پایان نامه رایگان درمورد سیاست های حمایتی

دانلود پایان نامه ارشد

واردات ، تشویق صادرات و ..)
Kuchiki (2005). Porter (1990). Karaev (2007)

سیاست های حمایتی منطقه ای دولت ( حمایت از سرمایه گذاری در یک منطقه خاص، تخفیف مالیات برای یک منطقه و ..)
Karaev (2007). Eisingerich (2010)

2-9-2 معرفی مولفه های مطرح شده در پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد خوشه های صنعتی، صنایع کوچک، زیرساخت ها، سرمایه اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نمایشنامه، آثار ادبی، ادبیات معاصر، تحلیل محتوایی