پایان نامه رایگان درمورد آمیخته بازاریابی، منابع محدود، فعالیت های بازاریابی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

کمتر جذب سفر به ایران بشوند. به عبارت دیگر برنامه ریزی مناسب جهانگردی باید به نحوی باشد که در حین حفظ ارزش ها و عناصر ارزشمند فرهنگی، بتواند آنگونه که شایسته است نسبت به جذب سیاحان و جهانگردان خارجی اقدامات لازم را به عمل آورد. در این زمینه بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی توانسته اند از این عناصر محدود کننده و مشروط کننده به طوری دقیق و برنامه ریزی شده بهره برداری کنند که در حین حفظ ارزش ها و اصالت های فرهنگی خویش آنها را به عنوان جاذبه های فرهنگی به جهانگردان معرفی کنند، بنابراین مشروط کننده های صنعت جهانگردی کشور نباید آنچنان مطرح شود که هیچ جهانگرد خارجی به ایران نیاید، بلکه اتفاقاً از مشروط کننده های صنعت جهانگردی باید به عنوان مکانیزمهای جلب جهانگرد استفاده شود (uonsm.blogfa.com).
موانع فقهی و مذهبی: بسیاری از جهانگردان غیر مسلمان مشتاق دیدار از اماکن مقدس ایران بوده اند که با توجه به غیر مسلمان بودن و به جا نیاوردن آداب لازم در زمینه ورود به این اماکن با مشکل مواجه بوده و هستند. مادامیکه چنین تنگناهای ساختاری وجود داشته باشد، کوشش در جذب جهانگردان خارجی آنهم جهانگردان غیر مسلمان با موانع و مشکلاتی مواجه خواهد بود (uonsm.blogfa.com).
وجود برخی برخوردهای نامناسب در فرودگاه چه در بخش پلیس گذرنامه و چه در گمرک: برخورد صحیح در فرودگاه ها به عنوان دروازه های ورودی کشور اثرات تعیین کننده ای را بر ذهن مسافر بر جا می گذارد. بیشترین گلایه اتباع کشورهای منطقه در مراجعه به نمایندگیها در ارتباط با فرودگاه و به ویژه گمرک آن است (uonsm.blogfa.com).

2-2-1) بازاریابی
بازاریابی و مدیریت، یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی اش شناخت نیاز و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرآیند مبادله منابع می باشد، چرا کحه جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یک طرف، با نیازها و به ویژه با خواسته های روز افزون انسان ها روبرو است و از طرف دیگر، با کمبود کمابع مواجه بوده و مدیران باید با منابع محدود موجود، جوابگوی خواسته های نامحدود افراد باشند و در اینجاست که دانش مدیریت به یاری علم اقصاد می شتابد و با مجموعه ای از مهارت ها دانسته ها سعی در استفاده بهینه از منابع محدود دارد و بازاریابی نیز به تشخیص نیاز برای برطرف کردن آن به وسیله تبادل منابع همت می گمارد. مدیریت بازاریابی را می توان به صورت زیر تعریف نمود: تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه هایی جهت ایجاد، ارایه و حفظ فرآیند داد و ستدهای سودآور با خریداران مورد نظر، به منظور دستیابی به اهداف سازمانی. برخی نیز بازاریابی و فرآیند ارضای نیازهای بشر را تعریف کرده اند و به معنی کار با بازار دانسته اند، بازاری که در یک سوی آن فروشنده و در دیگذ سوب آن خریدار قرار دارد. انجمن بازاریابی امریکا، بازاریابی را فرآیند برنامه ریزی، تحقق یک ایده، قیمت گذاری، تبلغات و توزیع کالا و خدمات و یا عقاید و اندیشه ها می داند، به نحوی که موجب مبادله ای گردد که اهداف فردی و سازمانی در آن محقق گردد (نظری، 1390).
عمل بازاریابی دربرگیرنده فعالیت هایی است که ارایه یک تعریف جامع از آن دشوار می سازد. تعاریف مختلفی که توسط منخصصان امر بازاریابی برای آن عنوان کرده اند، هر یک به نحوی این فعالیت ها را از زاویه دید خود مطرح نموده اند. بعضی از نظر اصطلاح آن را تعریف نموده اند، گروهی از دید فعالیت هایی که در امر بازاریابی صورت می گیرد، به تعریف آن همت گمارده اند و تعدادی نیز از بعد روش هایی که بازاریابی باید از آن ها تبعیت نماید، به تعریف آن پرداخته اند. به عنوان مثال، تعدادی از این تعاربف عبارتند از:
بازاریابی یعنی انجام فعالیت هایی مثل خرید و فروش کالا، حمل و نقل و انبار کردن آن (Phitthayaphinant and Nissapa, 2011).
بازاریابی فرآیندی است که به وسیله آن، ساختار تقاضای محصولات و خدمات، پیش بینی و برآورد می گردد و یا گسترش می یابد (Davis, 2010).
