پایان نامه رایگان درمورد اعتبار اسنادی، حل و فصل اختلافات، قانون حاکم، روابط تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه در نهایت پرداخت وجه اعتبار به عهده شخص خریدار می‌باشد بانکهای واسطه موظف به اطاعت از دستورات خریدار می‌باشند چرا که در غیر این صورت تعهداتی بر خریدار تحمیل خواهد شد که نحوه انجام آن را نمی‌تواند پیش‌بینی کند.
حال چنانچه نماینده (بانک گشاینده اعتار اسنادی، ابلاغ‌کننده یا تأیید‌کننده) خارج از حدود اختیارات خود اقدام نمایند خریدار می‌تواند اقداماتی را که به عنوان فضولی انجام گرفته رد یا تأیید کند. اگر تأیید کرد که فبها و در صورت رد مسئولیت خسارت متوجه نماینده خواهد بود، پس نتیجه اینکه زمانی بانک پرداخت‌کننده وجه اعتبار برای استرداد وجه حق مراجعه به خریدار را دارد که تمامی وظایف نمایندگی خود را به نحو احسن انجام داده باشد حال برای جلوگیری از اختلاف بین اصیل و نماینده ماده 5 مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی توضیح می‌دهد دستورات مربوط به افتتاح اعتبار، دستورات مربوط به اصلاح اعتبار و خود اصلاحیه باید کامل و دقیق باشند.

لذا به منظور جلوگیری از ابهام و سوء تعبیر بانکها باید از:
1- گنجاندن جزئیات بیش از حد در اعتبار و یا هرگونه اصلاحیه مربوطه.
2- صدور دستورات گشایش، ابلاغ یا تأیید اعتبار با اشاره به اعتبار گشایش شده قبلی در صورتی که اعتبار گشایش شده قبلی دارای تغییرات پذیرفته شده یا پذیرفته نشده هستند خودداری کنند.56
کلیه دستورات برای گشایش اعتبارات و خود اعتبارات و بنا به مورد کلیه دستورات مربوط به اصلاحات اعتبار و خود اصلاحات باید دقیقاً اسنادی را که در مقابل آنها پرداخت قبولی یا معامله انجام می‌شود مشخص کند.
ج) داوری و حل و فصل اختلافات
هراندازه که مراجعه به داوری در روابط تجاری داخلی به نسبت مراجعه به دادگستری محدود است، استفاده از داوری در قرارداهای تجاری بین‌المللی یعنی قراردادهایی که دارای یک عنصر خارجی است مورد توجه بسیار قرار دارد.
در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی قبل از تجدید نظر سال 1993 ترتیب خاصی برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اعتبارات اسنادی پیش‌بینی نشده بود.
به همین دلیل در صورت عدم توافق در ارجاع اختلاف به داوری این اختلافات در مراجع قضائی کشورها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
از جمله دلایلی که تجار را سوق به استفاده از داوری می‌داد سرعت و رسیدگی و عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر را می‌توان عنوان نمود چرا که با پیچیده تر شدن روابط تجاری واهمیت حل و فصل سریع اختلافات، تجار دریافتند که در صورت ارجاع اختلافات به داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نتایج بهتری حاصل خواهد شد و به همین دلایل بود که در تجدید نظر سال 1993 اعتبارات اسنادی داوری در حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبارات اسنادی توصیه شده است.
امروزه کمتر قرارداد تجاری بین‌المللی پیدا می‌شود که در آن مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات میان طرفین اشاره شده باشد. از مزایای عملی داوری بین‌المللی که بگذریم یکی از نظام‌های حقوقی جهان است که طرفین یک معامله می‌توانند چنانچه اراده کنند از مراجعه به دادگستری یعنی مرجع اصلی و عمومی تظلمات عدول کرده برای حل و فصل اختلافات خویش به داوری اشخاص خصوصی مراجعه نمایند.57
اتاق بازرگانی بین‌المللی مناسب ترین، مؤثرترین و همچنین عالی ترین مرجع جهت بررسی و حل و فصل اختلافات بازرگانان است. حال چنانچه اختلاف بین بازرگانان در این مرحله حل نشود ظاهراً تجار چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه صالح نخواهند داشت. این دادگاه صالح معمولاً در خود قرارداد قید می‌شود و در صورت اختلاف بین تجار مثلاً چنانچه تاجری قانون حاکم بر قرارداد را قانون خود بداند و تاجر دیگر قانون دیگر را حاکم بر آن بداند مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید، این فرض اختلاف در زمان داوری نیز قابل تصور است بدین صورت است که داور برای حل اختلاف بین تجار گاهی اوقات با این مسئله روبرو می‌شود که قانون حاکم بر قرارداد کدام قانون است؟ و این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا داور باید به قانون ملی یکی از طرفین دعوی مراجعه کند یا به قانون شرع خودش و یا به قانون محلی که داوری در آنجا جریان دارد و یا به قانونی که از نظر حقوق رابطه‌ای با قرارداد ندارد؟
در انتخاب قانون حاکم بر داوری نظریات مختلفی وجود دارد، عده‌ای طرفدار اجرای قواعد حقوق بین‌الملل عمومی هستند، بعضی قانون محل داوری را صالح می‌دانند و برخی نیز طرفدار قانونی هستند که طرفین برای قرارداد اصلی انتخاب کرده اند.
