پایان نامه رایگان درمورد حق ثبت اختراع، مصرف کنندگان، مالکیت فکری، کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه می شود. همچنین تحلیلگران صنعت داروسازی در آمریکا نیز اعلام کردند که حمایت گسترده از حقوق مالکیت فکری است که منجر به کشف داروهای جدید می شود و کشور هند برای حل مشکلات بیماران باید فضای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه برای کشف داروهای جدید را گسترش دهد. نواریتس اعلام کرد که 95 درصد از بیماران در هند، حدود 16000 نفر، به موجب برنامه های حمایتی داروی گلیوک را به طور رایگان دریافت می کنند.
در هر صورت، دیوان عالی هند تلاش شرکت داروسازی نواریتس برای حمایت از حق ثبت اختراع در مورد داروی ضد سرطانی گلیوک، را رد کرد. رأی دیوان عالی هند در خصوص پرونده نواریتس به منظور اعطای کمتر حق ثبت اختراع نسبت به داروهای موجود برای شرکت های داروسازی ژنریک و برای دسترسی بیماران در کشورهای درحال توسعه ای که به تولید داروهای ارزان قیمت در هند متکی می باشند اهمیت زیادی دارد. در حقیقت این حکم نقش شرکت های داخلی به عنوان تأمین کنندگان عمده داروهای ژنریک ارزان قیمت برای بازارهای دارویی هند و کشورهای درحال توسعه را مستحکم کرد. در میان شرکت های ذینفع در این پرونده شرکت ژنریک سیپلا و ناتکو هستند که نسخه ژنریک داروی گلیوک را در هند با مبلغ حدود یک دهم قیمت نسخه اصلی می فروشند. این اختلاف در حقیقت نمونه ای از تنش بین منافع بهداشت عمومی و حقوق مالکیت فکری است. حامیان بهداشت عمومی در این زمینه بیان کردند که این حکم برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته به ویژه در آفریقا که متکی به هند برای تولید نسخه ارزان تر درمان های بیماری ایدز و سایر بیماری ها می باشند، اهمیت زیادی دارد. هر چند که نسخه جدیدتر گلیوک در حدود 40 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و چین به ثبت رسیده است. مناسب است که کشورهای دیگر نیز به پیروی از هند، در جهت افزایش دسترسی به داروها برای بیماران، از این رویه استفاده کنند.313
– تغییر محصولات:314 در نگاه اول، تغییر وضعیت محصول ممکن است به نظر خوب باشد زیرا سبب آوردن محصول جدید به بازار می شود که به احتمال زیاد نسخه بهبود یافته تر و پیشرفته تر از داروی قبلی خواهد بود. تغییر محصولات معمولاً زمانی پدید می آید که ورود محصولات ژنریک به بازار نزدیک می شود. بنابراین، شرکت های اصلی دارای نام تجاری محصولات ثبت شده جدیدی عرضه می کنند که یا پیشرفت بسیار جزئی دارند و یا هیچ پیشرفت واقعی ندارند. عرضه چنین محصولات جدیدی برای دلسرد کردن پزشکان و داروخانه ها از جایگزین کردن محصولات ژنریک می باشد.315 این رویه سبب می شود که نسخه جدید داروی اصلی از حمایت طولانی تری برخوردار شود در حالی که حق ثبت آن نسخه به زودی در حال انقضاء بوده است. در این حالت ماموران رقابتی با چالش تشخیص تفکیک بین نوآوری های مفید و استراتژی تغییر محصول که ممکن است برای مصرف کننده مضر نیز باشد روبه رو خواهند بود.