بازاریابی یعنی یافتن جایگاه مناسب در بازار (Wolf and Crotts, 2011).
بازاریابی عبارت است از فرآیندی که طی آن افراد در گروه ها، از طریق تولید و مبادله کالا و فایده با دیگران خواسته ها و نیازهای خود را تامین می کنند (Kim and Hyum, 2010).
بازاریابی به مجموعه ای از فعالیت های بازرگانی اطلاق می شود که جریان کالاها و خدمات را از تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی آن هدایت می کند (Wolf and Crotts, 2011).
بازاریابی یعنی شناخت آنچه مردم یا بازار می خواهند و می جویند و تامین و تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز آنها و برآوردن نیازها و دستیابی به اهداف سازمان (Von, 2010).
بازاریابی یعنی مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد از طریق فراگردهای مبادله (Phitthayaphinant and Nissapa, 2011).
امروزه دامنه بازاریابی به حدی گسترش یافته است که تبلیغات و فروش به عنوان بخشی از آن تلقی می شوند و قلمروی آن تمام عملیات بنگاه های اقتصادی-اعم از تولیدات، توزیع یا خدماتی- را شامل می شود. مدیران بازاریابی فعالیت های وسیعی از قبل از فروش و حتی تولید تا پس از فروش کالا و ارایه خدمات را ارایه می دهند و به طور خلاصه در طراحی تولید، بسته بندی، توزیع و فروش کالاها و خدمات به مصرف کننده و دست آخر جلب رضایت مشتری از طریق اقدامات پس از فروش نقش به سزایی را ایفا می کنند. یکی از حوزه های مهم بازاریابی، بازاریابی در حوزه خدمات می باشد. خدمات شامل فعالیت هایی می شود که ویژگی هایی از قبیل ناملوس بوذن، غیرقابل تفکیک بودن، گوناگون بودن و غیرقابل نهگداری بودن را داشته باشند. تفاوت بازاریابی خدمات با بازاریابی بخش مبادلات کالا همان تفاوت بین کالا و خدمت است که همان ویژگی های غیرقابل تفکیک بودن، نامشهود بودن، عدم نگداری و متفاوت بودن خدمت را در خود دارد (نظری، 1390).
به علت ناکافی بودن نظریه سنتی بازاریابی استراتژیک و روش های مدیریت تغییرات در راهنمایی مدیران بازاریابی در بازارهای در حال تغییر و آشفته و به منظور موفقیت بازاریابی در چنین محیط هایی به رویکرد و روش های متفاوتی نیاز است. برای مثال، رویکرد چرخه عمر محصول در صورتی که همزمان با سایر عوامل محیطی درنظر گرفته نشود گمراه کننده خواهد بود و رویکرد مبارزه بازاریابی فقط با تمرکز بر محیط رقابتی به حد کافی سایر متغیرهای محیطی را به حساب نمی آورد، لذا همین رویکردهای استراتژیک احتمالا به توسعه و حفظ موقعیت های رقابتی و قابل دفاع شرکت ها در بلندمدت قادر نبوده و نیز با رویکردهای استراتژیک، مانند همکاری های مشترک و شبکه سازی سازگار نیستند. همین انتقاد از رویکردهای سنتی به استراتژی بازاریابی، توسط سایر نویسندگان نیز حمایت می شود و آنها معتقدند که برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ترتیبی در محیط در حال تغییر مناسب نیست زیرا برای بازارهای با تغییرات سریع، خیلی کند و بی توجه است و نمی تواند به نیازهای مشتریان و تهاجمی رقبا پاسخگو باشد (Davis, 2010).
همچنین مدل های سنتی مطالعه بازار و آمیخته بازاریابی برای درک و شناخت موقعیت های پیچیده بازاریابی خیلی ساده هستند به طوری که روابط میان متغیرهای آمیخته بازاریابی را با نتایج حاصل از آن خطی فرض می کنند. از آنجایی که رویکردهای پیشنهادی نظریات سنتی ممکن است خطرناک باشد، لذا مدیران بازاریابی به هنگام طراحی استراتژی ها، بایستی تمام شرایط و موقعیت های محیطی را مد نظر قرار داده و متدولوژی های جدید بازاریابی را بپذیرند. در محیط های پیچیده و آشفته ی امروزی، سرعت در شناسایی فرصت ها و توسعه ی محصولات جدید و نیز کاهش زمان عرضه ی محصولات به بازار ضروری است. از آنجا که تصمیمات و اقدامات بدون داشتن اطلاعات کامل و واضح اتخاذ می شود، لرا برنامه ریزی بایستی روی گزینه های «چگونگی انجام اقدامات» متمرکز باشد و گزینه های «چه باید کرد» تا حد امکان روشن باشد و بازاریابی اثربخش باید پیش تدبیری باشد نه واکنشی. در پاسخ به محیط هایی که به طور فزاینده ای در حال پیچیده و آشفته شدن است، شرکت های پیش فعال (پیش تدبیر) تلاش می کنند برخی از عوامل تعیین کننده در محیط را دستکاری و تغییر دهند. از آنجا که رقبا با پیروی از درخواست های مشتری واکنش را به آسانی کپی برداری می کنند، لذا بازاریابی باید رویدادها را خلق کرده و صرفا به تحقیقات بازار متکی نباشد (Von, 2010).
