجاد شبکه های هماهنگ در کشورها و بین کشورها برای جلوگیری از تولید، تجارت و فروش داروهای تقلبی در سراسر جهان و ارائه راه حل برای مشکل محصولات تقلبی می باشد؛ و در خصوص ابهامات در مورد تعریف داروهای جعلی و تقلبی و اقداماتی که باید در این رابطه انجام شود همکاری می کند. این کارگروه متشکل از تمام عناصر اصلی مبارزه با جعل و تقلب است، از جمله سازمان های بین المللی، سازمان های غیر دولتی، نهادهای ضمانت اجرا، انجمن تولیدکنندگان دارویی و مقامات نظارتی.
اساساً ضمانت اجرای گمرکی به ویژه در زمینه مبارزه با داروهای تقلبی پدیده زیانباری نیست، بلکه ایجاد و تقویت ضمانت اجراها می تواند تأثیر زیادی بر دسترسی بیماران به داروهای سالم و استاندارد داشته باشد. ولی گاهی افزایش بی حد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حق ثبت اختراع، مصرف کنندگان، مالکیت فکری، کشورهای درحال توسعه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، واردات موازی