پایان نامه رایگان درمورد حوادث طبیعی، نیما یوشیج

دانلود پایان نامه ارشد

منم مانده به زندانِ شب تيره كه باز
شب همه شب
گوش بر زنگ كاروانستم ( همان ، 878 ).

3-6 : استعاره در شعر نیما
دکتر شفیعی تعریف استعاره را یکی از پریشان ترین تعریف ها در کتب بلاغت میداند.که نشان دهنده اختلاف درباره ی مفهوم و حوزه معنوی این کلمه است. دکتر شمیسا استعاره را هم مجاز به علاقه مشابهت و هم تشبیهی که مشبه و وجه شبه و ادات تشبیهه آن حذف شده باشد.و فقط مشبه به باقی بماند.تعریف کرده اند.ایشان در بخش دیگری اشاره می کند که قدما به نوع دیگری از استعاره قائل بوده اند.که آن را استعاره‌ی مکنیه یا بالکنایه می خواندند.در این نوع استعاره مشبه بعلاوه یکی از ملائمات مشبه به ذکر می‌گردد.در این بخش استعاره هایی که نیما درمورد طبیعت به کاربرده ، طبق همان ترتیب که برای تشبیه قائل شدیم ذکر می کنیم.
آسمان و عناصر و پدیده های مربوط به آن مثل شب ، ماه و …
آن که نشناخت قدر دقت درست
زیرا این طاس لاجورد چه جست
طاس لاجورد استعاره از آسمان ،روز و شب مشبه ،مشبه به محذوفی و استعاره مکنیه می باشد.
صبحگاهان که بسته می ماند
ماهی آبنوس در زنجیر
دم طاووس پر می افشاند
روی این بام تن بشسته ز قیر
دم طاووس استعاره از نور خورشید و بام استعاره از آسمان است.

ناقوس با نواش درانداخته طنین
ازگوشه جای جیب سحر صبح تازه را
می آورد خبر
سحر استعاره مکنیه است.

اززمانی که قد افرازد روز
تا زمانی که فروریزد شب را ارکان
روز و شب استعاره مکنیه است.

حوادث طبیعی مثل باران،برف ،زلزله،طوفان ،رعد و برق و …
لیک این آشیان ها سراسر
بر کف بادها اندر آیند

باد سرد از برون نعره می زد
آتش اندر دل کلبه می سوخت

در همین لحظه تاریک می شد
در افق صورت ابر خونین
می کشد باد محکم غریوی
بادها و ابر در اشعار بالا استعار مکنیه هستند .

صبح همی باخت به مهرش نظر
ابر همی ریخت به پایش گهر
گهر استعاره مکنیه از قطره باران است .

– مناظره ی مانند کوه ، جنگل ، درخت ، گل ، دریا ، رودخانه ، ساحل :
و آن گل عاشق کش همواره مست
بست لب از خنده و در هم شکست
گل عاشق کش استعاره از محبوب

گل مریم به زیر شبنم ها
شستشو می دهد بر و پیکر
گل مریم استعاره مکنیه

گلبانش نشسته تنک به تنک
جا به جا تا بجویی از همه رنگ
لاله اش جام بر کف آشوبی
سوسنش چون بنفشه محجوبی
گلبان استعاره مکنیه

سنگ هر سنگی عبث با سنگ دگر ،تنگی آورده کینه میورزید
سنگ استعاره مکنیه

– حیوانات غیر اهلی
دروازه دار آن، جغد ست این زمان
جغد استعاره مکنیه است .

صبحگاهان که بسته می ماند
ماهی آبنوس در زنجیر
دم طاووس پر می افشاند
ماهی آبنوس استعاره مصرحه و استعاره از شب یا تاریکی می باشد .
– حیوانات اهلی :
از این سایه پروردگان مرغها
بدرم اگر گردم از غم رها
مرغ استعاره مصرحه و استعاره از مردان زن صفت راحت طلب .

جیب سحر شکافته ز آوای خود خروس می خواند.
بر تیز پای دلکش آوای خود سوار سوی نقاط دور می راند
سحر و خروس استعاره مکنیه هستند .

3-7: دیگر استعارات اشعار نیما
نیما واژه اژدها را در شعر های زیر استعاره از (( اسب )) گرفته است :
زير رانم غرّش آورده به ره توفنده خيزان اژدهايي مست ( نیما یوشیج ، 1384 : 465 ) .

اژدهاي سركش غرّان
برد دورم از دياران ( همان ، 468 ) .

افزون بر آن، تركيب مجازيِ (( چشمه روشنی چرخ بلند )) در نمونه زیر استعاره از خورشید است :
بر تو تا وقت تو دارم شيرين
و شبستان تو ماند روشن
به فرود آورم افكنده به بند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نیما یوشیج، پورنامداریان، انقلاب مشروطه، مراعات نظیر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، ملی گرایی، جهانی شدن، حوزه نفوذ