پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، کارتهای اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

مقاومت ذاتي در برابر نفوذ افراد غيرمجاز را تأمین سازد. – وجود سيستم بانکی الکترونيک دقيق، سریع و روان که بدون نياز به حضور فيزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد. – ایجاد سيستم استاندارد تخصيص کد تجاری محصول؛ – پذيرش اسناد الکترونيکي توسط قوه قضائيه و نظام مالي کشور؛ – تدوین قوانين منسجم و منطقي بانکداري الکترونيکي؛ – تطبيق مقررات ملي با مقررات بين المللي؛ – تدوین قوانين داخلی بنحو سازگار با قوانين متحدالشکل بينالمللی در ارتباط با تشریفات گمرکی؛ – تدوین قوانين منسجم و طراحی نظام اخذ ماليات الکترونيک؛ – ایجاد نظام حقوقی اطلاعرسانی و تعریف حقوق مالکيت معنوی؛ – تهيه و تدوين نظام مالي اطلاعات و نظام حقوقي اطلاع رساني (کپي رايت) ؛ – تامين امنيت اطلاعات؛ – تامين خطوط پرسرعت و ايمن و ايجاد بستر مخابراتي به صورت بيسيم؛ – توسعه فناوریهای عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم افزار از لحاظ دانش فنی مورد نياز برای پشتيبانی تجارت الکترونيک؛ – راه اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفهای رقابتی در جهت کاهش قيمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونيک؛ – وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونيک؛ – پذیرش اسناد الکترونيکی توسط قوه قضائيه با اعتباری برابر با اسناد کاغذی؛ – معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجيتالی در کشور و تایيد احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع؛ – تضمين محرمانه ماندن اطلاعات شخصي کاربران؛ – همکاري دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي و سازمانهاي گوناگون؛ – تامين، صدور و بکارگيري کارت هاي هوشمند و کارتهای اعتباری و بکارگيری نظام انتقال الکترونيک اسناد توسط شبکه بانکی؛ – برخورداری بنگاهها از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگيری فنون تجارت الکترونيک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محيطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربيت و حفظ نيروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونيک به سطح حرفهای رسيده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سيالتر شدن نيروی کار در دنيای امروز، از دست دادن نيروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می تواند در بلند مدت زمينه های شکست تجاری را در پی داشته باشد. – طراحی سایتی کارآمد توسط بنگاهها برای رسيدگی به خواست مشتریان و تامين رضایت آنها. هنگامی که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پيدا کند و در نهایت تصميمی بگيرد – توانایی بنگاهها در همراهی با فناوری های جدید.- سازگاری و عدم مغایرت در مسيرهای بازاریابی بنگاهها. ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی عمده فروشان کالای بنگاه از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند. لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.(شرافت ،1383)
در اینجا به نتيجه تحقيقاتی که در ارتباط با موانع رشد تجارت الکترونيک در چند کشور اروپای شرقی انجام شده، اشاره میشود. سهم این موانع به ترتيب اهميت به شرح ذیل شناسایی شده است:
– فقدان امنيت منابع مالی و اعتباری در بانکداری الکترونيک (38%). – نفوذپذیری حریم شخصی معاملات (32%). – فقدان امنيت اطلاعات (اطلاعات مالی و فنی) (29%). – فقدان حمایت های قانونی در ارتباط با امور خرید و فروش اینترنتی (17%). – عدم اطمينان در معاملات اینترنتی از سوی مشتریان که غالباً به افزایش هزینههای آن منجر میشود (16%). – عدم شفافيت در مورد ميزان بدهی و تعهدات شرکت های اینترنتی (عدم اطلاع از ریسک بدهیها) (13%). – فقدان چهارچوب جامع تنظيم کننده مقررات و رفع دعاوی در تجارت الکترونيک (13%). – فقدان فرهنگ تجارت الکترونيک در سطح ملی (9%).
در جمع بندی نتایج این تحقيق می توان چنين گفت که به طور کلی مشکلات عمده محدود کننده رشد تجارت الکترونيک در کشورهای در حال توسعه عبارتند از: عدم امنيت اطلاعات و فقدان پوشش های قانونی در ارتباط با معاملات تجاری و مالی که در جهت تسریع رشد آن باید نسبت به رفع این موانع اقدام شود.(شرافت ،1383)

2-2-15-11 امنیت در تجارت الکترونیک
اینترنت امنیت را فراهم نمیکند؛ بنابراین نگرانی زیادی در ارتباط با ارسال داده های مالی از قبیل شماره کارت اعتباری و شماره حسابها روی اینترنت، وجود دارد. به این علت، همانگونه که فعالیتهای تجارت روی اینترنت رشد پیدا می کند، امنیت نیز مورد توجه قرار می گیرد. برخی از دلایل نگرانی درباره امنیت تجارت الکترونیک عبارت است از:
– شبکه اینترنت شبکهای عمومی است. – کامپیوترها می توانند برنامهریزی شوند. – بدون امنیت خوب، کلاهبرداری از طریق کامپیوتر غیرقابل ردیابی می شود. – تجارت اطلاعات مشکل است. نسخه برداری، توزیع و اصلاح اطلاعات آسان است. – کامپیوترها جایگزین کاملی برای انسانها نیستند.
