پایان نامه رایگان درمورد روانشناسی، نقطه مرجع، حافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

افراد این اجازه را می دهد تا احتمال وقوع اتفاقی را بر اساس اینکه این اتفاق تا چه حد رایج و معمول می باشد ، پیش بینی کنند. افرادی که دچار این تورش هستند عموماً اتفاقاتی که به نظر آن ها معمول نمی باشد را نسبت به اتفاقاتی که تصور آن ها سخت تر می باشد محتمل تر فرض می کنند(سانتاکلارا و والکانو93 ، 2003).
3-2-2-5-2)تورش محافظه کاری94
این تورش که توسط ادواردز مطرح شد ، بیانگر این است که «سرمایه گذاران به صورت کند خود را با اخبار جدیدی که وارد بازار می شوند وفق داده و انتظارات خود را آرام آرام در قیمت های بازار واد می کنند». محافظه کاری باعث می شود تا اشخاص به آخرین اخبار مربوط به سودآوری وزن کمتری قائل شوند (مهرانی و نونهال نهر ، 1387).
4-2-2-5-2)تورش حسابداری ذهنی95
حسابداری ذهنی به روشی اشاره دارد که بر اساس آن افراد تمایل دارند تا از کد گذاری های اختصاصی برای ارزیابی جداگانه معاملات ، سرمایه گذاری ها ، قمار ها و سایر خروجی های فعالیت های مالی خویش استفاده نمایند(تالر و بنارتزی ، 2007). حسابداری ذهنی تمایل افراد را به کد گذاری ، گروه بندی و ارزیابی نتایج اقتصادی از طریق گروه بندی سرمایه هایشان به یک سری حساب های ذهنی غیر قابل تغییر به هم نشان می دهد. یک سرمایه گذار منطقی دچار چنین تله ذهنی نخواهد شد زیرا وقتی یک سرمایه گذار به خاطر منشا پول هایی که بدست آورده (مانند کار ، ارث ، قمار و …) آن ها را در ذهن خود در گروه های متفاوتی قرار می دهد ، پس با آن ها به شکل متفاوتی برخورد خواهد کرد که این منطقی نیست (عبداللهی ، 1390).
5-2-2-5-2)تورش پس بینی96
اگر بخواهیم به زبان ساده این تورش را توضیح دهیم می توان گفت که تورش پس بینی در ذهن به طور مستمر این فکر را تداعی می کند که «من از اول این را می دانستم». به محض اینکه اتفاقی در جریان می افتد ، افراد دچار این تورش می شوند و فکر می کنند که عاقبت این اتفاق قابل پیش بینی است. (حتی اگر غیرقابل پیش بینی باشد.)
6-2-2-5-2)تورش ناهماهنگی شناختی97
زمانی که اطلاعات جدید بدست آمده با مفاهیم قبلی در تضاد باشد ، عموماً افراد دچار ناراحتی ذهنی (یک پدیده روانشناسی به نام ناهماهنگی شناختی) می شوند. در روانشناسی ، شناخت شامل نگرش ها ، احساسات ، باورها و ارزش ها می شود و ناهماهنگی شناختی وضعیتی است که در آن شناخت های مخالف به هم می رسند.
7-2-2-5-2)تورش تصدیق و تایید98
تورش تصدیق و تایید نوعی از ادراک انتخابی است که ایده هایی را تایید می کند که در راستای تصدیق باورهای ما باشد و آن هایی را که باورهای ما را تصدیق نمی کنند کم ارزش می پندارد.
8-2-2-5-2)تورش موفقیت منتسب به خویش99
این تورش که یکی از عوامل خود فریبی سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه می باشد، ناشی از نظریه نسبیت در روانشناسی می باشد. در این نظریه ، افراد رویداد هایی را که معتبر بودن اعمال آنها را تایید می کند به توانایی های مالی خود و رویداد هایی را که اعمال آنها را تایید نمی کنند ، به شانس و اقبال بد خود و عوامل بیرونی نسبت می دهند(مهرانی و نونهال نهر ، 1387).
9-2-2-5-2)تورش ابهام گریزی100
زمانی که توزیع احتمال مبهم باشد افراد علاقه ای به قمار ندارند. در کل ، افراد در موقعیت های مبهم درنگ می کنند ، که این درنگ و به نوعی سردرگمی ، به ابهام گریزی افراد اشاره دارد.
10-2-2-5-2)تورش تازه گرائی101
تورش تازه گرائی تمایلی است که افراد را وا می دارد تا اتفاقات و مشاهدات اخیر را بیشتر از اتفاقات و مشاهدات قدیمی تر مورد تاکید قرار دهند (مونتایر102 ، 2003).
11-2-2-5-2)تورش شکل یا چارچوب گرائی103
تورش چهارچوب گرائی تمایل تصمیم گیرندگان را برای نشان دادن عکس العمل متفاوت به وضعیت های یکسان با زمینه های مختلف به خاطر زمینه خاص هر کدام نشان می دهد.
