پایان نامه رایگان درمورد بهبود مستمر، مواد غذایی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

بر آن شدند تا معيارهاي مذكور را در شركت هاي ژاپني به كار گيرند. تطبيق اصول خانه داري صنعتي با شرايط حاكم بر صنايع ژاپن و بومي نمودن آن منجر به شكل گيري پنج اصل در آراستگي محيط كار گرديد و از آنجا كه اين پنج اصل با تلفظ “اس” شروع مي شد، پنج اس نامگذاري گرديده (همان).

2-5- نظام آراستگی در مدیریت سازمان ها و کارکنان
 در ديدگاه و تجربه مديريتي جديد اين ديگر توانايي فروشنده و بازارياب نيست كه به كمك توانايي هاي آموزش داده شده و روابط عمومي خوب با پشتوانه تبليغ بازرگاني بتواند هر كالايي با هر كيفيتي را به فروش برساند، بلكه اين روزها كالا براساس كيفيت آن به فروش مي رسد. كيفيت خود نيز تعريف جامعي پيدا نموده كه شامل زيبايي بسته بندي، جذابيت چهره كالا، ويژگي هاي كاربردي محصول، دوام، ميزان و نوع مصرف انرژي، نقش استفاده از آن و نيز قيمت به مفهوم ارزاني را دربر مي گيرد (برزگر، 1385).
 برخلاف گذشته كه در بحث كيفيت تاكيد بر مواد و ماشين آلات با كيفيت بود، امروزه تاكيد بر كاركنان با كيفيت، محيط كار با كيفيت، فرهنگ سازماني و نيز سيستم هاي مديريت كيفيت  و در نتيجه توجه بيشتر به فرآيند نسبت به فرآورده مي باشد. در اين راستا بكارگيري نظام هاي مديريت كيفيت فراگير مطرح گرديده كه در اين ميان نظام «پنج اس» به عنوان ضروري ترين نظام براي واحدهاي صنعتي كشورما جهت دستيابي به كاركنان با كيفيت، محيط كار با كيفيت و فرهنگ سازماني مطرح مي باشد.
    در نگاه اول ممكن است اين طور استنباط شود كه اجراي «پنج اس» كاري پرهزينه و پردردسر است. اما پس از استقرار نظام «پنج اس» متوجه مي شويم كه  با دور كردن چيزهاي غيرضروري هم از مكان بدست آمده بهره مند مي شويم، هم از فروش ضايعات درآمد بهتري كسب مي نمائيم و هم هزينه هاي نگهداري، كاهش مي يابد،  محصولات ما درخط توليد مرتب تر چيده شده و صدمه نمي بينند.
 ما بعد از اجراي اين نظام در مي يابيم:
پس از خانه تكاني اوليه، خانه تكاني هميشگي در سازمان ما بوجود مي آيد؛
آلودگي ها از محيط دور شده، بي نظمي ها وآشفتگي هاي محيط كار از بين رفته و محيطي پرنشاط و با روحيه بوجود مي آيد كه انجام كار در آن آسان تر و دلپذيرتر شده است؛
در تمام قسمت ها دسترسي آسان و كم زحمت و بدون اشتباه به مدارك، مستندات و قطعات و لوازم صورت گرفته و مهم تر از همه فرهنگ پيشگيري به جاي درمان و آينده نگري به جاي حل بحران رايج خواهد شد و افراد وظايف خود را درست تر انجام خواهند داد؛
قبل از اجراي نظام «پنج اس» ناچاريم  به هنگام بازديدهاي مهم كارخانه را در هر نوبت با زحمت زيادي مرتب كنيم اما باز به زودي به حال اولش بر مي گرديد،  اما با اجراي «پنج اس» و خانه تكاني اساسي و فرهنگ سازي تقريبا همه واحدهاي ما بدون اطلاع قبلي آماده بازديد خواهد بود؛
 علاوه بر موارد فوق ما به نتايجي دست مي يابيم كه خلاصه آن به شرح زير مي باشد:
روشن شدن و شاد شدن محيط كار به خاطر رنگ آميزي و تغيير رنگ هاي تيره و دل مرده به رنگ هاي شاد؛
خط كشي مرتب محيط كار و تفكيك و خيابان بندي و مرزبندي خيابان ها، ايستگاه هاي كاري، محل استقرار پالت ها و محدوده هاي سرپرستي؛
رواني رفت وآمد ليفتراك هاي ماشيني و دستي در محيط كار و كاهش خطر برخورد آنها با موانع 
دسترسي آسان و كوتاه و سريع به همه چيز؛
پاكيزگي محيط كار توسط كاركنان به ويژه اشاعه فرهنگ كثيف نكردن به جاي تميز كردن؛ 
رعايت نظم توسط همكاران؛
كاهش خطا و ضايعات توليد؛
كاهش ضايعات ناشي از نابساماني و درهم ريختگي؛
كاهش حوادث انساني ناشي از زمين خوردگي و سقوط در چاله ها، كانال هاو گودال هاي بي درپوش (نادعلی، 1386).