– محصولات ژنریک دارای مجوز:316 محصولات ژنریک اجازه داده شده، نسخه ژنریک داروهای اصلی می باشند که توسط تولیدکننده داروهای اصلی صادر می شوند. شرکت های دارای نام تجاری به طور عادی محصولات ژنریک دارای مجوز را در بازار قرار نمی دهند، اما این اقدام می تواند روشی باشد برای جلوگیری از ورود سایر رقبای ژنریک.317
– اقدامات گمراه کننده: شرکت های دارویی گاهی اوقات به منظور ایجاد مانع در رقابت و یا ورود جایگزین های ژنریک، اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده ای به نهادهای مالکیت فکری، تهیه کنندگان دارو از جمله بیمارستان ها، پزشکان و داروسازان و همچنین مصرف کنندگان می دهند. اطلاعات گمراه کننده زمانی ضد رقابت محسوب می شوند که این شرکت ها قصد داشته باشند علیه داروهای ژنریک رقیب حکم اولیه دریافت کند.318 برای مثال، یک شرکت دارویی ژاپنی به نام تاکدا319 و یک شرکت بیوتکنولوژیک چینی ژنریک به نام ژنوویت،320 با استفاده از مواد موثر یکسان برای بیماری دیابت دارو تولید می کردند. در سال 2004، شرکت ژاپنی با این ادعا که شرکت چینی اختراع او را نقض کرده است، تقاضای صدور حکم دستور موقت کرد. بر این اساس ورود داروهای ژنریک به بازار ممنوع شد. شرکت چینی نیز ادعای رقابت ناعادلانه کرد. در نهایت اعلام شد که شرکت ژاپنی مالک اختراع مورد ادعا نبوده است و برای دریافت حکم علیه ورود داروهای ژنریک به بازار عمداً اطلاعات نادرستی ارائه داده است و قوانین تجارت منصفانه را نقض کرده است.321
نوع دیگر از ارائه اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده از جانب پزشکان می باشد. شرکت های دارویی همچنین می توانند پزشکان را در رابطه با کیفیت، کارایی و یا عوارض جانبی داروها در مقابل نسخه ژنریک آنها، با هدف تحت تأثیر قرار دادن تصمیماتشان و ترغیب آنها برای رد نسخه های ژنریک، گمراه کنند. برای مثال، در فنلاند یک شرکت دارویی به پزشکان پیشنهاد داده بود که نسخه ژنریک داروی کلوزاپین322 که برای درمان بیماری اسکیزوفرنی به کار می رود را ردکنند. این شرکت با اشاره به مقالات علمی ادعا می کرد که نسخه ژنریک این دارو موثر نبوده و سبب عوارض جانبی جدی تری نسبت به نسخه اصلی آن می شود. به دنبال این موضوع مقامات رقابتی اعلام کردند که چنین رفتاری می تواند تأثیر زیان باری بر اعتبار داروهای ژنریک و در نتیجه بر سیستم دارویی جایگزین بگذارد.323
– ادغام و تملک شرکت ها: شرکت ها اغلب به دنبال افزایش سهم بازار و قدرت قیمت گذاری از طریق تملک سهم رقبا می باشند. اینکه تا چه حد ممکن است این امر رقابت در بازارهای مربوطه را تحت تأثیر قرار دهد بستگی به چند عامل از جمله تعداد رقبا در بازار دارد. خطری که نسبت به مصرف کنندگان وجود دارد این است که شرکاء در یک بازار بتوانند قدرت کافی برای کنترل قیمت گذاری و عرضه را به دست آورند. این امر در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. زیرا وقتی که دو شرکت داروسازی (موسس یا ژنریک) با یکدیگر ترکیب می شوند، میان محصولاتی که عرضه می کنند هم پوشانی درمانی به وجود خواهد آمد، که سبب محدود شدن خدمات، کاهش رقابت و افزایش قیمت ها می شود. در نتیجه بیماران برای دریافت خدمات مجبور به مراجعه به منطقه دیگری می شوند که این امر بسیار سخت است. بنابراین، یکی از اهداف کنترل شرکت ها از ادغام شدن با یکدیگر جلوگیری از ایجاد شرایط غالب در بازار است. زیرا هنگامی که یک شرکت بر بازار غالب می شود، آن شرکت دیگر به موافقت نامه های رضایتی بین رقبا برای کنترل شرایط نیاز ندارد و می تواند شرایطی را به صورت یک جانبه تحمیل کند. برای مثال، اگر یک عرضه کننده جایگزین دو عرضه کننده شود، تأمین کننده واحد قادر به افزایش قیمت ها بدون ارائه مزیت بهداشتی و درمانی بیشتر خواهد بود. بنابراین، ادغام و تملک شرکت ها توسط رقبا نقش قابل توجهی در مسائل مربوط به مراقبت های بهداشتی و فن آوری های مربوط به سلامت دارد.324
– موافقت نامه های پرداخت برای تأخیر:325 نمونه دیگری از اعمال ضد رقابتی در زمینه بهداشت مسئله مربوط به موافقت نامه هایی است که برای به تأخیر انداختن ورود داروهای ژنریک منعقد می شوند. به موجب آن تولیدکنندگان داروهای اصلی با پرداخت پول به شرکت های دارویی ژنریک، به منظور به تأخیر انداختن ارائه محصولاتشان، تلاش می کنند که از خطر ورود سریع داروهای ژنریک جلوگیری کنند. زیرا شرکت های ژنریک در تلاش اند که هرچه سریع تر قبل از خاتمه حق ثبت اختراع اصلی وارد بازار شوند. در مقابل شرکت های دارویی اصلی تلاش می کنند تاجایی که امکان دارد ورود داروهای ژنریک به بازار را به تأخیر اندازند. نگرانی اصلی زمانی ایجاد می شود که