یک راه حل امنیتی برای پردازش مبادلات تجاری در شبکه اینترنت باید نیازهای زیر را برآورده کند:
محرمانگی: اطلاعات برای هرکس به جز فرستنده و دریافت کننده غیر قابل دسترسی باشد.
تصدیق اصالت: هر دو طرف تجاری باید بتوانند آسوده خاطر باشند که آنها با طرفی ارتباط برقرار میکنند که قصد دارند داد و ستد انجام دهند. تصدیق اصالت معمولاً از طریق امضاهای رقمی و گواهینامهها فراهم میشود.
صحت داده: داده های فرستاده شده به عنوان قسمتی از مبادلات نباید در طی ارسال تغییر داده شود.
عدم انکار: هیچ طرفی نباید بتواند شرکت کردن خود را در یک مبادله پس از ارتکاب جرم تکذیب نماید.
بکارگیری انتخاب سرویسها ممکن است لازم باشد تا قسمتی از مبادلات از نظر مخفی نگه داشته شود، در حالی که باقیمانده همان تراکنش، این چنین نباشد.
محرمانگی معمولاً از طریق رمزگذاری فراهم می شود. تصدیق اصالت، صحت داده ها و عدم انکار معمولاً از طریق رمزگذاری و امضاهای رقمی و گواهینامه های کلید عمومی فراهم می شوند. (خلیلی ،1388)
2-2-15-12اعتماد در تجارت الکترونيک
در نوع C2 B از تجارت الكترونيكي مشتريان اقدام به خريد الكترونيكي از عرضه كنندگان و يا واسطه ها نموده و بدين طريق اقدام به ارضاي نيازها و خواسته هاي خود مي نمايند. در اين ميان مسئله اعتماد مشتري به عنوان زيربناي موفقيت تجارت الكترونيك، مقبوليت گستردهاي يافته است به طوريكه در تحقيقات گوناگون به فقدان اعتماد بعنوان يكي از موانع عمده عدم توسعه تجارت الكترونيك اشاره گرديده است.(خلیلی ،1388 )
2-2-15-13 سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک
هم اکنون دو سیستم بسیار قابل اتکا برای پرداختهای آن لاین وجود دارد. به علاوه این سیستمها معمولاً از سیستمهای موجود بهتر است. ولی هیچ یک از آنها به طور وسیع به عنوان یک استاندارد فنی، به وسیلهی بازرگانان، مشتریان، بانکها و سایر طرفهای دست اندرکار مورد قبول نیست. این در واقع یک نوع جنگ بازرگانی استانداردهای فنی است. با برخوردی واقعگرایانه می توان دریافت که چندین سیستم بر بازار پرداخت به صورت آنلاین برتری دارند. 1-سیستم Netscape’s ssl: این سیستم علی رغم نقطه ضعف آن، پر استفاده ترین نمونه است زیرا اولین نمونه از نوع خود در بازار است. 2- سیستم(SET) secure electronic transactions : سیستمی که توسطexpress, IBM, Microsoft, verisign visa , mastercard , American و غیره، حمایت شده و توسعه یافته است. این سیستم رضایت بخش است، ولی نیازمند سرمایهگذاری لازم از جانب بانکها، فرآیندهای کارتهای اعتباری، بازرگانان و حتی کاربران است. عمدهترین عیب آن عدم اجرای پرداختهای کوچک است. ولی با حمایت و پشتیبانی که از آن به عمل آمده انتظار می رود بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص دهد. یک سیستم مرتبط با آن C – SET است که ابتدا به وسیله BULL توسعه یافته و با کارتهای هوشمند کار میکند و قادر به انجام پرداختهای کوچک است. ولی در حال حاضر تعداد کمی از مشتریان تراشه های قرائت کننده کارت اعتباری روی کامپیوتر خود دارند. سیستم SET به دلیل نیاز به زیر ساختهای سنگین به آرامی در حال نفوذ به کشورهای در حال توسعه است. 3- روشهای سنتی off line: این روشها همچنان برای مبالغ بزرگ در معاملات B2B کاربرد ندارد. (حنفی زاده ورضایی 1386)
کوششهایی برای ایجاد یک روش پرداخت پول نقد الکترونیکی شده که بر زیر مجموعهای از مشخصههای بالا تمرکز کرده است اما تا این تاریخ هیچ سیستمی مدیریت نشده است تا همه موارد گفته شده را برآورده سازد. (حنفی زاده ورضایی 1386)