 
2-6- مراحل پياده سازي نظام پنج اس:
بسترسازي و فراهم كردن زمينه هاي فرهنگي لازم؛
ساماندهي و آغاز رسمي نهضت توسط مديريت ارشد؛
پاك سازي عمومي؛
4- آغاز فرآيند تشخيص و تفكيك ضروري از غير ضروري؛
انجام وظايف روزانه تشخيص، ترتيب و تنظيف؛
مميزي دوره اي پنج اس33.
 مهم ترين دلايلي كه اجراي برنامه پنج اس را توجيه مي كند عبارتند از: 
    – كيفيت محصول هر شركتي بستگي به كيفيت محيط كار آن دارد.
    – ساماندهي محيط كار، تمريني بسيار مناسب براي مشاركت است.
    – هر بازديد كننده اي با توجه به محيط كارمان درباره شخصيت و كيفيت كار افراد قضاوت خواهد كرد.
    – اين برنامه نياز به سرمايه گذاري زيادي ندارد.
    – نتايج كار براي همه كاركنان قابل لمس است.
    – فضاهاي بيشتري ايجاد مي شود.
    – زمان هاي جستجو كاهش مي يابد. 
    – مسافت ها براي دستيابي به وسايل، كوتاه مي شود.
    – عمر مفيد دستگاه ها و تجهيزات افزايش مي يابد. 
    – محيط كار ايمن و بهداشتي مي شود. 
    – خطاهاي كمتري اتفاق مي افتد.
    – خلاقيت در محيط كار افزايش مي يابد. 
    – كاركنان به محيط كار خود افتخار خواهند كرد. 
    – بهره وري و كارايي سازمان افزايش مي يابد. 
    – محيط مناسب براي انجام فعاليت هاي بهبود مستمر ايجاد مي شود. 
    – هزينه هاي انبار داري كاهش مي يابد. 
    – به حفظ محيط زيست كمك مي شود. 
    – زمان هاي اوليه شروع به كار كاهش مي يابد.
    
2-7- پنج اصل آراستگي در محيط كار و زندگي
خانه تكاني در محيط كار
همه ما نگران اين موضوع هستيم كه چرا به موضوعات خاص و مهم زندگي اهميت بيشتري نداده ايم. از بي نظمي هاي اطرافمان ناراحتيم، چون به ما ياد نداده اند چگونه پاكيزگي را به طور كامل رعايت كنيم. اين مشكلات از طريق نظام آراستگي يا خانه داري محل كار و زندگي، قابل حل است. مطالب زير به بررسي اين نظام پرداخته است.
خانه تكاني در چارچوب نظام آراستگي در پنج مرحله انجام مي شود.
اولين مرحله: تشخيص ضروري ها از غير ضروري ها (ساماندهي).