12-2-2-5-2)تورش نمایندگی104
برای اینکه انسان ها بهتر بتوانند از تجربیات زندگی خود معانی مورد نظر را استخراج کنند ، تمایلی درونی دارند تا افکار و موضوعات مختلف را در ذهن خود طبقه بندی کنند. وقتی انسان با پدیده ای جدید مواجه می شود که برای آن گروهی در ذهن خود در نظر نگرفته است ، این پدیده جدید را وارد بهترین گروه ممکن می کند ، و بر اساس آن گروه به این پدیده معنی می بخشد(کانمن و همکاران ، 1982). افرادی که دچار تورش نمایندگی می باشند از طریق این گروه های محدود در ذهن خود به تجزیه و تحلیل اتفاقات پیرامون خود می پردازند. مشکل این تورش در اینجاست که باعث می شود تا افراد فهم نادرستی از عضو جدید داشته باشند و بر اساس همین درک نادرست تصمیم های خود را برای این عضو جدید می گیرند.
13-2-2-5-2)تورش تکیه کردن (لنگر انداختن)105
این نظریه بیانگر این است که افراد برای شروع فرآیند تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل از بخش خاصی از اطلاعات استفاده می کنند و برای پیش بینی خود اطلاعات موجود را بر اساس آن تعدیل می کنند (مهرانی و نونهال نهر ، 1387).
14-2-2-5-2)تورش توهم کنترل106
این تورش را به وفور می توان در کازینوهای لاس وگاس پیدا کرد. هر جای که مشتریان به خیال اینکه می توانند نتیجه را کنترل کنند و یا روی آن تاثیر بگذارند در قمار شرکت می کنند و در آخر سر متوجه می شوند که این جریان خارج از کنترل آن ها بوده است. حتی دیده شده است که بعضی از افراد فکر می کنند با انداختن تاس به سبکی خاص می توانند نتیجه ی آن را تحت کنترل داشته باشند.
3-2-5-2)تورش های گروه ترجیحی107
این گروه از تورش ها به گرایشات نادرست تصمیم گیرنده به شرایطی خاص اشاره دارد. این نوع گرایش می تواند هم جنبه روانی و شخصی داشته باشد و هم جنبه اکتسابی داشته و برگرفته از شرایط حاکم بر فضای اقتصادی باشد که فرد در آن اقدام به سرمایه گذاری می نماید (پمپین ، 2006). در ادامه تورش های این گروه معرفی خواهند شد:
1-3-2-5-2)تورش توزین غیر خطی احتمالات108
بر اساس این تورش سرمایه گذار درصدهای احتمالی پایین را بیشتر از آنچه که هست و درصدهای احتمالی بالا را کمتر از آنچه که هست تفسیر می کند و اینکه در بررسی نوسانات ، احتمال را در بازه های پایین و بالا بیشتر می داند تا در بازه های متوسط.
2-3-2-5-2)تورش ابهام درروند تغییرات ارزش
سرمایه گذارانی که دچار این تورش هستند به جای اینکه بر روی سرمایه پایانی خود تمرکز کنند بر روی نوسانات آن متمرکز هستند و اینکه چه مقدار پول از دست داده اند و چقدر کسب کرده اند. برای مثال ممکن است در یک بازه زمانی خاص سرمایه گذار تعداد زیادی ضرر کوچک و تعداد کمی سود کلان ببرد که در کل سود او افزایش یابد اما اگر او فقط متمرکز به این نوسانات باشد ممکن است که فکر کند در حال ضرر کردن است.
3-3-2-5-2)تورش استفاده از نقطه خرید به عنوان نقطه مرجع109
سرمایه گذارانی که دچار این تورش هستند ، قیمت خرید سهم را به عنوان نقطه مرجع حساب و کتاب در نظر می گیرند و از طریق این نقطه مرجع تصمیم می گیرند که آیا سهام خود را بفروشند یا نه. این تورش باعث می شود که عموماً در هنگام فروش سهام ، سهامی را بفروشند که در حال افزایش قیمت است تا افت قیمت.
4-3-2-5-2)تورش تمایل به دیدگاه کوتاه مدت به جای بلند مدت110
داشتن دید بلند مدت به سرمایه گذاران کمک می کند تا بهتر بتوانند با توجه به تغییرات ارزش سهام در گذشته ، تغییرات ارزش آن ها را در زمان حال تجزیه و تحلیل کنند و در نتیجه با دید بازتری ریسک را پذیرا باشند.
5-3-2-5-2)تورش تمایل به تکرار ریسک111
سرمایه گذارانی که عادت به تکرار ریسک داشته باشند بهتر می توانند از موقعیت های ریسکی آینده استفاده کند و هرچه تعداد ریسک بیشتر باشد احتمال ضرر در آن کمتر است. سرمایه گذارانی که بیشتر ریسک می کنند تجربه بالاتری دارند که می توانند در آینده از آن استفاده کنند و بالعکس.
6-3-2-5-2)تورش چارچوب گرایی بسته112
این تورش بدین معنی است که سرمایه گذاران معمولاً ریسک را جدا از سایر عوامل بررسی می کنند. برای مثال عموماً سرمایه گذاران به سود قطعی کم در مقابل سود ریسکی زیاد و به ضرر با ریسک زیاد نسبت به ضرر قطعی با ریسک کم تمایل دارند.
