پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، سلامت روانی، سلامت جسمانی، نظریه پردازی

دانلود پایان نامه ارشد

ه سقط استفاده مي كنند. در ايالات متحده امريكا طي سه ماهه اول حاملگي، انجام سقط بنا به درخواست مادر مجاز است ولي در حالات ديگر، قوانين انجام آن توسط ايالت به طور جداگانه مشخص مي شود.
1-6-فهرستي از عوارض مهم فيزيكي مرتبط با سقط جنين:
1) مرگ: از جمله دلايلي كه به مرگ هاي مرتبط با سقط جنين منجر مي شود عبارتست از: خونريزي ، عفونت، آمبولي، بيهوشي و حاملگي هاي نابجاي تشخيص داده نشده. سقط قانوني پنجمين عامل منجر به مرگ مادران

1) سایت انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران www.fpairi.org
در ايالات متحده امريكا است. اگر چه مشخص است كه اكثر مرگ هاي مرتبط با سقط جنين به طور رسمي گزارش نمي شوند.
2) سرطان پستان: با سقط جنين خطر سرطان پستان تقريباٌ دو برابر مي شود. پس از يك بار سقط و احتمال آن با دو يا بيشتر انجام سقط افزايش مي يابد.
3) سرطان دهانه رحم، تخمدان و كبد: زناني كه يك بار سقط انجام داده اند در مقايسه با زناني كه سقط انجام نداده اند در معرض 3/2 خطر نسبي سرطان دهانه رحم قرار دارند و زناني كه دو بار يا بيشتر سقط انجام داده اند با خطر نسبي معادل 92/4 روبه رويند. خطرات افزايش يافته مشابه درباره سرطان تخمدان و كبد نيز با سقط هاي منفرد يا متعدد گزارش شده است. افزايش احتمال سرطان هاي زنان در دنباله ي سقط به طور واضح است با تخريب غير طبيعي تغييرات هورموني كه بارداري را خاتمه مي بخشد همچنين تخريب درمان نشده دهانه رحم مرتبط است
4)سوراخ شدن رحم: 2 تا 3 درصد زناني كه سقط جنين مي كنند در معرض خطر سوراخ شدن رحم قرار دارند. بسياري از اين جراحات تشخيص داده نشده و درمان نشده باقي مي مانند مگر اين كه معاينه لاپاراسكوپي توصيه و انجام شودچنين معايناتي به ويژه هنگامي كه سقط در مركز غيرحرفه اي انجام مي شود سودمند خواهد بود. خطر سوراخ شدگي رحم براي زناني كه قبلاٌ زايمان كرده اند يا هنگام سقط بيهوشي عمومي داشته اند افزايش مي يابد. تخريب رحم ممكن است به عوارضي در بارداري هاي بعدي منجر شده و حتي به شكل مشكلاتي كه محتاج هيستركتومي اند ظاهر شود كه خود بالطبع منجر به تعدادي از عوارض و صدمات ديگر همچون پوكي استخوان مي شود.
5)پارگي هاي دهانه رحم: پارگي هاي مشخص دهانه رحم كه نيازمند بخيه زدن هستند در حداقل 1% سقط هاي سه ماهه اول رخ مي دهد. پارگي هاي كوچك تر يا جراحات ميكرو كه درمان نمي شوند نيز در دراز مدت به تخريب سيستم باروري منجر مي شوند. تخريب پايدار دهانه رحم متعاقب سقط ممكن است به شل شدگي دهانه رحم، زايمان زودرس و عوارض زايمان منجر شود. خطر تخريب دهانه رحم براي نوجوانان، سقط هاي سه ماهه دوم و در مواردي كه از لاميناريا براي اتساع دهانه رحم استفاده نمي شودد، بيشتر مي شود.
6) جفت سرراهي: سقط جنين خطر جفت سرراهي در بارداري هاي بعدي را 7 تا 15 برابر بيشتر مي كند (كه خود تهديد
كننده ي زندگي مادر و بارداري خواسته است).
7) تشكيل غير طبيعي جفت به علت تخريب رحمي: خطر بدشكلي هاي جنيني، مرگ قبل از زايمان و خونريزي بيش از حد طي زايمان را افزايش مي دهد.
8) نوزادان معلول در بارداري هاي بعدي: سقط جنين مرتبط است با تخريب رحمي و دهانه رحم همراه است كه خطر زايمان زودرس ، عوارض زايمان و تشكيل غير طبيعي جفت در بارداري هاي بعدي را افزايش دهد. اين عوارض از جمله علل منجر به معلوليت در بين نوزادان است.
9) حاملگي نابجا: سقط به طور ويژه احتمال حاملگي هاي نابجا را افزايش مي دهد. حاملگي هاي نابجا، خود تهديد كننده زندگي بوده و ممكن است منجر به كاهش باروري گردد.
10)بيماري التهابي لگن PID: بالقوه بيماري تهديد كننده زندگي بوده و ممكن است به افزايش خطر حاملگي نابجا و كاهش باروري منجر گردد. 23 درصد از زناني كه در زمان سقط عفونت كلاميديا دارند طي 4 هفته دچار PID مي شوند. مطالعات نشان داده است كه 27-20% متقاضيان سقط جنين داراي عفونت كلاميديا هستند. تقريباٌ 5% بيماراني كه عفونت كلاميديايي نداشته اند طي 4 هفته پس از سقط سه ماهه اول دچار PID مي شوند. به همين دليل منطقي آن است كه در صورت امكان زنان قبل از اقدام به سقط جنين براي غربالگري و درمان چنين عفونتهايي به پزشك مراجعه كنند. 11)اندومتريوز: از خطرهاي بعد از سقط براي همه زنان است. زنان نوجوان 5/2 برابر زنان 29-20 ساله مستعد دچار شده به اندومتريوز متعاقب سقط هستند.
12) عوارض آني: تقريباٌ 10% از زناني كه سقط ارادي انجام مي دهند از عوارض آني رنج مي برند كه تقريباٌ 5/1 آنها تهديد كننده زندگي است. 9 مورد از شايعترين عوارض بيهوشي توهم، هموراژي، جراحت دهانه رحم و شوك اندوتوكسيك. شايع ترين عوارض جزئي عبارتند از: عفونت، خونريزي و تب، سوختگي درجه 2، درد مزمن شكمي، استفراغ و اختلالات معدي روده اي و حساسيت RH
13) افزايش خطرات در زناني كه سقط هاي متعدد مي كنند: در مجموع اكثر مطالعات نشانگر وجود خطر براي زناني است كه تنها يك بار سقط انجام مي دهند. اما همين مطالعات نشان مي دهند كه زناني كه سقط هاي مكرر داشته اند در معرض خطر بزرگ تري از تحمل اين گونه عوارض قرار مي گيرند. اين نكته به ويژه از آنجا قابل تامل است كه در بيشتر موارد، سقط ها مكرر مي شوند.
14)افزايش خطر براي نوجوانان: نوجوانان كه حدود 30% تمام سقط ها را تشكيل مي دهند، نيز در معرض خطر بسيار بالايي از بسياري از عوارض مرتبط با سقط مي باشند كه هم در مورد عوارض آني و هم در مورد تخريب دراز مدت باروري صدق مي كند.
15) فقر بهداشت عمومي محققان: در تحقيقي بر روي 1428 زن، دريافتند كه از دست رفتن بارداري به ويژه به علت سقط القايي به طور مشخص با سطح پايين تر بهداشت عمومي ارتباط دارد. سقط هاي مكرر هماهنگ است با وضعيت بهداشت موجود. تحقيق قبلي گزارش مي داد كه در سال اول متعاقب سقط، زنان به ميزان 10% بيشتر براي تمامي علل و 180% بيشتر به دلايل رواني اجتماعي به ديدار پزشكانشان مي روند. همچنين نشان داده اند كه اگر شريك جنسي در جريان سقط حضور نيابد و حمايت نكند ميزان سقط چهار برابر زماني خواهد بود كه شريك جنسي حاضر و حمايتگر باشد. اگر شريك جنسي حاضرنباشد ميزان سقط 6 برابر بيشتر مي شود
– خطر فزاينده مشاركت در عوامل خطر سلامتي: سقط به طور ويژه با تغييرات رفتاري مانند هرزگي، سيگار كشيدن، مواد مخدر و اختلالات تغذيه اي ارتباط دارد كه همگي مسبب افزايش عامل هاي مخاطره بر انگيز سلامت اند. هرزگي و سقط هر دو با ميزان فزاينده PID و حاملگي هاي نابجا ارتباط دارند. آنچه ممكن است پنهان بماند ولي اهميت ويژه دارد آن است كه هرزگي به خودي خود واكنشي است در برابر صدمات پس از سقط و فقدان اعتماد به نفس .
1-13-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950 ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند .
در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :
1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن .
مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد .
1-14-وضعیت سقط جنین در ایران
با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی – که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .
سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از رفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید

1-15- نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین
اگر بخواهیم مجموعه نظریه‌ها در مورد سقط جنین را که توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده‌است، جمع بندی نمائیم، مي‌توانیم اینگونه نظریه پردازی‌ها را در سه عنوان احصاء کنیم:
1-16-ظریه آزادی مطلق سقط جنین:
تئوری آزادی مطلق، طرفدارانی در دنیا دارد و برخی از کشورها در قوانین جزائی خود از آن پیروی کرده‌اند. امروزه کشورهای دارای ممنوعیت مطلق، محدود مي‌باشند. عمده مخالفت‌هايی که در این زمینه صورت مي‌گیرد از ناحیه مراجع مذهبی است. مبانی و دلائلی که طرفداران این تئوری برای اثبات و توجیه نظریه خود بیان مي‌دارند به شرح زیر است:

1-16-1-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی:
طرفداران نظریه آزادی مطلق برآنند که تجربه اعمال قوانین اخلاقی نشان مي‌دهد که ناهنجاری‌هاي اجتماعی و افول ارزش‌هاي اخلاقی، علیرغم وجود و اعمال اینگونه مقررات، اجتناب ناپذیر و رو به تزاید است. حتی در زندگی روزمره مردم، موقعیت‌هايی پیش مي‌آید که حتی محترم‌ترین انسان‌ها نیز مقررات و قوانین اخلاقی را نقض مي‌كنند. چه بسیار خانواده‌های محترمی که با آبستنی دخترشان، در نتیجه روابط نامشروع و یا تجاوز جنسی مواجه مي‌شوند. در اینصورت اقدام به سقط جنین، اجتناب ناپذیر خواهد بود. این در مورد مادرانی که ادامه حاملگی برای آنان خطر جانی در پی دارد نیز صادق است زیرا با اعمال ممنوعیت مطلق سقط جنین، مرگ و میر اینگونه مادران افزایش یافته و اعمال ممنوعیت، عملا” آنان را از اقدام به سقط جنین مانع نمي‌شود. بنابراین شایسته است که لوازم و امکان آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، بیمارستان، حقوق جزا، بیمارستان دولتی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، انسان کامل، مجازات اعدام، کنترل موالید