در اين مرحله با توجه به اصل رعايت اولويت بندي بايد آنچه برايمان ضروري است، مشخص كنيم، بهترين تصميم گيرنده در اين خصوص فرد استفاده كننده است. حذف فعاليت هاي غيرضروري، اشياء و امثالهم از مهم ترين فعاليت هاي اين مرحله مي باشد. براي شناخت ضروري ها از غير ضروري ها بايد غيرضروري ها هم تعريف و هم طبقه بندي شوند، مثلاً مطابق الگوي ذيل:
الف- مطلقاً غيرضروري: نه تنها براي هيچ يك از افراد خانواده يا اتاق ها، ضروري نيست بلكه اصلاً براي هيچ فرد و كار ديگري نيز فايده ندارد و به درد نمي خورد، مانند: تقويم و دفتر يادداشت روزانه سال گذشته، جرايد خوانده شده بي مصرف، يادداشت هاي مربوط به كارهاي زمان هاي گذشته كه انجام آنها نيز كنترل شده و مسأله به كلي منتفي شده است.
ب- غيرضروري براي بخش يا فرد خاص؛ ولي براي بخش ها و افراد ديگر احتمالاً ضرورت داد.
پ- ضروري به نحو مستمر. 
ت- ضروري اما نه براي هميشه.
دو قلم نخست يعني الف و ب، را بايد به ترتيب يا بلافاصله دور ريخت و يا در بسته ها و كارتن هايي با برچسبي بر روي آنها و تعيين مهلتي براي قسمت هاي ديگر كه آنها را بازبيني و چنانچه مورد نياز شان باشد به مكان هاي كارشان انتقال دهند. در مورد دو مقوله اخير يعني اقلام ضروري بايد آنها را حسب ميزان نياز و دفعات كاربردشان طبقه بندي و براي مرحله و يا، سين دوم (نظم و ترتيب) آماده كرد. معمولاً براي اين كار، جدول يا جداولي را در نظر مي گيرند و اقلامي را كه بسيار، گاه و يا ندرتاً كاربرد دارند در آن جدول، مشخص و نسبت به جا و نحوه نگاه داشت آنها تصميم مي گيرند.
دومين مرحله: دسترسي راحت به آنچه نياز داريم (نظم و ترتيب).
واژه نظم و ترتيب به معناي دستيابي به اشياء و در برگيرنده تمامي مراحل و موارد لازم براي تحقق آن است. تا هنگامي كه از اشياء استفاده مي كنيد. بايد آنها را در اطراف خود به گونه اي گردآوريد. در اينجاست كه نظم و ترتيب در همه جنبه هاي زندگي روزمره، مطرح مي شود. از آنجا كه عوض كردن دست ها و تغيير مكان و موقعيت بدني، در اتلاف وقت نقش عمده اي دارند، بايد راه هايي براي حذف آنها بياييد. در كارگاه ها و كارخانه هايي كه نظم و ترتيب به نحوي مطلوب رعايت نمي شود. افراد وقت زيادي را صرف جست وجو براي يافتن اشياء مورد نيازشان مي كنند. شعار اين مرحله جاي دهي هر چيز در جاي مناسب و به شيوه مناسب و هدف اوليه و اساسي آن، حذف نياز به جست وجو است.
به حضرت علي (ع) گفته شد كه اي مولا، عاقل را برايمان توصيف كن، ايشان فرمودند: عاقل كسي است كه هر چيز را در جاي خود قرار دهد (حكمت ۲۳۵).
مثال ها و مصاديق: در كارخانه ها مكان و نحوه استقرار ماشين ها34 مكان و نحوه استقرار محل هاي كار35 انواع سيستم هاي انبارداري و ذخيره سازي، نصب و استفاده درست از تابلوهاي ابزار، جعبه هاي ابزار، سيستم درست حمل و نقل مواد36 تهيه جداول زماني انجام كار، برنامه ريزي هاي كنترل هاي روزانه، هفتگي، مقطعي و ادواري ماشين ها و فعاليت ها و… 
مثال ها و مصاديق در محيط هاي كار فكري و خدماتي: بايگاني و آرشيو درست و به روز، نحوه استقرار ميزها و صندلي ها، قفسه ها و كشوها، سيستم هاي گردش كار، تسهيل انجام فعاليت ها، رفت و آمدها، تماس و ارتباط ها، كارآيي، ايمني…
مثال ها و مصاديق در محيط هاي باز شركت ها و كارخانه ها، گذرگاه ها، پاركينگ ها، فضاي سبز، چمن كاري ها، نظافت محيط و…
در موارد بالا به روش هاي ذيل مي توان نظم را پياده كرد:
الف: تحليل وضعيت كنوني؛
ب: تعيين محل مناسب استقرار اشياء؛
ج: مشخص كردن محل و نحوه استقرار اشياء بر مبناي استقرار كاركردي؛
سومين مرحله: پاكيزگي به همراه پاكداشت (اصل پاكيزگي).