2-2-15-14سطوح مختلف تجارت الكترونيك50
تجارت الكترونيك را مي‏توان به سطوح مختلفي تقسيمبندي كرد. هر يك از ابعاد سهگانه اصلي تجارت يعني یافتن محصول يا خدمات مورد مبادله، فرآيند فروش و ارائه خدمات پس از فروش؛ مي‏توانند به صورت فيزيكي و كاملا ملموس تا حالت الكترونيكي و نرم افزاري یا اصطلاحاً مجازي ‌تغيير نمايند. در تجارت سنتي هر سه عامل، فيزيكي و كاملا قابل لمس هستند. در تجارت كاملا الكترونيكي که بالاترين سطح تجارت الكترونيك است، هر سه عامل حالت الكترونيكي دارند. تركيبات گوناگون از حالتهاي فيزيكي و الكترونيكي سطوح مختلف تجارت الكترونيكي را شكل مي‏دهند. لذا تجارت الكترونيك مي‏تواند در تمام يا بخشي از مراحل چرخه تجاري51 بكار گرفته شود (عزیزی وسرخنی ،1387)
تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت از جمله رقابت، بازاريابي، توزيع، خدمات و سرويس دهي و فروش تاثيرگذار است. تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است. تجارت الكترونيك ورود سريع رقباي جديد را فراهم نموده و جهاني شدن رقابت را دامن زده و رقابت شديد در استانداردها را موجب شده است. تجارت الكترونيك فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف را ايجاد كرده است. به طور كلي مي‏توان گفت که تجارت الكترونيك حضور در بازار به شكل “همه جا، همه كس، همه وقت”، فراهم ساخته است. معرفي و تبليغ محصول در تجارت الكترونيك به خصوص نوع اینترنتی آن، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد. تجارت الكترونيك، كانالهاي معمول فروش را تغيير داده و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند. فروش آني و روي خط (online) به مقدار زيادي هزينه هاي فروش و نياز به نيروي انساني را كاهش مي دهد. در تجارت الكترونيك زمان عرضه كاهش مي يابد و محصولات جديد مي توانند به محض آماده شدن در معرض فروش روي خط قرار گيرند. خدمات پس از فروش به مشتري ميتواند با امكان خبرگيري سريع دو طرف از يكديگر و عرضه انواع خدمات به مشتري تسهيل و تكميل شود. قدرت تجزيه و تحليل كالا افزايش مي‏يابد بطوريكه اطلاعات بدست آمده از مشتريان براي توليد كالا‏هاي جديد يا تغيير در توليد كالا‏هاي قبلي مورد استفاده قرار مي‏گيرد. در تجارت الكترونيك قدرت تجزيه و تحليل بازار نیز افزايش مي‏يابد و شركتها مي‏توانند بر اساس اين تجزيه و تحليل استراتژيهاي فروش يا بازاريابي خود را در يك يا چند عرصه تغيير دهند. (عزیزی وسرخنی ،1387)
2-2-15-15محدودیتهای تجارت الکترونیکی
وجود برخی از محدودیتها گسترش تجارت الکترونیکی را کند کرده است و این محدودیتها را میتوان به دو بخش تقسیمبندی نمود: محدودیتهای تکنیکی و محدودیتهای غیرتکنیکی. جدول (2-2) این محدودیتها را فهرست کرده است.
جدول2-3: محدودیتهای تجارت الکترونیکی (ای. توربن و دیگران، 1386، 217 الی 227)
محدودیتهای تکنیکی
1-فقدان استانداردهای جهانی برای کیفیت، امنیت و مقبولیت
2-ناکافی بودن عرض باند مخابراتی
3-مشکلات مربوط به توسعه سریع نرمافزاری
4-مشکلات در زمینه ترکیب اینترنت و نرم افزارهای مربوط به تجارت الکترونیکی با برنامههای عملیاتی و پایگاههای داده موجود(به خصوص مشکلات حقوقی)
5-هزینههای بالای برخی از خدمات وب و خدمات شبکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی، ادله الکترونیکی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیکی، بازاریابی، تجارت الکترونیک، صنایع کوچک