پس از بررسی نظریه‌های موجود به این نتیجه می‌رسیم که مسئله انتخاب قانون حاکم بر داوری به اراده طرفین باید واگذار شود و طرفین قرارداد باید قانون حاکم را مشخص کنند.
بند دوم: انواع و اشکال اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی ابزاری است که به طرف‌های قرارداد اطمینان می‌دهد که بانک گشاینده یا در صورت وجود بانک تأیید کننده تعهد خود را انجام خواهد داد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده با مواد و شرایط اعتبار اسنادی مطابقت داشته باشد.
حال شرایط خاص هر معامله و خصوصیات آن معامله و همچنین اوضاع و احوال و نحوه توافق طرفین در خصوص پرداخت بهای کالاها به اشکال مختلفی را تهیه و تنظیم می‌کند که هر کدام از این شکل‌ها دارای مشخصات و ویژگی‌هایی می‌باشد که به شرح و توضیح هر کدام می‌پردازیم و ضمناً یکی از امتیازات استفاده از اعتبارت اسنادی نسبت به سایر روش‌های پرداخت همین نوع و امکان انتخاب نوع پرداخت می‌باشد.
الف) اعتبارات اسنادی قابل برگشت و غیر قابل برگشت
1. اعتبار اسنادی قابل برگشت
در تعریف اعتبار قابل برگشت نوشته اند: هرگاه اعتبار بتواند در هر زمان با اطلاع یا بدون اطلاع لغو یا اصلاح شود، اعتبار قابل برگشت نامیده می‌شود.58
این قسم اعتبار اسنادی بر اساس دستور متقاضی به ذینفع صادر می‌شود و دارای حداکثر قابلیت انعطاف برای خریدار است چرا که بانک گشاینده اعتبار می‌تواند بدون رضایت یا حتی بدون اعلام قبلی به ذینفع، اقدام به ابطال یا لغو اعتبار قابل برگشت نماید. به علت حمایت محدود که به وسیله اعتبار قابل برگشت برای صادر کنندگان فراهم می‌آید این قسم اعتبار در معاملات بین شرکت‌ها به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که ممکن است خریدار هنگام حمل کالا و قبل از ارائه اسناد یا حتی پس از ارائه اسناد و قبل از پرداخت وجه یا در صورتی که اعتبار اسنادی مدت دار است قبل از اختیار گرفتن اسناد اعتبار را لغو یا اصلاح کند و در این صورت فروشنده با خطر رجوع مستقیم به خریدار جهت دریافت وجه کالا مواجه می‌گردد. این نوع از اعتبار قبل از جنگ جهانی دوم کاملاً معمول بود ولی اینک با توسعه بی اعتمادی در سطح جهانی این نوع اعتبار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.59
ماده 6 مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی از این نوع اعتبار نام برده است.60
ماده 8 مقررات فوق آمده است: اعتبار قابل برگشت ممکن است در هر موقع بدون اطلاع قبلی به ذینفع توسط بانک گشاینده اعتبار اصلاح یا باطل شود.61
همچنین موارد استفاده از اعتبارات اسنادی قابل برگشت به قرار زیر است.
1- زمانی که کالاها به وسیله صادر‌کننده در چندین محموله در زمان طولانی تر از مدتی که تعیین شده حمل شوند.
2- وقتی که وجه هر محموله را باید جداگانه پرداخت کرد.
3- زمانی که اعتبار، کل بارگیری و حمل کالا موضوع قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.