پاكيزه سازي و پاكيزه داري كه بهتر است به جزء اخير «پاكداشت» بگوييم امري است كه بايد همه روزه به آن پرداخت. حتي در جريان يك روز نيز برخي از اشياء و وسايل و يا محيط كار، آلوده و كثيف مي شوند و بايد به پاكيزه كردن آنها بپردازيم. ضرورت، نتيجه بخشي و گستره پاكيزه سازي در محيط هاي صنعتي و توليدي، خود را بهتر نشان مي دهد. در كارخانه ها عدم توجه به آراستگي به طور كلي و پاكيزه سازي و پاكداشت بخصوص موجب زيان هاي بسيار مي شود. اين زيان ها طيف گسترده اي را از درست كار نكردن ماشين آلات توليدي به دليل كثيف بودن گرفته تا كند كار كردن آن ها، كنترل كيفيت فراوري، توقف ماشين ها، شكستن و معيوب شدن قطعات و قسمت هايي از  آنها تا ايجاد ظرفيت کامل و زمان هاي كار از دست رفته و اختلال در توليد مطابق زمان هاي برنامه ريزي شده را در برمي گيرند. در برخي از محيط هاي كارهاي خدماتي نيز پاكيزه سازي و پاكداشت، ركن اساسي توفيق در انجام كار است. مصداق بارز اين امر، بيمارستان ها، درمانگاه ها و آزمايشگاه ها مي باشند كه علاوه بر حد اعلاي پاكداشت خود محيط، اكثر كاركنان آنها نيز بايد جامه سپيد بپوشند تا كوچك ترين آلودگي در جامه آنان بلافاصله خود را نشان دهد. وسايل طبي و جراحي بايد پس از هر بار استفاده، پاكيزه و ضدعفوني شوند. ملافه ها و بالش ها بايد هر روز تعويض و شستشو و ضد عفوني شوند. كف محوطه بايد روزي چند بار با ماده ضد عفوني از آلودگي پاك شود. در بسياري از بيمارستان هاي جديدالاحداث حتي ديوارها را تا سقف از سنگ بنا مي كنند تا مانند كف بيمارستان، قابل شستشو باشند. امروزه پوشيدن جامه سپيد تنها به مراكز بهداشتي و درماني اختصاص ندارد. تعدادي از محيط هاي كار اداري و خدماتي نيز پوشيدن جامه سپيد مرسوم گرديده است. در فروشگاه هاي بزرگ مواد غذایی همه کارکنان از روپوش سفید استفاده می کنند. گستره پاكيزه سازي در محيط هاي كار فكري مانند محيط هاي كار توليدي نيست. اما ضرورت پرداختن به آن به هيچ وجه منتفي نمي باشد. در حقيقت، محيط كار، خانه دوم انسان ها است و همان طور كه پاكيزه سازي را در محيط منزل رعايت مي كنيم،  در محيط كار نيز اگر چه محيط صنعتي نباشد بايد همان معيارها و تدابير را بكار گيريم. پاكيزه سازي چند ويژگي اساسي دارد:
اول: استمرار، دوم: بازبيني مداوم، سوم: التزام گروهي و در عين حال، اقدام فردي يعني هر كسي بايد پاكيزه كننده و پاك دارنده اشياء و وسايل و محيط كار خود باشد. در حقيقت، پاكيزه سازي به صورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجتماعی و فرهنگی، پذیرش اجتماعی، جنگ جهانی دوم، موانع فرهنگی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد محدودیت ها، سبک رهبری، حمل و نقل