تولیدکنندگان داروهای اصلی و ژنریک هر دو از به تأخیر انداختن ورود داروهای ژنریک به بازار سود ببرند. این امر زمانی است که شرکت های اصلی منافع ناشی از حق ثبت اختراع خود را با رقیب ژنریک تقسیم کنند، تا از دسترسی سریع مصرف کنندگان به داروهای ژنریک جلوگیری شود. معمولاً این توافق ها زمانی رخ می دهد که شرکت دارویی ژنریک وارد بازار شده و یا تهدید به ورود کرده، در حالی که حق ثبت اختراع داروی اصلی هنوز منقضی نشده است. این موضوع ممکن است به دعاوی قضایی مختلف نیز منجر شود، از جمله شکایت تولیدکننده داروی اصلی علیه شرکت ژنریک به دلیل نقض حق ثبت اختراع و یا به چالش کشیدن اعتبار اختراع ثبت شده اصلی از جانب شرکت ژنریک با هدف ورود سریع تر محصول خود به بازار.326 برای جلوگیری از خطر بی اعتباری اختراع ثبت شده، رقابت زود هنگام یا دادرسی طولانی و پر هزینه، شرکت دارویی اصلی ممکن است با رقیب ژنریک خود به توافق برسد. میزان پرداخت و مدت تأخیر ورود محصولات ژنریک به بازار بستگی به قدرت چانه زنی طرفین دارد که معمولا اعتبار اختراع ثبت شده نقش مهمی در این رابطه ایفاء می کند. در بسیاری از موارد شرکت دارویی اصلی که دارای حق ثبت معتبری است برنده می شود؛ برای مثال، در مورد اختراع مواد موثر اولیه.327 در حالی که احتمال موفقیت رقیب ژنریک زمانی است که اختراع ثانویه و ضعیف باشد. بنابراین، اغلب قراردادهای پرداخت برای تأخیر مربوط به ثبت اختراعات ثانویه می باشد؛ که در این حالت اغلب در ازاء به تأخیر انداختن بیش از موعد معمول ورود محصولات ژنریک به بازار، مبلغ زیادی به شرکت ژنریک داده می شود. در نتیجه داروهای اصلی با قیمت بالایی برای مدت طولانی تری در بازار به فروش خواهند رسید. کمیسون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا تخمین زده است که منع این توافقات منجر به 5 .3 میلیارد دلار صرفه جویی در سال می شود، و ضرو و زیانی که از این طریق به رفاه اجتماعی و مصرف کنندگان وارد می شود می تواند چند برابر مبلغی باشد که از شرکت های اصلی به شرکت های ژنریک پرداخت می شود.328
– تثبیت قیمت ها: از دیگر اعمال ضد رقابتی تثبیت قیمت ها در میان رقبا می باشد. به این معنا که رقبا توافق می کنند محصولات خود را زیر قیمت تعیین شده نفروشند. به عبارت دیگر، شرکت ها توافق می کنند که برای جذب خریدار محصولات خود را با قیمت پایین تر از سایر رقبا ارائه ندهند. توافق تولیدکنندگان یک کالا به منظور تعیین قیمت، مقدار فروش، کنترل اعضای بازار و محدود کردن ورود به این حرفه می تواند رقابت را به شدت محدود کند. در خصوص اختراعات بهداشتی، انگیزه تثبیت قیمت از جانب پدیدآورنده وجود ندارد زیرا صاحب حق اختراع منبع واحد تولید و توزیع این اختراع می باشد و می تواند قیمت آن را خود تعیین کند. با این حال، اگر داروهای ژنریک که شرایط درمانی مشابهی دارند در بازار عرضه شوند انگیزه رقابت و تثبیت قیمت ها ایجاد خواهد شود. اما تثبیت قیمت برای تولیدکنندگان ژنریک برای جلوگیری از فروش محصولات زیر قیمت، بسیار سخت است، و فناوری های بهداشتی ژنریک ممکن است با سود کم در بازار فروخته شوند زیرا نسبتاً در معرض رقابت می باشند. اقدام دیگر برای حفظ قیمت ها، محدود کردن محصولات در بازار با فرض ثبات تقاضا، در شرایط عرضه بیش از حد کالا می باشد.329 این اقدامات معمولاً تحت عنوان موافقت نامه های کارتل330 بین شرکت های داروسازی اصلی و بین تولیدکنندگان ژنریک انجام می شود. در چنین شرایطی بخش دولتی باید با ایجاد قرارداد با سازمان های غیر دولتی برای افزایش رقابت و بهبود دسترسی به فناوری های پزشکی کم قیمت مشارکت کند و ایجاد این موافقت نامه ها را کنترل کند.
– خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط صاحب اختراع اصلی: این امر زمانی پیش می آید که تولید کننده ژنریک قصد داشته باشد اعتبار اختراع ثبت شده را به چالش بکشد. در این شرایط صاحب حق اختراع ممکن است این گونه تصمیم بگیرد که خرید کلی محصولات ژنریک بهتر از خطر تصمیم دادگاه مبنی بر بی اعتباری اختراع می باشد. این امر گاهی در قالب پرداخت نقد و یا اعطای لیسانس به تولید کننده ژنریک برای بازاریابی محصولات دیگری می باشد. همچنین صاحب حق اختراع ممکن است توافق کند که اجازه بازاریابی و فروش محصول ثبت شده را نیز در برخی از بازارهای معین، به موجب لیسانس، به تولیدکننده ژنریک بدهد. هدف همه ی این اقدامات این است که صاحب حق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حق ثبت اختراع، ثبت اختراعات، مالکیت فکری، استراتژی ها Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق رقابت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری