پایان نامه رایگان درمورد منابع انسانی، انعطاف پذیری، پایان نامه ها، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

شود.طراحی وضعیت از طریق تلفیق الگوهای موفق منابع انسانی و بومی‌سازی آن امکان‌پذیر خواهد بود. استفاده از تجارب موفق سازمان‌ها در بعد منابع انسانی نیازمند تدوین روال منطقی برای بنچ مارکینگ مداوم می‌باشد.ارتقاء سطح عملکرد مدیریت منابع‌ انسانی نیازمند مقایسه وضعیت عملکرد با الگوهای موفق و رو به بهبود می‌باشد.چگونگی اندازه‌گیری عملکرد منابع انسانی،بهبود آن،ایجاد مهارت‌های‌ جدید،تولید توانمندی‌های جدید از مؤلفه‌هایی است که نیازمند الگو بوده و تجارب موفق در این زمینه راه‌گشا خواهد بود عرصه‌های مختلف منابع‌ انسانی نظیر استخدام و به کار گماری،حقوق و پاداش،توسعه کارکنان، روابط کارکنان در تعامل با همدیگر و با بنچ مارکینگ منجر به عملکرد مطلوب‌سازان‌ می‌گردد.بر این اساس و با توجه به اهمیت بنچ مارکینگ در حوزه مدیریت و پرورش منابع انسانی در این تحقیق سعی بر آن است الگوی ایجاد قابلیت‌های منابع‌ انسانی ارایه و سپس الگوی بهینه‌یابی در ابعاد منابع انسانی معرفی و سپس شاخص‌های عملکرد منابع انسانی مورد تحلیل قرار گیرد.نتایج حاکی از آن است که بنچ مارکینگ و سنجش وضعیت منابع انسانی از طریق فراهم کردن چارچوبی ادراکی برای مقایسه عملکرد در دامنه وسیعی از شاخص های منابع انسانی با دیگر سازمان ها کمک می کند.بنچ مارکینگ صرفا تعیین اهداف عملکرد کمی نیست.گرچه این کار اولین گام مهم است.بنچ مارکینگ به تشخیص بهترین عملکرد ممکن بستگی دارد که می توان آن را مورد مطالعه قرار داد و بهبود بخشید.قدرت بنچ مارکینگ به انواع سوالات مربوط می شود که کارکنان سازمان راجع به عملکرد خود می پرسند و نیز به شیوه کمک آن در افزایش حساسیت سازمان به محیط آن ارتباط دارد.در نهایت الگوی مناسبی برای بنچ مارکینگ ارائه و سپس فهرست نمونه ای از حیطه های مربوط به شاخص های منابع انسانی جهت استفاده در بنچ مارکینگ معرفی گردید.(سلطانی،1390)

2-42-2 پیشینه تحقیقات خارجی
کودالی در مقاله ای با عنوان بنچ مارکینگ مدل های بنچ مارکینگ در سال 2008به این نتایج دست یافتند:
هدف از این تحقیق بیان بنچ مارکینگی است که با سایر مدل های بنچ مارکینگ متفاوت است. در برخی موارد، یک مدل بنچ مارکینگ منحصرا برای عملکرد نوع خاصی از بنچ مارکینگ گسترش یافته است.این تحقیق به دنبال بررسی مشکلات که شامل: اینکه آیا استفاده کنندگان از مدل بنچ مارکینگ تنها باید از مدل های خاصی و برای حل مسائلی خاص استفاده کنند یا اینکه استفاده کنندگان می توانند از هر نوع مدلی برای هر نوع مسئله ای استفاده کنند، استفاده کنندگان ممکن است به هنگام استفاده از این مدلها دچار مشکل شوند به دلیل اینکه آنها باید از بین مدل های موجود بهترین مدل بنچ مارکینگ را انتخاب کنند.بنابراین، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به برنامه بنیادی طبقه بندی شده بنچ مارکینگ و از آن طریق مدل های منحصر به فرد بنچ مارکینگ می باشد که برای هر نوع بنچ مارکینگ گسترش یافته است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که بنچ مارکینگ برای مدل های بنچ مارکینگ در حدود 71 مرحله است که 13 مرحله آن توسط تعداد زیادی از محققین معرفی شده است و سایر مراحل منحصرا به عنوان بهترین عمل در بنچ مارکینگ در نظر گرفته شدند.(کودالی،2008)