به عبارت دیگر، نوآوری در بازار ضروری است. ریچاردسون14 (1996)، با حمایت از این دیدگاه ادعا می کند که «بازاریابی سنتی پاسخ نامناسبی به فرصت های بازاریابی است که در اقتصاد نوین ظاهر می شود و برای محیط های پیچیده سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرن 21 نامناسب است». نلسون15 (1995)، اظهار می دارد همچنان که محیط، محصول و مشتریان پیچیده تر می شوند برای یک شرکت ضروری است که منابع کمیاب را به آن دسته از فعالیت های کلیدی که بهترین نتیجه را خواهد داد، متمرکز نماید. او ادعا می کند که دو رویکرد برای استفاده ی موثر از تاکتیک های بازاریابی در محیط های آشفته وجود دارد: رویکرد پایدار سازی و رویکرد ناپایدارسازی. برخی فعالیت های بازاریابی از طریق تشویق سیستم به رفتار در محدوده های معین، تاثیر پایدارسازی روی شرکت ها دارند، در حالی که فعالیت های بازاریابی دیگری با فراهم کردن موجبات نتایج غیرمنتظره محدوده های سیستم را شکسته و اثر ناپایدارسازی روی شرکت ها دارد. این نوعی از سیستم بی نظم است. بنابراین یک سیستم بازار بی نظم پویا ترجیح داده می شود. به عبارت دیگر، سیستمی که در حاشیه و لبه بی نظمی عمل می کند به خاطر استفاده از فعالیت های پایدارسازی و ناپایدارسازی برای متعادل نمودن سیستم بین حالت رکود و غیرقابل کنترل ترجیح داده می شود. شرکت هایی که از رویکرد پایدارسازی پیروی می کنند در محیط های پایدار عایدی های بهتری داشتند، هرچند تفاوت اندکی بین مجریان بهتر و ضعیف وجود داشت. با وجود این، زمانی که آشفتگی افزایش یافت شرکت ها با پیروی از استراتژی پایدارسازی نتایج بدی ارایه دادند و شکاف بین عملکرد موفقیت آمیز و ناموفق شرکت افزایش یافت. بنابراین استفاده از تاکتیک های ناپایدارسازی در بازارهای آشفته تر نسبت به استفاده از تاکتیک های پایدارسازی در چنین بازارهایی به موفقیت بزرگتری منجر می شود (حسینی و همکاران، 1390).

2-2-2) آمیخته بازاریابی
مروری بر تاریخچه ی پیدایش مفهوم بازاریابی حاکی از این است که نخستین بار جمیز کالیتن در سال 1948 پارادایم آمیخته بازاریابی را مورد بحث قرار داده است. پس از آن بوردن در سال 1964، در جلسات تدریس خود در دانشگاه به بحث در مورد این موضوع پرداخته است و نهایتا توسعه ی این مفهوم و دسته بندی آن در قالب چهار بعد محصول، قیمت، پیشبرد فروش و توزیع نخستین بار توسط مک کارتی16 در سال 1971 صورت گرفته است. موفقیت در ایجاد یک سیستم بازاریابی موفق در گام نخست نیازمند انتخاب ترکیب مناسبی از متغیرهای چهارگانه (محصول، قیمت، پیشبرد فروش و توزیع) است. به گونه ای که ضمن ایجاد ارزش برای مشتریان و تناسب با نیازهای آنها، قابلیت رقابت با نیروهای محیطی حاکم بر بازار را نیز داشته باشد (مصلح و یاری بوزجانی، 1392).
از آنجا که 4Ps، کلاسیک بازاریابی به دلیل ناکافی بودن زیر سوال برده شده توسط برخی نویسندگان به 7Ps توسعه یافته اند. با وجود این، 4Ps، هنوز متداول ترین الگوی آمیخته ی بازاریابی است. در بازاریابی سنتی، محصول، قیمت و مکان اساسا در کوتاه مدت ثابت و تنها ترفیع به صورت متغیر درنظر گرفته می شد. اما در یک بازار در حال تغییر و پرتلاطم امروزی، همه متغیرهای آمیخته بازاریابی باید به عنوان متغیر پیوسته مد نظر قرار گیرند. بنابراین شناخت هرکدام از عناصر آمیخته بازاریابی از دیدگاه پیچیدگی مهم است.
محصول: محصول ترکیبی از کالاها و خدماتی است که شرکت به بازار هدف عرضه می کند و زیرمجموعه ی آن شامل توسعه و تنوع محصول، کیفیت، طرح، اندازه، مشخصات، نام و نشان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اکوتوریسم، آداب و رسوم، عناصر فرهنگی، صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد آمیخته بازاریابی، استان گیلان، صنایع دستی، دریای خزر