4- اعتبار اسنادی قابل برگشت معمولاً بین طرف‌های وابسته یا شرکت‌های تابعه و یا برای امر تجاری خاص، و یا به عنوان جایگزین پیمان پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.62

2. اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت
به اعتباری گفته می‌شود که خریدار یا بانک گشاینده اعتبار نمی‌تواند یک جانبه تعهداتشان را در مقابل ذینفع الغاء نمایند.63 و همچنین اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت عبارت است از تعهد قطعی بانک گشاینده برای پرداخت، قبول نویسی بروات و یا اسنادی که طبق اعتبار اسنادی ارائه گردیده است به شرط آنکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه و مواد و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد.64
و همچنین مطابق ماده 9 قانون اعتبار اسنادی این نوع اعتبار در خصوص پرداخت وجه، به ذینفع اطمینان بیشتری می‌دهد گرچه او به تعهد بانک گشاینده خارجی اتکا دارد، بانک گشاینده در صورتیکه اسناد مقرر به بانک ارائه و کلیه شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد، به طور غیر قابل برگشت ملزم به ایفای تعهد در مقابل برات و یا اسناد صادر شده باشد.65
این روش از این جهت به نفع فروشنده است که او می‌تواند بهای کالا را زودتر یعنی وقتی کالا را از کشورش حمل نمود دریافت نماید و به این ترتیب فروشنده از حمل کالا به مقصد قبل از دریافت بهای آن که متضمن ریسک تحویل نگرفتن کالا توسط خریدار می‌باشد اجتناب می‌نماید.66
یک بحث مهم در خصوص قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن اعتبار است. این بحث از این نظر اهمیت دارد که ممکن است در اعتبار قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن تصریح نشود و این سؤال مطرح می‌شود که اعتبار ذکر شده از کدام دسته می‌باشد؟
مطابق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی سال 1974 در صورت عدم تصریح، اعتبار قابل برگشت تلقی می‌گردد. در آخرین اصلاحات سال 1993 دقیقاً عکس آن تصویب شده بدین صورت که در صورت عدم تصریح اعتبار غیر قابل برگشت تلقی می‌گردد.67
ایرادی که ممکن است مطرح گردد این است که حال اگر متقاضی اعتبار نوع اعتبار را تعیین نکند، مطابق قانون این اعتبار غیر قابل برگشت تلقی می‌شود. چنین فرضی با اراده متقاضی سازگار نیست چرا که اول وی خود با مراجعه به بانک و بر اساس اراده و خواست مبادرت به افتتاح اعتبار نموده است چرا نتواند با همان اراده قادر باشد اعتبار را فسخ یا القاء نماید؟
در پاسخ می‌توان گفت اقدام خریدار به گشایش اعتبار اسنادی اگر چه به وسیله او انجام شده اما صرفاً مبنی بر اراده یک جانبه او نبوده بلکه در راستای انجام تعهدات مشارالیه در قرارداد فروش صورت گرفته بنابراین لغو یک جانبه آن چون حقوق فروشنده را تحت تأثیر قرار می‌دهد نباید تنها در اختیار یک طرف قرارداد پنداشته شود.
چنین اقدامی میزان ثبات و اطمینان را در معاملات بین‌المللی کاهش داده و رکود معاملات بازرگانی را به همراه خواهد داشت.
اهمیت عنصر زمان و سرعت تحولات بین‌المللی عملاً این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که اصل برگشت پذیری اعتبارات اسنادی کارآیی و مقبولیت خود را از دست داده و لاجرم باید آن را با مقتضیات جدید سازگار نمود.68
بعد از صحبت در خصوص اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت، برای استحکام بیشتر این نوع اعتبار در مواردی به تأیید آن توسط بانک دیگر اقدام می‌شود. این اعتبارات ممکن است به تأیید بانک دیگر برسد یا نرسد.
1-2-اعتبارات غیر قابل برگشت نشده
همانطور که قبلاً توضیح دادیم گشایش اعتبار از طریق بانک دیگری که به بانک ابلاغ‌کننده معروف است به ذینفع اعلام می‌شود. بانک ابلاغ‌کننده به عنوان عامل بانک گشاینده عمل می‌کند و به موجب اعتبار اسنادی، غیر از مسئولیت کنترل صحت ظاهری اعتبار اسنادی که ابلاغ می‌کند مسئولیت دیگری در مقابل ذینفع بر عهده ندارد.
معمولاً بانک ابلاغ‌کننده در ادامه اعتبار می‌افزاید این اطلاعیه و اعلامیه پیوست آن بدون هیچگونه تعهدی از جانب ما برای شما ارسال می‌گردد.69
ایراد و ضعف این نوع از اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت این است که مانع اجرای کامل قرارداد فروش در کشور فروشنده هستند بدین توضیح که اگر بانک ابلاغ‌کننده از پرداخت اعتبار در قبال ارائه اسناد امتناع نماید ممکن است ذینفع مجبور باشد برای وصول بهای کالاها در کشور بیگانه طرح دعوی نماید.70
2-2- اعتبارات غیر قابل برگشت تأیید شده
مطابق بند ب از ماده 9 قانون متحدالشکل اعتبارات اسنادی تنها زمانی که بانک گشاینده درخواست کند یا اجازه دهد، بانک دیگر (بانک تأیید‌کننده) مجاز است اعتبار اسنادی را تأیید نماید که این تأیید‌کننده یا بانک تعیین شده دیگر ارائه شده باشد و مقررات و شرایط اعتبار نیز مراعات شده باشد.71
این نوع اعتبار اطمینان مضاعفی را برای ذینفع در پرداخت وجه فراهم می‌آورد. چنین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، آخرالزمان Next Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب مقدس، سلسله مراتب، آخرالزمان