اندرسون، در مقاله ای با عنوان بنچ مارکینگ صنعتی برای مزیت رقابتی در سال 2010 به این نتایج دست یافت:
این تحقیق باجنبه های مختلف مفهوم بنچ مارکینگ سروکار دارد، بنابراین منجر به ارائه درک مفهومی از اینکه بنچ مارکینگ چیست، چگونه انجام می شود، و چگونه میتواند باعث بهبود نتایج شود، می شود. مسئله اصلی از طریق تعاریف مختلف بنچ مارکینگ بیان شده است و هسته مفاهیم مقایسه شده به منظور بهبود است.تعاریف متفاوت انواع بنچ مارکینگ که وجود دارند و اینکه چه کاربردی دارند، هردو منجر به بهبود بالقوه مناسبی شده است. علاوه بر این، جنبه های اخلاقی و قانونی مرتبط با بنچ مارکینگ، یک مدل فرآیند بنچ مارکینگ و گام ها و مراحل آن را توضیح می دهد. همچنین طیف گسترده ای از پدیدهای طبیعی موفق که به طور محض به شکست انجامیدن و همچنین پدیده هایی که از طریق بنچ مارکینگ به موفقیت دست یافتند.(اندرسون،2010)
پریرا در مقاله ای با عنوان بهترین الگوی بنچ مارکینگ سرویس های هوشمند در سال 2011 به این نتایج دست یافت:

با توجه به بحران اقتصادی جهانی ، نه تنها رقابت شدید تر است، بلکه کاهش در تقاضا رخ داده است . برای بسیاری از شرکت ها ، در بازار های بي‌2بي147، تنها راه برای رشد توجه به فرصت های پس از فروش است که ، خدمات هوشمند نامیده میشود. بهترین برنامه آگاهی از این فرصت های کسب و کار و توسعه استراتژی های مختلف که منجر به راه حل های ارزشمند که در برخی موارد ، می تواند به یک مزیت رقابتی را برای مصرف کنندگان به ارمغان بیاورد.
هدف از این پایان نامه درک چگونگی اجرای بهترین برنامه بنچ مارکینگ در بازاریابی خدمات هوشمند است. در این راه،معیار بهترین روش بنچ مارکینگ بر اساس تحقیقات ثانویه در اس.تي.پي و استراتژی آمیخته بازاریابی در سراسر 28 شرکت ، از صنایع مختلف انجام شد.
تجزیه و تحلیل بنچ مارکینگ نشان داد که علاوه بر این واقعیت که در ایالات متحده 4 استراتژی اصلی کسب و کار را در کسب و کار خدمات هوشمند دارا است ،در نهایت شرکت ها یکی از این دو استراتژی را نیز دنبال میکنند: ” خدمات نوآور ” و یا ” شریک هوشمند ” . اولین استفاده از یک رویکرد محصول محور ، فروش یک بسته از خدمات با ارزش استراتژیک برای مصرف کنندگان ، در حالی که دومی به دنبال یک رویکرد مصرف کننده محور ، فروش راه حل کامل و دستیابی به روش موقعیت رقبا.(پریرا،2011)
آهکوم در مقاله ای با عنوان یک مدل برای بنچ مارکینگ مدیریت عناصر پروژه پیمانکار در سال 2004به این نتایج دست یافت:
هدف از این پژوهش، به منظور توسعه یک مدل بنچ مارکینگ سازمانی و سیستم کار یک پیمانکار ساخت و ساز است. این مدل بنچ مارکینگ به عنوان منبع ارزیابی برای پیمانکاران جدید و کمک به رفع کمبود های موجود در این زمینه میپردازد.پژوهش حاضر بر بنچ مارکینگ جنبه های سازمانی عناصر مدیریت پروژه متمرکز شده : برآورد هزینه، برنامه ریزی و زمان بندی ، کنترل کیفیت ، و گروه ها مدیریت ایمنی یک شرکت پیمانکار .