4-2-5-2)تورش گروه پدیده های غیر عادی (رفتار اقتصادی)113
تورش های قرار گرفته در این بخش عموماً به واسطه محیطی که تصمیم گیرنده یا سرمایه گذار در آن قرار دارد ایجاد می شود. به عبارتی دیگر سرمایه گذار اثر محیط را در تصمیم گیری خود به اشتباه وارد می نماید و تحت تاثیر محیط پیرامون خود (اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و …) تصمیماتی را به اشتباه اتخاذ می نمایند (ریتر ، 2003). در ادامه به تورش های این گروه اشاره شده است:
1-4-2-5-2)تورش اثر سوء جای گیری (اثر تمایلی)114
نگهداری سهام در زیان و فروش زود هنگام سهامی که در ناحیه سود قرار دارد از جمله رفتارهای رایج سرمایه گذاران است.
2-4-2-5-2)تورش تعلق خاطر115
اگر یک دارایی یا سهامی را برای مدت زیادی داشته باشیم، نسبت به آن تعلق خاطر پیدا خواهیم کرد. فروش خانه ، اتومبیل و حتی سهامی که مدت زیادی در تملک ماست کار مشکلی است.
3-4-2-5-2)تورش ترجیحات با خطای محدودیت در زمان116
افرادی که دچار این تورش هستند برای زمان حال ارزش بیشتری در مقایسه با زمان آینده قایل می شوند.
4-4-2-5-2)تورش سرمایه گذاری لحظه ای117
سرمایه گزاری احظه ای به این معنی است که سرمایه گذاران تمایل زیادی برای خرید سهامی دارند که طی 3 تا 12 ماه گذشته سود داشته اند و همچنین فروش سهامی که طی همین دوره ضرر داشته است.
5-4-2-5-2)تورش رفتار جمع گرایی118
رفتار جمعی در بازار مالی زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران تحت تاثیر تصمیمات سایرین قرار گیرند و در این فرآیند با نادیده گرفتن باورهای شخصی و اطلاعات خود به تقلید از سایرسرمایه گذاران می پردازند. به عبارت دیگر سرمایه گذار تنها بر مبنای رفتار کل بازار نسبت به معامله سهام تصمیم گیری می کنند(خداپرست و همکاران ، 1390).
6-4-2-5-2)تورش سفسطه هزینه های واقع شده119
کسانی که دچار این تورش هستند زمانی که هزینه ای را برای موضوعی می پردازند حتی اگر بعد از آن تمایلی به آن موضوع نداشته باشند به خاطر این حس که فکر می کنند به نقطه ی غیر قابل بازگشت رسیده اند مراحل هزینه کردن را ادامه می دهند.
5-2-5-2)تورش های گروه رفتار مکاشفه ای120
کانمن و تیورسکی (1983،1974)، در تقسیم بندی خود از تورش ها گروهی را تحت عنوان رفتارهای مکاشفه ای ارایه دادند و در توضیح این گروه بیان کردند : «زمانیکه افراد در شرایط ابهام در پی تصمیم گیری یا قضاوت هستند از تئوری آماری پیش بینی تبعیت نمی کنند و شانس خود را محاسبه نمی کنند بلکه تنها به چند رفتار مکاشفه ای اکتفا می کنند که گاهی برای آنان سود بخش و گاهی هم زیان ده می باشد.» در ادامه به تورش های این گروه اشاره می شود:
1-5-2-5-2)تورش نظریه انتظارات121
بر خلاف نظریه های قبلی که گفته می شد سرمایه گذاران ، ریسک گریز هستند کانمن و تیورسکی بیان کردند که زمانی که سرمایه گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند آنگاه، از ریسک گریزی به ریسک پذیری تغییر جهت می دهند.
2-5-2-5-2)تورش توهم (سفسطه قماربازان)122
این تورش توهمی است بر اساس یک فرضیه که یک سری از اتفاقات شانسی می تواند منجر به نتیجه ی مورد نظر شود. مثلاً با راضی کردن یک فرد به خرید سهام شما، استدلال های بعدی شروع می شود.
3-5-2-5-2)تورش توهم پولی123
بر اثر این تورش تمایل سهامدار به ارزش اسمی سرمایه بیشتر از توجه او به ارزش واقعی آن است.
3-5-2)پیشینه برخی از تحقیقات حوزه ی مالی رفتاری
کانمن و تیورسکی124 (1979) دریافتند که سرمایه گذاران در پیش بینی نتایج غیر مطمئن ، به صورتی نظام مند از قانون بیز و سایر الگوهای تئوری های احتمالات منحرف می شوند. آن ها معمولاً رویدادهای غیر مطمئن آتی را با توجه به مشاهدات اخیر خود ، پیش بینی می کنند و به این مهم که ممکن است این سابقه تجربی ، وابسته به شانس باشد توجهی ندارند.
رابین125 (1998) نیز خاطر نشان می سازد که افراد ، اغلب تمایل دارند برای اطلاعات تاریخی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد استقراض، قیمت گذاری، خودکنترلی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، قیمت سهام، بازار سرمایه