مناطق شناسایی شده به منظور بنچ مارکینگ در دو مرحله ارزیابی شدند. در مرحله اول از طریق بررسی جامع از متون مرتبط ، تکنیک های موفق سازمانی که توسط رهبران صنعت در یک مدل بالقوه مورد بررسی دقیق قرار گرفت. جنبه های سازمانی عبارتند از: توابع کلیدی ، بهترین محل در سازمان ، پرسنل کلیدی ، ابزار، ها با بخش های دیگر ، دفترچه راهنما ، بهترین روش ها و دیگر جنبه های مربوطه می باشد.علاوه بر این، در مرحله دوم از طریق پرسشنامه انجام شد ، به دنبال نظرات کارشناسان از متخصصین مجرب در 21 صنعت و دانشگاهیان از منطقه مربوطه می باشد. نظرات کارشناسان در مدل بالقوه برای تولید خروجی نهایی گنجانده شد. مطالعات با هدف مشابه برای تمام عناصر مربوط به شرکت پیمانکار توصیه شده است ، به طوری که یک مدل معیار جامع را می توان توسعه داد.(آهکوم،2004)
بینا در مقاله‌ای بنچ مارکینگ مدرن چند پردازنده در سال 2011 به این نتایج دست یافت:
بنچ مارکینگ به یکی از روش های مهم برای ارزیابی عملکرد کمی از پردازنده و طراحی سیستم های کامپیوتری تبدیل شده است. بنچ مارکینگ مدرن
چند پردازنده مانند تراشه چند پردازنده به دلیل دامنه کاربردشان چالش برانگیز است در این پایان نامه روش طراحی موثر بنچ مارکینگ مناسب و تعیین اثر بخشی آن برای ارزیابی چند پردازنده صورت گرفته است. به طور خاص ، این پایان نامه شامل چندین بخش است . اول، پایان نامه هایی که یک بنچ مارکینگ جدیدی را که برای چند پردازنده مورد نیاز است نشان می دهد زیرا رفتار مدرن برنامه های موازی تفاوت قابل توجهی را ارائه میدهند، دوم، پایان نامه های کمی که به توصیف الزامات و ویژگی های مجموعه ای از چند پردازنده ها، برنامه ها و روندهای تکنولوژی مربوط به خود میپردازد. سوم، پایان نامه های ارائه رویکرد سیستماتیک نزدیک به مقیاس و انتخاب ورودی بنچ مارکینگ با هدف بهینه سازی بنچ مارکینگ و شبیه سازی در زمان محدود است . در نهایت، این رساله به منظور بنچ مارکینگ موازی به نام PARSEC برای ارزیابی مدرن حافظه اشتراکی چند پردازنده است.(بینا،2011)
استفن در مقاله ای با عنوان بنچ مارکینگ انعطاف پذیر سازمانی در سال 2010 به این نتایج دست یافت:
در این رساله به توسعه یک روش و ابزار مطالعه برای اندازه گیری و بنچ مارکینگ انعطاف پذیری سازمانی پرداخته شده است .مطالعه موردی کیفی پژوهش بررسی عملیاتی به عنوان یک ابزار اندازه گیری انعطاف پذیری است. ابزار در یک نمونه تصادفی سازمان های اوکلند مورد آزمایش قرار میگیرند و از روش تحلیل عاملی برای توسعه بیشتر ابزار استفاده شده است روش بنچ مارکینگ انعطاف پذیر به عنوان راهنمای استفاده سازمان ها طراحی شده است که ابزار اندازه گیری انعطاف پذیری است و به طور مداوم در حال بهبود میباشد. سهم قابل توجهی از این پایان نامه شامل یک مدل جدید از انعطاف پذیری سازمانی،ابزار اندازه گیری انعطاف پذیری ، و روش بنچ مارکینگ انعطاف پذیر میباشد .همچنین مفهوم انعطاف برای سازمان ها و تهیه اطلاعات درباره نفاط قوت و ضعف بنچ مارکینگ انعطاف پذیررا در سازمانها بیان میدارد.(استفن،2010)
نام محقق و سال
موضوع مورد بررسی
نتایج تحقیق
سید مهدی الوانی ، فهیمه جباری- 1389

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد بازاریابی، مدیریت دانش، دانشگاه تهران، منابع انسانی Next Entries پایان نامه با موضوع خسرو و شیرین، ادبیات تطبی، ادبیات تطبیقی، نمایشنامه